SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL AMPANGAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN SLIP KEBENARAN KELUAR KAWASAN SEKOLAH (Untuk Guru dan

Staf Sokongan) Nama Pegawai : Tarikh Keluar : Tujuan Keluar : Hari : Masa Keluar :

Jangkaan Akan Kembali Semula Ke Sekolah Pada Hari Ini (Jika Berkenaan) Saya mengaku maklumat yang diberikan ini adalah benar ………………………………………….……… Tandatangan Pegawai Yang Memohon Keluar

Masa : KELULUSAN : Tandatangan Pegawai ……………..…………………….. Nama Pegawai / Cop Tarikh ……………………


SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL AMPANGAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN SLIP KEBENARAN KELUAR KAWASAN SEKOLAH (Untuk Guru dan Staf Sokongan) Nama Pegawai : Tarikh Keluar : Tujuan Keluar : Hari : Masa Keluar :

Jangkaan Akan Kembali Semula Ke Sekolah Pada Hari Ini (Jika Berkenaan) Saya mengaku maklumat yang diberikan ini adalah benar ………………………………………….……… Tandatangan Pegawai Yang Memohon Keluar

Masa : KELULUSAN : Tandatangan Pegawai ……………..…………………….. Nama Pegawai / Cop Tarikh ……………………


SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL AMPANGAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN SLIP KEBENARAN KELUAR KAWASAN SEKOLAH (Untuk Guru dan Staf Sokongan) Nama Pegawai : Tarikh Keluar : Tujuan Keluar : Hari : Masa Keluar :

Jangkaan Akan Kembali Semula Ke Sekolah Pada Hari Ini (Jika Berkenaan) Saya mengaku maklumat yang diberikan ini adalah benar ………………………………………….……… Tandatangan Pegawai Yang Memohon Keluar

Masa : KELULUSAN : Tandatangan Pegawai ……………..…………………….. Nama Pegawai / Cop Tarikh ……………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful