Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Bersyukur kepada Allah SWT, akhirnya saya mampu menyiapkan tugasan projek Prinsip
Perakaunan Kertas 3 bagi tahun 2015. Saya merasakan tugasan projek ini tidak akan dapat
disempurnakan tanpa bantuan dan bimbingan guru, rakan-rakan dan ibu bapa saya.
Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada guru ang banyak membantu iaitu
Puan Azura binti Azhan. Tidak lupa juga kepada semua rakan-rakan sekelas 5 Akaun yang
telah banyak menyumbangkan idea-idea yang membantu saya dalam proses menyiapkan
tugasan ini.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya yang memberi
dorongan dan sokongan moral serta sanggup mengeluarkan perbelanjaan untuk membeli
bahan-bahan tugasan projek ini.
Akhir sekali, saya berharap agar segala tugasan yang saya hasilkan dapat menambah
ilmu pengetahuan dan memberi manfaat kepada diri sendiri.
Sekian terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai