Anda di halaman 1dari 3

Bab 8 Pengajaran Mikro 1

1.1

Kemahiran pengajaran mikro 1

1.

Set Induksi

Kemahiran permulaan pengajaran adalah penting dalam sesi P&P.

Permulaan ialah kemahiran menyediakan atau meletakkan idea 2


kepada pelajar2.

Untuk melakukannya pengajar mesti membentangkan ciri 2 topik yang


akan diajar, atau menyematkannya di dalam fikiran pelajar 2 utk
menggerak pemikiran dan merangsangkan mereka, dan mencantumkan
kandungan pengajaran dengan pengetahuan yang sedia ada pada
pelajar2.

Terdapat 4 komponen utama yang sering dilakukan dalam kemahiran


permulaan pengajaran, iaitu:

i.

menarik perhatian

ii.

membangkitkan pemikiran

iii.

menstruktu kandungan

iv.

membuat cantuman pengajaran

Prinsip Induksi Set


i)

Bermakna
memulakan pengajaran dgn memberikan bahan yg bermakna serta
dapat menarik minat pelajar. Tarik perhatian pelajar kpd perkara
yg berkaitan dhgn persekitaran pengetahuanya.

ii)

Berkaitan
dikaitkan dgn isi kandungan yg selari dgn objektif pengajaran.
Memastikan permulaan pengajaran yg perlu berkaitan dgn bahamn
dan obj p&P

iii)

Pengetahuan Sedia Ada


membantu pelajar agar dapat menjadikan pelajaran lebih menarik
serta membantu meningkatkan sifat ingin meneroka pelajaran
seterusnya.

Objektif menggunakan set induksi adalah:


a)

Utk menarik perhatian pelajar kepada apa y diajar

b)

Utk membina aliran pemikiran pelajar

c)

Utk memberi motivasi kpd pelajar

d)

Utk mengaitkan pengetahuan pelajar & pengalaman dgn y baru


pengetahuan

e)

Mberi cadangan bagaimana utk mjalankan aktiviti, tugas @ projek

f)

Memaklumkan kdp pelajar mengenai skop tugasan y diberi;

g)

Utk membuat pelajaran lebih bermakna.

2.

Teknik Penyoalan

a)

Meningkatkan kefasihan dalam bertanya soalan

Terdapat 8 unsur2 y terlibat dlm meningkatkan kefasihan dalam


bertanya soalan, iaitu :
i)

kejelasan dan kepaduan

ii)

berhenti dan kelajuan kerja

iii)

mengarah dan mengedarkan

iv)

mendorong dan menyelesaikan sesuatu.

b)

Tahap kognitif soalan

terdapat 2 tahap kognitif soalan dalam Taksonomi Bloom.


i)

tahap yang lebih rendah daripada soalan kognitif: ingat,


kefahaman dan permohonan

ii)

Tahap Tinggi soalan kognitif: analisis, sintesis dan penilaian

3.

Perbincangan Keputusan Eksperimen

aktiviti y dijalankan oleh murid2 utk memproses data ke dlm maklumat


y bermakna.

2 prosedur y terlibat:

a)

Pemprosesan Data

b)

i)

Membuat pengiraan data.

ii)

Mewakili data dlm pelbagai format (spt jadual, carta dan graf).

iii)

Mentafsir graf & carta.

iv)

Mengenal pasti corak data & perhubungannya.

v)

Mengelaskan data.

teknik melaporkan maklumat


i)

Menjelaskan keputusan dgn mentafsirkan hubungan antara


keputusan, hipotesis & ramalan.

ii)

Membuat laporan.

iii)

Cadangan bagaimana untuk memperbaiki @ menambah baik


eksperimen @ untuk menjalankan uji kaji lagi.

4.

Variasi rangsangan

Kemahiran variasi rangsangan meliputi aktiviti2 guru boleh


mperkenalkan kpd mubah kaedah penyampaian y digunakan dlm
pengajaran.

3 bidang utama pengajaran:


a)

cara, suara & gaya pengajaran guru

b)

Media & bahan y digunakan semasa pengajaran

c)

Hubungan guru / murid dalam kelas

Anda mungkin juga menyukai