Anda di halaman 1dari 2

CARTA ALIRAN PROJEK PENGHASILAN KARYA

TEMA
-pemilihan soalan
(Apakah kesan-kesan teknologi
-mendefinisi tema
digital terhadap nilai
-menghasilkan hipotesis
kemanusiaan?)

PENENTUAN HAL BENDA


(SUBJECT MATTER)
Nilai positif Nilai Negatif
TEKNOLOGI DIGITAL :
Cth. Telefon Cth. Senjata
-Telefon bimbit
bimbit moden
- Televisyen
menghubungka membawa
-Home teater
n dua insan kemusnahan
-komputer
yang berkasih dan
-MP3
sayang kesengsaraan.
NILAI KEMANUSIAAN
-Materialistik
-Individualistik
-Senang berkomunikasi
-Gaya hidup
-Komunikasi

PROSES PENGWUJUDAN IDEA


A. MAKLUMAT MELALUI PENYELIDIKAN:
MEDIA
ELEKTRONIK A. MAKLUMAT MEDIA
DAN ELEKTRONIK DAN
KONVENSIONA KONVENSIONAL
L
dapatkan
bahan:
-media PEMETAAN KONSEP KREATIF
elektronik A. Kajian Pengaruh Karya
-media -falsafah seni
konvensional -gaya/aliran seni
Contoh- -media dan teknik
gambar,kerata
n akhbar, hasil
temubual,
lawatan
akademik,
Lukisan Catan Cetakan Arca
1. Definisi
2. Jenis- - cat -sutera -arca
jenis minyak saring mobail
-cat air -woodcut -arca
-lino binaan dll
dll
3. Media -warna
poster
-warna
air

4. Teknik -basah
atas
basah
-
scumblin
g

PROSES GUBAHAN
2D @ 3D
melibatkan
• Kemahiran pembuatan
B. KAJIAN • Kemahiran penggunaan
VISUAL bahasa Seni Visual.
Hasilkan
lakaran kajian:
a. Kajian
hal benda KEMASAN
(‘subject -bingkai (tanpa cermin)
matter’) -fixative (kerja lukisan)
b. Lakaran
olahan motif
/perkembang
an idea.

PERAGAAN
- KOLOKIUM DAN
PAMERAN SENI VISUAL
TAHUN 2010