Anda di halaman 1dari 7

Moderator : Gunathevan a/l Elumalai

Soalan 1
Bincangkan kelebihan sukan berpasukan berbanding dengan sukan individu.
Soalan 2
Bincangkan kelemahan sukan berpasukan berbanding dengan sukan individu.

Soalan 3
Bincangkan kepentingan prinsip-prinsip latihan dalam sukan.

Soalan 4
Bincangkan kepentingan kemahiran asas dalam pencapaian prestasi pemain sukan berpasukan.

Soalan 5
Bincangkan nilai-nilai murni yang dapat diterapkan dalam sukan berpasukan.

Prinsip latihan ada empat iaitu prinsip tambah beban , prinsip kekhususan , prinsip ansur
maju dan prinsip kebolehbalikan . Bagi mencapai matlamat dasar sukan negara , setiap
program sukan atau senaman yang dirancang mestilah berdasarkan prinsip-prinsip latihan
yang sesuai dan individu yang terlibat harus memiliki etika kesukanan yang unggul.
Penekanan terhadap prinsip-prinsip latihan dan etika kesukanan wajib diberi pertimbangan
yang sewajarnya untuk mengelakkan kecederaan,kelesuan,kebosanan dan kemerosotan tahap
kecergasan sedia ada serta pencapaian kualiti diri dari segi jasmani,mental dan rohani.
Prinsip-prinsip dalam sukan individu merupakan amalan yang mempengaruhi proses
pelaksanaan dan penglibatan seseorang dalam aktiviti fizikal yang terancang untuk
mengelakkan kecederaan,kelesuan,kebosanan dan kemerosotan tahap kecergasan sedia ada.
Prinsip-prinsip latihan merupakan garis panduan yang perlu diambil kira dalam sesuatu
perancangan dan pelaksanaan latihan. Prinsip-prinsip latihan ini perlu diketahui, difahami dan
diaplikasi dengan baik dalam satu program latihan jangkamasa panjang atau pendek yang
progresif bagi pencapaian objektif latihan yang berkesan.Etika dalam sukan adalah panduan
tentang tingkah laku atau tatasusila dan nilai-nilai positif yang perlu ada dan dipatuhi oleh
individu yang terlibat dalam sukan.

Ada dua katagori sukan berpasukan iaitu :


a ) Sukan yang hanya dimainkan lebih dari 3 orang dan bermain pada satu jangka masa
tertentu seperti sukan bolatampar, bolakeranjang, bolajaring, bolasepak, bola tampar,
hoki, ragbi, polo air dan sebagainya.
b) Sukan yang di wakili oleh individu / single atau double untuk sebuah pasukan tertentu
seperti sukan badminton, tenis, skuas, takraw, lari berganti, dan lain-lain. Acara ini boleh
mengambil lebih dari sehari.

3. Sukan berpasukan seperti bolasepak itu, kemenangannya ditentukan oleh komitmen


secara total oleh setiap pemain dan pengurusan, manakala kemenangan pada
badminton berpasukan di menangi oleh pemain single atau double mengikut jumlah set
permainan.

4. Kehebatan pasukan bolasepak sepatutnya diwakili oleh 100% oleh pemainnya tetapi
jika kurang dari itu, dimana kekurangan pemain tertentu boleh ditampung oleh pemain

lain- inilah konsep asas kerja berpasukan.

5. Pasti jelas matlamat kedua-dua pasukan ini, iaitu untuk menang, kecuali pemain yang
belot atau dirasuah, mereka akan bermain untuk kalah.

6. Manakala sukan badminton berpasukanpula, setiap pemain single dan double mesti
menang pemainannya ,kerana pemain single itu tidak boleh dibantu atau diganti oleh
pemain lain jika dia cedera atau tidak mampu menamatkan pemainan, dia dikira kalah
dan pasukan itu kehilangan satu set pemainan.

Saya bersetuju dengan pandangan saudari tersebut. Di dalam sebarang kerja


kita, memerlukan kerja berpasukan kepada pasukan ialah keserasian dan kerja
berpasukan
Kajian-kajian menunjukkan kerja berpasukan telah menyerlahkan potensi dan
meningkatkan prestasi apabila tugasan yang melibatkan pelbagai kemahiran,
pengalaman dan penilaian digabungkan. Dalam erti kata yang lain, kerja
berpasukan membantu sesebuah organisasi memaksimumkan bakat dan
kemahiran anggota-anggota kumpulan.
Memahami dan mengenal pasti ciri-ciri kerja berpasukan boleh membantu
pengukuhan organisasi bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.
Kemahiran dan pengalaman yang diperoleh dalam setiap program boleh
membantu mereka menjayakannya pula dalam organisasi sebenar yang lebih
mencabar, dinamik dan kompetetif.

aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan untuk


pertandingan,keseronokan,pembangunan,kemahiran,kecemerlangan,dan
sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu.
Misalnya berenang secara berasingan di hadapan ribuan penonton akan dikira
sebagai sukan tetapi berenang bersendirian dikolam atau laut dilihat sebagai
aktiviti rekreasi.Terdapat pelbagai jenis sukan dan termasuk sukan individu
memerlukan pengorbanan wang,masa, dan keinginan manusia sama ada
sebagai peserta ataupun penonton. Sukan individu ialah salah satu aktiviti
riadah. Sebahagian besar kegiatan lapang,surat khabar dan televisyen diberikan
kepada sukan. Sukan individu ialah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran
berguna secara rekreasi.Peraturan-peraturan tertentu dalam mengejar
kecemerlangan. Kecemerlangan yang dimaksudkan ialah kemampuan untuk
mengatasi tanda ukuran (benchmarks) terdahulu. Sukan individu ialah segala
kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta tenaga seperti
berenang,tenis,lumba lari dan sebagainya. Akiviti ini dilakukan sebagai acara
pertandingan,hiburan atau untuk menyihatkan badan. Bersukan dan bersenam
adalah baik untuk kesihatan fizikal,mental dan rohani (Bompa, 1994). Bersukan
dapat meningkatkan kesihatan,tahap penghargaan kendiri,kemahiran dan
kecekapan, memberi persaingan dan dapat membina sikap yang positif. Aktiviti
fizikal mempunyai pertalian dengan kualiti kehidupan seseorang termasuk
meningkatkan fungsi fizikal,kesihatan yang baik,pengurusan stres dan
eustres,keseronokan dan memberi pelbagai makna kepada individu (Berger dan
Tobar, 2012). Melalui aktiviti fizikal ini seseorang individu dapat membentuk
sahsiah,kesedaran diri termasuk semangat pertarungan,menghindari diri
daripada pelbagai serangan penyakit, dapat mengurangkan tekanan yang

dihadapi dan mencapai tahap keseronokan yang lebih tinggi dalam melakukan
sesuatu aktiviti.
Penglibatan seseorang dalam aktiviti sukan dapat membentuk dan melahirkan
seorang insan yang cergas dari segi fizikal dan cerdas mentalnya. Fungsi kognitif
individu dapat dipertingkatkan dengan menurunkan tahap kebimbangan dan
kemurungan serta meningkatkan motivasi kearah yang lebih positif melalui
aktiviti fizikal. Sukan adalah aktiviti fizikal yang dikawal dengan peraturan dan
undang-undang yang formal atau tidak formal membabitkan pertandingan
secara individu atau berpasukan untuk mendapatkan keseronokan dan rekreasi
(Snyder & Spreitzer, 1989). Sukan boleh disimpulkan sebagai satu proses yang
melibatkan aktiviti fizikal yang ditentukan oleh peraturan formal dan tidak formal
yang melibatkan pertandingan antara individu atau pasukan dengan pihak lawan
untuk tujuan keseronokan,rekreasi dan pengiktirafan. Penyertaan dalam sukan
secara aktif dan beretika untuk mendapatkan keseronokan daripada aktiviti
sukan bagi mereka yang berbakat bagi mencapai prestasi dan potensi setinggi
mungkin dalam bidang sukan yang diminati adalah selaras dengan matlamat
Dasar Sukan Negara, iaitu Sukan Berprestasi Tinggi dan Sukan untuk Semua
serta menuju ke arah pencapaian hasrat Falsafah Pendidikan Negara.
Bagi mencapai matlamat dasar sukan negara ini, setiap program sukan atau
senaman yang dirancang mestilah berdasarkan prinsip-prinsip latihan yang
sesuai dan individu yang terlibat harus memiliki etika kesukanan yang unggul.
Penekanan terhadap prinsip-prinsip latihan dan etika kesukanan wajib diberi
pertimbangan yang sewajarnya untuk mengelakkan
kecederaan,kelesuan,kebosanan dan kemerosotan tahap kecergasan sedia ada
serta pencapaian kualiti diri dari segi jasmani,mental dan rohani.
Prinsip-prinsip dalam sukan individu merupakan amalan yang mempengaruhi
proses pelaksanaan dan penglibatan seseorang dalam aktiviti fizikal yang
terancang untuk mengelakkan kecederaan,kelesuan,kebosanan dan
kemerosotan tahap kecergasan sedia ada.
Prinsip-prinsip latihan merupakan garis panduan yang perlu diambil kira dalam
sesuatu perancangan dan pelaksanaan latihan. Prinsip-prinsip latihan ini perlu
diketahui, difahami dan diaplikasi dengan baik dalam satu program latihan
jangkamasa panjang atau pendek yang progresif bagi pencapaian objektif latihan
yang berkesan.
Etika dalam sukan adalah panduan tentang tingkah laku atau tatasusila dan nilainilai positif yang perlu ada dan dipatuhi oleh individu yang terlibat dalam sukan.
Jika tatasusila itu dilanggar, ia akan memberi gambaran bahawa individu
tersebut tidak mempunyai disiplin dan semangat kesukanan.Akibatnya individu
tersebut tidak akan dihormati.
Disiplin,nilai-nilai murni,keadilan,permainan bersih,sukan yang bebas daripada
dadah dan keselamatan semasa bermain merupakan antara aspek-aspek
penting.Unsur-unsur ini perlu menjadi amalan setiap orang yang terlibat dalam

sukan.Matlamat sukan sebagai ejen perpaduan akan tercapai sekiranya etika


kesukanan diamalkan.
Kepentingan sukan individu dalam pembangunan domain psikomotor memberi
tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan. Aspek ini
melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan,ketentuan,daya tahan
kardiovaskular dan otot,ketangkasan,kepantasan dan kelajuan. Dalam pelajaran
pendidikan jasmani mempunyai kemampuan untuk menghasilkan aktiviti yang
sesuai kepada pelajar, melalui proses pembelajaran yang berkesan untuk
memenuhi keperluan pelajar. Proses program-program yang terancang dalam
aktiviti kokurikulum sekolah boleh diambil kira oleh murid-murid dalam struktur
utama seperti sekolah dan keperluan pelajar seperti
kecergasan,kemahiran,kekuatan otot,daya tahan otot dan pengamatan motor.
Domain psikomotor adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan
fisik. Menurut Dave (1970) klasifikasi tujuan domain psikomotor terbahagi
kepada lima kategori iaitu; peniruan,manipulasi,ketetapan,arikulasi dan
pengalamiahan
Peniruan terjadi ketika siswa mengamati sesuatu pergerakan. Peniruan ini
pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Manipulasi
menekankan perkembangan,kemampuan mengikut pengarahan,penampilan, dan
gerakan-gerakan. Pilihan yang menetapkan sesuatu penampilan melalui latih.
Tujuan yang seterusnya adalah ketetapan. Respon-respon lebih terkoreksi dan
kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Arikulasi
menekankan koordinasi sesuatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan
yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara
gerakan-gerakan berbeza. Menurut tingkah laku penalamiahan ditampilkan
dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik mahupun psikis. Pengalamiah
merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domian psikomotor. Domain
psikomotor lebih mengorentasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan di
mana sebagai fungsi adalah untuk meneruskan nilai yang terdapat lewat kognitif
dan diinternalisasikan lewat afektif sehingga mengorganisasi dan diaplikasi
dalam bentuk nyata oleh domain psikomotor ini.
Manakala kepentingan sukan individu dalam pembangunan domain kognitif
pula melibatkan pengumpulan keupayaan berfikir serta menginterpretasi.
Pembangunan kognitif juga melibatkan ransangan pemikiran yang terdiri
daripada elemen kretiviti,penyelidikan,perkaitan,kebolehan,pengamatan dan
pengukuhan. Pengetahuan dalam aktiviti pendidikan luar, misalnya dapat
menjadikan pendidikan luar dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pengetahuan
tentang disiplin pendidikan luar juga penting bagi menjadikan aktiviti lebih
menarik,berfaedah dan bermakna. Kebaikan pendidikan luar boleh memberi
kekuatan fizikal, tetapi seharusnya dapat memberi kekuatan kognitif. Selain itu,
pendidikan jasmani bukan sahaja memberi latihan fizikal tetapi unsur kemahiran
berfikir seperti menyelesaikan masalah,pemahaman,penilaian dan kreativiti.
Aspek kognitif merangkumi pengetahuan tentang aktiviti-aktiviti seperti
permainan padang, permainan gelanggang,olah raga serta rekreasi juga penting
bagi menjadikan aktiviti yang diceburi menarik faedah dan bermakna. hasil yang

diperolehi bukan sahaja memberi kekuatan fizikal malah harus memberi


kekuatan kognatif. Dalam aspek kognitif beberapa sifat yang penting
memainkan peranan yang tertentu. Aspek kognitif adalah kemampuan
intelektual siswa dalam berfikir,mengetahui dan memecahkan masalah. Menurut
Bloom (1956) tujuan domain kognitif terdiri atas enam bahagian;
pengetahuan,pemahaman,penerapan,analisis,sintesa dan evalusi. Pengetahuan
mengingat keterangan dengan benar. Selain itu, pemahaman merupakan
sesuatu teori mengacu kepada kemampuan memahami makna
materi.seterusnaya,nerapan kepada materi suadah dipelajari pada situasi yang
baru dan mengikut penggunaan aturan dan prinsip.Penerapan merupakan
tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada pemahamam. Peringkat
seterusnya analisis, ia mengacau kepada kemampuan menghuraikan materi ke
dalam komponen-komponen sebab atau mampu memahami hubungan di antara
bahagian yang satu. Dengan bahagian lain sehingga struktur dapat lebih
dimengerti.Sintesa, aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif. Sintesis
merupakan kemampuan tingkat bersifat yang lebih tinggi daripada kemampuan
sebelumnya.Tujuan yang terakhir ialah evaluasi.Evalusi merupakan tingkat
berfikir yang paling tinggi, ia merupakan kemampuan memberikan pertimbangan
terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Aspek kognitif lebih didominasi
oleh alur-alur teoris dan abstrak. Pengetahuan akan menjadi standard umum
untuk melihat kemampuan kognitif seseorang dalam pengajaran. Sebagai
kesimpulannya, aspek kognitif mengutamakan amalan pemikiran seseorang
murid. Bagaimana murid memproses penerokaan serta menyelesaikan masalah.
Selain itu, murid hendaklah mempunyai sikap ingin tahu dan sikap berimaginasi
kreatif dan kritis.
Seterusnya kepentingan sukan individu dalam pembangunan domain afektif
murid. Matlamat utama yang diingini dalam pendidikan jasmani pada umumnya
tertumpu kepada perkembangan individu dan kemahiran sosial. Perkembangan
individu melibatkan sikap,emosi,apreasiasi dan nilai-nilai serta pembentukan
sahsiah. Pendidikan jasmani juga perlu menekankan nilai yang baik seperti
tolong-menolong,menghargai sumbangan,kepentingan menjaga kesihatan
fizikal,menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam
kumpulan aktiviti. Selain itu,penggunaan masa lapang yang berguna ialah
memiliki sikap positif terhadap kecergasan. Emosi adalah suatu elemen yang
penting dalam perkembangan kanak-kanak melalui penglibatan bersama-sama
rakan sebaya. Aktiviti pendidikan jasmani dapat membentuk emosi yang stabil
dikalangan pesertanya. Pendidikan jasmani adalah suatu medium yang dapat
membantu dalam pembangunan sosial. Selain itu, aktiviti sukan dapat
membantu seseorang individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli
masyarakat dan jenis-jenis keadaaan. Pendidikan luar adalah suatu aspek yang
dapat perkembangan sosial. Melalui kepimpinan yang sempurna dan teratur
akan menjadi pendidikan luar sebagai jambatan utama untuk mencapai
matlamat sosial. Domain afektif atau intelektual adalah mengenal
sikap,minat,emosi,nilai hidup dan operasi siswa. Menurut Krathwal (1964)
klasifikasi tujuan domain afektif terbahagi kepada lima kategori iaitu
penerimaan,pemberi respon,penilaian,organisasi, dan karateriasi. Penerimaan

merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domian afektif. Ia memberi


respon terhadap sitimulasi yang tepat. Tingkat seterusnya adalah pemberi
respon. Dalam hal ini,siswa menjadi secara dan opresasi. Yang berikut adalah
organisasi,ia membentuk suatu sistem nilai internal,mencakup tingkah laku yang
tercerin dalam suatu filasafat hidup. Tujuan terakhir ialah karaterisasi,ini ada
hubungannya dengan keteraturan peribadi,sosial dan emosi jiwa.
Kesimpulannya, afektif dan psikologi akan memberi peranan tersendiri untuk
dapat menyimpan menginternalisa sikap sebuah nilai diperoleh lewat kognitif
dan kemampuan organisasi afektif itu sendiri.
Posted by cikgu shikin at 19:59