Anda di halaman 1dari 15

771204115412

HBEF 1403

FALKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA


PRORAM SARJANA MUDA PENGAJARAN

HBEF 1403
SENI DALAM PENDIDIKAN
SEMESTER JANUARI 2015

Nama

: ROHANA BT MOHD ZALI

No. Kad Pengenalan

: 771204-11-5412

Nombor Matrik

:771204115412001

Nombor Telefon

: 019 9563172

Alamat E-mail

: rohanamohdzali@ymail.com

Pusat Pembelajaran

: TERENGGANU LEARNING CENTRE

SEMESTER JANUARI 2015

771204115412
HBEF 1403

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0

Pengenalan

3-4

2.0

Aspek Penerokaan

5-8

3.0

Aspek Pengalaman

9 - 12

4.0

Maklumat Sokongan

13

5.0

Kesimpulan

14

6.0

Rujukan

15

771204115412
HBEF 1403

1.0

Pengenalan

Permainan tradisional berupaya untuk membentuk sebahagian kehidupan yang dilalui


oleh nenek moyang dahulu. Asas penting yang menjamin kesinambungan permainan tradisional
pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup mereka. Sejak dari kecil lagi mereka telah
membiasakan diri dengan permainan tersebut dan masih ada permainan yang dimainkan oleh
kanak-kanak sehingga hari ini.Permainan tradisional bukan hanya dimainkan oleh kanak-kanak
bahkan juga oleh golongan dewasa. Permainan tradisional boleh dimainkan secara individu atau
kumpulan dan tidak memrlukan belanja yang besar untuk dimainkan kerana bahan yang
digunakan boleh didapati dengan mudah di kawasan sekitar.
Melalui permainan tradisional kita dapat memupuk semangat perpaduan, rasa muhibbah
dan mesra dalam kelompok masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat mengisi masa lapang
dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah serta menjauhkan diri daripada melakukan
perkara-perkara sia. Permainan tradisional juga mempunyai nilai tradisi yang tinggi kerana di
dalamnya terkandung pelbagai nilai budaya masyarakat yang memilikinya. Sekiranya ia
dimainkan secara berkumpulan, secara tidak langsung semangat kerjasama antara ahli kumpulan
dapat dipupuk. Malahan, permainan tradisional juga merupakan satu bentuk hiburan masyarakat
zaman dahulu.
Permainan akan membuatkan perkembangan kanak-kanak meningkat secara menyeluruh
dan perkembangannya melibatkan empat aspek iaitu dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan
intelek. Kepentingan permainan dari segi jasmani, kanak-kanak boleh menggunakan tenaga yang
berlebihan . Ini bermakna kanak-kanak masih boleh menggunakan tenaga mereka untuk
memenuhi segala kehendak mereka pada umur mereka sekarang. Pada usia mereka yang masih
muda, mereka hanya lebih berminat untuk bermain dan sebagai seorang guru yang bijak dan
prihatin mestilah pandai mengawal pergerakan badan mereka.

771204115412
HBEF 1403

Selain itu, Kanak-kanak diberi peluang untuk menunjukkan bakat yang terpendam
melalui bermain selain memberi kemahiran psikomotor dan secara tidak langsung membiasakan
mereka untuk berusaha ke a rah yang lebih baik serta mempertingkatkan fizikal mereka.
Dari segi perkembangan sosioemosi, Kanak-kanak memerlukan permainan yang lebih
mencabar dalam kumpulan yang besar. Ini dapat mempertingkatkan lagi perkembangna
sosioemosi kerana melibatkan ramai kawan dan menceriakan emosinya. Mereka juga akan
bersikap lebih matang dan semakin pandai untuk memahami emosi masing-masing. Kanakkanak menjadi lebih berani untuk menonjolkan diri dan tidak peduli dengan apa-apa halangan
yang dihadapi kerana mereka belajar melalui permainan.
Manakala dari segi perkembangan intelek atau kognitif murid, bermain dapat memupuk
semangat kerjasama dan daya saing antara kumpulan. Malahan, permainan juga dapat
memberikan pengalaman baru kepada mereka. Sememangnya kanak-kanak banyak mengetahui
kemahiran daripada permainan yang melibatkan pemikiran keratif.
Permainan tradisional mempunyai nilai tradisi yang tinggi kerana didalamnya
mengandungi pelbagai nilai budaya masyarakat. Ia juga lambang manggambarkan corak
kehidupan masyarakat dan satu bentuk hiburan masyarakat zaman dahulu.

771204115412
HBEF 1403

2.0

Aspek Penerokaan
Permainan ting-ting lebih dipopularkan dengan nama Jengkek kapal Terbang

merupakan satu permainan laman yang dimainkan di kampung-kampung sejak dahulu hingga
hari ini. Permainan ini boleh dikatakan sudah sebati kepada kanak-kanak perempuan kerana
permainan ini tidak begitu lasak namun memerlukan tenaga yang banyak dan memandangkan
sebahagian besar pemain mengambil bahagian ialah kanak-kanak perempuan. Matlamat utama
permainan tidak lari daripada memberi hiburan dan kegembiraan. Selain daripada beriadah ia
juga dapat mengeluarkan peluh agar tubuh sentiasa dalam kesihatan yang memuaskan. Namun,
untuk menghayati dan menghidupkan sesuatu permainan, kemahiran diperlukan untuk
menjayakan sesuatu permainan.
Nama kapal terbang diperolehi daripada petak atau gelanggang yang khusus dibina
untuk bermain . Gelanggang ini terdiri daripada petak-petak empat persegi yang disusun
sedemikian rupa untuk menampakkkan sebuah imej sebuah Kapal Terbang. Terdapat lima petak
empat segi yang dilakarkan sebaris. Pada petak ke empat terdapat lagi satu tambahan satu petak
lagi di kiri dan di kanan yang menimbulkan rupa sekali imbas seperti sayap kapal terbang. Di
sebelah kanan pada petak pertama pula terdapat tambahan petak yang berukuran separuh petak
dipanggil sebagai tangga kelihatan jelas seperti ekor kapal terbang. Rajah di bawah dipaparkan
lakaran permainan ting-ting kapal terbang.

Kawasan bermain ting-ting ini tidak perlu luas. Memadai sekirangya kawasan itu dapat
menampung 8 buah petak. Permainan ini boleh bermain sekurang-kurangnya 2 orang dan
seandainya lebih ramai ia menjadi lebih seronok. Keselamatan amat dititikberatkan kerana
5

771204115412
HBEF 1403

tapaknya tidak boleh dipindah-pindahkan. Bagi menjamin keselamatan pastikan tunggul atau
kayu dibersihkan terlebih dahulu. Lorekan jengkek kapal terbang boleh dilukis menggunakan
kayu pada kawasan laman dan kawasan bersemin boleh mennggunakan kapur.
Sebelum itu buah untuk permainan mesti disediakan, ianya diperbuat daripada sesuatu
objek yang agak sesuai seperti duit syiling, kepingan papan atau penutup botol dan apa sahaja
asalkan berat agar lemparan nanti lebih mantap. Bagi menentukan siapa yang layak mula dahulu,
satu undian yang unik akan dijalankan. Masing masing melempar buah secara
membelakang sejauh mana yang mungkin, siapa yang melemparkan lebih jauh ia berhak sebagai
pemain pertama.

Rajah di atas menunjukkan cara lemparan bagi membuat undian permainan yang pertama
dijalankan. Permainan ini nampak mudah tetapi pelbagai halangan akan menyusul dan semakin
lama ia menjadi semakin sukar. Dalam pusingan pertama pemain pertama disyaratkan membawa
buah dengan cara menatangnya di atas belakang tapak tangan. Sekiranya buah tersebut jatuh,
pemain dikira mati. Pemain seterusnya akan mendapat peluang untuk berjengkek. Seandainya
ada pemain yang berjaya menamatkan 9 ting dan 2 brak tanpa menjatuhkan buah, dia
perlu melambung dan menyambut buah secara kaut dengan kedudukan menghala tapak tangan
menghala ke bawah.
Seterusnya barulah pemain itu berhak mendapatkan rumah. Buah mestilah mendarat
di mana-mana petak iaitu dengan melempar membelakangi gelanggang untuk mendapatkan
rumah. Dengan itu pemain lain tidak boleh berting-ting lagi dalam petak rumah orang. Pemain
lain juga tidak boleh berting-ting di petak rumah orang dengan kebenaran tuannya.
Nilai juara dalam permainan ting-ting kapal terbang terletak pada kemewahan iaitu
banyaknya rumah yang berjaya dimiliki oleh seseorang pemain. Setelah semua petak sudah
bertukar menjadi rumah maka permainan terpaksa ditamatkan. Namun, ia bukanlah semudah
dan secepat yang disangka untuk menukarkan semua petak menjadi rumah. Sekiranya buah

771204115412
HBEF 1403

yang dilemparkan mendarat di rumah sendiri, maka rumah itu dikira hangus iaitu bertukar
menjadi petak semula dan pemain dikira mati,
Penerokaan dalam permainan ting-ting memberikan kanak-kanak membuat pemerhatian
yang teliti dan kepekaan dalam menganalisis apa yang diterokai. Dalam erti kata lain, meneroka
bermaksud membuat percubaan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah. Bahan yang
digunakan dalam permainan ting-ting boleh diubah mengikut peredaran masa kini. Biasanya
Peralatan yang digunakan dapat dimanupulasikan mengikut kehendak kanak-kanak. Oleh
demikian, mereka meninjau dan meneliti alat tersebut megikut kesesuaian ketika bermain.
Sekiranya permainan ini diperkenalkan kepada kanak-kanak zaman kini,mereka akan berasa
teruja kerana mereka tidak tahu akan permainan sebegini. Kanak-kank kini hanya leka
permainan menggunakan internet atau games di dalam komputer. Ini akan menimbulkan
perasaan ingin tahu dan meneroka sesuatu yang baru dalam dirinnya.

Melalui pergerakan dalam permainan ting-ting, kanak-kanak hendaklah melompat


menggunakan sebelah kaki ketika melompat dari satu rumah ke satu rumah kecuali di petak
Sembilan menggunakan kedua belah kaki. Oleh itu, kanak-kanak mestilah pandai
mengimbangkan diri mereka agar tidak jatuh ke tanah. Dengan ada keyakinan diri antara
pemain, mereka dapat mengawal dan membuat penyesuaian dalam permainan ting-ting..
Jelas menunjukkan bahawa permainan ini memberi banyak pengajaran iaitu mewujudkan
semangat kerjasama dikalangan pemain, timbang rasa, tolak ansur, saling hormat menghormati
dan penuh kesabaran disebabkan permainan ini mengambil masa yang agak lama.
Keistimewaan permainan ting-ting iaitu tidak membebankan kanak-kanak atau ibu bapa
untuk membeli peralatan kerana peralatannya terdiri barang-barang yang boleh dikitar semula
dan senang diperolehi serta selamat digunakan. Ini dinamakan penerokaan mencipta alatan yang
sesuai dengan permainan ting-ting. Setiap pemain perlu ada kor yang terdiri daripada batu,
7

771204115412
HBEF 1403

penutup botol, duit syiling, kulit siput dan lain-lain peralatan yang sesuai . Kor mereka mestilah
berbeza agar tidak mmengelirukan para pemain.
Lazimya, permainan ting-ting boleh dilukis di atas tanah yang lapang menggunakan
kayu dan kawasan itu mestilah tidak berumput agar lukisan tersebut boleh nampaak dengan jelas.
Bagi kawasan di bandar, boleh bermain di kawasan bersemin menggunakan kapur berwarna atau
krayon untuk melukis petak ting-ting. tersebut. Gambar di bawah ditunjukkan cara bermain
ting-ting di kawasan lapang dan rata . Kebiasaannya dimainkan di kawasan luar bandar dan
petaknya tidak ditetapkan mengikut kesesuaian untuk bermain.

Para ibu bapa mempercayai permainan ini dianggap selamat dijalankan diperkarangan
rumah kerana gerak geri anak-anak mereka dapat diawasi sambil menguruskan tugasan masingmasing. Malahan, permainan ting-ting yang dimainkan di kawsan lapang dapat menyihatkan
badan kerana udaranya bersih dan segar berbanding dengan permainan dalaman yang
mengongkong pergerakan.

3. Aspek Pengalaman
Pengalaman dalam seni dan pergerakan akan menjana pembelajaran kanak-kanak dalam
pelbagai bidang. Bagi perkembangan kognitif, kanak-kanak menggunakan seni untuk meluahkan
fikiran dan idea mereka. Pengalaman ini akan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk
menyelesaikan masalah, membuat ekspremitensi, meneroka , mengambil risiko, mencipta secara
kreatif, membuat penilaian dan bijak membuat pilihan.
8

771204115412
HBEF 1403

Pengalamaan mempunyai nilai riadah yang sungguh menakjubkan, nilai kecergasan


tinggi dan bertindak sebagai alat untuk menyalurkan rasa ketahanan semulajadi di dalam jiwa
kanak-kanak.
3.1

Antara objektif permainan ting-ting dijalankan iaitu :


A) Memperkembangkan rohani dan jasmani kanak-kanak di mana dapat mengeratkan
persahabatan dan menggunakan otot mampu melahirkan badan yang sihat otak yang
cergas.
B) Mewujudkan sifat keyakinan dalam diri kanak-kanak dalam lompatan yang telah
dilakukan.
C) Mematuhi peraturan yang telah diamalkan di dalam permainan ting-ting dan mendidik
kanak-kanak mendisiplinkan diri apabila berada di rumah mahupun di tempat-tempat
awam.
D) Mewujudkan persaingan yang sihat agar kanak-kanak sentiasa berusaha gigih untuk
mencapai matlamat mereka dengan adil.
E) Melahirkan interaksi sosial yang sihat di kalangan kanak-kanak serta mengeratkan
perpaduan dikalangan kaum di kalangan masyarakat majmuk.
Selain menyihatkan tubuh badan, permainan ting-ting juga dapat menguji stamina dan

kecekapan seseorang pemain tanpa mengira tahap umur dan saiz badan. Kanak-kanak
sememangnya gemar dengan permainan ini kerana ia menyeronokkan dan menghiburkan. Malah
bermanfaat terhadap rohani dan jasmani seseorang pemain. Skil melompat dalam permainan
ketingting sememangnya memberi pengalaman dan latihan asas kepada pemain untuk
menceburi sukan yang lebih tinggi kemahirannya.
3.2

Langkah Permainan Ting-Ting

1)

Sebelum permainan dimulakan, undian dijalankan bagi menentukan pemain mana yang
harus memulakan permainan terlebih dahulu melalui lemparan kor dari belakang yang
paling dekat dengan garis rumah dalam petak permainan seperti gambar di bawah.

771204115412
HBEF 1403

2)

Bagi memulakan permainan , pemain hendaklah mencampakkan kor ke dalam petak


pertama , kedua dan seterusnya. Kemudian pemain dikehendaki melompat dengan
sebelah kaki kesemua petak kecuali di petak Sembilan dengan kedua belah kaki.
Gambar di bawah menunjukkan cara lompatan permainan ting-ting :

3)

Jika kor tidak masuk ke dalam petak yang ditentukan atau terkeluar ia dianggap mati
dan hilang giliran. Pemain lain yang akan mengambil giliran tetapi pemain yang baru

10

771204115412
HBEF 1403

sahaja memulakan permainan tidak boleh memijak pada petak pertama kerana terdapat
kor di dalamnya. Ia perlu melompat ke petak kedua dan seterusnya.
4)

Seseorang pemain perlu menghabiskan permaianan sehingga kornya dibuang di petak


7. Selepas tamat semua pusingan, kini tibalah langkah memilih rumah dengan cara
membelakangkan kesemua petak di garisan permulaan dan mencampakkan ke dalam
mana-mana petak gelanggang dan di situlah kedudukan rumahnya.

5)

Rumah pemain boleh dihias dengan corak mengikut citarasa pemain dan pemain lain
tidak boleh memijak rumah tersebut. Manakala , tuan rumah akan memijak menggunakan
kedua belah kaki. Sekiranya lemparan tersebut terkena garisan dan terkeluar maka ia di
kira mati. Gambar di bawah adalah contoh rumah yang di hias :

6)

Pemain lain perlu melompat dari petak 2 terus ke petak 4 kerana petak 3 sudah ada tuan
rumah.Begitu juga lompatan di setiap petak, seandainya terpijak garisan ia dianggap mati
dan giliran pemain lain mengambil alih permainan Begitulah seterunya sehingga tamat
permainan di mana rumah telah dimiliki oleh tuan rumah. Gambar di bawah
menunjukkan pemain berjengkek memasuki kesemua petak dan terpaksa melangkah terus
dari petak 3 ke petak satu kerana petak nombor 2 sudah ada tuan rumah.

11

771204115412
HBEF 1403

7)

Pemenang dikira melalui pemain yang paling banyak memiliki rumah.

Permainan ting-ting dapat memperkembangkan intelek, sosioemosi, fizikal dan boleh


belajar cara menentukan kedudukan yang seharusnya berada dengan berfokuskan pada petak
permainan. Malah, dapat berkomunikasi dengan baik sesame ahli kupulan dan memberi tunjuk
ajar yang berterusan dalam permainan ini. Seterusnya berlakunya pergerakan kaki, tangan , mata
dan badan dalam menjalankan permainan ting-ting. Tidak dapat dinafikan bahawa permainan ini
memberi pengalaman yang berkesan kepada setiap pemain terutama kanak-kanak.

12

771204115412
HBEF 1403

4.

Maklumat Sokongan ( Perkembangan Ekspresi )


Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang

kepada kanak-kanak untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pergerakan, bunyi, perkataan
dan visual mereka. Ekspresi bermain merupakan satu lagi cara untuk membantu anak anda
mengekspresi diri. Dengan membenarkannya bermain dengan kanak-kank lain menerusi sukan
dan aktiviti lain khususnya permainan ting-ting yang menyeronokkan,mengajarnya tentang
kerjasama, mengeratkan hubungan persauadaraan dan juga menghormati orang lain. Selain itu,
peraturan permainan disediakan sebagai panduan dan batasan kepada pemain..
Antara peraturan dalam permainan ting-ting iaitu :
1) Kor pemain tidak boleh sama kerana mengelirukan para pemain untuk membezakannya.
2) Semasa bermain, kor tidak boleh jatuh di luar petak, di atas garisan mana mana petak
dan di petak rumah pemain lain.
3) Seseorang pemain diberikan 3 peluang sahaja apabila membuat pemilihan rumah .
4) Pemain boleh melompat dirumahnya tetapi tidak di rumah pemain lain.
5) Pemain yang tidak mematuhi mana-man peraturan di atas akan hilang satu pusingan.
Melalui peraturan di atas, kanak-kanak telah belajar untuk mematuhi garis panduan,peraturan
dan arahan serta digabungkan dengan kreativiti.

Galakkan dalam mengekspresi diri

mempastikan anak kita bermain dengan selamat.


Antara ciri-ciri generik tahap kemahiran yang dapat diaplikasikan dalam permainan ting ting
iaitu :
iTahap prakawalan
- Kanak-kanak mengulangi pergerakan dengan melompat secara berjengkek sehingga
penamat permainan. Pola perlakuan mereka berubah-ubah dari satu lompatan ke satuan
lompatan.

iiTahap kawalan
- Pergerakan pemain lebih tekal dan pola pengulangannya agak serupa. Pemain lebih kerap
mempraktikkan kemahiran dengan betul.
iiiTahap penggunaan

13

771204115412
HBEF 1403

Pemain sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka dengan tekal dan boleh

menggabungkan dengan beberapa kemahiran.


ivTahap kecekapan
- Pergerakan yang dilakukan dengan mudah dan dapat memperlihatkan keupayaan
mengubahsuai perlakuan mereka selaras dengan kehendak situasinya dengan baik dan
terancang.
5.0

Kesimpulan
Permainan ketingting adalah tergolong dalam permainan luar rumah yang sangat sesuai

untuk perkembangan rohani dan jasmani seorang kanak-kanak. Gerakana lompatan yang
menguji kemahiran mengawal keseimbangan badan dan menjadikan kanak-kanak

sentiasa

cergas dan aktif. Malahan, sifat keyakinan diri dapat disemai dalam jiwa kanak-kanak
berdasarkan kepada kemampuan diri. Mengawal gerakan badan dan mematuhi peraturan yang
diamalkan dapat mendidik seseorang kanak-kanak mendisiplinkan diri ketika berada di rumah
mahupun di tempat awam.
Selain itu, wujudnya persaingan dalam memonopoli rumah dalam permainan ketingting
adalah satu budaya yang sihat. Sikap bersaing ini dapat melatih kanak-kank agar sentiasa
berusaha gigih untuk mencapai keinginan mahupun matlamat mereka dengan cara yang adil dan
betul. Secara tidak langsung , permainan keting-ting juga dapat melahirkan interaksi sosial
dikalangan kanak-kank yang pelbagai budaya dan keturunan yang berbeza. Interaksi ini dapat
mengeratkan perpaduan kaum dikalangan masyarakat majmuk di Negara kita.
Harapan agar permainan ting-ting akan terus terpelihara dikalangan generasi muda agar
khazanah warisan kebudayaan melayu akan berkekalan dan jadikan ia sebagai jati diri yang
disanjungi.
( 2402 patah perkataan )
6.0

Rujukan

Ayob, S (1992),Pergerakan Kreatif Dan Pendidikan, Petaling Jaya : Flo Enterprise sdn. Bhd

14

771204115412
HBEF 1403

Azizi Yahaya dan Zurihanmi Zakaria, 2005, Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan,
PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd : Kuala Lumpur
http://www.ncrel.org
httpa://www.slideshare.net/AiQay/permainan-tradisional-teng-teng
Modul Seni Dalam Pendidikan Unit Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan, 2003,
Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia
Zulkifli Yaakob,Mohd Jamel Ismail, Jamilah Omar . (2014) HBEF 1403 Seni Dalam Pendidikan
Open University Malaysia : Selangor

15