Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SANZAC, PETI SURAT 264, 89458, T.

ARU KOTA
KINABALU, SABAH,
TELEFON: 088 210360, FAX: 088 211 360,
EMEL: sanzacone@gmail.com

PENETAPAN SASARAN
KERJA TAHUNAN TAHUN
2015
ELVIRA WONG WEE WEE
GURU AKADEMIK BIASA GRED DG44
821015-12-5120
JP(SB)/04894
Tarikh Mula Khidmat:
Tarikh Perlantikan Jawatan:

07/01/2008
09/10/2008

Tarikh Pengesahan Jawatan:


Tarikh Berkhidmat di SMK
SANZAC:

01/08/2011

Tarikh Kenaikan Pangkat:


Tarikh Lantikan Jawatan
Sekarang:
Tarikh Isytihar Harta:
Bulan Kenaikan Gaji:

BAHAGIAN I - PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2015 DAN LAPORAN PENCAPAIAN


(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasi)

Nama :
Sekolah :

ELVIRA WONG WEE WEE


Sekolah Menengah Kebangsaan SANZAC, Peti Surat 264, 89458 Kota Kinabalu, Sabah

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


(Senaraikan aktiviti/ projek)

1.0
1.1

Kurikulum:
Menyediakan Rancangan Pengajaran
Tahunan (RPT) bagi:
Bil.
Tingkatan
Mata Pelajaran
1.1.1 1
KHB-PK
1.1.2 2
KHB-PK
1.1.3 2
GEOGRAFI

1.2

1.3

Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian


dan melaksanakan proses pengajaran dan
pembelajaran bagi:
Bil.
Tingkatan
Mata Pelajaran
1.2. 1 Anggerik
KHB-PK
1
1.2. 1 Mawar
KHB-Pk
2
1.2. 1 Dahlia
KHB-PK
3
1.2. 2 Anggerik
KHB-PK
4
2 Mawar
KHB-PK
1.2. 2 Dahlia
KHB-PK
5
2 Cempaka
GEOGRAFI
1.2.
6
1.2.
7
Melaksanakan pentaksiran berasaskan
sekolah atau ujian pentaksiran berasaskan
sekolah bagi:

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)
Kuantiti

3 RPT

Kualiti

Berdasarkan Sukatan
Mata Pelajaran

Masa

Sekali setahun
(Januari)

Kuantiti

Peratus Buku Rekod


Mengajar Guru
disemak

Kualiti

Berdasarkan RPT dan


jadual waktu mengajar

Masa

Setiap minggu
persekolahan

Kuantiti

Peratus murid
mencapai tahap
minimum

SASARAN KERJA
(Berdasarkan petunjuk prestasi)
100% dilaksanakan dalam bulan
Januari

100% dilaksanakan mengikut


RPT dan Jadual Waktu

100% murid mencapai tahap


minimum ditetapkan oleh
spesifikasi ujian / dokumen
standard.

PENCAPA
(Diisi pada a
yang b

BIL

1.4

2.0
2.1

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


(Senaraikan aktiviti/ projek)
Bil.

Tingkatan

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

1 Anggerik
1 Mawar
1 Dahlia
2 Anggerik
2 Mawar
2 Dahlia
2 Cempaka

Pentaksiran/Ujia
n
PBS KHB-PK
PBS KHB-Pk
PBSKHB-PK
PBS KHB-PK
PBSKHB-PK
PBS KHB-PK
PBS GEOGRAFI

Menyediakan dan melaksanakan


ujian/peperiksaan dan program peningkatan
akademik sebagai persediaan mengikuti
peperiksaan dalaman dan peperiksaan
awam (Peperikaan Akhir Tahun/ Percubaan
PT3/SPM/ STPM)
Bil.
Tingkatan Peperiksaan
1.5.1 1 Anggerik KHB-PK
1.5.2 1 Mawar
KHB-Pk
1.5.3 1 Dahlia
KHB-PK
1.5.4 2 Anggerik KHB-PK
1.5.5 2 Mawar
KHB-PK
1.5.6 2 Dahlia
KHB-PK
1.5.7 2 Cempaka GEOGRAFI

Kokurikulum
Mempastikan aktiviti kokurikulum (unit
beruniform, persatuan dan kelab)
dilaksanakan mengikut jadual

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)
Kualiti
Masa
Kualiti
Masa
Kuantiti

Berdasarkan spesifikasi
ujian/ dokumen
standard
PBS Sepanjang tahun
Pentaksiran Sekolah
Mengikut jadual
Berdasarkan spesifikasi
kerja projek
Sepanjang Penggal 1
(Jan-Mei)
Peratus murid
mencapai status lulus

Kualiti

Gred purata mata


pelajaran

Masa

Mengikut takwim
sekolah (Januari
November)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan petunjuk prestasi)

Tingkatan
1 Anggerik

Sasaran
100%
GPMP
4.00
Lulus
100%
GPMP
4.00
Lulus
100%
GPMP
4.00
Lulus
100%
GPMP
4.00
Lulus
90%
GPMP
4.20
Lulus
90%
GPMP
4.20
Lulus
90%
GPMP
4.20
Lulus

1 Mawar
2 Anggerik
2 Mawar
1 Dahlia
2 Dahlia
2 Cempaka

Kuantiti

Peratus murid
menghadiri aktiviti
kokurikulum

Aktiviti
Kadet Remaja
Sekolah

Kehadiran
90%

Kualiti

Berdasarkan takwim

Kelab Protune

80%

Masa

Setiap minggu
persekolahan (Rabu
dan Khamis)

Kelab Bola
Tampar

70%

PENCAPA
(Diisi pada a
yang b

BIL

2.2

2.3

3.0
3.1

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


(Senaraikan aktiviti/ projek)
Meningkatkan penyertaan aktiviti di
peringkat sekolah, daerah, zon, negeri dan
kebangsaan

Meningkatkan pencapaian aktiviti peringkat


sekolah, daerah, zon, negeri dan
kebangsaan

Hal Ehwal Murid(Pembantu Guru Kelas)


Mempastikan tahap disiplin murid yang baik

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)
Kuantiti

Bilangan aktiviti yang


disertai

Kualiti

Berdasarkan
perancangan

Masa

Januari hingga
November 2015

Kuantiti

Bilangan aktiviti disertai

Kualiti

Pencapaian tahun lalu

Masa

Januari hingga
November 2015

Kuantiti

Peratus kehadiran
murid ke sekolah dan
peratus salah laku
disiplin
100% mematuhi SOP
Pengurusan Jadual
Kedatangan
Januari hingga
November 2015
Peratus kelas
mencapai skor Gred A
Berdasarkan spesifikasi
sekolah
Sepanjang tahun
Peratus pencapaian
murid asrama
mencapai status lulus
Gred Purata Mata
Pelajaran dicapai

Kualiti
Masa
3.2

Mewujudkan kelas yang bersih, kondusif,


ceria dan selamat

Kuantiti
Kualiti

3.3

Meningkatkan prestasi akademik murid


asrama dalam peperiksaan dalaman dan
peperiksaan awam

Masa
Kuantiti
Kualiti

SASARAN KERJA
(Berdasarkan petunjuk prestasi)
1 aktiviti di peringkat sekolah dan
1 aktiviti di peringkat luar sekolah

Lebih tinggi daripada pencapaian


tahun lalu

95% kehadiran ke sekolah dan


sifar peratus salahlaku

100% kelas mencapai skor Gred


A

80% ke atas mencapai status


lulus dan GPMP minimum 5.50
dalam Peperiksaan SPM

PENCAPA
(Diisi pada a
yang b

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


(Senaraikan aktiviti/ projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)
Masa

3.4

SASARAN KERJA
(Berdasarkan petunjuk prestasi)

pelajar asrama
Januari hingga
November 2015

Kuantiti
Kualiti
Masa

3.5

Tugas HEM lain

Kuantiti
Kualiti
Masa
Kuantiti
Kualiti
Masa
Kuantiti
Kualiti
Masa
Kuantiti
Kualiti

PENCAPA
(Diisi pada a
yang b

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


(Senaraikan aktiviti/ projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan petunjuk prestasi)

Masa
4.0
4.1

4.2

4.3

4.4.

Pembangunan Profesionalisme
Meningkatkan ilmu pengetahuan dan
kemahiran dengan menghadiri
bengkel/kursus/taklimat

Menyampaikan atau mengendalikan kursus /


bengkel / taklimat bagi perkongsian ilmu

Melaksanakan kajian tindakan

Melibatkan diri dengan aktiviti/ program/


perjumpaan / mesyuarat panitia

Kuantiti

Bilangan hari
berkursus/ buku
dibaca dan dilapor

-Minimum menghadiri 7 hari


berkursus/ membuat 3 laporan
buku ilmiah + 4 hari berkursus

Kualiti

Berdasarkan dasar
SPL KPM

- Membuat laporan eksekutif

Masa

Januari hingga
Disember
Bilangan perkongsian
ilmu

Kuantiti
Kualiti

Mengikut dasar sekolah

Masa

Januari hingga
Disember
Bilangan topik kajian
tindakan

Kuantiti
Kualiti

Mengikut dasar sekolah

Masa

Januari hingga
November
Peratus kehadiran dan
penglibatan guru

Kuantiti
Kualiti
Masa

4.5

Melibatkan diri dengan aktiviti/ program


berkaitan kokurikulum

Kuantiti
Kualiti

Berdasarkan
perancangan aktiviti/
takwim sekolah
Januari hingga
Disember
Peratus kehadiran atau
penglibatan guru
Berdasarkan takwim
sekolah atau
perancangan
kokurikulum

Minimum mengadakan1 kali


perkongsian ilmu

Minimum membuat satu topik


kajian tindakan

100% kehadiran atau penglibatan


ke program /aktiviti/ perjumpaan /
mesyuarat panitia

90% kehadiran ke program/aktiviti

PENCAPA
(Diisi pada a
yang b

BIL

5.0
5.1

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


(Senaraikan aktiviti/ projek)

Pemuafakatan Ibu Bapa dan Komuniti


Meningkatkan hubungan ibu bapa/penjaga
dengan pihak sekolah

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)
Masa

Januari hingga
November

Kuantiti

Peratus kehadiran
ibubapa/penjaga dalam
aktiviti sekolah
Berdasarkan Sarana
Ibu Bapa/Sekolah
Januari hingga
Disember
Bilangan agensi terlibat
Berdasarkan Sarana
Sekolah/Ibu Bapa
Januari hingga
Disember
Peratus kehadiran ke
aktiviti wajib PIBG dan
KGKS
Berdasarkan Sarana
Sekolah / Ibu Bapa
Januari hingga
Disember
Bilangan penglibatan
Mengikut dasar
sekolah/ KPM
Sepanjang tahun
Bilangan penglibatan

Kualiti
Masa
5.2

Bekerjasama dengan agensi luar


menjayakan program / aktiviti sekolah

Kuantiti
Kualiti
Masa

5.3

Meningkatkan penglibatan dengan aktiviti


atau program PIBG dan KGKS sekolah

Kuantiti
Kualiti
Masa

5.4

5.5
6.0
6.1

Meningkatkan sumbangan kreatif dengan


menglibatkan diri dengan agensi luar

Kuantiti
Kualiti

SASARAN KERJA
(Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPA
(Diisi pada a
yang b

50% kehadiran ibu bapa /penjaga


semasa Dialog Prestasi / Taklimat
Ibu Bapa atau Penjaga

Pemuafakatan dengan sekurangkurangnya 1 agensi luar

80% kehadiran ke aktiviti atau


program anjuran PIBG dan KGKS
sekolah

Minimum 1 penglibatan

Masa
Melibatkan diri dengan aktiviti/ program
Kuantiti
Minimum satu penglibatan
sukan luar
Kualiti
Masa
Tugas Khas : (Penolong Kanan/ Ketua Bidang / Ketua Unit / Ketua Panitia / Penyelaras / Setiausaha / Bendahari / Juru Audit)
Ketua Panitia KHB-PK
Kuantiti Meningkatan Peratus
keberhasilan pelajar
Kualiti

GPMP: 3.21

Masa

Januari- September

BIL
6.2

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


(Senaraikan aktiviti/ projek)
Penyelaras Tingkatan 2

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)
Kuantiti

SASARAN KERJA
(Berdasarkan petunjuk prestasi)

Memastikan segala ekehadiran pelajar dan


pendaftaran pelajar
baru berjalan lancar

Kualiti
Masa
Kuantiti
Kualiti
Masa
Kuantiti
Kualiti
Masa
Kuantiti
Kualiti
Masa
Kuantiti
Kualiti
Masa

PENCAPA
(Diisi pada a
yang b

BAHAGIAN II PENGESAHAN PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2015

PEGESAHAN PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN ((SKT) AWAL TAHUN


Disediakan oleh:
Pegawai Yang Dinilai (PYD)

Disahkan oleh:
Pegawai Penilai Pertama (PPP)

Disemak oleh:
Pegawai Penilai Kedua (PPK

gan

Cap

BAHAGIAN III PENGESAHAN PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2015 DAN LAPORAN
PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

PENGESAHAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN


Perkara

Pegawai Yang Dinilai (PYD)

Pegawai Penilai Pertama (PPP)

Laporan dan
Ulasan
Keseluruhan
Pencapaian SKT

Tandatangan

Nama / Cap
Jawatan

Tarikh

10

Pegaw