Anda di halaman 1dari 4

Cadangan Gerak Kerja Penghasilan Proposal Soalan 1 Kerja Kursus Mengikut Turutan.

Bil
Muka
Hadapa
n

PERKARA YANG DINILAI

Penghargaan

II

Senarai Kandungan

CADANGAN PENERANGAN

Bil/Perkara/Halaman
Cth
Bil
Perkara
1
Penghargaan
2
Senarai Kandungan
3
Pengenalan
4
Permasalahan Kajian
5
Penentuan Tema

Halaman
I
II
1
2
3

1.

Pernyataan permasalahan
kajian berasaskan tema
(20markah)

Taip semula kehendak soalan ,


Berikan definisi aman, dunia menurut Kamus
Dewan
dan rumusan keamanan dunia menurut
pandangan
kamu.
Nyatakan memilih menghasilkan catan dengan
media
Campuran (2D) atau menghasilkan arca (3D)

2.

Penentuan tema, konsep, subjek


dan kandungan

Senaraikan isu-isu keamanan dunia samada isu


positif atau negatif yang kamu dapati daripada
pembacaan.
Tentukan satu isu yang kamu mahu bincangkan,
contoh isu pelarian Rohingya. Jelaskan latar
belakang dan sejarah isu tersebut.
Fokus subjek yang ingin dibicarakan ;
cth.penderitaan Kaum wanita dan kanak-kanak
Rohingya.
Bahan-bahan rujukan adalah berdasarkan
penulisan berfakta seperti drpd buku,
suratkhabar (internet), temurmah dll)
Peringatan: catatkan senarai atau alamat rujukan
kamu spy mudah menulis bibliografi nanti (rujuk
bahagian Bibliografi)

3.

Penentuan pendekatan aspek


formal dan gaya penghasilan

Jika menghasilkan catan (2D), fokuskan kajian


terhadap CATAN MEDIA CAMPURAN. Berikan
definisi catan media campuran beserta contohcontoh karya dan pelukis.
Tetapkan aliran/gaya penghasilan karya kamu
sama ada realistik, semi abstrak atau abstrak
dengan melampirkan rujukan contoh-contoh
karya daripada pelukis terdahulu sama ada dari
dalam atau luar negara.

Jika ingin menghasilkan arca, pilih gaya


penghasilan arca daripada pengarca-pengarca
terkenal beserta penerangan media dan teknik
penghasilan yang diaplikasi oleh artis tersebut.
5

Pernyataan kepentingan projek

Hasilkan sebuah esei 150 patah perkataan


apakah kebaikan yang anda dapat daripada
kajian kerja kursus ini.

6.

Sumber dan Rujukan.

Bibliografi ikut sistem APA yang telah diterjemah


oleh Hassan Mohd Ghazali
http://www.slideshare.net/naninami/carapenulisanbibliografi
Suka diingatkan, semasa mendapatkan maklumat
dari internet, jangan lupa save alamat laman web
tersebut (http://....) dan catat untuk tajuk apa.
Kalau dah seronok online dan dapat banyak
maklumat, takut anda terlupa sumbernya dari
mana.
Cth:

Nota : Antara kaedah berdasarkan sumber/elemen yang diperolehi; kebiasaannya:


Melayari Internet: sumber yang dicetak daripada laman sesawang
Cara menulis: nyatakan laman web http; dan tajuk laman sesawang. Nyatakan juga sedikit
maklumat yang diperolehi dari laman sesawang tersebut.

Temu ramah:
Cara menulis: nyatakan nama orang sumber, umur, alamat dan tujuan temuramah

Pastikan juga dapatkan salinan kad pengenalan ataupun dapatkan nama penuh, nombor kp,
umur dan alamat- tujuan untuk menulis sumber rujukan.

Tuliskan dialog

Penyelidikan Perpustakaan: semua sumber bertulis seperti akhbar, majalah, jurnal buku, dll.
pastikan salinan akhbar ada tarikh, halaman, nama akhbar.
Begitu juga maklumat asas majalah dan akhbar mesti lengkap.
Cara menulis: nyatakan akhbar/tarikh/ tajuk,
nama majalah/penerbit/tarikh/tajuk
Melawat Tempat Kajian: seperti melawat Gerai nasi lemak/ Kedai menjahit pakaian/ Kedai
membuat labu sayong/ Kedai membuat grill / pesawah dan lain-lain
Cara menulis: nyatakan alamat penuh tempat kajian/ tarikh melawat dan tujuan atau apa
yang diperolehi. Pastikan ada gambar pelajar sedang buat kajian di tempat kajian dan
masukkan gambar itu sebagai elemen

9. Rujukan
Pelajar sering melakukan kesilapan untuk menulis rujukan
Pelajar perlu ada sumber tersebut jika ingin menulis rujukan
kadang-kadang pelajar menulis rujukan tetapi tiada sumber tersebut pada elemen 1.
Kebiasaannya empat sumber rujukan yang berbeza yang mudah diperolehi ialah:
Akhbar
Cara: Nama akhbar, tarikh akhbar, halaman berapa
Berita Harian, 25 Mac 2011, halaman 15.
Internet
Cara: tajuk, alamat laman sesawang
Piagam Pelanggan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, http://www.dbkl.gov.my
Melawat Tempat Kajian
Nama institusi, diikuti alamat penuh/ poskod
Majlis Bandaraya Ipoh, .....alamat....
Majalah

Cara: nama majalah, bulan/ tahun diterbitkan/ halaman / penerbit


Contoh: Dewan Masyarakat, Januari 2010, halaman 16, Dewan Bahasa dan Pustaka.
Orang sumber
Nama penuh, umur, alamat penuh termasuk poskod.

Wallahualam.
Sumber :
http://anjungilmuwiduri.blogspot.com/2011/03/format-menulis-kajian-sejarah-tempatan.html
http://www.slideshare.net/naninami/cara-penulisanbibliografi

Anda mungkin juga menyukai