Anda di halaman 1dari 2

UNIT PENDIDIKAN LUAR KAMPUS

PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)


UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

TUGASAN INDIVIDU
ANALISIS ARTIKEL JURNAL 1
SCCA 1013
PENGANTAR KOMUNIKASI

DISEDIAKAN UNTUK:
ENCIK HELMI BIN SEPAWEH @ AHMAD

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA

: MOHD FAIRUZ BIN MOHAMED KASSIM

NO. MATRIK

: 201630

PUSAT

: KUALA LUMPUR

KANDUNGAN

PENGENALAN

KAJIAN LITERASI

i)

Penganjuran aktiviti komunikasi

ii)

Pengendalian aktiviti CSR

iii)

Pengendalian integrasi komunikasi dan aktiviti CSR

METODOLOGI

PENDAPAT MENGENAI ARTIKEL

RUJUKAN