Anda di halaman 1dari 21

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5, murid dapat :

1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan
otot, dan komposisi badan;

2. Memahami faedah, kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan;

3. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan
kecergasan fizikal;

4. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik pendidikan,
dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

6. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan; dan

7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

135
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

136
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan Fizikal
(a) Daya Tahan Kardiovaskular Murid dapat :
Daya tahan kardiovaskular bermaksud
kecekapan jantung, salur darah dan Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan
sistem pernafasan untuk membekalkan x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular secara individu dan
oksigen kepada otot secara berterusan kardiovaskular. kumpulan.
pada jangka masa yang panjang semasa x Melakukan aktiviti daya tahan
latihan. kardiovaskular. x Membincangkan aspek keselamatan
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam aktiviti
x Long-slow distance run ( LSD). ke selamatan yang perlu diambil kira daya tahan kardiovaskular.
x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam aktiviti daya tahan
dalam latih tubi kemahiran kardiovaskular. x Membincangkan kepentingan daya
permainan tahan kardiovaskular dalam latih tubi
Aras 2 kemahiran permainan.
(ii) Kaedah latihan x Menjelaskan kepentingan daya tahan
x Prinsip latihan kardiovaskular dalam latih tubi x Membincangkan kesan fisiologi hasil
x Prosedur latihan kemahiran permainan. daripada latihan daya tahan
x Mengenal pasti kesan latihan terhadap kardiovaskular.
(iii) Faedah latihan daya tahan kardiovaskular.
x Melayari laman web berkaitan dengan
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 latihan daya tahan kardiovaskular.
x Latihan yang sistematik. x Menghuraikan kesan latihan terhadap
x Mengenal pasti kemampuan daya tahan kardiovaskular.
tahap dan kecergasan murid x Menghuraikan kesan fisiologi hasil
semasa melakukan aktiviti. daripada latihan daya tahan
x Kesesuaian pakaian. kardiovaskular.

137
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Persekitaran atau tempat


beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti

138
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Daya Tahan Otot Murid dapat :

Daya tahan otot bermaksud kemampuan Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot
otot untuk melakukan kerja berulang kali x Menyatakan maksud daya tahan otot secara individu dan kumpulan.
dalam tempoh masa yang panjang tanpa x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
merasa letih. aktiviti daya tahan otot. x Membincangkan aspek keselamatan
x Melakukan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam aktiviti
(i) Cadangan Aktiviti: ke selamatan yang perlu diambil kira daya tahan otot.
x Bicep curl dalam aktiviti daya tahan otot.
x Bench press x Membincangkan kaedah dan faedah
x Half squat Aras 2 latihan daya tahan otot.
x Tricep extension x Menjelaskan kaedah dan faedah
latihan daya tahan otot. x Membincangkan kesan fisiologi hasil
(ii) Kaedah latihan. daripada latihan daya tahan otot.
x Prinsip latihan Aras 3
x Prosedur latihan x Menghuraikan kesan fisiologi hasil x Melayari laman web berkaitan dengan
daripada latihan daya tahan otot. latihan daya tahan otot.
(ii) Faedah latihan.

(iv) Aspek-Aspe k Keselamatan:


x Latihan yang sistematik
x Mengenal pasti. kemampuan tahap
dan kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Pelakuan aktiviti

139
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Kekuatan Otot Murid dapat :

Kekuatan bermaksud kemampuan otot Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan
untuk menghasilkan daya bagi x Menyatakan maksud ke kuatan otot. cara yang betul dan selamat.
mengatasi sesuatu rintangan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
aktiviti kekuatan otot dengan cara yang x Membincangkan aspek keselamatan
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. yang perlu diambil kira dalam aktiviti
x Bench press x Melakukan langkah-langkah ke kuatan otot.
x Half squat (bersama beban) ke selamatan yang perlu diambil kira
x Tricep extension dalam aktiviti kekuatan otot. x Membincangkan kepentingan latihan
ke kuatan otot dalam permainan.
(ii) Kaedah latihan. Aras 2
x Prinsip latihan x Menjelaskankan kepentingan latihan x Membincangkan kaedah dan faedah
x Prosedur latihan ke kuatan otot dalam sukan dan latihan kekuatan otot.
permainan.
(iii) Faedah latihan. x Menjelaskan kaedah dan faedah x Menamakan otot-otot utama yang
latihan kekuatan otot. terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Menyediakan folio individu berkenaan
x Mengenal pasti kemampuan x Menghuraikan kesan fisiologi hasil dengan aktiviti kekuatan otot.
tahap dan kecergasan murid daripada latihan kekuatan otot.
semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang
x Kesesuaian pakaian. terlibat dalam aktkviti kekuatan otot.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Pelakuan aktiviti

140
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Komposisi Badan Murid dapat :

Komposisi badan merujuk kepada Aras 1 x Mencatat maksud komposisi badan.


peratusan lemak badan berbanding x Menyatakan maksud komposisi badan.
dengan isi kandungan otot, tulang dan x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Melakukan teknik pengukuran kaliper
tisu badan yang lain. Lebihan x Mengira indeks jisim badan (BMI). lipatan kulit dan merekodkannya.
peratusan lemak dalam badan akan
menimbulkan masalah kegemukan Aras 2 x Menunjukkan cara mengira indeks jisim
(obesiti). x Mengira nisbah pinggang-pinggul. badan (BMI).

(i) Cadangan Aktiviti: Aras 3 x Membincangkan penyakit yang


x Teknik menggunakan kaliper x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak
lipatan kulit. berkaitan dengan kegemukkan. dalam badan.
x Mengira indeks jisim badan
(Body Mass Index-BMI) untuk x Merekodkan indeks jisim badan (BMI)
menentukan status pemakanan. dalam folio.
x Mengira nisbah pinggang-pinggul
(P:P) dan mengenal pasti risiko
kepada beberapa penyakit.
x Mengenal pasti risiko beberapa
penyakit yang berkaitan

141
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Permainan Murid dapat :

(a) Bola Keranjang Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang.
(i) Kemahiran: permainan bola keranjang dengan betul
x Menghantar dan selamat. x Membincangkan aspek keselamatan
x Menerima x Melakukan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam
x Melantun ke selamatan yang perlu diambil kira permainan bola keranjang.
x Menggelecek dalam permainan bola keranjang.
x Menghadang x Menyatakan undang-undang dan x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menjaring peraturan permainan bola keranjang. dengan kemahiran bola keranjang.
(ii) Undang-undang dan peraturan
Aras 2 x Membincangkan undang-undang dan
(iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu peraturan dalam permainan bola
x Latihan yang sistematik. kemahiran yang terdapat dalam keranjang.
x Mengenal pasti permainan bola keranjang.
kemampuan tahap dan x Menyatakan otot-otot utama yang x Melukis dan melabel otot-otot utama
kecergasan murid semasa digunakan dalam permainan bola yang digunakan dalam permainan bola
melakukan aktiviti keranjang. keranjang.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat Aras 3 x Membincangkan kesalahan utama
beraktiviti. x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam teknik lakuan bola keranjang.
x Penyeliaan, arahan dan dalam permainan Bola Keranjang.
bimbingan. x Merancang dan melaksanakan serta x Melakar gelanggang permainan bola
x Perlakuan murid. mengaplikasikan undang-undang/ keranjang.
x Pelakuan aktiviti peraturan dalam permainan.

142
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kriket Murid dapat :

(i) Kemahiran : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Bowl x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan.
x Baling permainan kriket dengan betul dan
x Memukul: selamat. x Membincangkan aspek keselamatan
- larian x Melakukan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam
x Memadang ke selamatan yang perlu diambil kira permainan kriket.
- baling dalam permainan kriket.
- memukul x Menyediakan folio individu berkaitan
- penjagaan wicket Aras 2 dengan kemahiran permainan kriket.
(ii) Undang-undang dan peraturan x Mengenal pasti tahap ansur maju
se suatu kemahiran dalam permainan x Membincangkan undang-undang dan
(iii) Aspek-Aspek Keselamatan: kri ket. peraturan asas dalam permainan kriket.
x Latihan yang sistematik. x Menghuraikan undang-undang dan
x Mengenal pasti peraturan asas dalam permainan kriket. x Melukis dan melabelkan padang
kemampuan tahap dan x Menyatakan otot-otot utama yang permainan kriket.
kecergasan murid semasa digunakan dalam permainan kriket.
melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian. Aras 3
x Persekitaran atau tempat x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan
beraktiviti. dalam permainan kriket.
x Penyeliaan, arahan dan x Merancang dan melaksanakan serta
bimbingan. mengaplikasikan undang-
x Perlakuan murid. undang/peraturan dalam permainan.
x Pelakuan aktiviti

143
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Ragbi Murid dapat :

(i) Kemahiran : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menghantar dan x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan.
menerima permainan ragbi dengan betul dan
x Menendang selamat. x Menyediakan folio individu berkaitan
x Tackle x Melakukan langkah-langkah dengan kemahiran ragbi.
x Skrum ke selamatan yang perlu diambil kira
x Line out dalam permainan ragbi. x Membincangkan tentang undang-
(ii) Undang-undang dan peraturan undang dan peraturan dalam
Aras 2 permainan ragbi.
(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Menghuraikan tentang undang-undang
x Latihan yang sistematik. dan peraturan asas dalam permainan x Membincangkan aspek keselamatan
x Mengenal pasti ragbi. yang perlu diambil kira dalam
kemampuan tahap dan x Mengenal pasti tahap ansur maju permainan ragbi.
kecergasan murid se suatu kemahiran dalam permainan
semasa melakukan ragbi. x Membincangkan teknik lakuan yang
aktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang dilakukan dalam permainan ragbi.
x Kesesuaian pakaian. digunakan dalam sesuatu kemahiran.
x Persekitaran atau tempat x Menamakan otot-otot utama yang
beraktiviti. Aras 3 digunakan dalam permainan ragbi.
x Penyeliaan, arahan dan x Menghuraikan kesalahan utama dalam
bimbingan. teknik lakuan permainan ragbi.
x Perlakuan murid. x Merancang dan melaksanakan serta
x Pelakuan aktiviti mengaplikasikan undang-
undang/peraturan dalam permainan

144
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :

(a) Balapan Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang.
(i) Acara lari berhalang: acara lari berhalang dengan teknik yang
x Teknik larian betul dan selamat. x Membincangkan aspek keselamatan
x Teknik lompat halangan x Melakukan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam acara lari
ke selamatan yang perlu diambil kira berhalang.
(ii) Undang-Undang dan dalam acara lari berhalang.
Permainan x Menyediakan folio individu berkaitan
Aras 2 dengan kemahiran acara lari berhalang.
(iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti tahap ansur maju yang
x Latihan yang sistematik. diperlukan dalam acara lari berhalang. x Membincangkan tentang undang-
x Mengenal pasti kemampuan x Menghuraikan undang-undang dan undang dan peraturan asas dalam
tahap dan kecergasan murid peraturan dalam acara lari berhalang. acara lari berhalang.
semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang
x Kesesuaian pakaian. digunakan dalam acara lari berhalang. x Membincangkan kesalahan utama yang
x Persekitaran atau tempat dilakukan dalam acsara lari berhalang.
beraktiviti. Aras 3
x Penyeliaan, arahan dan x Menghuraikan teknik lakuan dalam x Menamakan otot-otot yang terlibat
bimbingan. acara lari berhalang. dalam acara lari berhalang.
x Perlakuan murid.
x Pelakuan aktiviti

145
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Padang Murid dapat :

(i) Acara lompat tinggi: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x gaya pelana x Melakukan sekurang-kurangnya satu acara lompat tinggi dan lombol
x flop gaya lompatan dalam acara lompat bergalah.
- Fasa tinggi.
- lari landas x Menyatakan sekurang-kurangnya empat x Membincangkan aspek keselamatan
- lonjakan fasa dalam acara lombol bergalah. yang perlu diambil kira dalam acara
- layangan x Melakukan langkah-langkah lompat tinggi dan lombol bergalah.
- pendaratan ke selamatan yang perlu diambil kira
dalam acara lompat tinggi dan lombol x Menganalisis rakaman video berkaitan
(ii) Acara lombol bergalah: bergalah. dengan acara lombol bergalah.
x Fasa persediaan
- teknik pegangan Aras 2 x Menyediakan folio individu berkaitan
x Fasa lari landas. x Mengenal pasti teknik lakuan yang dengan kemahiran acara lompat tinggi
x Fasa lonjakan diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.
- teknik pole planting dan lombol bergalah.
- teknik hamburan x Menghuraikan undang-undang dan x Membincangkan undang-undang dan
x Fasa layangan peraturan dalam acara lompat tinggi peraturan dalam acara lompat tinggi
x Fasa pendaratan dan lombol bergalah. dan lombol bergalah.
x Menyatakan otot-otot utama yang
(iii) Undang-Undang dan digunakan dalam acara lompat tinggi x Membincangkan kesalahan utama yang
Peraturan. dan lombol bergalah. dilakukan dalam acara lompat tinggi dan
x Acara lompat tinggi lombol bergalah.
x Acara lombol bergalah

146
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(v) Aspek-A spek Keselamatan: Aras 3 x Menamakan otot-otot yang terlibat


x Latihan yang sistematik. x Menghuraikan teknik lakuan dalam dalam acara lompat tinggi dan lompat
x Mengenal pasti kemampuan acara lompat tinggi dan lompat bergalah.
tahap dan kecergasan murid bergalah.
semasa melakukan aktiviti. x Menganalisis fasa pergerakan dalam
x Kesesuaian pakaian. satu gaya lompat tinggi.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Pelakuan aktiviti.

147
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gimnastik Artistik Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik artistik


x Melakukan langkah-langkah dengan teknik yang betul dan selamat.
Gimnastik artistik menekankan ke selamatan yang perlu diambil kira
tiga aktiviti utama iaitu imbangan, dalam melakukan aktiviti gimnastik x Membincangkan aspek keselamatan
ketangkasan dan lombol. Strategi artistik. yang perlu diambil kira dalam acara
pengajaran dan pembelajaran x Melakukan kemahiran hayunan dan gimnastik artistik.
adalah secara formal dan rangkaian gimnastik artistik dengan
terancang. Teknik dan gaya teknik yang betul dan selamat. x Menyediakan folio individu tentang
pelaksanaan sesuatu kemahiran acara gimnastik artistik.
pergerakan adalah khusus. Aras 2
x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran x Membincangkan kesalahan teknik
(i) Pola Pergerakan : hayunan. lakuan yang dilakukan dalam acara
x Pola 6 x Menggabungkan kemahiran hayunan gimnastik artistik.
- Hayunan dalam satu rangkaian pergerakan
x Pola 7 gimnastik artistik. x Menamakan otot-otot yang terlibat
- Rangkaian x Menyatakan komponen kecergasan dalam acara gimnastik artistik.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: yang diaplikasikan dalam acara
x Latihan yang sistematik. gimnastik artistik. x Merancang satu rangkaian pergerakan
x Mengenal pasti kemampuan x Menyatakan otot-otot utama yang gimnastik artistik yang melibatkan
tahap dan kecergasan murid digunakan dalam acara gimnastik kemahiran hayunan (koreograf)
semasa melakukan aktiviti. artistik
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat Aras 3
beraktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
x Penyeliaan, arahan dan ke salahan teknik lakuan kemahiran
bimbingan. hayunan.
x Perlakuan murid. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan
x Perlakuan aktiviti. yang melibatkan kemahiran hayunan

148
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gimnastik Irama Murid dapat :

Gimnastik irama bermaksud Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik irama


pergerakan yang dilakukan x Melakukan langkah-langkah dengan teknik yang betul dan selamat.
segerak dengan ritma untuk ke selamatan dalam melakukan aktiviti
menghasilkan pergerakan tubuh gimnastik irama. x Membincangkan aspek keselamatan
badan yang estetik dan x Melakukan kemahiran ketangkasan dan yang perlu diambil kira dalam acara
berkordinasi dengan pengunaan manipulasi alatan dengan teknik yang gimnastik irama.
alatan. betul.
x Membincangkan teknik lakuan
(i) Pola Pergerakan Aras 2 kemahiran ketangkasan.
x Pergerakan 7 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran
- Ketangkasan dengan manipulasi alatan. x Membincangkan kesalahan teknik
x Pergerakan 8 x Menyatakan komponen kecergasan lakuan kemahiran ketangkasan dengan
- - Teknik alatan yang diaplikasikan dalam acara manipulasi alat yang dilakukan dalam
x Pergerakan 9 gimnastik irama. acara gimnastik irama.
- Rangkaian x Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam acara gimnastik x Menamakan otot-otot utama yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: irama. terlibat dalam acara gimnastik irama.
x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan Aras 3 x Merancang satu rangkaian pergerakan
tahap dan kecergasan murid x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan gimnastik irama yang melibatkan
semasa melakukan aktiviti. kemahian ketangkasan dengan ketangkasan dengan manipulasi alat.
x Kesesuaian pakaian. manipulasi alat..
x Persekitaran atau tempat x Merekacipta satu rangkaian pergerakan
beraktiviti. gimnastik irama yang melibatkan
x Penyeliaan, arahan dan kemahiran ketangkasan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Pelakuan aktiviti

149
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Gimnastik Pendidikan Murid dapat :

Gimnastik pendidikan adalah satu Aras 1 x Melakukan aktiviti kesedaran ritma


pendekatan dalam pendidikan x Melakukan langkah-langkah gimnastik pendidikan dengan teknik
gimnastik yang memberi tumpuan ke selamatan dalam gimnastik yang betul dan selamat.
kepada pembelajaran individu pendidikan.
yang unik dari segi gaya x Melakukan aktiviti kesedaran ritma x Membincangkan aspek keselamatan
pergerakan, dan perkembangan dengan lancar, berterusan dan selamat. yang perlu diambil kira dalam acara
pelajar. gimnastik pendidikan.
Aras 2
(i)Tema gimnastik pendidikan : x Menghuraikan komponen kecergasan x Membincangkan tjenis-jenis pergerakan
yang diaplikasikan dalam acara yang terlibat dalam aktiviti kesedaran
x Tema 8 gimnastik pendidikan. ritma.
- Kesedaran ritma x Mengenalpasti pelbagai ritma
pergerakan yang diperolehi semasa x Menamakan otot-otot utama yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: tubuh badan bergerak. terlibat dalam acara gimnastik
x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang pendidikan.
x Mengenal pasti kemampuan digunakan dalam acara gimnastik
tahap dan kecergasan murid pendidikan. x Merancang satu rangkaian pergerakan
semasa melakukan aktiviti. bagi aktiviti kesedaran ritma.
x Kesesuaian pakaian. Aras 3
x Persekitaran atau tempat x Merekacipta satu rangkaian pergerakan
beraktiviti. berdasarkan kesedaran ritma.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Pelakuan aktiviti

150
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif bermaksud Aras 1 x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif


intepretasi idea, perasaan serta x Melakukan langkah-langkah yang memenuhi syarat tema pergerakan.
tanggapan deria yang dilahirkan ke selamatan dalam aktiviti pergerakan
secara simbolik melalui kreatif. x Membincangkan aspek keselamatan
pergerakan. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat yang perlu diambil kira dalam acara
tema pergerakan dengan kreatif dan pergerakan kreatif.
(i) Tema pergerakan : selamat.
x Tema 14 x Membincangkan peranan setiap ahli
- Kesedaran kumpulan Aras 2 dalam aktiviti bagi setiap tema
x Tema 15 x Mengenal pasti peranan ahli dalam pergerakan.
- Formasi dalam kumpulan aktiviti setiap pergerakan.
x Tema 16 x Menghuraikan komponen kecergasan x Menamakan otot-otot utama yang terlibat
- Kualiti ekspre sif dalam yang diaplikasikan dalam pergerakan dalam acara pergerakan kreatif.
pergerakan kreatif.
x Mengenal pasti otot-otot utama yang x Membincang untuk mengubah rangkaian
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: digunakan dalam pergerakan keratif. pergerakan yang sesuai dengan tema
x Latihan yang sistematik. pergerakan.
x Mengenal pasti kemampuan Aras 3
tahap dan kecergasan murid x Mengubah pergerakan yang sesuai
semasa melakukan aktiviti. dengan tema pergerakan.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Pelakuan aktiviti

151
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Rekreasi Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Melakukan aktiviti abseiling secara


x Menyatakan maksud rekreasi dan berkumpulan.
Rekreasi bermaksud aktiviti terancang abseiling.
untuk memenuhi masa lapang bukan x Melakukan langkah-langkah x Menyediakan folio individu berkaitan
untuk tujuan pertandingan tetapi untuk ke selamatan dalam aktiviti abseiling. dengan aktiviti abseiling.
merehatkan fikiran dan badan. x Menyatakan peralatan asas, jenis
abseiling dan aktiviti kemahiran tali
(i) Abseiling/rapelling dalam aktiviti abseiling. x Membincangkan aspek keselamatan
x Abseiling bermaksud aktiviti yang perlu diambil kira semasa aktiviti
menurun dari tempat tinggi Aras 2 abseiling.
menggunakan alatan khas. x Melakukan aktiviti abseiling bersama
x Peralatan asas rakan dan guru.
x Jenis abseiling x Merancang satu aktiviti abseiling
x Kemahiran tali Aras 3 bersama rakan.
x Menceritakan pengalaman selepas
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti abseiling.
x Latihan yang sistematik. x Melaporkan pengalaman aktiviti
x Mengenal pasti kemampuan abseiling.
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Pelakuan aktiviti.

152
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat :

Keselamatan bermaksud terpelihara Aras 1 x Mencatatkan konsep liabiliti.


daripada sesuatu bencana. x Menyatakan konsep liabiliti.
x Menjelaskan peraturan-peraturan x Membincangkan peraturan dan undang-
(i) Liabiliti berkaitan dengan liabiliti. undang berkaitan dengan liabiliti.

x Konsep Aras 2 x Menjalankan kajian kes berkaitan


x Peraturan berkaitan dengan x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang
liabiliti dengan liabiliti. yang berkaitan dengan liabiliti.
x Undang-undang berkaitan
dengan liabiliti Aras 3 x Menganjurkan ceramah tentang liabiliti
x Menjelaskan tiga kesan pengabaian dan peranan ibu bapa dalam sukan dan
liabiliti dalam sukan dan permainan. permainan.

153
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani Murid dapat :


dan sukan
Aras 1 x Membincangkan isu-isu jantina dalam
(a) Isu jantina dalam sukan dan x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan su kan dan permainan.
permainan: permainan.
(i) Gangguan seksual x Menyatakan bentuk gangguan seksual x Membincangkan bentuk gangguan
(ii) Pilih kasih dalam sukan dan permainan. se ksual dalam sukan dan permainan.
(iii) Penyertaan x Mengenal pasti punca dan kesan
gangguan seksual. x Membahaskan langkah untuk
(b) Isu-isu lain dalam sukan dan mengatasi gangguan seksual dalam
permainan: Aras 2 su kan dan permainan.
(i) Punca x Menghuraikan langkah-langkah untuk
(ii) Kesan dan akibat mengatasi gangguan seksual dalam x Menyediakan laporan ringkas berkaitan
su kan dan permainan. dengan isu jantina dalam sukan dan
x Menghuraikan punca perbezaan permainan yang berlaku di Malaysia.
penyertaan antara jantina dalam sukan
dan permainan. x Membincangkan punca perbezaan
penyertaan antara jantina dalam sukan
Aras 3 dan permainan.
x Membincangkan isu-isu semasa dalam
su kan dan permainan.

154
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN V

155