PANITIA SENI VISUAL STPM NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN SENI VISUAL PENGGAL 3/2015
MINGGU

TARIKH

20

15-19 Jun

AKTIVITI

CATATAN

a. Mengedarkan Manual PBS
b. Mengedarkan soalan dan perbincangan
a. Pelajar menuliskan idea/proposal berdasarkan
tema soalan
21-22

Markah
BRMKCC

22Jun - 3 Jul
b. Membentangkan proposal serta perbincangan
bersama guru
a. Pelajar membuat kajian visual

23-24

6-15 Julai
(lukisan realistik)
16-21 Julai

Cuti Hari Raya Aidil Fitri
a. Lakaran Idea

25-26

22-31Julai

-olahan hal benda
-kajian komposisi

27

3-7 Ogos

28-29

10-21 Ogos

a. Lukisan Akhir

Markah
BRMKCC

a. Kajian Media dan Teknik
b. Kajian Warna
30-32

24Ogos4Sept

a. Penghasilan karya akhir
a. Pelantikan jawatankuasa Pameran Seni Visual

33-34

7-18Sept
b. pengurusan pameran mengikut bidang tugas

35

21-25
September

a. Persediaan Pameran
PAMERAN SENI VISUAL STPM 2015

36

29-30 Sept

5Oktober

Persembahan dan peragaan
(a) Peragaan
(b) Pameran dan kemasan
(c) Apresiasi
(d) Penyataan karya secara bertulis dan pembentangan lisan
e-submission

Markah
BRMKCC

MPM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful