Anda di halaman 1dari 1

1. Zaman prasejarah awal. Awal dan akhir. Senaraikan ciri-ciri zaman prasejarah awal?

2. Pelbagai ciri tamadun oleh tokoh. Senaraikan empat ciri tamadun?


3. Jelaskan dua peranan raja dalam tamadun Mesopotamia/mesir?
4. 4 syarat kelayakan khalifah
5. Kemukakan dua konsep ketahanan & pertahanan dalam tamadun dunia(tamadun awal)
6. Jelaskan dengan contoh perkembangan sistem eko tamadun awal?
7. Terangkan perbezaan tujuan pen. Islam dan tujuan pen. Tamadun lain.
8. 4 sumbangan pend. tamadun awal kpda pembangunan pend. Masa kini
9. Senaraikan 4 faktor islam tersebar di Nusantara
10. Kemukakan 2 ciri seni bina islam yg membezakannya dengan tamadun rom
(mesopotamia)
Bahagian b
1. Perincikan matlamat peperangan dalam agama islam
2. Pendidikan dalam tamadun yunani iaitu sparta mendidik kanak2 utk jadi berani.
sejauhmanakah dsr pendidikan tamadun yunani yang melahirkan rakyatnya yang
cendekiawan dan berjaya
3. Analisis sumbangan tamadun awal kepada ksenian, kesusasteraan dan seni bina
Bahagian c
1. Bincangkan Taktik dan strategi dalam peperangan zaman nabi Muhammad sehingga
membuahkan kemenangan
2. banding bezakan dasar ekonomi tamadun mesopotamia & tamadun mesir

Anda mungkin juga menyukai