MINGGU PERTAMA RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH Tema : ORIENTASI SEKOLAH Tarikh : 06 JANUARI 2005 Masa RUTIN 10 Minit PERBUALAN

/ CIRCLE TIME/ SHOW & TELL 20 Minit MAIN LUAR 20 Minit AKTIVITI KUMPULAN 60 Minit Bahasa Melayu 3.1.10 Komp. H.P Aktiviti Subtema : SEKOLAH SAYA Hari : KHAMIS Bahan

RUTIN - Berbaris , Lagu Negeri / Kebangsaan , doa , kalender , kehadiran - peraturan Bahasa dan komunikasi Perbualan Guru memperkenalkan pusat Prasekolah dan fungsi peralatan yang terdapat di ruang tersebut kepada murid Guru memberi tunjuk ajar cara membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Kumpulan 1 Murid mewarna gambar huruf c Kumpulan 2 Murid mengelaskan objek mengikut warna Gambar

1.1.1

Fizikal

3.21

Gambar

Lembaran Kerja Lego

Kognitif

1.1.1

30 Minit AKTIVITI KELAS 60 Minit Pendidikan Agama Kreativiti dan Estetika Refleksi 1.12.1 3.1.1

KUDAPAN Bercerita tentang akhlak yang baik bagi setiap murid Murid menyanyi dengan iringan muzik dari radio Carta Kaset

PENAMAT 10 Minit

1. Murid : Bersoal jawab tentang pelajaran hari ini. 2. Guru : Nasihat dari guru tentang pentingnya menjaga kebersihan diri .

H.P - HASIL PEMBELAJARAN

KOMP - KOMPONEN

MINGGU PERTAMA RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH Tema : ORIENTASI SEKOLAH Tarikh : 07 JANUARI 2005 Masa RUTIN 10 Minit PERBUALAN/ CIRCLE TIME/ SHOW & TELL 20 Minit MAIN LUAR 20 Minit AKTIVITI KUMPULAN 60 Minit Komp. H.P Aktiviti Subtema : SEKOLAH SAYA Hari : JUMAAT Bahan

RUTIN - Berbaris , Lagu Negeri / Kebangsaan , doa , kalender , kehadiran - peraturan Bahasa dan komunikasi Fizikal Bahasa Melayu Perbualan Guru memperkenalkan pusat Prasekolah dan fungsi peralatan yang terdapat di ruang tersebut kepada murid Guru memberi tunjuk ajar cara membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Kumpulan 1 Murid mewarna gambar huruf c Kumpulan 2 Murid mengelaskan objek mengikut warna Gambar

1.1.1

3.21 3.1.10

Gambar

Lembaran Kerja Lego

Kognitif

1.1.1

30 Minit AKTIVITI KELAS 60 Minit Pendidikan Agama Kreativiti dan Estetika Refleksi 1.12.1 3.1.1

KUDAPAN Bercerita tentang akhlak yang baik bagi setiap murid Murid menyanyi dengan iringan muzik dari radio Carta Kaset

PENAMAT 10 Minit
H.P - HASIL PEMBELAJARAN

1. Murid : Bersoal jawab tentang pelajaran hari ini. 2. Guru : Nasihat dari guru tentang pentingnya menjaga kebersihan diri .

KOMP - KOMPONEN

MINGGU KE TUJUH

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH

Tema : SEKOLAH SAYA Tarikh : 18 FEBRUARI 2004 Masa RUTIN 10 Minit PERBUALAN/ CIRCLE TIME/ SHOW & TELL 20 Minit MAIN LUAR 20 Minit AKTIVITI KUMPULAN 60 Minit Komp. H.P Aktiviti

Subtema : SEKOLAH SAYA Hari : RABU Bahan

RUTIN - Berbaris , Lagu Negeri / Kebangsaan , doa , kalender , kehadiran - peraturan Bahasa dan komunikasi Fizikal Bahasa Melayu Kognitif 2.1.1 1.2.1 Perbualan Murid berbual mengenai sekolah Gambar

4.1.1 4.1.4

Murid menceritakan tentang sesuatu yang berbahaya disekolah. Kumpulan 1 Murid menulis huruf atau perkataan mengikut cara yang betul Kumpulan 2 Murid menuyusun objek mengikut seriasi : saiz, panjang dan tinggi KUDAPAN Name various object found in the house e.g. chair , table etc. Bercerita tentang kejadian alam dan makhluk Allah

Gambar

Lembaran Kerja Gambar

30 Minit AKTIVITI KELAS 60 Minit Bahasa Inggeris Pendidikan Agama Islam Refleksi 2.2.3

Pictures

1.2.1

Kad

PENAMAT 10 Minit

1. Murid : Bersoal jawab tentang pelajaran hari ini. 2. Guru : Nasihat dari guru tentang pentingnya kebersihan di sekolah .

H.P - HASIL PEMBELAJARAN

KOMP - KOMPONEN

MINGGU KE TUJUH

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
Tema : SEKOLAH SAYA Tarikh : 19 FEBRUARI 2004003 Subtema : SEKOLAH SAYA Hari : KHAMIS

Masa RUTIN 10 Minit PERBUALAN/ CIRCLE TIME/ SHOW & TELL 20 Minit MAIN LUAR 20 Minit AKTIVITI KUMPULAN 60 Minit

Komp.

H.P

Aktiviti

Bahan

RUTIN - Berbaris , Lagu Negeri / Kebangsaan , doa , kalender , kehadiran - peraturan Bahasa dan komunikasi Fizikal Bahasa Melayu Kognitif 2.1.1 1.2.1 Perbualan Murid berbual mengenai sekolah Gambar

4.1.1 4.1.4

Murid menceritakan tentang sesuatu yang berbahaya disekolah. Kumpulan 1 Murid menulis huruf atau perkataan mengikut cara yang betul Kumpulan 2 Murid menuyusun objek mengikut seriasi : saiz, panjang dan tinggi KUDAPAN Name various object found in the house e.g. chair , table etc. Bercerita tentang kejadian alam dan makhluk Allah

Gambar

Lembaran Kerja Gambar

30 Minit AKTIVITI KELAS 60 Minit Bahasa Inggeris Pendidikan Agama Islam Refleksi 2.2.3

Pictures

1.2.1

Kad

PENAMAT 10 Minit

1. Murid : Bersoal jawab tentang pelajaran hari ini. 2. Guru : Nasihat dari guru tentang pentingnya kebersihan di sekolah .

H.P - HASIL PEMBELAJARAN

KOMP - KOMPONEN

MINGGU KE TUJUH

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
Tema : SEKOLAH SAYA Tarikh : 20 FEBRUARI 2004 Masa RUTIN 10 Minit Komp. H.P Aktiviti Subtema : SEKOLAH SAYA Hari : JUMAAT Bahan

RUTIN - Berbaris , Lagu Negeri / Kebangsaan , doa , kalender , kehadiran - peraturan

PERBUALAN/ CIRCLE TIME/ SHOW & TELL 20 Minit MAIN LUAR 20 Minit AKTIVITI KUMPULAN 60 Minit

Bahasa dan komunikasi Fizikal Kognitif

2.1.2

Perbualan Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila tentang persekitaran sekolah. Permainan Luar

Gambar

Skital

6.1.2

Kumpulan 1 Murid merekod ukuran meja , karpet, kelas dll. Kumpulan 2 Murid melukis pelan sekolah KUDAPAN Name various object found in the house e.g. chair , table etc. Murid menyebut , mengecam dan membunyikan perkataan dalam tulisan jawi.

Kertas pita ukur Lukisan

Kreativiti dan Estetika Bahasa Inggeris Pendidikan Agama Islam Refleksi

2.1.2

30 Minit 2.2.3 AKTIVITI KELAS 60 Minit

Pictures

5.2.3

Kad

PENAMAT 10 Minit

1. Murid : Bersoal jawab tentang pelajaran hari ini. 2. Guru : Nasihat dari guru tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah .

H.P - HASIL PEMBELAJARAN

KOMP - KOMPONEN

MINGGU KEDUA RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH Tema : DIRI SAYA Tarikh : 10 JANUARI 2005 Masa Komp. RUTIN 10 Minit PERBUALAN/ Bahasa CIRCLE TIME/ dan SHOW & TELL komunikasi 20 Minit MAIN LUAR Fizikal 20 Minit Bahasa AKTIVITI Melayu KUMPULAN 60 Minit Kognitif 30 Minit AKTIVITI KELAS 60 Minit H.P Aktiviti Subtema : DIRI SAYA Hari : ISNIN Bahan

RUTIN - Berbaris , Lagu Negeri / Kebangsaan , doa , kalender , kehadiran - peraturan Perbualan Guru dan murid berbual tentang pentingnya memperingati 1.1.1 hari yang istimewa seperti hari jadi sendiri 1.1.1 3.1.1 Murid bermain menggunakan pelbagai bahan Kumpulan 1 Murid menceritakan tentang dirinya kepada kawan Kumpulan 2 Murid mengenal objek sperti lego, butang ,manik dll KUDAPAN Gambar

Gambar

pupet

1.1.1

Lego

PENAMAT 10 Minit

Kreativiti dan 3.2.3 Murid menyanyi lagu dengan perasaan riang Kaset Estetika Pendidikan 1.1.1 Murid diperkenalkan dengan rukun Iman Kad Agama Islam Refleksi 1. Murid : Bersoal jawab tentang pelajaran hari ini. 2. Guru : Nasihat dari guru tentang pentingnya kebersihan diri di rumah dan di sekolah .
KOMP - KOMPONEN

H.P - HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU KEDUA RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH Tema : DIRI SAYA Tarikh : 10 JANUARI 2005 Masa Komp. RUTIN 10 Minit PERBUALAN/ Bahasa CIRCLE TIME/ dan SHOW & TELL komunikasi 20 Minit MAIN LUAR Fizikal 20 Minit Bahasa AKTIVITI Melayu KUMPULAN 60 Minit Kognitif 30 Minit AKTIVITI KELAS 60 Minit H.P Aktiviti Subtema : DIRI SAYA Hari : ISNIN Bahan

RUTIN - Berbaris , Lagu Negeri / Kebangsaan , doa , kalender , kehadiran - peraturan Perbualan Guru dan murid berbual tentang pentingnya memperingati 1.1.1 hari yang istimewa seperti hari jadi sendiri 1.1.1 3.1.1 Murid bermain menggunakan pelbagai bahan Kumpulan 1 Murid menceritakan tentang dirinya kepada kawan Kumpulan 2 Murid mengenal objek sperti lego, butang ,manik dll KUDAPAN Gambar

Gambar

pupet

1.1.1

Lego

PENAMAT 10 Minit

Kreativiti dan 3.2.3 Murid menyanyi lagu dengan perasaan riang Kaset Estetika Pendidikan 1.1.1 Murid diperkenalkan dengan rukun Iman Kad Agama Islam Refleksi 1. Murid : Bersoal jawab tentang pelajaran hari ini. 2. Guru : Nasihat dari guru tentang pentingnya kebersihan diri di rumah dan di sekolah .
KOMP - KOMPONEN

H.P - HASIL PEMBELAJARAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful