Anda di halaman 1dari 7
NAMA JAWATAN TEMPAT BERTUGA
NAMA
JAWATAN
TEMPAT
BERTUGA

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Vitae Kurikulum Falsafah Pendidikan

Kebangsaan Skop Kerja Sasaran Kerja Tahunan

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL  Matlamat Pengajaran / Kepimpinan Masa Hadapan  Cadangan Aktiviti Untuk Penambahbaikan 
PELAN PEMBANGUNAN
PROFESIONAL
 Matlamat Pengajaran /
Kepimpinan Masa Hadapan
 Cadangan Aktiviti Untuk
Penambahbaikan
 Penyertaan Dalam Aktiviti
PPB
SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI/ PROFESIONAL  Senarai Tugas & Tanggungjawab  Sumbangan Kepada KPM/JPN/PPD  Penulisan /
SUMBANGAN KEPADA
ORGANISASI/
PROFESIONAL
 Senarai Tugas &
Tanggungjawab
 Sumbangan Kepada
KPM/JPN/PPD
 Penulisan / Penerbitan
BAHAN BUKTI DALAM PDP / KEPIMPINAN  Sukatan Mata Pelajaran / Rancangan Mengajar dan Penilaian /
BAHAN BUKTI DALAM
PDP / KEPIMPINAN
 Sukatan Mata Pelajaran /
Rancangan Mengajar dan
Penilaian / Perancangan
Strategik
 Contoh Hasil Kerja
ANUGERAH / PENCAPAIAN  Anugerah Perkhidmatan  Anugerah Dalam PDP/Kepimpinan / Lain-lain  Jemputan Untuk Konsultasi,
ANUGERAH /
PENCAPAIAN
 Anugerah Perkhidmatan
 Anugerah Dalam
PDP/Kepimpinan / Lain-lain
 Jemputan Untuk Konsultasi,
Bengkel, Penulisan Dan
PENILAIAN PDP / KEPIMPINAN  Bahan Bukti Keberkesanan Pengajaran / Kepimpinan  Rakaman Video Pengajaran /
PENILAIAN PDP / KEPIMPINAN
 Bahan Bukti Keberkesanan
Pengajaran / Kepimpinan
 Rakaman Video
Pengajaran / Kepimpinan
 Maklumbalas Dan Penilaian
Daripada Murid / Ketua
Jabatan