Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Mata Pelajaran

Pendidikan Jasmani

Kelas

4M

Bilangan Murid

28

Tarikh

3 September 2014

Hari

Rabu

Masa

8.00-8.30 (30 minit)

Standard Kemahiran

Standard 1: Kecekapan Kemahiran Pergerakan


Standard 2: Aplikasi Pengetahuan dan Konsep dalam Pergerakan
Standard 5: Kesukanan

Kemahiran

Rekreasi dan Kesenggangan

Tajuk

Laga Ayam

Fokus

Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.

Standard Pembelajaran

1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya
tahan otot dalam permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

Objektif pembelajaran

Psikomotor
Kognitif
Afektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:


1. Mengimbangkan badan semasa bermain permainan Laga Ayam.
2. Menyatakan strategi yang digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya tahan otot
dalam permainan Laga Ayam.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Elemen merentas kurikulum

Sains dan Komunikasi

penggabungjalinan

Imbangan

Pengalaman sedia ada

Murid pernah belajar melompat menggunakan sebelah kaki.

Nilai murni

keyakinan, berdisiplin

KBKK

Menjana idea, menyelesaikan masalah

TKP

Kinestetik, visual-ruang, interpersonal

Bahan bantu mengajar

1. Kon (4)
2. Wisel (1)
3. Stopwatch (1)

Fasa
Permulaan
(5 minit)

Aktiviti
Memanaskan Badan
Berlari 1 pusingan

Regangan
berpasangan

Fokus Pembelajaran

Pengelolaan/ Strategi P&P

1. Berlari gelanggang 1 pusingan.

TKP
Kinestetik
Visual Ruang

2. Menolak tangan ke atas kemudian


menolak setempat

Nilai :
berdisiplin

Guru
3. Mengilas sambil menepuk tapak
tangan

Murid

4. Meleding sisi

Catatan

Murid berdiri secara


berpasangan di depan
guru.
Murid melakukan
regangan berpasangan
mengikut gambar dan
arahan yang diberi oleh
guru.

Alatan :
Kon (4)
wisel (1)

5. Meleding membelakangkan rakan

6. Menarik setempat

7. Menarik dan menahan rakan

Perkembangan
(3 minit)

Aktiviti 1 (8 minit)
1. Mengimbang
badan selama 30
saat :
- Berdiri di atas
sebelah kaki
selama 30 saat.

1. Berdiri tegak.
1.
2. Fleksikan sebelah kaki ke belakang.
Kemudian, pegang kaki tersebut
dengan tangan yang bertentangan
belah. (Jika angkat kaki kanan,
pegang menggunakan tangan kiri
dan sebaliknya)
.
3. Bukakan sebelah tangan.

Murid diminta untuk


berdiri di atas kaki kanan
selama 30 saat.
Kemudian bertukar ke
kaki kiri.

1. Berdiri tegak.
Ansur maju :
- Berdiri di atas
sebelah kaki
selama 30 saat
dan bergerak
secara bebas

2. Fleksikan sebelah kaki ke belakang.


Kemudian, pegang kaki tersebut
dengan tangan yang bertentangan
belah.
3. Bukakan sebelah tangan.
4. Lompat secara dinamik selama 30
saat secara bebas.

Aktiviti 2 (2 minit)
Soal jawab

1. Guru bersoal jawab dengan murid.


Contoh soalan:
a) Kenapa perlu membuka tangan
semasa berdiri dengan sebelah
kaki ?
J: bagi mengimbangi badan
b) Apa terjadi jika tidak membuka

TKP
Kinestetik
Visual Ruang
Nilai :
berdisiplin
Alatan :
Kon (4)
wisel (1)

Petunjuk :
Murid
Guru

KBKK :
- menjana idea
- Menyelesaikan
masalah
EMK:
Sains

tangan semasa berdiri dengan


sebelah kaki ? Cuba lakukan.
J: tidak seimbang.
2. Murid menjawab soalan bawah
bimbingan guru.
Kemuncak
(5 minit)

Permainan kecil
Laga Ayam

1. Guru menjelaskan langkah bermain


kepada murid.
Langkah-langkah bermain :
a) Berdiri tegak.
b) Fleksikan sebelah kaki ke belakang.
Kemudian, pegang kaki tersebut
dengan tangan yang bertentangan
belah. (Jika angkat kaki kanan,
pegang menggunakan tangan kiri
dan sebaliknya)
c) Lompat ke hadapan dan
jatuhkan/keluarkan lawan daripada
gelanggang dengan cara menolak
bahu rakan.
d) Menggunakan bahu sahaja.

Guru
Murid
1. Murid-murid akan
dibahagikan kepada 4
kumpulan iaitu 2
kumpulan lelaki dan 2
kumpulan perempuan dan
akan bermain di dalam 2
gelanggang yang
berbeza.
2. Seorang murid
perempuan dan seorang
murid lelaki akan dipilih
sebagai pengadil.
3. Pemain perlu
menjatuhkan /
mengeluarkan rakan
daripada gelanggang.
Kumpulan yang dapat
bertahan lama dikira
sebagai pemenang.
5m
5m

Nilai :
- Berdisiplin
- Keyakinan
TKP
Kinestetik
Visual Ruang
Interpersonal
Nilai :
berdisiplin
Alatan :
Stopwatch
Skitel

Petunjuk :
murid
kon
guru

Penutup
(2 minit )

Gerak kendur

Rumusan
pelajaran

Menyimpan
alatan

Catatan Guru/Pensyarah Pembimbing

1. Murid berkumpul di hadapan guru.


2. Murid mengerakkan tangan dan
kaki di ruang sendiri.
3. Murid menarik nafas dan hembus
nafas sebanyak 3 kali.
4. Guru
membimbing
murid
merumuskan pelajaran hari ini
dengan menyatakan strategi yang
boleh
digunakan
untuk
mengekalkan imbangan dan daya
tahan otot dalam permainan laga
ayam.
5. Murid menyimpan semua alatan ke
dalam stor sukan.

TKP:
Kinestatik
Interpersonal
KBKK:
Menjana idea
Nilai :
Berdisiplin
Keyakinan
Guru
Murid

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Pembimbing/ Pensyarah Pembimbing


________________________________________________
(