Anda di halaman 1dari 25

BDPO4103/2014

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

JANUARY 2015
BBPB2103
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

NO. MATRIKULASI

900102135330002

NO. KAD PENGENALAN

900102135330

NO. TELEFON

0178541139

E-MEL

www. dekhan@oum.edu.my

TUTOR NAME

ANUAR SHAH BIN BALI MAHOMED

PUSAT PEMBELAJARAN

SIBU LEARNING CENTRE

BDPO4103/2014

ISI KANDUNGAN
BIL

TAJUK

MUKA SURAT

PENGHARGAAN

II

1.0

PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.0

ORGANISASI DIPILIH: TELEKOM MALAYSIA (TM)

2-9

3.0
ISU SUMBER MANUSIA DALAM PENGURUSAN
ORGANISASI

10-11

4.0

CABARAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

12-14

5.0
ANALISIS ISU DAN CABARAN DALAM PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA.

15-17

6.0

CADANGAN

18-19

7.0

KESIMPULAN

20

8.0

BAHAN RUJUKAN

21

BDPO4103/2014

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha pemurah Lagi Maha Mengasihani

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya telah
dapat menyiapkan tugasan pertama ini sebagaimana yang dikehendaki.
Penghargaan yang setinggi-tingginya ditujukan kepada kedua-dua orang tua dan keluarga
saya kerana telah banyak membantu dan memberi sokongan dalam menyiapkan tugasan ini dari
awal sehingga akhir. Dan juga Tutor Subjek HUMAN RESOURCE) WONG SHIN VOON
JOHNATHAN
Kesempatan ini juga diambil untuk merakamkan penghargaan terima kasih kepada
kakitangan SK Abang Abdul Kadir Betong yang telah sudi membantu dan bekerjasama dalam
menyiapkan kajian ini. Juga tidak lupa kepada rakan sekerja JURUTEKNIK KOMPUTER yang
banyak memberi maklumat dan sudi berkongsi pendapat.
Penghargaan khas juga kepada teman-teman Mohd Afq, Mohd. Hafiz dan Syazana yang
banyak memberi kerjasama atas bantuan memberi maklumat serta sokongan dan kata-semangat.
Semoga dengan bantuan yang telah diberikan ini akan mendapat petunjuk dan ganjaran
yang setimpalnya daripada-Nya. Sekian, terima kasih.

II

BDPO4103/2014

1.0

PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengurusan Sumber Manusia (HRM) adalah satu pendekatan yang agak baru untuk menguruskan
orang dalam mana-mana organisasi. Orang dianggap sumber utama dalam pendekatan ini. Ia adalah
berkenaan dengan dimensi orang dalam pengurusan sesebuah organisasi. Sejak organisasi ialah
suatu kumpulan orang, pemerolehan, pembangunan kemahiran, motivasi untuk tahap yang lebih
tinggi pencapaian, serta penyelenggaraan memastikan tahap komitmen mereka adalah semua
aktiviti penting. Aktiviti-aktiviti ini jatuh dalam domain HRM.
Pengurusan sumber manusia adalah satu proses, yang terdiri daripada empat aktiviti utama,
iaitu, perolehan, pembangunan, motivasi, dan juga penyelenggaraan Sumber Manusia. Scott,
penjual pakaian dan SPRIEGEL telah ditakrifkan pengurusan sumber manusia sebagai cabang
pengurusan yang bertanggungjawab atas dasar kakitangan untuk menumpukan perhatian kepada
aspek-aspek operasi yang terutamanya berkenaan dengan hubungan pengurusan kepada kakitangan
dan pekerja kepada pekerja dan dengan pembangunan individu dan kumpulan.
Pengurusan sumber manusia adalah bertanggungjawab untuk mengekalkan hubungan
manusia yang baik dalam organisasi. Ia juga berkenaan dengan pembangunan individu dan integrasi
mencapai matlamat organisasi dan orang-orang individu. Utara Cot menganggap pengurusan
sumber manusia sebagai lanjutan pengurusan am, iaitu mendorong dan merangsang setiap pekerja
untuk membuat sumbangan beliau sepenuhnya untuk tujuan perniagaan. Pengurusan sumber
manusia bukanlah sesuatu yang boleh dipisahkan daripada fungsi pengurusan yang asas. Ia
merupakan komponen utama dalam fungsi pengurusan yang lebih luas. Perancis Wendell,
mentakrifkan Pengurusan Sumber Manusia seperti pengambilan, pemilihan, pembangunan,
penggunaan, pampasan dan motivasi sumber manusia oleh organisasi.
Menurut Edwin b. Flippo, pengurusan sumber manusia adalah perancangan, penyusunan,
pengarahan dan pengawalan daripada perolehan, pembangunan, sumber dengan tujuan supaya
objektif individu dan masyarakat itu dapat dicapai. Definisi ini mendedahkan bahawa sumber
manusia (HRM) pengurusan ialah aspek pengurusan, yang berkaitan dengan perancangan,
penyusunan, pengarahan dan pengawalan kakitangan fungsi perusahaan.
1

BDPO4103/2014

2.0

ORGANISASI DIPILIH: TELEKOM MALAYSIA (TM)

Telekom Malaysia Berhad (TM), Malaysia juara jalur lebar dan membawa maklumat dan
komunikasi bersepadu, menawarkan pelbagai perkhidmatan dan penyelesaian komunikasi yang
menyeluruh dalam bentuk jalur lebar, data dan talian tetap.Sebagai peneraju pasaran, TM didorong
oleh penciptaan nilai pihak berkepentingan dalam persekitaran yang kompetitif. Kumpulan sentiasa
memberikan tumpuan untuk menyampaikan satu pengalaman pelanggan yang dipertingkatkan
melalui penambahbaikan berterusan kualiti perkhidmatan pelanggan dan inovasi, sementara
memberi tumpuan kepada peningkatan kecekapan operasi dan produktiviti.
Memanfaatkan rangkaian globalnya yang meluas, infrastruktur rangkaian dan kepakaran
kolektif, TM adalah kedudukan yang baik untuk melonjakkan Malaysia sebagai hab Internet
serantau dan gerbang digital bagi Asia Tenggara. TM tetap teguh dalam transformasi ke pembekal
komunikasi generasi baru untuk menyampaikan gaya hidup digital yang dipertingkatkan dan
bersepadu kepada semua rakyat Malaysia, dan membuka kemungkinan sambungan, melalui
komunikasi dan kerjasama, ke arah wawasan yang dikongsi bersama kami mengangkat negara
menjadi ekonomi berpendapatan tinggi.
TM juga pemenang anugerah pelbagai korporat, telah diiktiraf secara konsisten untuk taraf
kami yang tinggi dalam Tadbir Urus Korporat serta Anugerah CSR Perdana Menteri untuk Amalan
Tempat Kerja Terbaik dua tahun berturut-turut, pada tahun 2009 dan 2010. TM telah yang paling
baru-baru ini dianugerahkan dengan 5 Anugerah Tahunan Negara Laporan Korporat Kebangsaan
(NACRA) 2010, terutamanya Anugerah Platinum untuk CSR; dan 4 Kecemerlangan Frost and
Sullivan Malaysia Awards 2011, termasuk Jalur Lebar Terbaik Pembekal Perkhidmatan Tahun.

LOGO TELEKOM MALAYSIA (TM)

2
2.1

VISI dan MISI

BDPO4103/2014

VISI
Untuk menjadi peneraju komunikasi generasi baru Malaysia yang memenuhi keperluan pelanggan
menerusi inovasi dan kecemerlangan pelaksanaan.

MISI
Untuk mencapai visi kami, kami telah menggariskan perkara-perkara berikut:

Mencapai kecemerlangan khidmat pelanggan dan kecekapan operasi

Mempertingkat gaya hidup dan pengalaman pelanggan dengan menyediakan perkhidmatan


perkhidmatan generasi akan datang yang inovatif

Mempertingkat prestasi perniagaan para pelanggan kami dengan menyediakan penyelesaian


maklumat dan komunikasi yang bernilai tinggi

Memberi nilai kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan merangsang nilai pemegang
saham dan menyokong pertumbuhan serta pembangunan Malaysia

BBPB2103/2015

2.2

STRUKTUR ORGANISASI

(STRUKTUR ORGANISASI KUMPULAN)

BBPB2103/2015

(STRUKTUR KORPORAT KUMPULAN)

BBPB2103/2015

Sambungan....

BBPB2103/2015

2.3

CARTA ORGANISASI/MAKLUMAT KORPORAT

BBPB2103/2015

Sambungan....

BBPB2103/2015

2.4

AKTIVITI UTAMA TELEKOM MALAYSIA

(PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG DIJALANKAN)


Telekom Malaysia Berhad (TM, MYX: 4863) merupakan syarikat telekomunikasi terbesar di
Malaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara. TM memegang hak monopoli untuk penyediaan
rangkaian telefon talian darat serta mempunyai pegangan yang kukuh dalam pasaran komunikasi
telefon mudah alih setelah mengambil alih Celcom Berhad dan menggabungkannya dengan
perkhidmatan mudah alih sendiri,h TMTouch.
TM juga memiliki anak syarikat yang menawarkan perkhidmatan internet (TM Net) yang
menawarkan perhubungan jalur nipis dan jalur lebar. Perhubungan jalur lebar disalurkan melalui
DSL di bawah jenama TMNet Streamyx. Oleh sebab hampir memonopoli kesemua perkhidmatan
perhubungan pengguna akhir, TMNet juga merupakan satu-satunya penyumbang jalur lebar DSL
broadband di negara ini[perlu rujukan]. Meskipun ia mempunyai ramai pelanggan, TM Net
menghadapi kritikan pengguna yang amat lantang, terutamanya aduan mengenai perkhidmatan
kurang memuaskan dan pengurusan pelanggan yang tidak tentu arah.
2.4.1

PERKHIDMATAN INTERNET/JALUR LEBAR PERNIAGAAN

[BB (Broadband) Phone]


BB (Jalur Lebar) Telefon atau Telefoni IP, adalah perkhidmatan telefoni yang dihantar melalui
Internet jalur lebar. Ringkasnya, ia membuat panggilan telefon untuk FREEover Internet kepada
sesiapa dalam rangkaian Telefoni IP TM. PCB, IDD dan mudah alih panggilan dikenakan bayaran
pada kadar panggilan rendah super.

BBPB2103/2015

2.4.2

DIRECT (LANGSUNG)

Bayangkan memandu dengan kawalan pelayaran yang ditetapkan selama-lamanya di 155km / h di


lebuh raya kosong yang dibuka 24/7 dengan tiada perangkap kelajuan, tiada lampu isyarat dan tiada
kesesakan untuk melambatkan anda - itulah Langsung.
Jika perniagaan anda bergantung kepada sambungan Internet yang kukuh yang mesti pada
setiap masa, Langsung adalah penyelesaian terbaik. Dengan IP tetap, dan pautan digital khusus,
anda tidak mempunyai untuk bimbang tentang downtime mana-mana. Terbaik dari semua, ia
membolehkan memuat naik dan memuat turun trafik berjalan serentak pada kelajuan tinggi tanpa
mengorbankan kecekapan rangkaian.

2.4.3

INFOBLAST

Mencapai beribu-ribu pelanggan dan bakal pelanggan dengan SMS mudah atau disesuaikan Mesej
Suara, dan membolehkan mereka untuk membalas pada kadar SMS biasa.
Tambah lebih banyak kuasa kepada alat pemasaran langsung anda yang sedia ada dengan
Infoblast. Bukan sahaja ia membolehkan anda mencapai pelanggan anda bila-bila masa hari, anda
boleh lakukan di mana sahaja terdapat akses kepada Internet.
Hantar SMS InfoBlast dalam 3 bentuk yang menarik:

Teks
Suara
Grafik

Tulis mesej dalam bahasa Cina, Arab atau mana-mana skrip yang lain
Tiada pendaftaran atau yuran bulanan. Caj berdasarkan membayar setiap penggunaan
Hantar ucapan anda dari PC anda ke mana-mana nombor talian mudah alih atau talian tetap
(pengguna Infoblast)

9
3.0

ISU SUMBER MANUSIA DALAM PENGURUSAN ORGANISASI

BBPB2103/2015

Selain berdepan cabaran dalam menguruskan sumber manusia, organisasi juga perlu sedar isu-isu
yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia seperti:

3.1

Kepelbagaian Dalam Tenaga Kerja ini

Keluarga Wanita Dan Dwi Pendapatan

Personel Terbitan

Imbangan Antara Kerjaya Dan Keluarga

KEPELBAGAIAN DALAM TENAGA KERJA

Strategi ini dapat memberikan kesan yang berbeza pada organisasi. Biasanya, sebuah organisasi
yang mengamalkan strategi ini tertentu dilihat sebagai sebuah organisasi yang melaksanakan
tanggungjawab sosial, dan dengan itu memperoleh pulangan yang memuaskan mengenai produkproduk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggannya bagaimanapun, kepelbagaian
dalam tenaga kerja tidak menjejaskan pengurusan sumber manusia dari segi perancangan strategik ,
pengambilan pekerja, latihan dan kesihatan. Tiada kaedah atau formula ideal ketika datang untuk
menguruskan kepelbagaian dalam tenaga kerja.
3.2

KELUARGA DAN WANITA DWI PENDAPATAN

Penglibatan wanita dalam dunia pekerjaan telah menunjukkan peningkatan yang drastik. Statistik
telah menunjukkan bahawa dua - pertiga daripada pasangan suami isteri datang dari golongan yang
berpendapatan dual. Fenomena ini memberi implikasi besar kepada pasangan dan majikan bekerja
dalam aspek pengambilan dan penempatan. Dalam erti kata lain, perubahan kerjaya satu parti itu
akan memberi kesan kepada kerjaya pihak yang lain. Sebagai contoh, jika suami itu dipindahkan ke
tempat lain kerana kenaikan pangkat, isteri perlu memutuskan sama ada untuk mengikuti pasangan
atau kekal di tempat kerja beliau, dengan itu menyebabkan mereka tinggal berasingan.
10
3.3

ISU-ISU PERIBADI

BBPB2103/2015

Isu-isu kakitangan sudah mula mendapat perhatian daripada para pekerja dan majikan mereka. Ia
adalah tanggungjawab pengurus dan kakitangan dari jabatan pengurusan sumber manusia untuk
menguruskan semua maklumat pekerja dengan baik supaya maklumat kakitangan pekerja tidak
diedarkan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

3.4

IMBANGAN ANTARA KERJAYA DAN KELUARGA

Mencari keseimbangan antara kerjaya dan keluarga adalah isu yang Dihadapi oleh pekerja pada
masa kini. Pekerja tidak lagi sanggup bekerja lebih masa walaupun mereka ditawarkan gaji yang
lebih tinggi. Ini adalah kerana mereka lebih suka menghabiskan masa bersama keluarga. Akibatnya,
konsep mesra keluarga telah diperkenalkan oleh banyak organisasi.
Antara family- yang mesra program Perisian diperkenalkan adalah Part-Time Jobs,
Perkongsian Kerja, Cuti Bersalin, Waktu Kerja Fleksibel, Kejururawatan Kanak-kanak Tinggalkan
Dan Perkhidmatan Telekomunikasi. Walau bagaimanapun, ini diprogramkan tidak diterima dengan
baik oleh pekerja tunggal kerana mereka tidak dapat menikmati, mana-mana faedah dan manfaat
daripada program.

11
4.0

CABARAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

BBPB2103/2015

Manusia adalah sumber yang paling penting dalam sesebuah organisasi. Kejayaan sesbuah firma
bergantung kepada keupayaan ahli-ahlinya. Kebanyakan masalah, cabaran, peluang dan
kekecewaan dalam sesebuah organisasi adalah orang-orang yang berkaitan.
Pengurusan sumber manusia adalah salah satu tugas yang paling sukar bagi seorang
pengurus sejak manusia berbeza dari segi sikap, nilai, aspirasi, motivasi, andaian, matlamat
psikologi, dan kehidupan. Melihat dunia yang kompetitif hari ini, kakitangan peringkat pengurusan
akan memerlukan lebih banyak kemahiran konseptual dan strategik. Oleh itu, pengurus perlu
contohnya memastikan up-to-tarikh latihan yang sesuai, relevan dan kemahiran tertentu pekerja
peringkat bawahan. Pengurus perlu proaktif, dapat menjangka perkembangan teknologi dan
menyediakan kakitangan mereka untuk apa sahaja perubahan teknologi yang mungkin berlaku. Ini
akan menjadi tugas yang berjaya hanya apabila HRM itu sendiri sedar akan perubahan-perubahan
dan mempunyai cara-cara untuk berurusan dengan mereka.

4.1

TERDAPAT BANYAK CABARAN YANG DIHADAPI OLEH PENGURUSAN


SUMBER MANUSIA PADA MASA KINI DAN DI ANTARA MEREKA YANG
TERMASUK 4 CABARAN:
Mengurus Perubahan
Pembangunan Sumber Manusia
Pengurangan kos
Iklim ekonomi

12
4.1.1

MENGURUS PERUBATAN

BBPB2103/2015

Teknologi dan globalisasi adalah dua faktor utama yang memaksa perubahan berlaku dalam
organisasi. Sebuah organisasi yang sentiasa mengekalkan status quo tidak akan dapat bersaing
dalam pasaran yang pesat membangun dan berdaya saing. Biasanya, organisasi perlu menyesuaikan
cara ia beroperasi untuk mengekalkan keberkesanan perniagaannya. Ini boleh dilakukan melalui
jumlah program yang berkualiti, pengecilan, kejuruteraan semula, penyumberan luar dan
percantuman.

Perubahan reaktif adalah disebabkan oleh pengaruh luar.

Perubahan proaktif adalah inisiatif pengurus untuk merebut peluang yang ada, terutamanya
dalam industri yang sentiasa berubah cepat, seperti industri teknologi.

Walau bagaimanapun, perubahan tidak berlaku secara spontan. Ini kerana kebanyakan kita adalah
tahan kepada perubahan. Oleh itu, Jabatan Pengurusan Sumber Manusia memainkan peranan untuk
membantu proses perubahan dalam organisasi.
4.1.2

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Sebuah organisasi perlu mengurus sumber manusia dengan baik jika ia bercadang untuk bersaing
dalam pasaran global. Sumber manusia yang mempunyai nilai ekonomi dengan jalan pengetahuan,
kemahiran dan keupayaan memberi kesan yang besar terhadap organisasi.
4.1.3

PENGURANGAN KOS

Beberapa elemen penting bagi membolehkan organisasi untuk mempunyai kelebihan daya saing
dan memaksimumkan keberkesanannya adalah pengurangan kos dan peningkatan produktiviti. Kos
sumber manusia adalah satu pengurangan dan peningkatan dalam produktiviti. Kos sumber manusia
adalah salah satu komponen perbelanjaan terbesar dalam sesebuah organisasi, terutamanya
organisasi yang pakar dalam pengetahuan dan perkhidmatan.
13
4.1.4

IKLIM EKONOMI

BBPB2103/2015

Persekitaran ekonomi akan mempengaruhi kedudukan kewangan organisasi, dan organisasi perlu
mengubah strategi perniagaannya kekal atau bersaing di pasaran. Oleh yang demikian, strategi
sumber manusia organisasi juga mesti berubah sejajar dengan strategi perniagaan, terutama
perancangan sumber manusia.

4.2

TELEKOM MALAYSIA KORPORAT BERPENGARUH

Seperti yang kita tahu TELEKOM MALAYSIA adalah jalur lebar antara yang terbesar di Malaysia
dan monopoli dalam sektor ini. Kita boleh melihat TM sebagai satu menubuhkan syarikat dan
mempunyai kekuatan dengan tersenarai di Bursa Malaysia. Bahawa ia menunjukkan TM SDN
BHD adalah besar dan mampu menubuhkan syarikat untuk mencapai visi dan misi mereka. TM
juga mendapat pengiktirafan dan anugerah oleh kerajaan dan juga di peringkat antarabangsa.
Terdapat banyak isu yang boleh mempengaruhi prestasi TM.
4.3

CABARAN TELEKOM MALAYSIA

Kami melihat cabaran baru sebagai peluang yang perlu direbut. Hari ini, kami sedang menghadapi
cabaran yang paling hebat; iaitu mentakrifkan semula Syarikat dalam menyesuaikan diri kepada
perubahan pesat yang berlaku dalam komunikasi. Dalam usaha ini, kami akan mencipta peluang
yang lebih banyak dan lebih baik untuk generasi akan datang. Kulit luar ini menggambarkan
komitmen kami dalam memperkaya dan memperkasakan masyarakat majmuk kita, terutamanya
generasi muda. Kanak-kanak adalah masa depan kita. Potensi mereka untuk mencipta dunia baru
tiada batasannya. TM berhasrat melengkapi mereka agar boleh merubah potensi menjadi nyata dan
penuh bermakna. Cabarannya bermula sekarang. Dan peluangnya ada di sini, iaitu di TM.
Pengetahuan adalah pemacu utama dalam pembangunan sesebuah negara yang memberikan
kita kuasa untuk mengatasi cabaran-cabaran masa kini dan akan datang. Di Malaysia, TM adalah
peneraju dalam penyelesaian pengajaran dan pembelajaran yang inovatif serta memainkan peranan
penting dalam bidang pendidikan dan Penyelidikan & Pembangunan (R&D). Kami memberi
sokongan yang padu dalam merangsang tahap intelektual, teknikal dan keusahawanan modal insan
kita, sejajar dengan aspirasi negara untuk berubah menjadi masyarakat berpengetahuan.

14
5.0

ANALISIS ISU DAN CABARAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA.

BBPB2103/2015

5.1

Pengurusan Perubahan

Pembangunan Kepimpinan

Ekonomi

Kos-Faedah
PENGURUSAN PERUBAHAN

Oleh kerana ini adalah umumnya tidak menjadi titik tumpuan bagi latihan profesional dan
pembangunan sumber manusia, pengurusan perubahan merupakan cabaran tertentu untuk
pengurusan kakitangan. The WFPMA mendapati bahawa "ini juga mungkin menjadi sebab
mengapa ia dinamakan isu utama sebagai HR terus cuba untuk membantu perniagaan bergerak
maju. Satu dipergiatkan tumpuan kepada latihan mungkin diperlukan untuk membangunkan
kecekapan ditambah untuk menangani pengurusan perubahan."
5.2

PEMBANGUNAN KEPIMPINAN

Oleh kerana kedua satu cabaran terbesar bagi pengurusan sumber manusia, pembangunan
kepimpinan perlu menjadi inisiatif strategik yang kritikal. Profesional HR berhadapan dengan yang
dijangka memberikan penting struktur, proses, alat, dan pandangan untuk membuat pilihan yang
terbaik dan membangunkan pemimpin masa depan organisasi. The WFPMA melaporkan bahawa,
"Di seluruh pembangunan kepimpinan dunia telah dikenal pasti sebagai satu inisiatif strategik
penting dalam memastikan bahawa pekerja yang betul dikekalkan, bahawa budaya organisasi yang
menyokong prestasi dari dalam untuk mendapatkan kedudukan pasaran, dan pengurus yang
dilengkapi untuk mengambil peranan kepimpinan di masa hadapan agar organisasi yang berdaya
maju dalam jangka panjang. "

15
5.3

EKONOMI

BBPB2103/2015

Sistem penuaian air mengumpul air hujan dari Rock Gibraltar ke dalam paip yang membawa
kepada tangki digali di dalam bukit batu. Fungsi ekonomi dalam, dan bergantung kepada barangan
dan perkhidmatan yang disediakan oleh ekosistem semula jadi. Peranan persekitaran yang diiktiraf
di dalam kedua-dua ekonomi klasik dan teori ekonomi neoklasik, namun persekitaran yang
diadakan tempat di belakang pembakar dasar ekonomi 1950-1980 disebabkan penekanan dari
pembuat dasar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan tersebar luasnya masalah alam sekitar,
ramai pakar ekonomi memeluk tanggapan bahawa, "Jika kelestarian alam sekitar mesti wujud
bersama bagi kelestarian ekonomi, dan kemudian keseluruhan sistem mesti [permit] pengenalan
keseimbangan antara alam sekitar dan ekonomi. Sebagai pembuat itu, dasar ekonomi bermula untuk
menggabungkan fungsi alam semula jadi atau modal semula jadi terutamanya sebagai sinki untuk
sisa dan bagi penyediaan bahan-bahan mentah dan kemudahan.
Perbahasan berterusan di kalangan ahli ekonomi tentang bagaimana untuk mengambil kira
modal semula jadi, khususnya sama ada sumber boleh digantikan dengan menggunakan
pengetahuan dan teknologi, atau sama ada ekonomi adalah sistem tertutup yang tidak boleh diisi
semula dan adalah terbatas. Model ekonomi mempengaruhi Pengurusan Sumber Alam Sekitar,
dalam polisi pengurusan membayangkan kepercayaan mengenai kekurangan modal semula jadi.
Bagi seseorang yang percaya modal semula jadi adalah tak terhingga dan mudah diganti,
Pengurusan Alam Sekitar adalah tidak relevan kepada ekonomi. Sebagai contoh, paradigma
ekonomi berdasarkan model neoklasik sistem ekonomi tertutup terutamanya berkenaan dengan
kekurangan sumber, dan dengan itu menetapkan Mensahkan alam sekitar sebagai suatu luaran
ekonomi untuk Pengurusan Strategi Sumber Alam Sekitar.

16
5.4

KOS-FAEDAH

BBPB2103/2015

Kos-faedah adalah teknik membuat keputusan yang melibatkan jelas menimbangkan hasil
kedudukan (manfaat) dan juga hasil negatif (kos) alternatif keputusan yang berbeza. Ia digunakan
untuk membuat keputusan yang lebih konsisten, teratur dan betul. Ia juga berguna dalam
berkomunikasi tentang keputusan dengan orang lain. Secara tradisinya, analisis itu telah digunakan
dalam banyak bidang pengurusan (seperti pemasaran, kewangan dan operasi), tetapi telah mendapat
perhatian lebih kurang dalam Pengurusan Sumber Manusia (HRM). Selalunya, ini bermakna
keputusan mengenai program HRM dibentangkan dalam puluhan kurang kuantitatif daripada
keputusan dalam pengurusan yang lain. Berhadapan dengan sumber yang terhad, pengurus atas
boleh memperuntukkan sumber kepada fungsi pengurusan yang boleh "datang dengan nombor." ini
mungkin bermakna bahawa sumber-sumber yang tidak diagihkan kepada program HRM walaupun
mereka menawarkan ganjaran organisasi sangat menarik. Baru-baru ini, profesional dan ulama
Pengurusan sumber manusia telah mula membangunkan pendekatan untuk Menilai ganjaran atau
kegunaan program dan keputusan pengurusan sumber manusia. Walaupun banyak teknik-teknik ini
memberi tumpuan kepada nilai dolar, tujuan utama faedah kos
Analisis adalah untuk meningkatkan keputusan dan menggunakan maklumat dengan lebih
berkesan. Oleh itu, analisis kos-faedah hanya apa-apa teknik yang membantu untuk mengenal pasti
kesan positif dan juga negatif opsyen keputusan untuk meningkatkan kualiti keputusan, kecekapan
dan Communicability.

17
6.0

CADANGAN

HRM perlukan untuk mencapai matlamat strategik berikut agar Syarikat untuk mendapat dan
mengekalkan kelebihan daya saing:

Melabur Di Orang Melalui Pengenalan Dan Galakan Daripada Proses Pembelajaran Direka
Untuk Meningkatkan Keupayaan Dan Kemahiran Align Untuk Keperluan Organisasi,

BBPB2103/2015

Untuk Memastikan Bahawa Organisasi Kenal Pasti Pengetahuan yang diperlukan


Untuk mencapai matlamatnya Dan Memuaskan Pelanggannya Dan Mengambil Langkah Untuk

Mendapatkan Dan Membangunkan Modal Intelek Its,


Untuk Tentukan The Kelakuan Diperlukan Untuk Kejayaan Organisasi Dan
Memastikan Bahawa ini Kelakuan Adakah Digalakkan, Dihargai dan diberi ganjaran, untuk
menggalakkan orang ramai Melibatkan Sepenuh hati Dalam Kerja Mereka Lakukan Untuk

Pertubuhan,
Untuk Keuntungan Komitmen Of People Untuk Misi Organisasi Dan Nilai.
Untuk Mencapai Matlamat ini Ia Adakah Perlu Untuk Memahami Rangkaian Antara HRM Dan

Strategi Perniagaan.
Perlu untuk memenuhi kehendak pelanggan yang lebih tinggi daripada hampir sifar Gangguan

dan kualiti kuasa yang lebih tinggi dengan tarif yang lebih rendah:
Wahai Khidmat Pelanggan Lebih Baik Dan Lebih Cepat Masa Tindak Balas
Pengurangan Pengagihan Saidi Untuk 50 Minit
Mengurangkan kerugian Teknikal dan Bukan Teknikal melalui penggunaan teknologi Seperti
pemeteran jauh, pemasangan kehilangan rendah elektrik, dan lain-lain.

18
Kesan penembusan daripada sumber semula lebih dengan pengenalan yang layak dan
meningkat kesedaran pelanggan Inisiatif tenaga alam sekitar / hijau. Sistem pengedaran perlu

direka untuk menampung ini.


Penilaian semula sistem pengedaran untuk menampung kemungkinan kenderaan elektrik yang
akan datang ke dalam grid; memerlukan pelaburan di naik taraf infrastruktur dan sistem
kawalan yang sesuai dan teknologi.

BBPB2103/2015

19
7.0

KESIMPULAN

Pengurusan sumber manusia merupakan aspek yang perlu diberi penekanan dalam sesebuah
organisasi.Ini kerana melalui pengurusan sumber manusia yang berkesan menggambarkan
bagaimana kejayaan yang dicapai oleh organisasi.Pengurus Sumber Manusia seharusnya
menjayakan setiap fungsi pengurusan sumber mansia dengan cekap dan berkesan . Fungsi-fungsi
ini seperti perancangan sumber manusia , pengambilan dan pemilihan pekerja , latihan dan
pembangunan dan sebagainya . Apabila fungsi ini dilaksanakan dengan baik , ia melahirkan sumber
manusia yang berkualiti dan memberikan imej yang baik kepada pihak dalaman dan luaran
organisasi . Ia dapat mengelakkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber manusia seperti
pusing ganti pekerja , ketidakhadiran , ketidakpuasan kerja dan sebagainya.
Pengurusan sumber manusia sesebuah organisasi merupakan perkara penting yang
memastikan matlamat organisasi tercapai . Pelbagai pendekatan telah digunakan oleh organisasi
untuk menjadikan sumber manusia organisasi terus berdaya saing dan berani menghadapi cabaran
persaingan . Fenomena penstrukturan semula , pengurangan pekerja dan sebagainya telah
memberikan banyak tekanan bukan sahaja kepada organisasi tetapi kepada sumber manusia .
Sumber manusia yang tidak diberikan latihan dan pembangunan yang mencukupi berasa bimbang
dan takut menerima perubahan ini . Kesemua ini memberi kesan ke atas motivasi dan kesetiaan
pekerja . Oleh yang demikian organisasi yang telah mengamalkan sistem tradisional dalam
pengurusan sumber manusia perlu melakukan pengubahsuaian selari dengan perubahan yang
berlaku pada alaf baru . Ada amalan tradisional yang masih relevan pada masa kini , namun ia perlu
disesuaikan dengan situasi semasa .Melalui pengurusan sumber manusia strategik , organisasi
memastikan ia sentiasa berdaya saing dan sumber manusianya bersedia menghadapi perubahan .
Apa yang penting pada alaf baru ialah seseorang pengurus sumber manusia perlulah mempunyai
tiga set kemahiran iaitu pengetahuan teknikal dan profesional , kemahiran dalam semua fungsi
pengurusan sumber manusia dan bijak mengurus perubahan.

BBPB2103/2015

20
8.0

BAHAN RUJUKAN

Oum Module, BBPB2103, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT


http://www.tm.com.my/ap/profile/corp_info/Pages/aboutus.aspx
http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/list-of-companies/plc-profile.html?
stock_code=4197
http://www.tm.com.my/ap/about/investor/Documents/TM_BM_2010.pdf
http://www.tm.com.my/ap/about/cr/Documents/AR2011_BM.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management
http://humanresources.about.com/od/glossaryh/f/hr_management.htm

BBPB2103/2015

21