Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MENGIKUT SLOT PENGAJARAN

Tajuk: Kebudayaan kaum.

Tema: Bangsa, Pakaian, Perayaan, Makanan.

Tarikh: 09.10.2009

Hari: Jumaat.

Kelas: Dahlia

Masa: 8.10-8.30 pagi

Kehadiran: 47/47

Perempuan : 45 orang

Lelaki : 2 orang

Komponen: Perkembangan Bahasa, Komunikasi, Sosioemosi Dan

Kognitif

Hasil Pembelajaran: Pada akhir sesi pembelajaran murid-murid dapat

1.2.2 Menyatakan cara menyesuaikan diri dengan keadaan


atau situasi yang baru.

2.3.1 Dapat melihat persamaan dan perbezaan antara diri


sendiri dan orang lain.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid sudah mengetahui jenis-jenis bangsa di

Malaysia.

Penerapan Nilai: Patuh kepada arahan, berkeyakinan serta bersemangat

Strategi: 1. Kelas.
Aktiviti: Mengenali kepelbagaian bangsa.

Alat Bantu Mengajar: Penggunaan kertas latihan, flash card dan papan putih.

Langkah Komponen/kandungan Aktiviti pengajaran ABM/catatan


pengajaran/masa
Set induksi Perkembangan Murid-murid
(3 minit) kognitif bersoal jawab
dengan guru
tentang tajuk
berkaitan.

Langkah satu Perkembangan Murid-murid ABM


(5 minit) kognitif dan belajar jenis-jenis 1. Flash card
sosioemosi. bangsa di
Malaysia iaitu NILAI
Melayu, Cina dan 1.Patuh pada
India. arahan
2.Berkeyakinan
Murid-murid diajar
mengenali bangsa STRATEGI
melalui Kelas
penggunaan flash
card. HASIL
PEMBELAJARAN
1.2.2 menyatakan
cara menyesuaikan
diri dengan
keadaan atau
situasi baru.

1.2.4 menyatakan
perasaan sendiri
pada orang lain
mengenai sesuatu
perkara atau
peristiwa.
Langkah dua Perkembangan Murid-murid diajar ABM
(10 minit) bahasa dan mengeja 1.papan putih
komunikasi. perkataan
berkaitan dengan NILAI
tajuk dan 1.Berkeyakinan
menyebutnya 2.Kebijaksanaan
secara berulang-
ulang. STRATEGI
Kelas

HASIL
PEMBELAJARAN
2.1.1 menunjukkan
semangat dan
sikap positif

2.2.1 bertanya
dengan penuh
keyakinan.

2.3.2 menunjukkan
potensi diri dengan
yakin.

Penutup Perkembangan Murid-murid NILAI


(2 minit) kognitif disoal tentang apa Berpengetahuan
yang telah mereka Berkeyakinan
pelajari.
HASIL
PEMBELAJARAN
4.1.1 menyatakan
pelbagai cara
berfikir untuk
menyelesaikan
masalah.

4.1.2 menyatakan
dan menggunakan
pelbagai cara
komunikasi untuk
menyelesaikan
masalah.

Refleksi : Pada akhir pengajaran, kanak-kanak memahami pelbagai jenis kaum di


Malaysia dengan lebih mendalam walaupun mempunyai masalah teknikal semasa
proses pembelajaran dan pengajaran.