Anda di halaman 1dari 36

PELAN PEMBANGUNAN PRIFESIONALISME BERTERUSAN ( PPPB )

Buku Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB) Guru dan Pemimpin Sekolah
Edisi 2014 boleh dimuat turun melalui http://apps8.moe.gov.my/abpg/bpg/PPPB

APA ITU PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN?


Secara ringkasnya PPPB ialah usaha untuk melengkapi pembangunan profesionalisme sedia ada
dan mentransformasi amalan pembangunan profesionalisme berterusan bagi meningkatkan kualiti
guru dan pemimpin sekolah serta memperkasa profesion keguruan.
( PPPB : memahami nilai profesionalisme dan kemahiran yang sepatutnya dimiliki oleh guru dan
pemimpin sekolah. Oleh itu semua guru diminta menghadiri kursus untuk peningkatan kualiti
peribadi dan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan )
Tujuan Kursus:
-Peningkatan Kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
-Perubahan pesat dalam bidang pendidikan serta gelombang globalisasi
-Anjakan Keempat PPPM mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan
-PPB menuntut pelaksanaan berdasarkan trend semasa bukannya konvensional
-Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan secara formal dan tidak formal dalam aktiviti
keilmuan secara berterusan sepanjang kerjaya untuk peningkatan pengetahuan, kemahiran,
kepakaran dan amalan nilai serta ciri-ciri lain bagi meningkatkan kualiti pendidikan abad ke-21
Matlamat dan Objektif:Membolehkan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan membangunkan kompetensi dan potensi ke
arah peningkatan kualiti peribadi dan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan.

Bagaimana mendaftar Kursus Kompetensi Pembangunan Profesionalisme Berterusan ?


1.
Pemohonan boleh dibuat secara online dengan melayari url
http://apps.moe.gov.my/abpg/BpgOnline
2.
Permohonan secara individu atau menerusi JPN ( sila rujuk tarikh tutup
permohonan dalam laman web di atas.
3.
Ketua Jabatan perlu membuat pengesahan permohonan kursus melalui aplikasi
yang akan dimaklumkan dan perlu dicetak sebagai rekod.
4.
Calon perlu mencetak borang permohonan yang telah diisi dan mendapatkan
perakuan Ketua Jabatan untuk disimpan sebagai rekod permohonan.

5.
Keputusan tawaran kursus akan dimaklumkan melalui sistem pesanan ringkas
(sms) dan surat tawaran perlu dicetak melalui aplikasi yang akan dimaklumkan.
6.
Surat tawaran yang telah dicetak perlu dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk
pelepasan mengikuti kursus.
7.
Calon perlu membawa bersama salinan kad pengenalan, Sijil/Diploma Perguruan,
Sijil Akademik dan Surat Pengesahan Jawatan yang telah disahkan, serta surat tawaran
yang telah dicetak dan disahkan oleh Ketua Jabatan masing-masing semasa menghadiri
kursus.

SEMUA GURU DIMINTA MEMBUAT PORTFOLIO MASING-MASING DALAM FAIL KERAS


BERWARNA PUTIH

Kandungan Portfolio

BAHAGIAN KULIT DEPAN FAIL PROFIL PPB INDIVIDU

Nama :
Jawatan :
Tempat Bertugas :

BAHAGIAN ISI FAIL


A. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
Vitae Kurikulum
Falsafah Pendidikan Negara
Skop Kerja
Sasaran Kerja Tahunan
B. PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL
Matlamat Pengajaran / Kepimpinan Masa Hadapan
Cadangan Aktiviti Untuk Penambahbaikan
Penyertaan Dalam Aktiviti PPB
C. SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI
Senarai Tugas dan Tanggungjawab
Sumbangan kepada KPM / JPN / PPD
Penulisan / Penerbitan

D. BAHAN BUKTI DALAM PdP / KEPIMPINAN


Sukatan Mata Pelajaran / Rancangan Mengajar dan Penilaian / Perancangan
Strategik
Contoh Hasil Kerja
E. ANUGERAH / PENCAPAIAN
Anugerah Perkhidmatan
Anugerah dalam PdP / Kepimpinan / Lain-lain
Jemputan Untuk Konsultasi, Bengkel, Penulisan dan lain-lain
F. PENILAIAN PdP / KEPIMPINAN
Bahan Bukti Keberkesanan Pengajaran / Kepimpinan
Rakaman Video Pengajaran / Kepimpinan
Maklum Balas dan Penilaian daripada Murid / Ketua Jabatan

PROFIL
PPB
INDIVIDU

Nama :
Jawatan :
Tempat
Bertugas :

AHMAD BIN ABU BAKAR


GURU PENOLONG PPP
DG41
SMK KOTA MASAI

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 2 6, BLOK E 13, KOMPLEKS
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
603 8444 1000

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

VITAE KURIKULUM
FALSAFAH PENDIDIKAN
NEGARA
SKOP KERJA
SASARAN KERJA TAHUNAN

VITAE KURIKULUM
MAKLUMAT PERIBADI
1.

NAMA

2.

KAD PENGENALAN

3.

ALAMAT

4.

JAWATAN DAN ALAMAT


TEMPAT BERTUGAS
SEKARANG

5.

GRED

6.

TPG

7.

GAJI

8.

KELULUSAN AKADEMIK

9.

PENGKHUSUSAN

10.

KELULUSAN IKHTISAS

11.

OPSYEN

12.

TARIKH LANTIK
PERTAMA

13.

SAH JAWATAN
PERTAMA

14.

TARIKH LANTIK
SEMASA

16.

TARIKH SAH SEMASA

PERKHIDMATAN
1.

04/01/1988 - 31/12/1991

: SMK TAMAN PERLING

2.

01/01/1992 - 15/06/1998

: SMK JOHOR JAYA

3.

16/06/1998 - 15/06/2002

: SMK TAMAN DAYA

4.

16/06/2002 - 15/04/2009

: SMK MAJIDI BARU

5.

16/04/2009 31/08/2011

: SMK PERMAS JAYA 2

6.

01/09/2011 - SEKARANG

: SMK KOTA MASAI

PENCAPAIAN
1.

1994

2.

2002

3.

2004

4.

2006

5.

2009

KURSUS YANG DIHADIRI


1. 22 - 25/05/1989

2. 17 - 19/06/1991

3. 13/01/1992 - 16/04/1992

4. 05 - 31/10 1992

5. 19 - 23/09/1995

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan
rakyat
Malaysia
yang
berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

BIDANG TUGAS GURU ( SKOP KERJA )

PERATURAN TETAP GURU


Kehadiran Bertugas :
1. Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81 yang bertarikh 12 September 1981
menyebut bahawa semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP), kakitangan
sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit
sebelum sekolah bermula. Bagaimanapun, guru bertugas harian perlu hadir di sekolah
kira-kira pukul 7.00 pagi.
2. Adalah menjadi tanggungjawab para guru untuk mengamalkan ketepatan masa itu
sepanjang waktu bertugas di sekolah, semasa datang dan balik dari sekolah, ketika
memasuki bilik darjah untuk mengajar dan masa menjalankan sesuatu kegiatan di luar
bilik darjah.
3. Ketepatan masa juga bermakna seseorang guru hendaklah mengikut jadual pengajaran
dan tidak dibenarkan meninggalkan kelasnya atau pun kawasan sekolah.
4. Peraturan ketepatan masa dikenakan kepada semua guru, kakitangan dan para pelajar.
Kepatuhan Tugas:
1. Semua guru dan kakitangan hendaklah mengetik kad kedatangan punch card sebaik
sahaja tiba di sekolah.
2. Guru dan kakitangan tidak dibenar meninggalkan kawasan sekolah dengan tidak
mendapat keizinan Pengetua terlebih dahulu.
3. Mereka yang datang lewat hendaklah berjumpa dengan Pengetua dengan memberi
sebab kelewatan itu.
4. Sekiranya tidak dapat menghadirkan diri di sekolah kerana kecemasan atau jatuh sakit
atau kemalangan, mereka perlu menghubungi pihak sekolah. Mereka juga dikehendaki
mengemukakan sijil sakit kepada Pengetua apabila kembali bertugas semula.
5. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah semasa mengajar kecuali
dengan mendapat kebenaran daripada Pengetua terlebih dahulu.
6. Kehadiran semua guru adalah wajib untuk semua kegiatan dan upacara rasmi sekolah
seperti Hari Sukan Tahunan, Hari Penyampaian Hadiah, Mesyuarat Agung PIBG dan
lain-lain untuk mengawasi para pelajar, melaksanakan tugas yang
dipertanggungjawabkan di samping memberi sumbangan bakti dan bantuan yang
diperlukan bagi menjayakan upacara tersebut.
7. Para guru yang telah ditetapkan untuk mengawasi kegiatan kokurikulum mesti
menghadirkan diri. Sebarang kesulitan yang berbangkit disebabkan oleh ketiadaan
guru pengawas adalah tanggungjawab guru itu sendiri.
Tugas Akademik Guru:
1. Guru hendaklah menunjukkan sikap professional dan budaya kerja yang bermutu
tinggi.
2. Kerja rumah hendaklah diberikan kepada pelajar berdasarkan garis panduan yang
diberikan oleh Pengetua atau Guru Kanan masing-masing. Semua kerja rumah
hendaklah diperiksa dengan teliti.
3. Ketua Jabatan atau Guru Kanan Mata Pelajaran diberi kuasa untuk menyemak dan
menentukan bahawa buku rampaian, buku kerja dan lain-lain latihan diperiksa dengan
penuh teliti.
4. Pemeriksaan buku tidak boleh dilakukan semasa mengajar di dalam kelas kecuali guru

5.

6.

7.

8.

itu mengawasi kerja pelajar di meja pelajar itu sendiri.


Guru yang ditugaskan sebagai guru ganti hendaklah mengisi waktu itu dengan
pelajaran yang difikirkan perlu dan ini merupakan juga tugas rasmi guru itu.
Pengajaran itu mesti diisikan dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada pelajar.
Biasanya guru mempunyai waktu untuk mengajar sebagaimana yang ditetapkan dalam
jadual waktu masing-masing. Waktu tidak mengajar, terluang / rehat di sekolah adalah
dikira masa bekerja. Pengetua boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu
untuk menggantikan guru yang tidak hadir.
Mereka perlu membuat persediaan mengajar seperti membaca buku tambahan, menulis
buku ringkasan mengajar, menyediakan alat bantuan mengajar dan memeriksa buku
latihan pelajar.
Mereka juga boleh mengadakan pertemuan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah.
Mereka juga boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti dan lain-lain tugas yang difikirkan
perlu atau diarahkan oleh pihak sekolah.

Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran


1. Kementerian Pendidikan telah menetapkan peraturan tentang pengisian Buku Rekod
Pengajaran dan Pembelajaran ( Buku Rekod Mengajar ). Peraturan ini hendaklah
dipatuhi dan dilaksanakan dengan sepenuhnya.
2. Dalam buku rekod tersebut mesti mengandungi salinan jadual waktu persendirian,
salinan sukatan pelajaran, dan keputusan peperiksaan bagi tiap-tiap kelas yang diajar
oleh guru itu.
3. Pada tiap-tiap hujung minggu, Buku Rekod Mengajar yang telah disiap untuk minggu
berikutnya hendaklah diserahkan kepada Pengetua. Buku tersebut adalah menjadi hak
milik sekolah dan perlu diserahkan ke pejabat apabila guru itu bertukar, bercuti
panjang dan juga pada akhir tahun sekiranya Pengetua memerlukan agar dia berbuat
demikian.
Perhubungan Guru Dengan Pelajar:
1. Guru perlu mempunyai hubungan mesra dengan semua pelajar dan sentiasa bermuka
manis. Mereka perlu memahami masalah pelajar.
2. Disiplin pelajar adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Tindakan segera perlulah
diambil terhadap sebarang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pelajar. Kes-kes
pelanggaran disiplin yang serius hendaklah dilaporkan kepada Pengetua atau Guru
Disiplin.
3. Tiap-tiap guru adalah bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan disiplin.
4. Guru yang mengajar dalam kelas hendaklah mengawal disiplin pelajar-pelajarnya.
5. Para guru hendaklah menunjukkan teladan, sikap dan perwatakan yang sesuai untuk
dihormati dan dipandang tinggi oleh pelajar.
6. Jika terdapat pelajarnya yang sakit atau ditimpa kemalangan, guru tersebut hendaklah
melaporkannya kepada guru bertugas harian atau penolong kanan dengan segera.
Pakaian :
1. Guru hendaklah kelihatan kemas dengan memakai pakaian yang sesuai semasa
bertugas di sekolah.
2. Mereka tidak dibenarkan memakai selipar walaupun pada waktu petang semasa berada
di sekolah.
3. Pakaian formal mesti dipakai semasa upacara rasmi sekolah.

Potongan Rambut:
1. Potongan rambut tidak boleh melebihi kolar baju bagi guru lelaki. Rambut perlu diurus
dan kelihatan kemas.
Pelawat :
1. Jangan benarkan pelawat termasuk jurujual berjumpa dengan pelajar di dalam bilik
darjah atau makmal.
2. Pelawat atau jurujual hanya boleh berjumpa dengan guru sekiranya mereka mendapat
kebenaran daripada Pengetua terlebih dahulu.
Kenyataan Akhbar:
1. Guru adalah dilarang daripada membuat kenyataan akhbar walaupun bertindak atas
nama Pengetua atau pihak sekolah.
Surat Rasmi:
1. Semua surat rasmi yang hendak dihantar keluar dari sekolah sama ada dari guru atau
dari persatuan dan kelas hendaklah dikirim melalui Pengetua.
Lawatan:
1. Sebarang lawatan yang dilakukan oleh persatuan dan kelab hendaklah terlebih dahulu
mendapat kebenaran daripada Pengetua dan Jabatan Pendidikan Negeri.
2. Untuk lawatan ke luar negeri, borang permohonan hendaklah dikirim ke Jabatan
Pendidikan Negeri melalui Pengetua.
Kutipan Wang :
1. Guru penasihat dan guru tingkatan yang dilantik untuk mengawas perjalanan
persatuan, kelab dan sesebuah kelas perlu mengawasi hal ini.
2. Mereka perlu menentukan bahawa wang yang dipungut itu tidak disalahgunakan.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KELAS
Bidang Tugas :
1. Merekod dan mengemaskini butiran peribadi pelajar ke dalam buku jadual kedatangan,
buku rekod mengajar, kad 001, buku kemasukan sekolah dan seumpamanya.
2. Buku jadual kedatangan pelajar hendaklah ditanda pada waktu yang pertama pada
setiap hari belajar.
3. Memastikan pelajar membawa surat daripada ibu bapa / penjaga atau surat doktor
sekiranya mereka tidak dapat hadir ke sekolah.
4. Bagi pelajar yang tidak hadir dengan tiada memberi penjelasan dan sebab yang
munasabah, guru tingkatan hendaklah mengirimkan surat amaran ponteng sekolah
kepada ibu bapa / penjaganya dengan satu salinan ke pejabat sekolah. Sila rujuk syarat
terma pemberian surat amaran ponteng sekolah yang telah ditetapkan oleh pihak
Kementerian Pendidikan.
5. Menjalankan pengurusan bilik darjah seperti pemilihan ketua tingkatan, membuat
giliran bertugas, giliran kebersihan, alat tulis, perhiasan kelas, kerusi meja berada
dalam keadaan teratur dan menguruskan pertukaran pelajar.
6. Memungut yuran-yuran khas, yuran peperiksaan, sukan dan permainan dan
mengeluarkan resit kepada pelajar dan merekodkannya ke dalam buku jadual
kedatangan dan buku yuran.
7. Menyerahkan kira-kira pungutan yuran / bayaran pada masa yang ditetapkan pihak

sekolah.
8. Menguruskan pengagihan dan pemulangan Skim Pinjaman Buku Teks kepada pelajar.
9. Membantu Pengetua dalam pengurusan biasiswa, mengirim surat-surat jemputan
kepada ibu bapa, sijil berhenti sekolah dan surat akuan.
10. Mengisi butiran semua ujian dengan lengkap untuk dikaji dan dianalisis.
11. Bertanggungjawab terhadap disiplin pelajar dalam kelasnya dan menanamkan
semangat rajin, tekun, dedikasi dan kesedaran sivik.
12. Melaporkan kes-kes yang tidak dapat diselesaikan kepada PK HEM seperti
ketidakhadiran, ponteng yang berulang, kesulitan memungut yuran dan masalah
disiplin lain.
13. Merekodkan butiran peribadi yang lengkap tentang kemasukan pelajar baru dan
mereka yang berhenti dalam Jadual Kedatangan, Buku Rekod Mengajar dan Buku
Daftar Kemasukan Pelajar.
14. Bertanggungjawab terhadap keselamatan perabot dan kebersihan serta keceriaan
kelasnya.
15. Memastikan papan kenyataan kelas ditampalkan dengan makalah-makalah, maklumat
dan berita-berita yang positif, membina dan terkini.

SASARAN KERJA TAHUNAN


Prestasi Akademik Kelas Yang Diajar ( Peperiksaan Ting 1- 5 )

Tahu Subj Bil


n
ek & Calo
Ting
n

ETR
Bil
&
%
Ce
m

%
Lul
us

AR1
GPM
P

Bil
&
%
Ce
m

%
Lul
us

AR2
GPM
P

Bil
&
%
Ce
m

%
Lul
us

Capaian
GPM
P

Bil
&
%
Ce
m

%
Lul
us

GPM
P

PELAN PEMBANGUNAN
PROFESIONAL

MATLAMAT PENGAJARAN /
KEPIMPINAN MASA HADAPAN
CADANGAN AKTIVITI UNTUK
PENAMBAHBAIKAN
PENYERTAAN DALAM AKTIVITI
PPB

MATLAMAT PENGAJARAN
Matlamat pengajaran adalah satu pernyataan umum yang memberi
arahan kepada keperluan-keperluan yang lebih terperinci.
Merupakan satu titik permulaan, sesuatu yang idea, satu cita-cita
dan satu arah untuk dituju. Matlamat adalah kategori tingkah laku.
Matlamat juga adalah peringkat am tingkah laku, sementara
objektif ialah peringkat khusus tingkah laku.
Matlamat pengajaran tidak boleh begitu terperinci supaya mudah
dapat dilaksanakan. Matlamat adalah kabur supaya dapat

memuatkan idea-idea, cita-cita dan arah yang lebih luas. Walau


bagaimanapun matlamat pengajaran perlu dinyatakan kerana
penilaian pembelajaran murid bukan sahaja dilakukan secara
terperinci, namun perlu juga dilakukan secara meluas dan umum
bagi meliputi kesemua objektif. Perkaitan antara matlamat dan
objektif ialah, matlamat boleh dipecah-pecahkan kepada beberapa
objektif yang lebih spesifik.

HASIL PENGAJARAN.
Hasil pengajaran adalah istilah terbitan daripada istilah objektif
pengajaran. Objektif adalah untuk mengukur dengan jelas sesuatu
tingkahlaku yang dapat ditunjukkan oleh murid selepas
memperlajari sesuatu perkara. Oleh sebab pembelajaran murid
diukur daripada perubahan tingkah laku, maka dalam proses
pengajaran, guru perlulah menetapkan objektif terlebih dahulu
sebelum sesuatu perkara diajar kepada murid.
Objektif adalah perkara yang akan dipraktikkan semasa pengajaran
atau dilaksanakan bagi mencapai cita-cita atau arah supaya ianya
menjadi kenyataan.
Hasil pembelajaran adalah memfokuskan kepada jangkaan apa
yang murid dapat lakukan atau capai.
Takrif hasil pembelajaran adalah mencadangkan bahawa pembelaja
ran adalah disengajakan dan bukannya kebetulan atau tidak
sengaja. Perbezaan antara objektif dan hasil pembelajaran adalah
hasil pembelajaran berfokuskan kepada apa yang murid peroleh
daripada aktiviti pengajaran guru.

KEPIMPINAN MASA DEPAN


Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang berupaya
mempengaruhi sejumlah orang dan mengarahkan organisasinya
untuk mencapai sesuatu tujuan Ia juga merupakan suatu proses di
mana seseorang berupaya mempengaruhi sekelompok orang untuk
mencapai tujuan bersama. Dalam rangka menjalankan proses

kepemimpinannya
ini,
mereka
menggunakan
sejumlah
pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pengetahuan
adalah maklumat bagi seseorang sebagai landasan untuk
melakukan suatu tindakan dalam situasi perubahan, sehingga
individu atau organisasi mampu bertindak dengan cara yang
berbeza dan lebih efektif. Melalui pengetahuan dan informasi,
seseorang diharapkan menghasilkan tindakan yang tepat iaitu
dengan memilih dan menilai pelbagai alternatif tindakan serta
bagaimana tindakan tersebut harus diimplementasikan agar sesuai
dengan hasil yang diinginkan.

Terdapat beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh seorang


pemimpin masa depan, yang sering diungkapkan oleh para pakar
terkemuka dalam bidang kepemimpinan, iaitu:
1. Jujur - Menampilkan ketulusan dan integriti dalam semua
tindakannya.
2. Kompeten - Merupakan tindakan para pemimpin yang
berasas pada akal-fikiran, sikap dan prinsip-prinsip moral.
Tidak membuat keputusan berdasarkan keinginan, perasaan,
atau faktor emosional lainnya yang bersifat terlalu subjektif;
3. Berpandangan ke depan - Memiliki tujuan dan visi masa
depan. Pemimpin yang efektif membayangkan apa yang
mereka inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Mereka
biasanya memilih keutamaan yang berasal dari nilai-nilai dasar
mereka.
4. Menginspirasi mampu menunjukkan kredibiliti dalam
segala hal yang ia lakukan. Menunjukkan keteladanan dan
ketahanan dalam mental, fizikal, dan spiritual yang
dengannya seseorang pemimpin akan mudah menginspirasi
orang lain untuk meraih puncak kejayaan;
5. Cerdas Gemar dan seuka membaca, belajar, dan senantiasa
mencari tugas yang mencabar;
6. Adil - mampu menunjukkan perlakuan yang adil kepada
semua orang. Menyedari bahwa prasangka adalah musuh
keadilan. Bersikap empati dan peka terhadap perasaan, nilainilai, kepentingan, dan kesejahteraan orang lain;

7. Berwawasan luas Menyukai kepelbagaian, kaya perspektif


dan memiliki pandangan jauh ke depan;
8. Berani - Memiliki ketekunan untuk mencapai tujuan, meski
menghadapi risiko atau rintangan yang berat. Selalu
menampilkan ketenangan dan kepercayaan diri meski pun
dalam keadaan stres;
9. Tepat membuat keputusan Memiliki penilaian yang baik
tentang pelbagai persoalan, dan menggunakannya untuk
membuat keputusan yang terbaik pada waktu yang tepat; dan
10.
Imaginatif Mampu melakukan perubahan pada waktu
yang sesuai , dengan menggunakan pemikiran, rancangan,
dan metod yang tepat pula. Juga mampu menampilkan
kreativiti dengan menciptakan hala tuju baru yang lebih baik,
sekaligus mencari idea yang inovatif untuk memecahkan
masalah.

CADANGAN AKTIVITI UNTUK PENAMBAHBAIKAN


BIL

AKTIVITI YANG DICADANGKAN

TARIKH

CATATAN

DILAKSANA
KAN

PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB

SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI /


PROFESION
BIL
AKTIVITI YANG DISERTAI
TARIKH
TEMPAT /
PENGANJU
R

SENARAI TUGAS DAN


TANGGUNGJAWAB
SUMBANGAN KEPADA KPM /
JPN / PPD
PENULISAN / PENERBITAN

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


KURIKULUM
BI

TUGAS & TANGGUNJAWAB

TAHUN

JAWATAN

HAL EHWAL MURID


BI
L

TUGAS & TANGGUNJAWAB

TAHUN

JAWATAN

TAHUN

JAWATAN

TAHUN

JAWATAN

KOKURIKULUM
BI
L

TUGAS & TANGGUNJAWAB

TUGAS KHAS
BI

TUGAS & TANGGUNJAWAB

SUMBANGAN KEPADA KPM / JPN / PPD

KPM/
BIL

NYATAKAN SUMBANGAN YANG


DILAKUKAN

JPN/

TARIKH

TEMPAT

PPD

PENULISAN / PENERBITAN
BIL

TAJUK PENULISAN /

TAHUN

CATATAN

BAHAN BUKTI
DALAM PdP
/
PENERBITAN
DITERBIT
KAN
KEPIMPINAN

SUKATAN MATA PELAJARAN /


RANCANGAN MENGAJAR DAN
PENILAIAN / PERANCANGAN
STRATEGIK
CONTOH HASIL KERJA

SUKATAN MATA PELAJARAN /


RANCANGAN MENGAJAR /
PERANCANGAN STRATEGIK

CONTOH HASIL KERJA

ANUGERAH / PENCAPAIAN

ANUGERAH PERKHIDMATAN
ANUGERAH DALAM PDP / KEPIMPINAN
/ LAIN-LAIN
JEMPUTAN UNTUK
KONSULTASI, BENGKEL,
PENULISAN DAN LAIN-LAIN

ANUGERAH PERKHIDMATAN
KPM / JPN/
BIL

NAMA ANUGERAH

TAHUN

PPD / DLL

ANUGERAH DALAM PdP / KEPIMPINAN / LAIN-LAIN


BIL

NAMA ANUGERAH

TAHU
N

NAMA
SEKOLAH

JEMPUTAN UNTUK KONSULTASI, BENGKEL PENULISAN


& LAIN-LAIN
BIL

AKTIVITI YANG DISERTAI

PIHAK YG
MENJEMP
UT

TARIKH &
TEMPAT

PENILAIAN PdP / KEPIMPINAN

BAHAN BUKTI KEBERKESANAN


PENGAJARAN / KEPIMPINAN
RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN /
KEPIMPINAN
MAKLUM BALAS DAN
PENILAIAN DARIPADA MURID /
KETUA JABATAN
5

BAHAN BUKTI KEBERKESANAN PENGAJARAN /


KEPIMPINAN
( SILA LAMPIRKAN BAHAN BUKTI JIKA ADA )

RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN / KEPIMPINAN


( SILA LAMPIRKAN RAKAMAN VIDEO DALAM BENTUK CD JIKA ADA )

MAKLUM BALAS DAN PENILAIAN OLEH MURID /


KETUA JABATAN
( SILA LAMPIRKAN BORANG PENILAIAN OLEH MURID / ULASAN DARIPADA KETUA
JABATAN )