Anda di halaman 1dari 3

Arahan :

Jawab semua soalan yang terdapat di dalam kertas ini. Tuliskan jawapan anda pada
ruangan jawapan yang telah disediakan.

Kejadian manusia ialah satu proses yang menakjubkan. Gambar rajah di bawah
menerangkan bagaimana persenyawaan berlaku di dalam uterus sehingga bayi
dilahirkan. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
embrio

faraj

uterus

sperma

falopio

ovum

ovari

1. Setiap bulan, ................................................... akan


menghasilkan ............................................
2. Persenyawaan berlaku apabila ............................................. bersatu dengan
ovum.
3. Selepas persenyawaan, zigot akan terbentuk dan bergerak dari
saluran ................................. ke .................................................
4. Zigot akan menjadi ................................................. dan melekat pada dinding
uterus.
5. Embrio membesar menjadi fetus dalam uterus. Dalam tempoh lebih kurang 9
bulan, fetus membesar menjadi bayi dan dilahirkan melalui ..................................

6. Kebersihan diri harus dijaga setip hari, agar tubuh badan kita sentiasa sihat dan
bersih. Senaraikan 5 cara untuk menjaga kebersihan diri sendiri.
a. ___________________________________________________________

b.
c.
d.
e.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Tenaga sangat penting kepada kita untuk terus bergerak dengan aktif. Namakan
3 makanan yang dapat memberikan tenaga kepada tubuh badan kita.
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
8. Air merupakan satu keperluan asas yang sangat penting kepada semua hidupan
di bumi, termasuklah manusia. Mengapakan kita perlu minum air dengan banyak
setiap hari?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. Sebutkan dua makanan yang membekalkan zat protein.


a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
10. Senaraikan 3 makanan yang perlu dikurangkan pengambilannya dalam menu
harian kita.
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
11. Bahan inhalan ialah bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan dan
boleh mengakibatkan kesan-kesan psokoaktif seperti berkhayal dan ketagihan.
Senaraikan contoh-contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan inhalan.
a. _____________________________________________
b. _____________________________________________
c. _____________________________________________
d. _____________________________________________
e. _____________________________________________
12. Senaraikan 5 kesan buruk jika terlibat dengan gejala penagihan dadah.
a. __________________________________________________________

b.
c.
d.
e.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT