Anda di halaman 1dari 9

ESEIPENGAJIANAMUNTUKPENGGAL3

Soalan
1 Kepentingan Kawasan
Perdagangan Bebas
ASEAN (AFTA)
- kesan

Isi Berkaitan
Dapat meluaskan pasaran barangan
Menjual barangan bermutu dan
mengutungkan negara
Menggunakan teknologi terkini untuk
memastikan mutu yang dijual berkualiti.
Menggalakkan kemasukan pelabur asing
untuk meningkatkan pcngeluaran
Meningkatkan kecekapan mengendalikan
2 Keganasan
Punca
-Melibatkan negara Eropah Etnik
-Melibatkan negara Asia
Agama
Kewangan
cabaran
Bahan mentah
kesan
Menguasai pentadbiran dan tidak mahu
masalah
orang mentadbir
cara menangani
Langkah mengelakkan keganasan
1 Buat perundingan
2 Minta kerjasama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
3 Mengadakan hubungan antara negara Selatan-Selatan
4 Mengenakan sekatan ekonomi
3 Tujuan mengadakan
hubungan
luar

4 Pencerobohan
- Punca
- Kesan
- Langkah

5 Membuat sekatan ekonomi


1 Agama
2 Sejarah
3 Pemimpin
4 Menarik pelancong
5 Meningkatkan kepentingan politik
6 Faktor geopolitik dan geostrategik
7 Mendapatkan kerjasama keselamatan
8 Mengurangkan kemasukan anasir jahat
9 Mengurangkan jenayah merentasi
sempadan
10 Meningkatkan pengetahuan sains dan
teknologi
11 Hubungan sosial (pendidikan, kesihatan
dan
kebajikan)
12 Meningkatkan perdagangan tempatan
(perjanjian perdagangan bebas)
Punca
1 Pelarian di Malaysia
2 Lorong tikus / laluan haram
3 Pemerdagangan manusia
4 Pendatang asing tanpa izin (PATI)

Langkah
1 Pemberian peringatan awal
2 Kerjasama dengan negara jiran
3 Pengenalan Akta Antipemerdagangan
Orang
2007 (Akta 670)
5 Kemelesetan ekonomi
Punca
- Apakah punca
1 Pengawalan mata wang dunia
- Apakah kesan
2 Kadar faedah yang tinggi dikenakan
3 Stok berlebihan tetapi tiada permintaan
4
Pergantungan kepada negara maju
untuk
menjual produktiviti
5
Bergantung secara keterlaluan terhadap

6 Jerebu
- Punca
- Kesan
- Langkah

teknologi barat untuk mengeluarkan


barang
atau mengendalikan jentera
6 Pelaburan mengambil tindakan berhatihati dan
tidak melabur
Kesan
1 Permintaan kurang
2 Sembunyi barangan
3 Kelembapan ekonomi dunia
4 Meningkatkan hutang negara
5 Harga barangan eksport jatuh
6 Mengamalkan ekonomi terbuka
7 Keyakinan rakyat semakin kurang
8 Harga barangan tempatan menjadi
mahal
9 Perbelanjaan dan modal berpusing
pelabur
merudum
1 Perindustrian
2 Pembukaan tanah
3 Pembakaran hutan
4 Pembakaran terbuka
5 Kelalaian masyarakat
6 Indikator kualiti kebersihan udara yang
rendah
Kesan
1 Kesihatan
2 Perbelanjaan untuk menjaga alam sekitar
Langkah
1 Kerjasama masyarakat tempatan
2 Penguatkuasaan undang-undang

7 Nuklear

3 Kerjasama negara ASEAN


1 Ancaman nuklear di Asia Tengah dan Timur,
membimbangkan Malaysia dan juga negaranegara d bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu (PBB).
2 Negara Asia seperti Korea Utara, Iran,
Pakistan, India, China dan beberapa negara
lain yang menganggap mereka berhak
membangunkan senjata nuklear masingmasing atas alasan mereka mempunyai hak
untuk menjaga keselamatan negara mereka
dengan mengadakan ujian nuklear
3 Amerika juga telah menasihatkan Korea
Utara untuk memberhentikan ujian nuklear
kerana boleh menjejaskan kesihatan
masyarakat serantau
4 Malaysia berpendapat teknologi
persenjataan nuklear telah mendorong
negara-negara maju mempertahankan
kedudukannya sebagai kuasa dominan
dunia.
5 Pembangunan senjata nuklear menjadi lebih
rancak apabila berlakunya perlumbaan dan
permusuhan antara negara-negara
6 Negara yang telah pun mengekalkan
kedudukan mereka sebagai sebuah negara
yang memiliki senjata nuklear akan terus
melakukan penerokaan untuk
memperbaharui penemuan yang sedia ada
7 Penggunaan dan penjualan teknologi
pertahanan berasaskan nuklear semakin
terkenal dalam kalangan negara maju
8 Kerajaan Malaysia mendapati penggunaan
senjata nuklear berlaku apabila sebuah
negara membangunkan teknologi ini sama
ada secara rasmi ataupun tidak
9 Kerajaan juga mendapati negara maju ingin
memilik senjata nuklear dan menyimpannya
di luar pangkalar persempadanan negara
seperti kedudukan senjats nuklear milik
Amerika Syarikat yang terletak di Eropah
Barat dan juga Asia Timur
10 Kerajaan Malaysia mengharapkan
teknologi nuklear dikawal dengan
sebaiknya kerana dibimbangi teknologi
persenjataan nuklear disalahgunakan oleh
negara yang mengendalikannya

8 Peranan Malaysia
dalam
ASEAN
Huraikan
Bincangkan

Meningkatkan eksport
Mesyuarat Pasca Menteri (PMC)
Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
Mengelak pergantungan dengan negara
barat
6 Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan
Asia Timur
7 Menggalakkan berkongsi kepintaran atau
perkongsian pintar
1
2
3
4
5

8 Membincangkan masalah dunia


9 Merapatkan komunikasi antara Malaysia dengan
negara-negara Afrika
10 Mempromosikan Pulau Langkawi sebagai destinasi
pelancongan bertaraf antarabangsa
11 Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
12 Menjelaskan kepentingan EAEC apabila mendapat
bantahan dari blok barat terutama Amerika Syarikat
13 Mencadangkan supaya negara ASEAN, Australia, New
Zealand, Hong kong, Jepun, Korea Selatan, Taiwan,
Kanada, Amerika Syarikat dan China menjadi ahli
EAEC
14 Penubuhan EAEC menggalakkan kewujudan
Kumpulan Serantau seperti EEA, NAFTA dan APEC
15 Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM)
16 Meluaskan ekonomi
17 Kerjasama antara ASEAN dengan negara Eropah
9 Peranan Malaysia dalam
APEC (Kerjasama
Ekonomi Asia Pasifik)
- Bincangkan
- Huraikan
- Jelaskan

1 Menekankan liberalisasi perdagangan dan ekonomi


2 Menyediakan kemudahan perdagangan dengan
mengenakan cukai barangan yang rendah
3 Memberi kerjasama dengan negara ahli untuk
membeli dan menjual barangan luar negara dengan
mengenakan cukai import yang rendah
4 Menggalakkan kerjasama teknikal dan ekonomi
Pengurangan cukai

10

1 Ketidaktentuan ekonomi
2 Komuniti Ekonomi ASEAN
3 Program Tindakan Viantiane
4 Faktor hubungan kuasa besar
5 Peralihan keseimbangan kuasa
6 Komuniti Sosiobudaya ASEAN
7 Ancaman keselamatan manusia
8 Komuniti Keselamatan ASEAN
9 Merapatkan Jurang Pembangunan
10 Yayasan ASEAN, Konflik Aceh dan Myanmar
1 Adalah zon yang luasnya 200 batu nautika
atau 320 km mil dari garis dasar pantai

Cabaran luar negara


ASEAN
- Kesan
- Cara mengatasi

11 Zon Ekonomi
Eksklusif (ZEE)

sesebuah negara
Mempunyai hak atas:
kekayaan alam di dalamnya
menggunakan untuk mencari gali minyak
kebebasan belayar
terbang di atasnya
melakukan penanaman kabel dan paip
aktiviti perikanan
Bersuara tentang masalah mereka dan
12 Peranan Malaysia dalam
mengekalkan keamanan dunia
Pergerakan Negara-Negara
2 Mengadakan diplomasi pelbagaian melalui
Berkecuali
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
1 Melancarkan "Portal e-Sektretariat NAM"
2 Memberi penekanan kepada isu
pembangunan sosial terutama masalah
kemiskinan
3 Merangsang perpaduan dan penyatuan
sesama negara anggota
Deklarasi Putrajaya
13 Kepentingan Deklarasi
1 Memperkasakan wanita
- Bincangkan
2 Memperkukuhkan kedudukan wanita
3 Menggalakkan wanita melibatkan diri dalam
pelbagai sektor
Deklarasi Kuala Lumpur
1 Memulakan, membangun dan memperbaik
program latihan khusus untuk mencegah
rasuah.
2 Memerangi rasuah bagi membaiki
kemahiran penguat kuasa undang-undang
3 Menggesa negara ahli, organisasi
antarabangsa berkaitan dan institusi
kewangan bekerjasama menyediakan
sumber tambahan sebagai usaha mencegah
rasuah
4 Mengenal pasti dan mengurangkan jurang
dalam menyalurkan bantuan teknikal
Deklarasi Kazan
1 Berusaha menangani manipulasi harga
makanan dan menggalakkan faktor-faktor
pengeluaran makanan
2 Memastikan petani yang mengeluarkan
makanan mendapat keuntungan seimbang
daripada pengeluaran mereka
3 Menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai
untuk menambahkan keluaran makanan
4 Mengedarkan makanan dengan cekap
5 Menambah pengurangan pembaziran dan
- Kepentingan
- Potensi

6
14 Peranan dan kejayaan 1
Malaysia dalam OIC
- Bincangkan
2

4
5

15 Peranan Malaysia dalam1


Kumpulan Lapan Negara
Membangun (D-8 )
2
- Terangkan, Jelaskan
3

16 Kejayaan Malaysia
1
sebagai ahli Komanwel
2
3
4
5

menyediakan tempat penyimpanan dan


logistik yang lebih baik
Memastikan peningkatan keuntungan bagi
petani dan nelayan
Mempromosikan keamanan melalui platform
diplomasi
Menjadi jawatankuasa menyelesaikan
masalah Bosnia dan Herzegovina, masalah
Kosovo, Somalia dan Sierra Leone
Membuka pejabat di Sittwe, Rakhine adalah
usaha permulaan dalam mencari
penyelesaian rakyat Myanmar daripada
kumpulan etnik Rohingya supaya mendapat
pembelaan
Menyokong perjuangan rakyat Palestin dan
Pertubuhan Pembebasan Palestin (PLO)
Membenarkan Mujahidin Afghanistan
membuka pejabat perwakilan di Kuala
Lumpur pada tahun 1984
Mengadakan program latihan dan bantuan
mengurus syarikat-syarikat takaful
Meningkatkan kerjasama kukuh dalam
ekonomi
Memajukan penggunaan sains dan teknologj
dalarm kalangan negara Islam selaras
dengan perkembangan dunia
Menyertai Misi Pemerhati Komanwel dalam
pilihan raya di Fiji, Nigeria, Afrika Selatan
dan Zimbabwe
Menjadi tuan rumah untuk menjalankan
persidangan dan melancarkan Deklarasi
Langkawi mengenai Alam Sekitar
Berusaha mengatasi masalah Dasar
Aparteid di Afrika Selatan
Memberi bantuan kepada Zimbabwe untuk
merdeka
65 orang pegawai Malaysia mengikut latihan
menerusi pembiayaan di bawah Tabung
Komanwel bagi Kerjasama Teknik (CFTC)
Malaysia menyokong usaha negara
Komanwel ke arah mewujudkan Pergerakan
Kesederhanaan Global (GMM) iaitu
komitmennya untuk memupuk nilai
kesederhanaan mengatasi sebarang bentuk
ekstremisme.
Malaysia menjalankan aktiviti dan inisiatif
yang bertujuan meningkatkan kesedaran

bagi mengukuhkan komitmen untuk


menjaga keamanan dan kesejahteraan
negara serantau
8 Malaysia mengharapkan Islam Fobia dapat
dihapuskan bukan sahaja dalam kalangan
negara Komanwel malah dalam Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu
17 Peranan Malaysia dalam1 Menjadi ahli UNESCO, FAO dan WB, WHO
Pertubuhan Bangsadan ILO
Bangsa Bersatu (PBB) 2 Memberi bantuan tentera bersama-sama
tentera pengaman dunia dalam Perang
Saudara di Congo (Republik Zaire) (1960 1963), Namibia (1989 - 1990), Iran-Iraq
(1988 - 1991), Somalia (1992) dan Bosnia
-Herzegovina (1992)
3 Menyertai Misi Pemerhati PBB di Liberia,
Sierra Leone, Iraq-Kuwait, Pentadbiran PBB
di Timor-Timur (UNTAET)
4 Seramai 1,020 anggota Angkatan Tentera
Malaysia (ATM) berkhidmat di Afghanistan,
Lebanon dan Selatan Filipina pada 25 Ogos
2012
5 Kumpulan pendahulu Kontinjen Malaysia
(Malcon) II bagi misi Pasukan Interim
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di
Lebanon (UNIFIL) membabitkan seramai 80
pegawai dan anggota berlepas ke Beirut
6 Seramai 241 pegawai dan anggota tentera
Kumpulan Kedua Batalion Malaysia Kelima
(Malbatt V) telah berlepas ke Lebanon bagi
menyertai misi United Nations Interim Force
m Lebanon (UNIHL) pada 30 Oktober 2012
7 Menjadi anggota Majlis Keselamatan bagi
penegal 1999-2000
8 Pegawai Malaysia dilantik menjadi Utusan
Khas PBB ke Myanmar dan menjadi
Pengarah Pejabat Hal Ehwal Angkasa Lepas
PBB
9 PBB juga telah melantik Malaysia sebagai
Anggota buruhanjaya Hak Asasi Manusia
PBB (2001 -2003)
10 Malaysia memberi beberapa bon yang
dikeluarkan oleh PBB sebanyak $600 juta
untuk menyelesaikan masalah kewangan
1 Kerajaan Malaysia memberi bantuan
kepada pegawai kesihatan WHO untuk
menghapuskan penyakit berbahaya seperti

malaria, cirit-birit dan demam denggi di


Malaysia
2 Menubuhkan pusat Daya Pengeluaran
Negara membantu meninggikan taraf
perusahaan negara selaras dengan
kehendak ILO
Sosial
1 Bangsamoro
2 Masalah lanun
3 Rakyat Palestin
4 Kumpulan Abu Sayyaf
5 Pelarian kaum Rohingya
6 Masalah pembantu rumah
7 Tonggak 4 Pendidikan UNESCO
8 Sengketa Perkauman di Selatan Thailand
9 Hak asasi manusia melibatkan negara
ASEAN
10 Isu filem dan karikatur menghina agama
Islam
Politik
1 Indonesia
2 Pulau Ambalat
3 Masalah Amah
4 Konfrontasi Indonesia
5 Pulau Sipadan-Ligitan
6 Pendatang asing tanpa izin dan cabaran
kepad; Malaysia
Singapura
1 Pulau Pisang
2 Pulau Batu Putih
3 Jambatan Bengkok
4 Masalah bekalan air
5 Ruang udara Malaysia
6 Ancaman serangan Singapura
7 Isu penambakan laut dan pasir
8 Masalah pengambilan pasir silika
9 Saingan Pelabuhan Tanjung Lepas
Filipina
1 Brunei
2 Isu Sabah
3 Pulau Spratly
4 Sempadan Limbang
5 Pendatang dan pelarian Filipina di Sabah
6 Masalah perairan laut atau Blok 18 untuk
cari gali
Thailand
1 Perairan

2 Penyeludupan
3 Pelarian pemberontak di Selantan Thailand
Vietnam
1 Pulau Spartly
Myanmar
1 Pekerja tanpa izin
2 Pelarian Rohingya
Sains dan teknologi
1 Jenayah siber
2 Protokol Kyoto
3 Teknologi Hijau
4 Protokol Madrid
5 Protokol Montreal
6 Protokol Cartagena
7 Masalah blog Internet
8 Bahaya senjata biologi