Anda di halaman 1dari 2

MAN ALUMNI JALINAN PERSAHABATAN

( MANUAL JP 05 )
Komoenietas arek2 lawas MAN BABAT
Website: www.manualjp05.blogspot.com Email: manualjp05@yahoo.com

DAFTAR NOMOR HANDPHONE


ANGGOTA MANUAL
No
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama
Adam
Amir
Amin nusron (Cak Le)
Anas
Anis
Anissa Irrohmah
Basith Azham (Palax)
Basith Hadi (Bendoel)
Budi Utomo
Diah
Dwi
Elfi
Enik
Erna
Ghozi
Sholahudin
Harun Al-Rasyid
Heny Galon
Holonk (Asrori)
Huda
Hamzah (Babidi)
Iin Nurfadillah
Imam
Indah
Jamal
Jannah
K.K. Honk (Saifudin)
Kurnia
Khusnul Khotimah
Leni Khoiriyah
Leni
Mafuzul
Masulatin
Maftukan
Muwatto

Alamat
Modo
Latukan
Patihan
Suruan Gembong
Karang Asem
Datinawong
Kesambi
Cah kidulan
Modo
Lamongan
Mojo
Widang
Gendong Kulon
Moropelang
Patihan
Tuban
Trepan
Banaran
Keyongan
Lamogan
Bali Jombok
Modo
Pucuk
Lamongan
Waru
Deket
Pucuk
Kesambi
Sumurgenuk
Gunung Sari
Dati Pucuk
Babat Kulon
Tuban

Handphone
085854432099
085730090345
085732455891
085655080625
08563331728
085230600408
085646104965
085730024868
081254387558
085648113391
081288662295
085648411608
085645259262
081331135525
085648625140
085645128732
085649412781
081703036525
08563118013
085731342967
085852235202
085648024426
085330106093
08113448346
08563001561
081357584925
08563100624
085649553186
085732793716
081231449890
085648092120
085710772466
085648449543
085730311224
085655139902

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Nuris Saadah
Oliph (Kholipah)
Patimah
Phetel
Puji Kaswati
Qomari
Ria
Rifai
Risma
Solkan
Soni
Ster Hermansyah
Syafa
Tety
Wak Dul (Hakim)
Wiwin
Yahya Sabrawi
Yanti
Zaky
Zuhri

Kesambi
Karang Asem
Cungkup
Bali Sukodadi
Mojo
Nguwok
Sukodadi
Suruan Gembong
Tritunggal
Tanggulangin
Tuban
Padengan
Pucuk
Sugio
Kedali Pucuk
Karang Asem
Latukan Sukodadi
Sukodadi

085646704056
085731000129
08563365353
085723673856
085732591271
08563487089
085655688085
08563117572
085230555080
085655816308
08563445633
08563214356
085645022879
085645129782
085648521671
085730056532
081556529599
085645692033
085250820944
085664075537

~Manualjp05~
2009

Anda mungkin juga menyukai