LAMPIRAN B FORMAT PERAKUAN BISP BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) DALAM BIBANG SAINS, MATEMATIK DAN BAHASA

INGGERIS A. MAKLUMAT PEGAWAI 1. 2. 3.. 4. 5. 6. 7. 8. Nama NO. Kad Pengenalan Gelaran Jawatan : Gred Gaji Tarikh Lantikan Tetap: Alamat Tetap Bertugas Tarikh Mula Bertugas : : : : : : :
SUDHEEP A/L RAMASAMY

850315-04-5599
GURU DGA29

3 JANUARI 2007
SJKT SUNGAI BESI 57000 KL

3 JANUARI 2007 3 JANUARI 2007

Tarikh Mula Bertugas Di Sekolah Sekarang :

B. MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN OPSYEN SECARA LANGSUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI. 1. (i) Bil 1 2 3 4 5 6 Kelayakan Subjek Nyatakan bidang tugas mengikut subjek Matematik / Sains/ Bahasa Inggeris. Subjek
MATEMATIK MATEMATIK SAINS SAINS SAINS SAINS

Tahun
2007 2007 2007 2007 2008 2008

Bil. Waktu
7 7 3 3 5 5

Tahun
4B 2K 3K 3B 4B 4K

(ii)

Nyatakan Sektor / Unit tempat bertugas SJK(T) SUNGAI BESI , KUALA LUMPUR.

2.

Kelayakan Anggota (a) Syarat Kelayakan Opsyen (i) Nyatakan Opsyen Matematik / Sains / Bahasa Inggeris melalui ikhtisas / akademik.
OPSYEN PT/SN

(b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi. Sila sertakan senarai tugas terkini (c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris. Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan (/) pada ruangan berkenaan. (i) (ii) Sijil Opsyen Bahasa Inggeris. Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiary dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. Sijil SPM Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan Dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. ( ) ( ) ( )

( ) ( )

(iii) (iv) (v)

D. PENGAKUAN PEGAWAI Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar. Tarikh :…………………….. ……………………………………. (Tandatangan Pegawai) Nama Pegawai : E. ULASAN PEGAWAI YANG MEMPERAKUI (i) Ulasan

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (ii) * Sokong / Tidak Sokong : …………………………… Tarikh : ………………………. ……………………………………… (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui) Nama : …………………………………. Jawatan : ………………………………… Cop Jawatan :………………………….... KELULUSAN Diluluskan / Tidak Luluskan : ……………………………… …………………………………………… (Tandatangan Pegawai Melulus) Nama: ………………………………..... Jawatan : ……………………………… Jop Jawatan : …………………………….

SENARAI TUGAS TERKINI NAMA NO.K/P SEKOLAH A. : : : SUDHEEP A/L RAMASAMY 850315-14-5599 SJK(T) SUNGAI BESI

BIDANG KURIKULUM 1. 2. 3. 4. 5. KETUA PANITIA SAINS AJK PANITIA BI AJK PANITIA PJK AJK PANITIA PEN. MORAL S/U PANITIA KEM.HIDUP

B.

BIDANG HAL EHWAL MURID 1. 2. 3. GURU SISTEM MAKLUMAT MURID AJK JAWATANKUASA DAN KESELAMATAN AJK JAWATANKUASA SKIM BAUCER TUISYEN

C.

BIDANG KO-KURIKULUM 1. 2. GURU KEM KO-KURIKULUM GURU PENYELARAS PENGAKAP

D.

BIDANG LAIN 1. 2. 3. GURU PENYELARAS PUSAT AKSES SEKOLAH GURU ICT GURU DATA/MAKLUMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful