Anda di halaman 1dari 50
up Tht, ~ SULIT 1 018 SKEMA MARKAH BAHAGIAN A ianceiea D ieaeeees 23a B [3] Do Ci i nana 6. B | _B 8. cua 9. aac ic uf Cc 12. B_ ___A D_ 5.[ OB D_ A 18. A c BO [2.[ _| __D A 24, aC A A, 27 B Dd c _[30. D BAHAGIAN B v 018 a) Untuk menyiasat hubungan antara jenis haiwam dengan berat haiwan selepas musim sejuk berakhir. b) P bermigrasi manakala Q berhibernasi / P makan, Q tidur / P herbivor, Q kamivor / sumber makanan P banyak / sumber makanan Q kurang c) Tempat penyiasatan // musim // iklim // tempoh masa a) menaik / bertambah b) masa melarutkan garam //jisim garam ©) kuantiti air bikar S sedikit / suhu air bikar $ rendah / saiz garam bikar S besar / cara mengacau garam lambat d) sebarang nombor antara 13 ~ 20 (tolak julat) a) Berbau /busuk mereput /telah reput tidak dibungkus / terdedah microorganism membiak sampah bahan organik b) berbau / busuk (terima jika tidak ditulis pada 3(a) berulat berlendir / berair / berbuih ©) bertambah bau / busuk sampah, bertambah bilangan lalat bertambah reput sampah, bertambah bilangan lalat bertambah pembiakan mikroorganisma / bakteria, bertambah bilangan lalat Jika jenis sampah bahan organic, maka bilangan lalat banyak SULIT SULIT 2 018 4) sihat / segar / nyaman / kurang penyakit 4, a) Asap /tiada apa kelihatan b) bertambah masa penyiasatan bertambah bahagian / saiz kapal kelihatan / bumi_berbentuk sfera ©) menaik / bertambah 4) bertambah jarak kapal dari pantai, berkurang saiz kapal yang kelihatan 5. a) Untuk menyiasat hubungan diantara cara menggunakan beban dan jumlah daya yang diperlukan untuk menggunakan beban b) 1. cara/ kaeadah menggerakkan beban 2. jumlah daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban ¢) jika ada mesin ringkas, berkurang daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban jika menggunakan alat / tuas / mesin ringkas maka lebih mudah untuk menggerakkan batu 018 SULIT z z z z z z z z Tay] wos eal T T saLaolee T r saLiolaz H a wai selaz - t i saselaz r n easel @ ae c T aL lez ¥ o vasa r veel zz saree a ‘aceroe a ‘SaLeea C r Sareea alge i n waerfoy 7 n iu fg easly T n safer r n sua T T Sait ra sO T T mag o T Po r T Ta einfs Toto ls tet t stata ts tata ys le pelea t ate ate tee te eet ett sanswy | —™ol Rowan wroaena|umavainfounewar| semis | conan [aoarese [uoumsvolsoiownall ios | semaine |g nouvanaay SwaesH3aNn SDOTNON wen “ ALTIOU90 GW Lan gNOO NO EWE SNOLESTO JO BRE 8102 NNHVL HVONSLAS / HV 10035 NYNVSIONAd NSWNYISNI 810 SNIVS. WLI ISvoisISads Twnave {4 aTAVRIVA Bane VIdaLRD NV SVAV LOXIDNAW NVHIOV 4 eft] @ [aviwar ¥ Lea) 0 se La t ofolt | say ¥ le) O08 0s aici v ofifo [ave v eee HY’ nvivos [9 [s [+ [Nvirvy HvtwAne [NOHVL |onvare| NVUVIV Tadd NOHVL NV NVIfVY ONVGIE LAXIDNAW NVHIDV @ NVIOVHV4 ~ NOHVL HVONGLAS Sal WLI ISVMIAISadS TVAGVE z z a wo Tee eee Tepe ps ye rien : { Hi LK Pat agliz be ol we T T areola sasalsz T saa T c vasa ez 0 c wiasvelzz z SALeH ie aint te[wls [alates (a iats eta e teats tata e ates Pete ts ete eet “wou fnouvoh ssi] moana] vissswaiwl| OUWENvEL| sTwONs | GOHIA | SONSNOSE fporoMmesa] —1oy = ‘ONONWISHEON SDOTMGHE ‘unas z GG Ona NOOING CHEM HOLES ZO BN 5402 NNHV HVONSI&S / HV10N3S NVNVSAON3d NSWNISNI 810 SNIVS. WALI ISvulsisads Twnave JADUAL SPESIFIKASI ITEM IPS SETENGAH TAHUN ~ BAHAGIAN B. AGIHAN MENGIKUT BIDANG KAJIAN DAN TAHUN PEMBELAJARAN BIDANG| TAHUN JUMLAH KAJIAN} 4 5 | 6 | SOALAN 1. AH 1 010 4 2. AF oO 1 oO 4 3. AB oO 0 1 4 4. BS 1 o|o 4 5. DT. 0 oO 1 4 sumianl 2 [1 | 2 | AGIHAN MENGIKUT ARAS DAN KRITERIA oe [oe bee ee ae er SOALAN s = SIMPLE M = MEDIUM Ho = HIGH SULIT SKEMA. 15/1 Mei 2015, IPS 2 IPS 2 (MATEMATIK KER’ A QO} |p |e 015/1 (SKEMA) TAS 1) 21 | | | T | | | | | | [Slajalplalw t IBIQISIAIQ wal> Opp lo)>idlale|wulwlalw ola jwlylo i \ aye aN o | SULIT SULIT INDEK PENGESANAN SEKOLAH 2 (MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2) 01572 (P.P) Working step/s Score Total 10457 137 ‘Oktagon 7 Octagon 20.000 650 g/0.65 ke 25/100_x 980 245 em ‘Tiada perpuluhan 0245 109 119 ‘540.000 +8 200 548.200 10 124-27 97 6 jam 35 minit + 43 minit 7 jam 20 minit 12 1108 sen RMII.05 1B 27kg 4050 g 31k 50g, uu 12000 mt 70.6 x 20, 12 1s 13.55 11.45 2 jam 10 minit 16 RMiS0/ RM9I.60. RM150 —(RM91.60 + RM37) RM140 7 T0x8 7 8x8 2 2 +32 2 13 7145, 1341254145414 Sam 19 304124113445 atau setara 4 200 4 30 20 100% = 0% = 60% 60 x 18 / 6 x 1800 100 100 1080 em SULIT 4JSI-1PS2 MATEMATIK KERTAS 2 YEAR 2015 SCHOOL IPs2 UNDERSTANDING AND KNOWLEDGE COMPUTATION SKILL “APPLICATION SKILL TOPIC PPT_| _PP2 | PP3_| Ppa | KMi | KM2 | KM3 | KM4 | KAP1 | KAP2 | KAPS TTATLTA;LITALLIALLIAILIATLIATLI AIL TAIL ALLA WHOLE NUMBERS (|1) 4) 9 10 FRACTIONS 2 8 DECIMALS. 7 MONEY 12 PERCENTAGE 20) [TIME "1 LENGTH 6 Ee) MASS Ie) 13 VOLUME J 20 criengle a 3-D le) +} AVERAGE 19 TOTAL 2 1 1 1 1 2}1 3 1 1 5 1 AXtebie CO Diegram JSI-IPS 2 MATEMATIK KERTAS 1 YEAR 2015 SCHOOL IPS2 NDERSTANONG & RNOWIE COMPUTATION SKILL "APPLICATION SKILL TOPIC PP1_|_pe2_| PPS _| KW | KM2 | KM3 | KMa | KAP1 | KAP2 | KAP3 | KAPa | KAPS | KAPO | TOTAL T[ATAILIATHICTATHICTATHILIATHICIATHILIATHCTATHILTATHILIATHI LATA [AAC [ATH [WHOLE NUMBERS | + 23 2 FRACTIONS 3| to als] | [7] 24 6 DECIMALS 5 za] | [25 3 MONEY 2 ° 18 4 PERCENTAGE 4 2 Ay 3 TIME 1] [20] Ad 3 LENGTH 6 16 4 3 MASS 15] @ 28] a) 5 VOLUME OF LIQUID 7 vs] 2 [2-D SHAPE 1 3 /3-D SHAPE 12 le) 29 {40} 3 {|} [AVERAGE T 27 A DATA HANDLING. Lt | | Vat 2 TOTAL 6 2 2 5 4 3 4 3 2 1 2 4 2 40 © diseram LX TaBle ENGLISH YEAR & MID TERM ANSWER SCHEME TAHUN 6 21.4 “{31.B 2.6 32.8 23. 3B 24.8 3B 25.C ~ 35.D 26.D 36.6 “| 27-A 37.D 28.B [8B 29. [39.D 30.D 0.8 | L — J BAHASA SECTION A : Accept any suitable answers. SECTION B: 2A) _ [ Gardening Club ‘Music Society Chess Club Meeting Monday Tuesday | Saturday Time 2.00 p.m. - 3.30 p.m. 3.30 p.m. - 4.30 p.m. 9.00 a.m, — 11.00 a.m. Open To Years 4,5,6 Year 6 Years 5 and 6 planting and tending | singing and preparing “chess skills and Activities to vegetables for concerts tournament = |__ | Subscription | Nosubscription RMS | 2B) : Accept any suitable answers. SECTION C: Accept any suitable answers. TAHUN 6 BAHASA INGGERIS (14/1) - PAPER 1 1B iB TA 31.B 2D ~ 2D |i.¢ 32.A BA 13.D B.C 33.8 4B C~™ 14.D [24a 4B 15.A 25.C 3D 7 16.B 26.D 36.0 17. ~ 27. 37.D 18.6 2B [bees xo 19.8 ~f29.€ [30.D 10.8 20.€ 30.D 40.8 ~ BAHASA INGGERIS (014/2) - PAPER 2 SECTION A : Accept any suitable answers. SECTION B: 2A) 7 7 Gardening Club Music Society Chess Club Meeting Monday Tuesday Saturday Time 9,00 a.m. ~ 11.00 a.m. | Open To Years 4, 5,6 Years 5 and 6 | planting and tending chess skillsand | Activities | tovegetabl | tournament | | _ Subscription | Nosubscription Rs BMG L 1 2( B) : Accept any suitable answers. SECTION C : Accept any suitable answers. JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A c A A B c B B 1 12 13 14 15 16 7 18 19 20 D D c D A A D B 24 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D B B A D A D c B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A c c B c c D 8 D “Taburan Jawapan A= 10 Ben pen SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU PENULISAN BAHAGIAN A ‘Membersihkan longkang ‘Menyiram pokok Mengecat Mengangkat sampah Membuang sampah ‘Memotong dahan pokok Menyapu sampah NOMewNE BAHAGIAN B SOALAN I © Cadangan Isi Karangan penjelasan/definasi ringkas komputer ~ salah satu kemajuan teknologi - mewamai arus kemajuan banyak membantu manusia ~ menyelesaikan banyak masalah ~ murah, mudah, cepat, dan tepat kemudahannya merentasi dunia — melalui jaringan internet ~ Komunikasi amat mudah dan pantas boleh menghasilkan pelbagai kerja ~ contoh, grafik dan kejuruteraan — memberi peluang pekerjaan sebagai alat komunikasi - perhubungan melalui e-mel — perhubungan pantas, murah, dan mudah huraian, kepentingan komputer — kepada semua pihak/organisasi — budaya hidup bermaklumat AAS ic SOALAN 2 Cadangan Isi Karangan B Format : tempat dan tarikh berlaku — tajuk berita berkenaan — huraian ringkas tentang berita itu ‘maklumat punca kejadian — contoh, pembinaan projek perumahan ~ aliran air berlumpur dari bukit, kawasan yang ditenggelami oleh air — jumtah rumah yang terlibat — jumiah penduduk yang terlibat ‘akibat banjir, menanggung kerugian — harta benda rosak ~ seperti perabot dan barangan elektrik mohon jasa baik pihak bertanggungjawab — dapat mengatasi banjir kilat — agar tidak berulang lagi kes banjir paling buruk —jaminan untuk menyelesaikan masalah — bantuan makanan dan pakaian S48 8565 © Karangan salah format markah maksimum 23 markah, © Karangan yang mempunyai format yang tidak lengkap tolak 3 markah daripada markah keseluruhan. SOALAN 3 *Mengikut budi bicara guru BAHAGIAN C 1, membantu / menolong / baik hati /ringan tulang, 2. bertindak bijak / menghargai masa / bijak membahagikan masa 3. gigih / bercita-cita tinggi 4, menghargai jasa 5, bertanggungjawab 6. bersopan santun 7, menjaga nama baik keluarga SULIT 015/1 (SKEMA) SKEMA 15/1 PPT 2015, PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 (MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 1 Cc | 21 - 22 | | 23 Joo }po fe __ 24 olwlals|sjala wo & | | | 6 DO) S| > to oO) > OD ajal> DWIQW AAS aly > |p |e we x we © o __ANALISA 40 SULIT SULIT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 (MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 2) 015/2 (P.P) Mem Working step/s Total ‘Tiga puluf ribu lapan puluh “40 000 Sifar perpuluhan tiga enam lapan “40.000 8.007 4s io io oH | cee [She 30x 150 100, 45 300x716 22.800 10 7180 + 6.14 71.94 RMS0 + RMIO + RMI0-+20 sen +20 sen RM70.40 2 +4 =3 256 x 3 = 168 13 14 awe a 1 15 252 +88 = 340 340» 10 = 34 16 436 - 192 - 53 436 - 192 = 244 244 53 = 191 batany "7 36x15 ‘Bentuk lazim atau lattice 540 batang 18 ‘Amalina = 129 borhan = 129 = 95, 34 lencana 19 K = 1650 orang L = 978 orang Beza = 1650 - 978 672 orang ‘Skoiak = 225 batang 25 = 5x 8 45 x 8 = 360 batang SULIT aa SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU ~ PEMAHAMAN (011) TAHUN 5 NO. | JAWAPAN NO. | JAWAPAN SOALAN SOALAN | 21 2 alalale} gz la|al> &|>lole)>|> ole > ialaleiala|>|o S A B B B B A A c B D ic D c ic B CADANGAN JAWAPAN Bahagian A. Aktiviti : (cadangan jawapan) - Mengecat dinding - Memegang,mengangkat papan ~ Membaiki tali buaian - Menebas rumput = Memegang, mengangkat pongkis - Menyapu sampah,daun-daun kering - Memotong,memesin rumput - Membaiki pagar - Mengacau gulai *idea-idea yang sesuai boleh diterima Bahagian B Soalan 1 - Mengelakkan obesiti - Memberi tenaga - Menyihatkan badan - Mencerdaskan otak *idea-idea yang sesuai boleh diterima Soalan 2 ~ _apa-apa aktiviti yang berfuedah dan menarik boleh diterima ~ penggunaan kata (telah) , bukannya (akan) Soalan 3 - Format ueapan 1. Kata alu-aluan 2. Kata penegas 3. Terima kasih. - Terima kasih diberi peluang berucap - Memakai tali pinggang keledar + Menoleh ke kiri dan ke kanan jalan sebelum melintas. Mengikut had laju yang ditetapkan Menggunakan jejantas ‘Menggunakan lintasan belang Mematuhi peraturan lampu isyarat *idea-idea yang sesuai boleh diterima. Bahagian C 1 w Semva murid yang berminat ‘Tuan Haji Nor Azmi bin Kassim untuk mewujudkan permuafakatan dalam kalangan masyarakat. Mana-mana aktiviti yang sesuai Puan Aisyah binti Azmi Rujuk petikan iklan Bersatu/ bekerjasama dalam segala hal. ‘Mana-mana kesan yang berkaitan dengan soalan. JADUAL SPESIKASI ITEM (JSI) BAHASAMELAYU | TAHUN 5 UPPM2 _ PEMAHAMAN (011) KONSTRUK _ Lt ST R | CATATAN | MORFOLOGI _ al 1. Kata Nama I Kata Nama Am tt Kata Nama Khas T Kata Ganti Nama Dirt 1 | Soalan 1 2. Kata Kerja _— i Kata Kerja Transitif Soalan 3 Kata Kerja Tak Transitif 1 Soalan 4 |3. Kata Adjektif ee | 4 | Soatan2 1 4. Kata Tugas: | ~Kata Sendi Nama —_ I 4 [Seaians | Kata Hubung [1 [Soaten6 | Kata Bilangan _ 1 | __|Soalen 7.9 Kata Nafi a ~~ Kata Perintah : Kata Seru i 4 Soalané Kata Tanya I 1 [Soaiani0 | Kata Penguat 4 "| Soaan 16 5. Kata Penjodoh Bilangan _ 4 |_| Soalan 6. Kata Berimbuhan Awalan | Soalan 17 Apitan _ 1 Soalan 12 Akhiran 7. Kata Ganda Penuh a4 Soalan 14-15 Berentak } Separa { t 8. Kata Majmuk [Soalan 16 9. Simpulan Bahasa/Peribahasa Soaian 19 KONSTRUK S_[R | CATATAN 10. Kata Banyak Makna 1 ‘Soalan 22-28 17. Ketepatan Kata 12. Kata Seerti 4 Solan 25 —_|[13. Kata Berlawan 1 ‘Soalan 21 4, Jawapan ~ Ayat Tanya B | SINTAKSIS. { 7 Ayat Betul Salah Tanda baca Solan 2830 2. Ayat Sama Waksud _ Soalan 26.27 |3. Ayat Tanya - Jawapan _ + 4 Soalan 24 | + t 41 Soalan 25 5. Bentuk Ayat 1. Puisi 2__| Soalan 37-35 2 Catatan 2_ | Soalan 36-40 | _____ JADUAL SPESIKASI UJIAN(JSU) a} BAHASAMELAYU | TAHUN 5 UPPM2 es PENULISAN(012) J BAHAGIAN A a ~ JENIS GRAFIK ‘ARAS KESUKARAN —_ KONSTRUK Sieg zi igi, JENIS ITEM Be aig) § TEMA & 40 = - Respons Terhad ( RTHD ) 2. Keluarga oo 3,_ Sekolah 4,_Jiran ee 5. Persekitaran I 6. Ceftateladan _— _t 7. Kesihatan - I |__8. Sains dan Teknologi ee eee | ee 9. Kesenian dan Kebudayaan [-™10. Kenegaraan 14. Ehwal semasa 12. Pendidikan 43, Ekonomi 44, Rekreasi BAHAGIAN B KONSTRUK TEMA uid ‘vouvinTay TEMA ‘ARAS KESUKARAN war NVVLNASHBE HVS INVOVTAL Wildao NVLVHISAN 1OOTONWAL NYG SNIVS NWWEVORNDH ‘WOViNES TMH NVWAVNESYO NYG NVINSSS NWHIGIGNE tWONOMa NVONOONOVTRd JENIS ITEM 1, Autobiografi Respons Terhad | (THD) 4, Diari/Catatan 5. Cerita 6. Menyudahkan Cerita 7. Fakta 8. Gambaran 9, Laporan 40. Surat Kiriman Rasmi 11. Surat Kiriman Tidak Rasmi 12. Ucapan 43. Syarahan 14. Berita, 46, Perbincangan 16. Peribahasa, BAHAGIAN C JADUAL SPESIKASI UJIAN (JSU BAHASAMALAYSIA. [|S TAHUNS sd UPPM 2 PENULISAN(012) Isi/ Topik T Aras Kemahiran / Taksonomi Bloom No. ] 'Pengetahuan | Kefahaman | Aplikasi | Analisis sei | | eo} 4 UCAPAN Ir {fs [tT [R[s [tT [R Js [Tt [R ryt l7 fo }— IKLAN a ]] fos |S ]oo]} JUMLAH SOALAN: SULIT 015/1 (SKEMA) SKEMA O1s/t PPT/2015, PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ____ (MATEMATIK TAHUN 4 KERTAS 1 1 c 21 Dd 2 B 22 D _ 3 A [23 A az B 24 Cc 5 | OB 25 A 6 A _26 B 1 B 27 D_ 8 ci 28 c 9 D |__ 29 c __10_ A 30 A 1 _ B 31 ac 12 BL “32. | D 13 A | 33 c 14 A | 34 A 15 | dD 35 Cc 16 B 36 D 17 B 37 D 18 D | 38 Di [19 ic 39 A L207 CJ UL 40 Cc _ _ _ ANALISA. _ = A B c D 10 = 11 10 40 SULIT * SULIT 015/2 (P.P) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 (MATEMATIK TAHUN 4 KERTAS 2) ‘Working step/s, Ratus ‘516 @ Lima per enam '86502,00 24 800 02 56 760 = 5473 ‘51285 202 28.11 351 x9 3159. 48457 + 15683 64.140 a8 4 RMS, RM33.75 473 - 035 438 46 570 = 10 4657 RM6IO + RM20.50 RM630:30 0.06 x 100% ‘6/100 250 - 35 = 215 250 + 215 + 213 + 680 1360 32.624 16 'RM3 289.00 89-15, 89+ 76 4D 287 RM 12020 + RMS.80 ‘Susunan yang betul RM 126.00 6/10 + 210 8/0 a5 SULIT ‘SKEMA MARKAH TAHUN 6 BAHAGIAN A Fh 6. 9. 12, 15, 18. 21 24, 27. 30. a|>|>|2|>|oJ/aJolole| a) 5] a}0]>|m]e}a}e}0} B ic B c A D el D A D BAHAGIANB. 8) Untuk menyiasat hubungan antara jenis haiwam dengan berat haiwan selepas musim sejuk berakhir, 4) P bermigrasi manakala Q berhibernasi / P makan, Q tidur / P herbivor, Q karnivor / €) sumber makanan P banyak / sumber makanan Q kurang ©). Tempat penyiasatan // musim //iklim // tempoh masa a) menaik / bertambah, ) masa melarutkan garam //jisim garam ©) kuantiti air bikar S sedikit /suhu air bikar S rendah / saiz garam bikar S besar / cara mengacau garam lambat 6) sebarang nombor antara 13 ~ 20 (tolak julat) a) Berbau /busuk ‘mereput telah reput tidak dibungkus / terdedah microorganism membiak sampah bahan organik b) berbau / busuk (terima jika tidak ditulis pada 3(a) berulat berlendir / berair / berbuih ©) bertambah bau / busuk sampah, bertambah bilangan lalat bertambah reput sampah, bertambah bilangan lalat beertambah pemibiakan mikroorganisma / bakteria, bertambah bilangan Talat Jika jenis sampah bahan organic, maka bilangan lalet banyak d) sihat / segar / nyaman / kurang penyakit a) Asap /tiada apa kelihatan b) bertambah masa penyiasatan bertambah bahagian / saiz kapal kelihatan / bbumi: berbentuk stera ©) menaik / bertambah ) bertambah jarak kapal dari pantai, berkurang saiz kapal yang kelihatan 5. a) Untuk menyiasat hubungan diantara cara menggunakan beban dan jumlah daya yang diperlukan untuk menggunakan beban b) 1. cara/ kaeadah menggerakkan beban 2, jumlah daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban ©) jika ada mesin ringkas, berkurang daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban jika menggunakan alat /tuas / mesin ringkas maka lebih mudah untuk menggerakkan batu it SKEMA MARKAH TAHUN 1 BAHAGIAN A NO| JAWAPAN [NO | JAWAPAN [NO | JAWAPAN | NO | JAWAPAN | B [6 Cc uv c 16 B | c 7 B 12 B V7 c | B ate jit a [iwi ic c 9 c 14 c 19 B _| c 10 B 15 B 20 | BAHAGIAN B SOALAN 1 A. Bergerak B. Membesor C. Bernafas D. Makanan E. Membiak SOALAN 2. _____ BENDA HIDUP BENDA BUKANHIDUP | Pen Bets Gigi Tumbuhan: | Gunting | [Bayi Jam Loceng Rama-Rama. ____| Kereta [Kamibing Gulo-Gula SOALAN 3. A- Telinga B- Mata C- Tangan D- Mulut E- Koki SOALAN 4 Mata - — Melihat Tangan - — Menyentuh Telinga - — Mendengar Lidah - Merasa Hidung - Menghidu SKEMA MARKAH TAHUN 2 BAHAGIAN A | JAWAPAN [NO] JAWAPAN | NO | JAWAPAN [NO | JAWAPAN 6 B u B 16 B 7 A 12 B 7 B Ts]. 13 c is] B a B 14} B 19 c 10 G 15 B 20 G BAHAGIAN B SOALANB 1, Udora 1- b 2. Makanon } 2- 4d 3. Tempat Perlindungan Sie 4. Air 4- ¢ SOALAN C. ‘Makan haiwan sahaja_| Makan tumbuhan sahgja haiwan lain Cleak ‘Arnab Bervang Ulor | Tupai Kuro-Kura [Burung Hanto | SOALAN D. [SOALAN E. 1. Makanan 1, Salah 2. Pekerjaan | 2. Betul 3. Pengangkutan 4, Menyebarkan 8iji Benih | SOALAN F. — 1. Berlari 2. Mengesot 3. Berjalan 4, Melompat 5. Menjalar 6. Terbang 7. Berenang 8. Merangkak Wn? SKEMA MARKAH TAHUN 3 BAHAGIAN A. NO | JAWAPAN [NO] JAWAPAN [NO | JAWAPAN [NO | JAWAPAN 1 c é A u B 16 A je) B 7 c 12 c 7 8 3 A 8 8 13 B 18 c 4 A 9 A 14 c 1 A 5 c 10 A 15 c 20 c BAHAGIAN B. [ SOALAN A. SOALAN B. 1, Enamel 1, Telur 2. Gusi 2. Susu 3. Dentin 3. kan 4, Sarat 4, Buah-Buchan 5. Salur Darah 5. Sayur-Sayuran SOALAN C. ‘SOALAN D. a. Kacip 1. 32 b. Geraham 2. 20 ©. Taring 3. Besar 4. Panjang 1, Taring 2. Kacip 3. Geraham SOALAN E. BERTELUR 1. Buaya 2. Katak 3. Penyu 4. Ketam 5. Ikan MELAHIRKAN ANAK 6. Kucing 7. Rusa orang utan 8. Ikan paus 9. Rusa 10.Amab SKEMA MARKAH TAHUN 4 BAHAGIAN A. No_[AWAPAN [NOW [JAWAPAN | NO TAWAPAN[ NO TAWAPAN [NO —[TAWAPAN[ NO [ TRWAFAW. 1 ce [6; ¢ [uy p [il B [2 2{-b [7[ a [ta fi7|c¢ 2 ES LT [avs [et ce [iat Bs fie aa 3] cof a se P20 te 35 BAHAGIAN B. 1 a) hidung ~trakea—peparu (ii) peparu—trakea ~ hidung b) (dada naik dan mengembang (ii) dada turun dan mengempis 2. a) - _ Aktiviti tidur kadar pernafasan rendah berbanding berjalan = Aktiviti berjalan kadar pernafasan tinggi berbanding tidur b) (1) Aktiviti (2). kadar pernafasan a) Menghisap rokok b) (i) batuk (ii) kanser paru-paru (iii) lain-lain jawapan yang sesuai ©) Menghisap dadah dan lain-lain jawapan yang sesuai ) (i)amalkan gaya hidup sihat (ii) bersenam (ii) lain-lain jawapan yang sesuai 4. a) Fotosintisis b) gula // oksigen ©) mati / pupus 5. ) untuk menyiasat hubungan antara jenis penutup bekas dengan keadaan beluncas b)- pemboleh ubah dimanipulasi.- jenis penutup bekas - pemboleh ubah bergerak balas — keadaan beluncas ©) tidak dapat udara / tiada udara Ap SKEMA MARKAH TAHUN 5 RALAT Soalan no. 26. ‘Antara tumbuhan berikut yang manakah mempunyai ciri_khas seperti tumbuhan X. BAHAGIAN A TO TRWAPAN, WING NO TaWAPAN NO AWA 1 Cc 6 16 2i{ Cc 26 D 2 B 7 17 22 | A | 27 A 3 D 8 [is 23, A | 28 D a[_a_ [9 19 B |29|c | s[ {io 20 A_ [30 B BAHAGIAN B 1 a) pokok cili subur berbanding jagung // sebaliknya )(i) pokok cili dapat air berbanding jagung // sebaliknya (ii) pokok cili dapat lebih baja berbanding jagung // sebaliknya ii) Iain-lain jawapan yang sesuai c) mati ) menyiasat hubungan antara tempoh masa dengan isipadu air yang tinggal b) menurun c) masa dan isipadu air yang tinggal 4) semakin berkurang masa semakin berkurang isipadu air yang tinggal. 3. a) menyiasat hubungan antara jenis haiwan dengan cara pembiakan ) () mengekatkan kemandirian spesis (ii) menambah bilangan abli ©) jenis haiwan 4) cara pembiakan 4 a) Untuk menyiasat hubungan antara jenis tumbuhan dan cara melindungi diri daripadamusuh. ') jenis tumbuhan dan cara melindungi diri daripada musuh 5. a)()) lumut kan kecil_—_ikan besar (ii) tumbuhan kan kecil tik Gi) lain-lain jawapan ») itik mati // kan besar mati // kura-kura mat wet Ah. SKEMA JAWAPAN TAHUN 1 1 [20,22 2 6 3 8 4 7 5 a 6 26 7 3 [tevin 3 5 10___[Tujuh Belas i 7 2 9 3B i6 4 9 15 31 a == 37__[RMi0, RMS 18 [40sen 19__ [88-77 20__ [51,42 2 ai 2 7 23 29 24 19 25_[suku 26__|setengah 27__ |lima Puluh Sen 28 |Sepuluh ringgit 29 |90sen 30_|13-5=8 31__[8- 32__|6+3=9atau3+6=9 33 9 34 ia 35__[i7-9=8 36__|6a+7=71 37__ [10+ 9 atau jawapan lain yang boleh diterima 38__|90sen-50sen=40sen 39__[46-5= 41 40 -22__ayat matematik [iawapan 31 lam The 2 SKEMA JAWAPAN KERTAS 2 / 012 / TAHUN 2 BAHAGIAN A = menyiram = menghidang - menanam = mengutip = menyabit = mengaut - menatang = menimbus Idea-idea lain yang berkaitan boleh diterima. BAHAGIAN B Soalan 1 1, luas 2. taman 3. berbagai-bagai 4, berbunga 5. cantik 6. bangga 7, secantiknya 8. berjalan jalan 9. memetiknya 10. kesakitan Soalan 2 Sefiap tahun negara kita menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos Sambutan Hari Kebangsaan diadakan di Kuala Lumpur. Jalur Gemilang akan dikibarkan dengan megahnya. Pellbagai acara diadakan antaranya acara perbarisan dan pertunjukkan bunga api. Perdana Menteri Malaysia akan menyampaikan ucapan pada hari tersebui. BONS 2 BAHAGIAN C beratur tekun membantu ibu berjimat bergotong-royong aera PKSR 2 TAHUN 2011 TAHUN 2 SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 KERTAS PEMAHAMAN 011 20D (2A Sia) [238 4A 24C 5c 22) 16c (268 |7 D 27a 1B A [28D 9 8B [2c 108 30D uc 31D 12A 32A 13B 33 4c 348 15C 35D 16D 36A 178 37D |18C 38D [19D 39C | | [20 404 webUODUEIBE “Sp sseesyey “ph {WOUOHS “EL Uexipipueg “1 SEUSS [eMYS “Lf uezseBeuey “0, eeKEDRCBy Up UeUEsey [Bojouye] vep suieg UBIEUISEY YeIoxeS ‘Bynque} Suodsoy ebieniay oN es] ts ]e65) ec] via WALI SINSr « GRAF PETA CARTA GAMBAR NVEVIGEN SVEV | WvuO SING VAL NYLSNOY VNVIOVHYE ~__(@L0NVSHIANS zuSyd ZNAHVL NAVISW VSVHVE | (nsr) Nvirn Isvyisads Iwnave ~webbuesed nyes WejeP UNeKIAR peuios suodsey | || 7 WOT re eke vebuap yeke Ueyeng — 7 Uejeog = | ee a peyisy suodsay || / I / (Oh) ueyned ueydeyBusjay) | uejeog t j; 7 — | | Zl, Zz 3 |8) |g. & $28 Siz|5 2 Sials # 2/2 z5 walt tisiw ez caeelfeaeg ade ce siNar Z\£/8| 5 al & 2 8\2)8 S| ¥ 34 See e222 2 5278 a z Safe le ge a gs (2 o* a5 | | Z| | = -ll MILSNOM Nyawunsay - svay val I | a NviovHVa (2 sviuay) ZNNHVLZuSHd (n¥StinNad Nvirn) NAWTaW VSVHVE NviPn IsvyisIsads Tynave weg ueIewiy > Tq _ __| 2 ee Ueyeqey/yeper} *E £ 2 | TANYA IELIN — _ ueleleBuad | giz «| 22] 2 & z 2.82 5 va Lisa — | g2| 3 a o| % 2/22) s | | 3/28) 3 | 5 E NYLSNOM Nvavunsay Sve | Zz conse ee ONVIOVHVE (2 S¥LUSW) Z NNHVL ZUSYd (NVSIINNAd NVIA) NAVTAW VSVHVA N¥vIrn Isvuldisads Tynave JADUAL SPESIKAS! UJIAN (JSU) BAHASA MELAYU TAHUN 2 PKSR PEMAHAMAN (011) KONSTRUK T |S [R | NO. SOALAN _| MORFOLOGI 1 Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Ganti Nama Diri . Kata Kerja Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif Kata Adjektif Kata Tugas Kata Sendi Nama Kata Hubung Kata Bilangan Kata Nafi Kata Perintah Kata Seru Kata. Tanya Kata arah 5. Kata Penjodoh Bilangan © Kata Berimbuhan elo) Vr KONSTRUK _|10. Kata Banyak Makna 74. Ketepatan Kata 29 | 12. Kata Seerti 1 22 ml [1/13 Kata Berlawan a ‘SINTAKSI _| 4. Ayat Betul Salah / Tanda t | 2. Ayat Sama Maksud 3. Ayat Tanya - Jawapan _ 4. Jawapan Ayat Tanya 5. Bentuk Ayat | PETIKAN 7. Kenegaraan 2. Cerita teladan SKEMA MATEMATIK TAHUN 2(BAHAGIAN A DAN B) I B SOATAN PENGIRAAN TRARKAR 2 Cc 1_[fgaratustujuh T 3 B 2 |6a5 7 4 ie 1 Slaueees 1 5 A 3 6 B 7S 7 7 c 3 7 8 A 4 : |oo 10 B 7__ |e 7 1 A a) \ 12 ie > [80 7 13 Cc 10 eer 78> 1 4 c 543 7 15 B o> 10 7 16 A u T 7 ce 18 A 1 19 |B eAw2a74 12 20 c T ; A a (o60 - 282 = 7 L268. 1 RMIO* RMS SOsen TOsen = 7 14 franis.co 1 Besa = 7 | ; 7 04 7 Sifar perpuluhan empat. 1 7 50-27 = 7 223 1 =F RMIa90 x 3= 18 _|ss.70 u [20 + 4 7 8 Is 4 je20 - 245 = 71 20 (375 1 Bay, The 2 SULIT 012 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A Menjamu sclera ‘Memesan makanan ‘Mengambil pesanan Memilih ikan Membakar ikan Berbual-bual Menyediakan minuman NOWsWe BAHAGIAN B SOALAN 1 Mengikut susunan berikut “Jawapan dinilai dari segi susunan ayat yang betul, tanda baca yang betul dan tiada pengurangan atau penambahan perkataan pada ayat yang diberi SOALAN 2 1. terkenal 2. ditenun 3. jenis 4, manakala 5. rumit 6. disiapkan 7. upacara 8. hiasan 9. unik 10, pelancong Bahagian C *Mengikut budi bicara guru. BM-T3-K2 SULIT suuT ‘SKEMA MATEMATIK TAHUN 3/ PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2015 INO SOALAN JAWAPAN NO SOALAN [JAWAPAN 1 C Ja__[3803 2 8 ab [6622 3 c te [7533 4 A 2___[3950, 5 503, 5930, 9530 5 c 3_[3800, 3900, 4 000 6 B 4___[Bribu +3 ratus +6 puluh +4sa 7 8 3 [pola menurun 8 A 6 ___|7.000 9 c 7___[8.661 10 A 8 |1090, 1120 a e 2 (amarkah) 12 c : i0 i é (umarkah) 15 nN 70 __Jlorek 3 bahagian sahaja 16 A 11 __|tanda < a7 A a2] 14% 18 A 13] 306 19 8 [2517 (2markah) 20 c 14__|1095 (41 markah) RM30 + RM10 +RM9 + RM2.50 (2 markah) 15__|RMs1.50(2 markah) JUMLAH 20 X 2 =40 MARKAH IRM360.60 (1 markah) 16 __}RM393.50(1 markah) RM6B.90 x 5( 1 markah) 17__}am344.50 (1 markah) JUMLAH 30 X 2 = GOMARKAH SKEMA BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 2015 [37 {8 [3a tc 39 7 18. 19 20 » SULIT uw on SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 4~ PENULISAN (012) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKSR 1) /2015 BAHAGIAN A Cadangan Idea ~membawa pancing ~memancing kan melompat - menarik joran ~memasukkan kedalam bakul ~ mencangkung - makan/menikmati *Nota: Idea-idea lain yang munasabah boleh diterima. BAHAGIAN B ‘Soatan 1 Cadangan Idea = Soalan 1- Format laporan ~ Pendahuluan Hari-tarikh- Persatuan Bahasa Melayu- lawatan sambil belajar ke Melaka Bandar Raya Bersejarah Idea-idea - Lawatan — disertai-40 murid dan 5 orang guru - _ Bertolak pukul 8,00 pagi ~ tiba 10.30 pagi - Tujuan lawatan —menambah ilmu pengetahuan - Tempat pertama dilawati — Mini Malaysia- lihat rumah-rumah trdisional setiap negeri di Malaysia - Banyak pengetahuan diperolehi — seni bentuk rumah-rumah tersebut - Taman rama-rama- berdekatan dengan Taman Mini Malaysia - Bandar Hilit-Istana Melaka, Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Kota A Famosa Penutup: Sampai sekolah- 8.00 malam ~banyak faedahnya *Nota: Idea-idea lain yang munasabah boleh diterima. Soalan 2 BM-T4-K2 SULIT SULIT 12 on ‘Cadangan Idea Pendahutuan: ~ Rupa-rupanya kanak-kanak-lingkungan 5 tahun datang dengan linangan air mata Idea-idea ~ Minta tolong ambitkan layang-layang — tersangkut ~ pokok mangea ~ taman permainan berhadapan dengan rumah saya — pergi melihat — ambil kayu —jolok layang-layang Tidak berjaya —layang-layang sangat tinggi ~ Kawan lalu -tunggang basikal -terus panjat ~ berjaya akhimya dapatkan layang-layang tersebut Penutup ~ Budak ~mengucapkan terima kasih *Nota: Idea-idea lain yang munasabah boleh diterima Soatan 3 Cadangan Idea Pendahuluan - _ Kebersihan diri- harus dijaga-mengelakkan pelbagai penyakit, Idea-idea ~ Mandi sekurang-kurangnya dua kali schari ~ membuang kekotoran pada badan ~ Menyebabkan penyakit - Pastikan kuku bersih dan tidak panjang- kuku panjang kuman masuk dalam badan ~ Basu tangan- selepas lakukan aktiviti luar-berkebun, bersukan, selepas menggunakan tandas ~ Pakai pakaian bersih- pakaian kotor ~ kuman membiak- dijangkiti penyakit Penutup Jangan abaikan kebersihan diri- elakkan penyakit *Nota: Idea-idea lain yang munasabah boleh diterima. BAHAGIAN C Soalan 1 ~ Nadia dan kawan-kawanya telah menyertai kempen tandas bersih = Untuk menjadikan amalan menjaga kebersihan tandas sebagai budaya - Supaya murid-murid menjaga kebersiban dan menggunakan tandas dengan betul kerana kebersihan tandas tanggungjawab bersama - Kerana mereka telah biasa menggunakan tandas secara berasingan ~ Cara mengepam tandas dan membersihkan mangkuk tandas selepas menggunakannya, “Nota: Idea-idea lain yang munasabah boleh diterima, BM-T4-K2 SULIT SULIT 13 on Soalan 2 = Sebagai pelindung hujung jari = Pertumbuhan kuku tangan adalah lebih cepat daripada kuku kaki ~ Supaya kuku tidak mudah rosak = Pengetip kuku = Supaya kuku tidak panjang dan dalam keadaan bersih, "Nota: Idea-idea lain yang munasabah boleh diterima, BM-T4-K2 SULIT