Anda di halaman 1dari 11
O11 Nama Morid ‘Tahun INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH onl Babssa Metayn BIL 1/2015 Pemahaman Mel 2015 : 50 minit —_— BAHASA MELAYU Pemahaman TAHUN 6 Lima puluh minit yoy JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. ion ln ih sa onan see kaa aides C dan D. Bagi Setiap soalan, pilth sata ada kertas japan obit yang ascdicken Tita Kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. mi Kertas soalan ini mengandungi 11 Kalama bercetak dai I halaman tidak bercetak O11 (Lihat sebelah ‘Soatan 1 hingga Soatan 20 * |si tempat kosong dalam ayal-ayat di bawen dengan jawapan yang paling sesual, 4 hayat dikandung'bedan, Pek Ali tetap eken bekerja untuk menyera eri on BMELATU PENTA 3 Ot kkereta pacuan empat roda itu ke bengkel yang berhampiran kerana 7 ‘8 Cikgu Azwan jarang berucap menggunakan alat pembesar suara kerana susranya’ yang ‘Ru dapatuidengar oleh semua murid. [Lihat sebelah on BMA ENTS

Anda mungkin juga menyukai