Anda di halaman 1dari 6

SJK ( T ) LADANG MATANG

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATEMATIK

Masalah – masalah yang dikenalpasti :-

 Masa untuk pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi.


 Sukatan pelajaran yang sangat luas.
 Murid – murid kurang pendedahan dan penggunaan yang
sangat minima.
 Murid – murid lambt menguasai Bahasa Inggeris dengan
sepenuhnya.

Langkah – langkah dan aktiviti – aktiviti untuk


meningkatkan prestasi Matematik :-

 Latihan berterusan dalam pemahaman konsep matematik.


 Meningkatkan latihan harian Matematik iaitu lebih 10 soalan.
 Kelas tambahan dalam cuti semester.
 Latih tubi menjawab soalan – soalan tahun lepas.
 Latihan di buku aktiviti tambahan.
 Kuiz Matematik melalui aktiviti Panitia Matematik.

SJK ( T ) LADANG MATANG


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
SAINS

Masalah – masalah yang dikenalpasti :-


 Murid lambat mencapai objektif kerana penyampaian
pengajaran dalamBahasa Inggeris.
 Murid lambat menguasai kemahiran yang diajar.
 Daya pemikiran murid kurang kreatif dan kurang mampu

dalam pencampuran idea.


 Tiada kesedaran tentang ‘ Budaya Sains ’.
 Tidak memahami fakta asas dan istilah Sains.

Langkah – langkah dan aktiviti – aktiviti untuk


meningkatkan prestasi Sains :-
 Mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran.
 Memperbanyakkan latihan melalui buku latihan tambahan.
 Menjalankan aktiviti kemahiran proses.

 Aktiviti – aktiviti menarik pada minggu Sains.


 Pengajaran secara praktikal. ( membuat eksperimen )
SJK ( T ) LADANG MATANG
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
BAHASA INGGERIS

Masalah – masalah yang dikenalpasti :-


 Penggunaan Bahasa Inggeris di luar waktu sekolah
sangat kurang.

 Peruntukan masa untuk waktu Bahasa Inggeris tidak


mencukupi.

 Guru memerlukan lebih masa untuk mencapai objektif


kerana penyampaian

 pengajaran dalam Bahasa Inggeris lambat difahami


murid.

 Murid – murid yang tidak membuat kerja rumah dan


lambat menulis

 juga kurang berjaya dalam penguasaan Bahasa


Inggeris.

Langkah – langkah dan aktiviti – aktiviti untuk


meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris :-
 Memberikan latihan tambahan daripada sumber yang lain.
 Melibatkan murid – murid secara maksima dalam aktiviti P &
P.
 Kelas awal pagi secara kelas cantuman.
 Menggalakkan murid – murid bertutur dalam Bahasa
Inggeris.
 Program NIE.
 Minggu Bahasa Inggeris.
 Kelas SBT dan kelas – kelas tambahan.

SJK(T) LADANG MATANG

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

BAHASA TAMIL
Masalah-masalah yang dikenalpasti :

1.Kurang minat dalam mata pelajaran Bahasa Tamil.


2.Masalah cepat lupa.
3.Tidak mempraktiskan bacaan Bahasa Tamil di rumah.
4Tiada galakan dan motivasi daripada ibu bapa terhadap
pembelajaran anak-anak sendiri.
5.Tiada kesedaran tentang pendidikan pada masa hadapan.
6.Tiada minat terhadap mata pelajaran bahasa.
7.Menganggap mata pelajaran ini sangat susah walaupun ia bahasa
ibunda murid.
8.Mencampur adukkan bahasa pasar semasa aktiviti penulisan
kerana persekitaran masyarakat yang bertutur dalam bahasa
pasar.
Langkah-Langkah dan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan prestasi
Bahasa Tamil.

1. Latihan sepanjang tahun.


2. Program bacaan
3. Pertandingan bacaan
4. Kelas Tambahan dalam masa cuti sekolah
5. Latih tubi soalan-soalan tahun lepas.
6. Aktiviti menarik dan pertandingan melalui minggu Bahasa Tamil
7. Projek anak angkat
8. Bertutur secara sopan menggunakann bahasa yang betul semasa waktu
persekolahan.

SJK (T ) LADANG MATANG

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

MATAPELAJARAN : BAHASA MELAYU

MASALAH-MASALAH YANG DIKENALPASTI

 Penggunaan Bahasa Melayu diluar waktu sekolah sangat kurang.


 Kehadiran murid ke sekolah dimana ramai murid tidak hadir ke sekolah.
 Masa pengajaran dan pembelajaran murid tidak cukup.
 Guru terpaksa mengunakan dwibahasa dimana guru menggunakan Bahasa Tamil
kerana murid tidak faham dengan Bahasa Melayu.

LANGKAH-LANGKAH DAN AKTIVITI UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI


BAHASA MELAYU

 Latihan tambahan seperti buku aktiviti


 Hafalan Peribahasa setiap hari satu peribahasa
 Kelas Tambahan seminggu sekali
 Kelas tambahan pada cuti semester
 Mengadakan permainan bahasa pada waktu lapang
 Pembacaan kad-kad bacaan di rumah