Anda di halaman 1dari 2

TIM BIMBEL SMA DWIWARNA

Drs. Matrisoni

MATEMATIKA
EKSPONEN
1.

(A) 10
(B ) 14
(C ) 18
(D)
(E) 26
2.

8x

8 ...

22

0,04 : 0,001 ...


(A) 20
(B) 40
(C) 100
(D) 200
(E) 400

3.

2
3
a

8.

2 1

b2
. a 3 .b 2 : 1 ...

a3

b2

(A)

4.

5.

9.

9 x 2
3x

m a ka

x ...

11
10
9
8
7

(A)
(B)

1
2

6x 1

72 ,

maka

1
dan 4 x y 256 0
216
x y ...

Jumlah

akar-akar

persamaan

2
1
0
1
2

Dikatahui f ( x ) 3

11 .

4 x 4x 7
...

maka

14
18
22
28
32
Untuk x dan y yang memenuhi sistem

persamaan

x y 2

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33 x .

f (a ) f (b) 50 mak a b ...

8 8

x 1

1
2
3
4
5
Jika

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bila a dan b akar dari persamaan

2010 2011
IPA

6 x2y

(C) 0
(D) 2
(E) 3

6.

Jika

10 .

8 16 0,125 0,5 0, 5 ...

1
4

3
4
5
6
7

Jika
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2

27 x 1

J i ka
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

.b

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a.b

(E) a

2(4 x ) 5( 2 x ) 2 0 adalah .

(B)
a b
(C) a.b
(D) a
b
1
3

8x

maka nilai
(A) 21
(B) 20
(C) 18
(D) 16
(E) 14

6x 2

a b ...

7.

32

5 x 2 y 1 25 x 2 y
x 2 y 1

, maka

dan

xy ...

6
8
10
15
20

MATEMATIKA

TIM BIMBEL SMA DWIWARNA


Drs. Matrisoni

12 .

y =b
y =a

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13 .

sumbu
sumbu
garis x
garis y
garis y

f (x ) 4 x

fungsi
x

x
y
=1
=1
=x

16 .

17 .

x
x
x
x

f(x)
nilai

(A)
(B)
(C)
(D)

3
2

(B)

(C)

(D)

(E)

minimum

x2 px p2

2
3
3
2
2
3

(B)

xy

(C)

x2y

(D) 3

(E)

xy 2

xy 2

= .

xy

20 .

maka

x3y

Harga
3

1
32

2
3

(A)

adalah

2x 4x13

yang

16x 2

memenuhi

1
x

16

adalah
(A) x

16
13

(B) x

16
13

(C) x 0

2 x 2 3 x 5

<
<
>
>

81

dipenuhi oleh

2, 5
25
1,25
12, 5

Nilai

1

2

dan y 7

1
2
3
4
5

3
(1)
(2)
(3)
(4)

332 x 26

(A)

19 .

p ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dan

2x

simetris terhadap

Fungsi

mencapai

Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

Grafik fungsi y 7
berimpit pada daerah
(A) x > 1
(B) x 1
(C) x 0
(D) x > 0
(E) x < 0

15 .

18 .

b<c<a
b<a<c
a<b<c
a<c<b
c<b<a
Grafik

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

y =c

g( x ) 4

14 .

(E) 0 < x < 3

Dari gambar diperoleh hubungan

x2

yang

(D) x

13
16

(E) x

13
16

memenuhi

18 3x

adalah

x < 6 atau x > 3


x < 3 atau x > 6
3<x<6
6<x<3

2010 2011
IPA

MATEMATIKA