Anda di halaman 1dari 422

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS i

KATA ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

KATA ALU-ALUAN
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Terima

kasih

kerana

memberi

peluang

kepada

saya

merakamkan

penghargaan syabas dan tahniah kepada kumpulan Pembina Modul


Kaunseling

Berfokus

kerana

berinisiatif

dan

proaktif

menyediakan

alternatif program dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di


sekolah.

Matlamat kerajaan untuk membina sebuah Negara Bangsa adalah selaras


dengan

gagasan

1Malaysia;

rakyat

didahulukan

dan

pencapaian

diutamakan yang dihasratkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib bin Tun Haji
Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Hasrat 1Malaysia ialah membina
sebuah

negara

yang

bersatu

padu

serta

menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama, menikmati kehidupan


bersama yang sepenuhnya berasaskan keadilan.

Justeru, jika nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui proses pendidikan yang
terancang, seperti mana Modul Kaunseling Berfokus yang diilhamkan oleh
kumpulan Guru Bimbingan dan Kaunseling, saya yakin dan percaya
perpaduan dalam kalangan rakyat akan dapat diperkukuhkan dengan
memanfaatkan Modul Kaunseling Berfokus ini..

Kementerian Pelajaran

akan terus menyokong pembinaan Negara Bangsa bagi memperkukuhkan


perpaduan, membina identiti nasional dan semangat kebangsaan.

Akhir kalam, saya menaruh penuh keyakinan dan berharap Guru


Bimbingan dan Kaunseling dapat memainkan peranan yang penting dan
melaksanakan modul yang dihasilkan seterusnya dapat membantu
menyemai

dan

memupuk

perpaduan,

semangat

patriotisme,

menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran; serta membentuk


akhlak dan jati diri murid bagi melahirkan modal insan cemerlang.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS ii

KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

KATA ALU-ALUAN
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.
Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah
kepada Bahagian Pengurusan Sekolah Harian atas penerbitan Modul
Kaunseling Berfokus ini. Saya percaya penerbitan modul ini adalah hasil
kerjasama dan komitmen yang tinggi semua Guru Bimbingan dan
Kaunseling sekolah dalam membantu menangani permasalahan disiplin
pelajar masa kini.

Pendidikan yang berkualiti menjamin masa depan yang lebih cerah.


Dalam mengharungi cabaran abad ke-21 yang semakin hari semakin
mencabar, para Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah perlu dilengkapi
dengan kemahiran kaunseling yang lebih berfokus. Justeru, peranan Guru
Bimbingan dan Kaunseling yang sekian lama telah diperjuangkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia dapat dilihat dengan lebih jelas dengan
pelaksanaan Program Kaunseling Berfokus di sekolah kelak. Sumbangan
Modul Kaunseling Berfokus ini dapat merealisasikan hasrat KPM untuk
melihat permasalahan dan disiplin murid dapat ditangani oleh Guru
Bimbingan

dan

Kaunseling

bahkan

menjadi

wahana

kepada

kecemerlangan murid..

Sehubungan itu, sekali lagi saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah
kepada kumpulan Guru Bimbingan dan Kaunseling yang terus mengambil
langkah aktif dan proaktif menghasilkan Modul Kaunseling Berfokus ini
demi manfaat diri, keluarga, masyarakat dan negara.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS iii

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KATA ALU-ALUAN
PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.


Alhamdullilah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin
dan limpah kurniaNya, saya dapat bersama-sama dengan Kumpulan Guru
Bimbingan dan Kaunseling, dalam sebuah buku yang sangat memberi
makna kepada Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu Modul Kaunseling
Berfokus.

Sesungguhnya, Modul Kaunseling Berfokus yang dihasilkan kumpulan


Guru Bimbingan Kaunseling yang merangkumi bidang akademik, disiplin
dan pendidikan pencegahan dadah dapat membantu pihak Kementerian
Pelajaran Malaysia menangani isu-isu displin murid yang agak genting
ketika ini. Justeru, saya sangat percaya, menyediakan masyarakat 20
tahun akan datang yang berteraskan 1Malaysia yang digagaskan oleh
Perdana Menteri Malaysia, adalah bermulanya dari pelaksanaan Modul
Kaunseling Berfokus yang dibina oleh kumpulan Guru Bimbingan dan
Kaunseling yang sangat dedikasi.

Saya ingin menegaskan bahawa Guru Bimbingan dan Kaunseling adalah


sebagai warga pendidik telah terbukti memainkan peranan utama dalam
membina negara bangsa.Guru Bimbingan dan Kaunseling perlu berfikiran
global dan bertindak secara terarah dengan menjadikan modul yang
dihasilkan sebagai wadah untuk membentuk warganegara dengan ciri-ciri
individu dan masyarakat bangsa Malaysia. Justeru, negara akan hilang
daya saing dan ketinggalan dari kemajuan global sekiranya para Guru

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS iv


Bimbingan dan Kaunseling tidak menjalankan tugas secara jujur, ikhlas
dan penuh tanggungjawab.

Akhir kata, ucapan tahniah dan syabas atas kejayaan menghasilkan


Modul Kaunseling Berfokus ini.

ISI KANDUNGAN
KATA ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

ii

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

iii

ISI KANDUNGAN

iv

1.0 PENDAHULUAN

2.0 PROGRAM AKADEMIK CEMERLANG

2.1 PANDUAN PELAKSANAAN


2.1.1 PENDAHULUAN

2.1.2 MATLAMAT 4
2.1.3 OBJEKTIF

2.1.4 SASARAN 4
2.1.5 PELAKSANAAN

2.1.6 PENILAIAN 5
2.1.7 PENUTUP 5
2.2 PROSES KERJA 6
2.3 CARTA ALIRAN KERJA 8
2.4 PROGRAM CEMERLANG MILIKKU 9
2.4.1 AKTIVITI 1 9
2.4.2 AKTIVITI 2 13
2.4.3 AKTIVITI 3 15

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS v


2.4.4 AKTIVITI 4 16
2.4.5 AKTIVITI 5 17
2.4.6 AKTIVITI 6 19
2.4.7 AKTIVITI 7 22
2.4.8 AKTIVITI 8 24
2.4.9 AKTIVITI 9 29
2.4.10 AKTIVITI 10

33

3.0 PROGRAM AKADEMIK GALUS


3.1 PANDUAN PELAKSANAAN
3.1.1 PENDAHULUAN

41

41

3.1.2 MATLAMAT 41
3.1.3 OBJEKTIF

41

3.1.4 SASARAN 42
3.1.5 PELAKSANAAN

42

3.1.6

43

PENILAIAN

3.1.7 PENUTUP 43
3.2 PROSES KERJA 44
3.3 CARTA ALIRAN KERJA 45
3.4 PROGRAM YAKIN BOLEH
3.4.1 AKTIVITI 1 46
3.4.2 AKTIVITI 2 51
3.4.3 AKTIVITI 3 53
3.4.4 AKTIVITI 4 56
3.4.5 AKTIVITI 5 57
3.4.6 AKTIVITI 6 59
3.4.7 AKTIVITI 7 61
3.4.8 AKTIVITI 8 62

46

40

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS vi


3.4.9 AKTIVITI 9 64
3.4.10 AKTIVITI 10

66

3.4.11 AKTIVITI 11

68

3.4.12 AKTIVITI 12

69

4.0 PROGRAM DISIPLIN PONTENG


4.1 PANDUAN PELAKSANAAN
4.1.1 PENDAHULUAN

77

77

4.1.2 MATLAMAT 77
4.1.3 OBJEKTIF

77

4.1.4

RASIONAL

78

4.1.5

SASARAN

78

4.1.6 PELAKSANAAN

78

4.1.7 PENILAIAN 79
4.1.7.1 GRAF KEHADIRAN

79

4.1.7.2 GRAF PRESTASI DIRI 80


4.1.8 PENUTUP 81
4.2 PROSES KERJA 82
4.3 CARTA ALIRAN KERJA 83
4.4 PROGRAM PONTENG SIFAR 84
4.4.1 AKTIVITI 1 84
4.4.2 AKTIVITI 2 86
4.4.3 AKTIVITI 3 90
4.4.4 AKTIVITI 4 92
4.4.5 AKTIVITI 5 93
4.4.6 AKTIVITI 6 94
4.4.7 AKTIVITI 7 95
4.4.7 AKTIVITI 8 97

76

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS vii


4.4.9 AKTIVITI 9 98
4.4.10 AKTIVITI 10

99

5.0 PROGRAM DISIPLIN TINGKAH LAKU DEVIAN


5.1 PANDUAN PELAKSANAAN
5.1.1 PENDAHULUAN

101

102

102

5.1.2 MATLAMAT 102


5.1.3 OBJEKTIF

103

5.1.4 SASARAN 103


5.1.5 PELAKSANAAN

103

5.1.6 PENILAIAN 104


5.1.7 PENUTUP 104
5.2 PROSES KERJA 105
5.3 CARTA ALIRAN 106
5.4 PROGRAM PERMATA KASIH 107
5.4.1 AKTIVITI 1 107
5.4.2 AKTIVITI 2 109
5.4.3 AKTIVITI 3 111
5.4.4 AKTIVITI 4 113
5.4.5 AKTIVITI 5 115
5.4.6 AKTIVITI 6 117
5.4.7 AKTIVITI 7 119
5.4.8 AKTIVITI 8 121
5.4.9 AKTIVITI 9 123
5.4.10 AKTIVITI 10

125

6.0 PROGRAM DISIPLIN SEKSUAL


6.1 PANDUAN PELAKSANAAN

132

131

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS viii


6.1.1 PENDAHULUAN

132

6.1.2 MATLAMAT 132


6.1.3 OBJEKTIF

132

6.1.4 SASARAN 133


6.1.5 PELAKSANAAN

133

6.1.6 PENILAIAN134
6.1.7

PENUTUP136

6.2 PROSES KERJA 137


6.3 CARTA ALIRAN KERJA 138
6.4 PROGRAM JALINAN KASIH

139

6.4.1 AKTIVITI 1 139


6.4.2 AKTIVITI 2 142
6.4.3 AKTIVITI 3 143
6.4.4 AKTIVITI 4 145
6.4.5 AKTIVITI 5 146
6.4.6 AKTIVITI 6 149
6.4.7 AKTIVITI 7 151
6.4.8 AKTIVITI 8 154
6.4.9 AKTIVITI 9 155
6.4.10 AKTIVITI 10

158

6.4.11 AKTIVITI 11

161

6.4.12 AKTIVITI 12

162

6.4.13 AKTIVITI 13

164

6.4.14 AKTIVITI 14

166

6.4.15 AKTIVITI 15

167

7.0 PROGRAM DISIPLIN GADUH


7.1 PANDUAN PELAKSANAAN

170

169

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS ix


7.1.1 PENDAHULUAN

170

7.1.2 MATLAMAT 170


7.1.3 OBJEKTIF

170

7.1.4 SASARAN 170


7.1.5 PELAKSANAAN

170

7.1.6 PENILAIAN 171


7.1.7 PENUTUP 172
7.2 PROSES KERJA 173
7.3 CARTA ALIRAN KERJA 174
7.4 PROGRAM TEMAN SEJATI

175

7.4.1 AKTIVITI 1 175


7.4.2 AKTIVITI 2 177
7.4.3 AKTIVITI 3 181
7.4.4 AKTIVITI 4 182
7.4.5 AKTIVITI 5 184
7.4.6 AKTIVITI 6 185
7.4.7 AKTIVITI 7 186
7.4.7.1 AKTIVITI 7.1

186

7.4.7.2 AKTIVITI 7.2

189

7.4.7.3 AKTIVITI 7.3

194

7.4.7.4 AKTIVITI 7.4

201

7.4.7.5 AKTIVITI 7.5

202

7.4.8 AKTIVITI 8 203


7.4.9 AKTIVITI 9 204
7.4.10 AKTIVITI 10

205

7.4.11 AKTIVITI 11

207

8.0 PROGRAM DISIPLIN BULI

212

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS x


8.1 PANDUAN PELAKSANAAN 213
8.1.1 Pendahuluan

213

8.1.2 Matlamat 213


8.1.3 Objektif

214

8.1.4 Sasaran

214

8.1.5 Pelaksanaan
8.1.6 Penilaian

214

8.1.7 Penutup

215

214

8.2 PROSES KERJA 216


8.3 CARTA ALIRAN 217
8.4 PROGRAM SIFAR BULI
8.4.1 AKTIVITI 1 218
8.4.2 AKTIVITI 2 220
8.4.3 AKTIVITI 3 223
8.4.4 AKTIVITI 4 227
8.4.4.1 AKTIVITI 4.1

229

8.4.5 AKTIVITI 5 232


8.4.5.1 AKTIVITI 5.1

234

8.4.5.2 AKTIVITI 5.2

236

8.4.6 AKTIVITI 6 239


8.4.6.1 AKTIVITI 6.1

241

8.4.6.2 AKTIVITI 6.2

242

8.4.6.3 AKTIVITI 6.3

243

8.4.6.4 AKTIVITI 6.4

244

8.4.7 AKTIVITI 7 245


8.4.8 AKTIVITI 8 247
8.4.9 AKTIVITI 9 249

218

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS xi


8.4.10 AKTIVITI 10

250

8.4.11 AKTIVITI 11

252

9.0 PROGRAM DISIPLIN VANDALISME


9.1 PANDUAN PELAKSANAAN

255

9.1.1 PENDAHULUAN 255


9.1.2 MATLAMAT 255
9.1.3 OBJEKTIF

256

9.1.4 SASARAN 256


9.1.5 PELAKSANAAN

256

9.1.6 PENILAIAN 257


9.1.7 Penutup

257

9.2 PROSES KERJA 258


9.3 CARTA ALIRAN 260
9.4 POGRAM KATAKAN TIDAK PADA VANDALISME 261
9.4.1 AKTIVITI 1 261
9.4.2 AKTIVITI 2 264
9.4.3 AKTIVITI 3 267
9.4.4 AKTIVITI 4 269
9.4.5 AKTIVITI 5 271
9.4.6 AKTIVITI 6 274
9.4.7 AKTIVITI 7 279
9.4.8 AKTIVITI 8 281
9.4.9 AKTIVITI 9 283
9.4.10 AKTIVITI 10

285

9.4.11 AKTIVITI 11

287

9.4.12 AKTIVITI 12

289

9.4.13 AKTIVITI 13

291

254

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS xii


9.4.14 AKTIVITI 14

293

10.0 PROGRAM PPDa ROKOK

303

10.1 PANDUAN PELAKSANAAN 304


10.1.1 PENDAHULUAN 304
10.1.2 MATLAMAT

304

10.1.3 OBJEKTIF 305


10.1.4 SASARAN 305
10.1.5 PELAKSANAAN 305
10.1.6 PENILAIAN

306

10.1.7 PENUTUP 309


10.2 PROSES KERJA
10.3 CARTA ALIR

310

311

10.4 PROGRAM NAFAS SEGAR 312


10.4.1 AKTIVITI 1

312

10.4.2 AKTIVITI 2

315

10.4.3 AKTIVITI 3

319

10.4.4 AKTIVITI 4

320

10.4.5 AKTIVITI 5

325

10.4.6 AKTIVITI 6

327

10.4.7 AKTIVITI 7

335

10.4.8 AKTIVITI 8

340

10.4.9 AKTIVITI 9

341

10.4.10 AKTIVITI 10

343

11.0 PROGRAM PPDa PENAGIHAN DADAH


11.1 PANDUAN PERLAKSANAAN
11.1.1 Pendahuluan

348

348

347

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS xiii


11.1.2 Matlamat
11.1.3 Objektif

348

349

11.1.4 Sasaran 349


11.1.5 Pelaksanaan

349

11.1.6 Penilaian 350


11.1.7 Penutup 350
11.2 PROSES KERJA

351

11.3 CARTA ALIRAN

352

11.4 PROGRAM SINAR HARAPAN


11.4.1 AKTIVITI 1

353

11.4.2 AKTIVITI 2

358

11.4.3 AKTIVITI 3

360

11.4.4 AKTIVITI 4

362

11.4.5 AKTIVITI 5

365

11.4.6 AKTIVITI 6

368

11.4.7 AKTIVITI 7

370

11.4.8 AKTIVITI 8

372

11.4.9 AKTIVITI 9

374

11.4.10 AKTIVITI 10

376

11.4.11 AKTIVITI 11

379

11.4.12 AKTIVITI 12

380

11.4.13 AKTIVITI 13

383

11.4.14 AKTIVITI 14

384

353

12.0 LAMPIRAN
12.1 JAWATANKUASA INDUK

387

388

12.2 SEKALUNG PENGHARGAAN

391

12.3 SENARAI NAMA GBKSM HULU LANGAT 394

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS xiv

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 1

1.0 PENDAHULUAN

Kajian buli dan ponteng yang menjurus kepada kemenjadian pelajar


telah dibuat di pusat pengajian tinggi membuktikan bahawa
masalah disiplin di sekolah semakin membimbangkan. Salah laku ini
juga menyumbang kepada salah laku negatif yang lain seperti
bergaduh, merokok dan kesalahan lain di luar atau di dalam
sekolah. Amalan buruk yang dilakukan oleh pelajar ini patut
dibendung dengan segera. Wujudnya jawatan Guru Bimbingan dan
Kaunseling yang lebih dari seorang di sekolah diharap dapat
membantu menangani masalah disiplin ini secara lebih profesional.
Justeru itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil
inisiatif untuk membangunkan satu modul khusus agar Guru
Bimbingan dan Kaunseling dapat menjadikannya sebagai satu
panduan dalam melaksanakan Program Kaunseling Berfokus dengan
lebih berkesan di sekolah.
Rasional pembinaan Modul Program Kaunseling Berfokus di
yakini mampu membantu memantapkan tugasan Guru Bimbingan
dan Kaunseling dalam melaksanakan Program Kaunseling Berfokus
di sekolah-sekolah dengan lebih terancang.
Fokus pelan tindakan program ini mengikut kategori yang
disenaraikan melalui pemerhatian, laporan disiplin, Sistem Salahlaku
Disiplin Murid (SSDM), buku catatan, soal selidik, maklumat rakan
sebaya dan lain-lain. Semua kumpulan murid yang telah dikenal
pasti ini ini hendaklah disenaraikan mengikut tiga Bidang utama
iaitu, Bidang Akademik; Bidang Disiplin; dan Bidang PPDa.
Fokus penghasilan modul hendaklah melibatkan ke tiga-tiga
bidang. Bidang Akademik

wajib iaitu merangkumi kumpulan

Cemerlang dan Halus . Kemudian pilih tiga kumpulan sasaran dari


dua bidang yang berikutnya mengikut keperluan

sekolah. Jumlah

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 2


murid yang terpilih dalam setiap kumpulan minimum 10 orang dan
maksimum 20 orang murid untuk setiap satu kumpulan sasaran.

Contoh :
Bidang Akademik (WAJIB)
Kumpulan Cemerlang
Kumpulan Halus

:
:

10-20 orang murid

10-20 orang murid

Bidang Disiplin (PILIHAN)


Kumpulan Ponteng
Kumpulan Divien

:
:

10-20 orang murid

10-20 orang murid

Kumpulan Gejala Sosial

10 20 orang murid

Kumpulan Bergaduh

10 20 orang murid

Kumpulan Vandalism

10 20 orang murid

Kumpulan Buli

10-20 orang murid

10-20 orang murid

Bidang PPDa (PILIHAN)


Kumpulan Merokok
Kumpulan Dadah

10-20 orang murid

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 3

2.0 PROGRAM AKADEMIK CEMERLANG

PROGRAM CEMERLANG
MILIKKU
BIDANG AKADEMIK - CEMERLANG

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 4

AKTIVITI
BI
L
1

TAJUK
Jalinan Mesra - Suai kenal

Penerokaan
Kerjaya
Pencarian Maklumat dan
Perkongsian Ilmu

Pengurusan Diri Dan Masa

Kemahiran Membuat Nota

Teknik Membuat Peta Minda

Kemahiran Mengingat

Kemahiran
Ulangkaji

Belajar Berkumpulan

Pengurusan Stress

1
0

Persediaan Menghadapi
Peperiksaan

Membuat

2.1 PANDUAN PELAKSANAAN

2.1.1 PENDAHULUAN
Program Cemerlang Milikku adalah satu program untuk murid
cemerlang dalam bidang akademik. Murid cemerlang inilah yang
akan meningkatkan kualiti dan prestasi sekolah. Oleh itu, mereka
perlu dibimbing untuk membina dan memupuk tahap motivasi yang
sedia ada dalam diri mereka bagi memperkasakan sekolah ke arah
kecemerlangan akademik. Maka, program ini dibina khas dengan
kandungan aktiviti-aktiviti yang membantu murid-murid

ini untuk

terus maju, cemerlang dan terbilang dalam bidang akademik.

2.1.2 MATLAMAT
Melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam bidang akademik.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 5

2.1.3 OBJEKTIF
Di akhir program ini, murid dapat:
2.1.3.1

Menguasai teknik belajar yang betul dan berkesan.

2.1.3.2

Mempunyai hala tuju masa depan.

2.1.3.3

Cemerlang dalam semua mata pelajaran.

2.1.4 SASARAN
Murid-murid cemerlang akademik. 10 orang murid dari Tingkatan 3
dan 10 orang murid dari Tingkatan 5.

2.1.5 PELAKSANAAN

2.1.1.

Jalinan Mesra - Suai kenal

2.1.2.

Penerokaan Kerjaya - Pencarian maklumat

2.1.3.

Penerokaan Kerjaya - Pengkongsian ilmu

2.1.4.

Lawatan Kerjaya

2.1.5.

Pengurusan Diri dan Masa - Geraf diri

2.1.6.

Pengurusan masa

2.1.7.

Teknik membuat peta minda

2.1.8.

Kemahiran mengingat

2.1.9.

Pengurusan stress

2.1.10.

Persediaan menghadapi peperiksaan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 6


2.1.6 PENILAIAN
2.1.6.1

Ujian Pra

2.1.6.2

Ujian Pos

2.1.7 PENUTUP
Melalui program ini, diharapkan agar murid-murid cemerlang akan
mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang akan
mereka tempuhi.

2.2 PROSES KERJA


PROGRAM CEMERLANG MILIKKU
Bi
l
1
2

Proses Kerja
Mengesan
dan
mengenalpasti
murid
berdasarkan
senarai
keputusan peperiksaan
akhir tahun.
Mengadakan aktiviti
pertemuan dengan
murid yang terlibat
Merasionalkan mereka
mengapa terpilih dalam
Kumpulan akademik
cemerlang Program
Kaunseling Berfokus.
Mengedarkan borang
maklumat peribadi
murid untuk simpanan
kaunselor.
Memberi taklimat

Tempoh

Disember
Januari

Personalia
Penyelaras
tingkatan/setiaus
aha
peperiksaaan.
GBKSM
GBKSM

Catatan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 7


kepada murid-murid
yang terpilih tentang
tujuan dan matlamat
program.

Menentukan tarikhtarikh perjumpaan


dengan murid.
Menjalani
ujian
pra
sebelum
aktiviti
1Jalinan
Mesra
(Suai
Kenal).

Januari

GBKSM

Murid mengikuti proses


Februari
program
Cemerlang
Guru ICT
Septembe
Milikku mengikut tarikh
Guru Tingkatan
r
yang telah ditetapkan.

Menjalani
ujian
selepas aktiviti.

8
9

Akhir
bulan
GBKSM
Septembe
r
Oktober
Membuat analisis ujian
(minggu GBKSM
pra/post.
pertama)
Perjumpaan dan
Oktober
perbincangan dengan
(minggu GBKSM
murid selepas keputusan
kedua)
peperiksaan percubaan.
Oktober
Membentangkan laporan
Pengetua
(Minggu
kepada pengetua.
GBKSM
ketiga)
Oktober
Menyediakan pelaporan
(Minggu GBKSM
keberkesanan program.
Keempat)
post

1
0

Hantar laporan kepada


November GBKSM
PPD SPPK

1
1

Hantar Laporan kepada


November GBKSM
Unit HEM JPNS
Mengikut
Perjumpaan dengan
Kumpulan
murid pada hari
peperiksa
GBKSM
keputusan peperiksaan
an
sebenar diumumkan.
(PMR/SPM
)

1
2

Aktiviti 4 Lawatan
Kerjaya
dijalankan
diluar
tempoh
perjumpaa
n

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 8

2.3 CARTA ALIRAN KERJA

PROGRAM CEMERLANG MILIKKU


MUL

Mengesan dan mengenalpasti murid berdasarkan


senarai keputusan peperiksaan akhir tahun.

A
Mengadakan aktiviti
yang terlibat.

pertemuan

dengan murid

Menjalankan ujian pra sebelum aktiviti 1 Jalinan


Mesra (Suai Kenal)
Murid mengikut proses program Cemerlang
Milikku mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
Menjawab ujian post selepas aktiviti.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 9

Membuat analisis ujian pra/post.

Perjumpaan dan perbincangan dengan


selepas keputusan peperiksaan percubaan.

murid

Membentangkan laporan kepada pengetua.

Menyediakan pelaporan keberkesanan program.

Hantar laporan kepada PPD SPPk

Hantar laporan kepada Unit HEM JPN

Perjumpaan dengan murid pada hari keputusan


peperiksaan sebenar diumumkan.

TAMAT
TAMAT

2.4 PROGRAM CEMERLANG MILIKKU

2.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

Akademik

TAJUK

Jalinan Mesra (Suaikenal)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. mewujud kemesraan antara ahli.


2. menentukan matlamat jangka pendek dan jangka
panjang.
3. bekerjasama

dalam

kecemerlangan akademik
MASA

40 minit

mencapai

matlamat

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 10


SASARAN

Murid-murid cemerlang

BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Ujian Pra, Borang maklumat peribadi

1. GBKSM

menerangkan

tentang

matlamat

perjumpaan

kumpulan ini
2. Guru mengedarkan Ujian Pra (Lampiran 1) dan Borang
Maklumat Diri (Lampiran 2) kepada murid.
3. Murid-murid

diminta

mengisi

Ujian

Pra

dan

Borang

Maklumat Diri dan menyerahkan kepada GBKSM


4. Murid

diminta

duduk

dalam

satu

bulatan

dan

memperkenalkan diri serta berkongsi pengalaman /cara


belajar yang mereka amalkan selama ini.
5. GBKSM

memberi

pandangan

bagaimana

menetapkan

matlamat dan hala tuju jangka pendek dan jangka panjang.

PENILAIAN: Selepas aktiviti ini diharapkan murid:1. Mengenali rakan sekumpulan.


2. Menetapkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang.
3. Bekerjasama dan saling menghormati antara satu sama
lain

RUMUSAN

1. Murid dapat mewujudkan silaturrahim melalui pengenalan


diri dan perkongsian pengalaman.

FALSAFAH

: `Kemesraan Membawa Kesejahteraan.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 11

LAMPIRAN 1
MODUL PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS
UJIAN PRA
Nama:

.................................................................................

Tingkatan : .................................................................................
BI
L.
1
2
3
4
5
6
7

ITEM
Saya amat mesra dan mudah didekati.
Gelagat rakan dalam kumpulan tidak membantu
saya dalam pembelajaran
Saya jelas dengan hala tuju kerjaya saya pada
masa depan
Saya tahu tentang kepentingan mata pelajaran
yang ada kaitan dengan kerjaya yang saya pilih
Saya dapat melihat prospek kerjaya dengan jelas
Saya suka berkongsi maklumat kerjaya dengan
rakan.
Saya mendapat banyak maklumat dari lawatan

YA

TIDAK

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 12

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

saya ke institusi pengajian tinggi


Brosur yang diperolehi dari lawatan memberi
banyak maklumat kerjaya kepada saya
Saya sedar tentang kekuatan dan kelemahan diri
saya
Saya memerlukan bimbingan guru untuk
meningkatkan pencapaian akademik diri saya.
Saya perlukan bimbingan guru untuk mengurus
masa pembelajaran saya.
Saya dapat mengurus masa saya dengan baik dan
berkesan.
Saya selalu membuat nota dengan menggunakan
peta minda
Penggunaan peta minda banyak membantu
meningkatkan prestasi akademik saya
Saya menghadapi kesukaran untuk mengingat apa
yang saya baca
Saya kerap kali lupa apa yang saya baca masa
menghadapi peperiksaan.
Saya tertekan dengan harapan ibu bapa terhadap
akademik saya

18

Saya perlu mengurus tekanan yang saya alami

19

Saya selalu merancang dan membuat persediaan


sebelum menghadapi peperiksaan

20

Saya pasti saya akan berjaya dengan cemerlang

LAMPIRAN 2
BORANG MAKLUMAT PERIBADI MURID
KATEGORI
NAMA GURU KELAS
TINGKATAN

GAMBAR
TERKINI

PERIBADI
1.1. Nama
: ____________________________________________________________
1.2. Umur
: __________________
Jantina
:
_________________
1.3. No. Kad Pengenalan : __________________
Tarikh Lahir :
_________________
1.4. Alamat Rumah
:
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 13


1.5. No Telefon
: (R) ___________________
__________________

(Bimbit)

BUTIRAN BAPA
Nama
: __________________________________
Umur : ________________
Pekerjaan
:
_________________________________Pendapatan
Sebulan:
RM
____________
Alamat Pejabat
:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No. Telefon
: (P) _____________________
(Bimbit) ____________________
BUTIRAN IBU
Nama
: __________________________________
Umur : ________________
Pekerjaan
:
_________________________________Pendapatan
Sebulan:
RM
____________
Alamat Pejabat
:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No. Telefon
: (P) _____________________
(Bimbit) ____________________
BUTIRAN RAKAN / WARIS
Nama
: __________________________________
Umur : ________________
Alamat Rumah
:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No. Telefon
: (R) _____________________ (Bimbit) ____________________

Disediakan oleh,
Tandatangan : _______________________
________________________
Nama
: _______________________
_______________________
(PENGETUA / GURU BESAR)
Tarikh
: _______________________

Disahkan oleh,
Tandatangan :
Nama
(GBKSM
Tarikh

:
/

BIMBINGAN

: _______________________

2.4.2 AKTIVITI 2

BIDANG

Akademik

TAJUK

Penerokaan Kerjaya (Pencarian Maklumat)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Menetapkan hala tuju kerjaya masa hadapan.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 14


2. Mengumpul semua input berkaitan dengan kerjaya
yang diminati.
3. Memberi penekanan yang khusus dalam mata
pelajaran yang berkaitan dengan kerjaya mereka
di masa hadapan.
MASA

40 minit

SASARAN

Murid cemerlang

BAHAN
LANGKAH

Komputer di makmal ICT sekolah

1. Setiap murid diminta menyatakan cita-cita mereka.


2. GBKSM memberi edaran (Lampiran 3) kepada murid dan
memberi penerangan tentang tugasan.
3. Murid diminta menyelesaikan tugasan berdasarkan edaran
yang diberi.
4. Murid diminta berkongsi tugasan dengan murid lain yang
memilih kerjaya yang sama.
5. Murid perlu mencetak hasil yang dicari untuk pembentangan
pada aktiviti yang akan datang.
PENILAIAN :
1. murid mengetahui maklumat kerjaya yang mereka minati
dengan lebih mendalam.
RUMUSAN : Murid jelas tentang bidang kerjaya yang dipilih dengan
aplikasi ICT.
FALSAFAH

: Penerokaan ilmu di hujung jari.


LAMPIRAN 3

Nama

: _______________________________

Tingkatan

: _______________________________

Tarikh

: _______________________________

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 15

Kerjaya yang dipilih:

1. Pengenalan kerjaya yang dipilih.


2. Bidang tugas kerjaya yang dipilih.
3. Ciri-ciri personalitI kerjaya yang dipilih.
4. Syarat dan kelayakan kerjaya yang dipilih.
5. Institusi yang menawarkan bidang yang dipilih.
6. Prospek kerjaya yang dipilih.

Tandatangan : ______________________________
Disemak oleh : ______________________________

2.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

Akademik

TAJUK

Penerokaan Kerjaya (Perkongsian Ilmu)

OBJEKTIF

Pada akhir aktivit murid dapat:


1. Menyatakan maklumat tentang kerjaya.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 16


2. Berkongsi maklumat tentang kerjaya.
MASA

SASARAN

BAHAN
LANGKAH

40 minit
Murid cemerlang
:

Papan putih dan pen marker

1. Murid diminta duduk dalam kumpulan kerjaya masing-masing.


2. Wakil kumpulan diminta membentangkan laporan dan seorang
murid lagi diminta untuk mencatat maklumat di papan putih.
3. GBKSM memberi penjelasan tambahan tentang tajaan-tajaan
(JPA, MARA, PETRONAS dan sebagainya) dan peluang belajar
di dalam dan di luar negara.
4. Murid diminta untuk menyerahkan tugasan yang lengkap
kepada GBKSM.

PENILAIAN

1. Berkongsi maklumat kerjaya yang dipilih.


2. Mengetahui penaja dan peluang belajar di dalam dan di luar
negara.

RUMUSAN

: Murid jelas tentang hala tuju kerjaya masing-

masing.
FALSAFAH

: Penerokaan kerjaya penting untuk masa depan.

2.4.4 AKTIVITI 4

BIDANG

Akademik

TAJUK

Penerokaan Kerjaya (Lawatan Kerjaya)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 17


1. maklumat kerjaya dari institusi yang dilawati
2. Mengumpul

brosur-brosur

maklumat

kerjaya

sebagai rujukan.
3. menghasilkan buku skrap kerjaya.
MASA

360 minit

SASARAN

Murid cemerlang

BAHAN
LANGKAH

Buku nota

1. Guru memberi penerangan tentang tugasan yang dibuat oleh


murid
2. Murid diminta mengumpul brosur
3. Murid diminta menampal brosur tersebut di sudut kerjaya
Unit Bimbingan Dan Kaunseling
4. GBKSM membawa murid cemerlang bersama murid-murid lain
melawat institusi yang dipilih.

PENILAIAN :
1. murid dapat mengumpul maklumat kerjaya dari institusi yang
dilawati.

RUMUSAN :

Murid

mengetahui

sumber

mendapat

tambahan
FALSAFAH

: `Jauh perjalanan , luas pengetahuan.

2.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

Akademik

maklumat

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 18


TAJUK

Pengurusan Diri Dan Masa Graf Diri

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. melihat kekuatan dan kelemahan diri
2. merancang strategi untuk mengatasi kelemahan
diri

MASA

40 minit

SASARAN

Murid cemerlang

BAHAN
LANGKAH

Kertas graf

1. Guru mengedarkan kertas geraf (Lampiran 4) kepada setiap


murid.
2. Murid

diminta

mengisi

geraf

menggunakan

keputusan.

Peperiksaan Akhir Tahun sebagai TOV dan Ujian Bulanan


sebagai OTR.
3. Murid diminta membuat perbandingan.
4. GBKSM meminta murid menerangkan tentang aliran geraf
yang diperolehi dan menjelaskan tentang sebab turun/naik
geraf berkenaan.
5. Di akhir aktiviti murid diminta menyerahkan geraf diri kepada
GBKSM.

PENILAIAN :
1. Murid dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan diri dalam
P&P.

RUMUSAN :
1. Murid dapat melihat keseluruhan prestasi akademik melalui
geraf yang dicipta.
FALSAFAH

: `Belajar dari kegagalan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 19


LAMPIRAN 4

Graf Diri

BM

BI

MT

SC

GEO

SEJ

FIZI
K

BIO

KIMI
A

ADD
MT

80

74

64

78

65

56

77

60

52

72

2.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Akademik

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 20


TAJUK

Pengurusan Masa

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Merancang

dan menggunakan masa dengan

teratur dan bermanfaat.


2. Merangka

jadual

belajar

sendiri

dan

cuba

menyesuaikannya dengan aktiviti harian mereka.


3. menjadi individu yang lebih bertanggungjawab
dan mendisiplin diri mereka.
MASA

40 minit

SASARAN

Murid Cemerlang

BAHAN

helaian jadual belajar dan kertas A4

LANGKAH

1. Edaran helaian jadual (Lampiran 5) dan kertas A4 kepada


setiap pelajar.
2. Murid diminta mencatat aktiviti-aktiviti berikut pada helaian
kertas A4:
a. Aktiviti yang ingin dibuat selepas waktu sekolah.
b. Aktiviti belajar untuk malam hari.
c. Aktiviti belajar pada hujung minggu.
d. Aktiviti utama pelajaran dan bukan akademik lain yang
terlibat.
3. Setelah itu, murid diminta memindahkan maklumat aktivitiaktiviti yang telah dicatat ke atas helaian jadual belajar
masing-masing.

PENILAIAN :
1. Pelajar dapat menyediakan jadual belajar dengan baik.
RUMUSAN :

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 21


1. Menyedarkan pelajar tentang perkara yang paling mustahak
dalam mencapai segala matlamat yang telah dirancang ialah
kebolehan mereka untuk merancang atau menggunakan masa
dengan baik.

FALSAFAH

: Setiap detik masa tidak boleh dibeli dengan timbangan

emas.
(Falsafah Cina)

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 22


LAMPIRAN 5
CONTOH
JADUAL BELAJAR MINGGUAN
HARI

ISNIN

MASA

SELASA

RABU

KHAMIS

0600 1300

PEMBELAJARAN SEPERTI BIASA

1300 1400

MAKAN TENGAH HARI

1430
1700

Sejarah

Sains

1700
1900
1900 2200

Sains

Geog

JUMAAT

Sejarah

SABTU

AHAD

Maths.
KH

Sains

BI

KH

BM

BI

RIADAH/ BERSUKAN/ MAKAN MALAM


Maths
Tuition

Geog

Maths
Tuisyen

Sejarah

BM
Tuition

AGIHAN MASA BAGI SETIAP MATA PELAJARAN


BM
BI

Jam
2
2

Maths
Sains

Jam
3
3

Geog
Sejarah

Jam
2
3

KH

Jam
2

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 23


2.4.7 AKTIVITI 7
BIDANG

Akademik.

TAJUK

Teknik Membuat Peta Minda

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. mengetahui cara yang betul membuat peta minda
mengikut kesesuaian tajuk dan mata pelajaran.
2. menyediakan contoh peta minda berdasarkan
tajuk yang diberikan.
3. memudahkan

kemahiran

membuat

nota

dan

membantu proses mengulangkaji mata pelajaran.


MASA

40 minit

SASARAN

Murid cemerlang

BAHAN

Contoh peta minda, kertas A4, pen berbagai

warna.
LANGKAH

1. GBKSM menerangkan tentang kepentingan menyediakan peta


minda.
2. Setiap murid diberi contoh peta minda (Lampiran 6) dan
GBKSM menerangkan kaedah menyediakannya.
3. Setiap murid diminta menyediakan satu contoh peta minda
berdasarkan tajuk-tajuk yang telah ditetapkan.
4. Setiap murid diminta menerangkan peta minda yang telah
disediakan.
PENILAIAN :
1. Peta minda yang disediakan oleh setiap murid.
RUMUSAN :
1. Pendedahan kepada setiap pelajar kepentingan mengulangkaji
matapelajaran dengan menggunakan peta minda.
FALSAFAH

Kreativiti Cabang Kejayaan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 24


LAMPIRAN 6

TIDUR
/REHAT

JADUAL

YAN

BELAJAR

RIADAH

MASA

Riwayat

BERSAM

hidup

CUKUP

SENDIRI

A
KELUAR
GA

PENGURUS
AN MASA

AKONIM
CIRI PELAJAR CEMERLANG
KEMAHIRA
N
KEMAHIRA
N

MENGINGA
T

BELAJAR

TEKNIK
IMBAS
KEMBALI

MEMBAC
KATA

A CEPAT

KUNCI
KEMAHIRA

ULANGKA

N BUAT
NOTA

JI

PENCARIA
KUMPULA
N BELAJAR

N
MAKLUMA
T

BACA
BERULANG
-ULANG

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 25


2.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

Akademik.

TAJUK

Kemahiran Mengingat.

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. mengetahui bagaimana cara mengingat sesuatu
tajuk di dalam mata pelajaran.
2. memahami bagaimana menggunakan beberapa
kaedah mengingat yang sesuai di dalam proses
mengulangkaji.
3. menggunakan kaedah mengingat semasa proses
pembelajaran.

MASA

40 minit

SASARAN

Pelajar cemerlang

BAHAN

Modul

kaedah

mengingat

kaedah

neumonik, hafalan,
cangking dan hubungkait, kertas latihan.
LANGKAH

1. GBKSM

menerangkan

tentang

kepentingan

kemahiran

mengingat di dalam proses pembelajaran.


2. Setiap murid diberi beberapa contoh kaedah mengingat dan
menghafal.
3. GBKSM menerangkan kaedah neumonik, hafalan, cangking
dan hubungkait.
4. Setiap murid diminta melengkapkan helaian latihan kaedah
mengingat berdasarkan kaedah yang telah dipelajari.
5. GBKSM bersama murid-murid menyemak helaian latihan dan
membetulkan kesilapan jika ada.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 26

PENILAIAN : Helaian latihan murid-murid.

RUMUSAN :
1. Pendedahan kepada setiap pelajar kepentingan
mengingat di dalam proses pembelajaran.

FALSAFAH

Hendak Seribu Daya, Mahu Seribu Cara

kaedah

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 27


LAMPIRAN 7
KEMAHIRAN MENGINGAT
Kemahiran

belajar

tidak

lengkap

jika

kamu

tidak

melalui

proses

mengingat. Segala fakta yang diterika hendaklah disimpan agar tidak lupa
uantuk

dikeluarkan

apabila

diperlukan.

Justeru

disini,

dicadangkan

beberapa kaedah yang dapat membantu mempertingkatkan teknik


mengingat:
1. HAFAL isi yang dibaca
Ingatkan perkara yang utama yang perlu kamu ketahui dalam
pembacaan itu.
Contohnya : Sebelum membuka buku,ingat apakah warna
pelangi dan bagaimanakah pelangi terbentuk?
2. Isi DISUSUN dengan betul
Sebutkan isi yang kamu hafal
Ketika menghafal suara mesti jelas supaya telinga mendengar
apa yang kamu hafal.
3. Tentukan perkara yang perlu DIINGAT
Pastikan turutan isi betul
Contoh: Kamu ingin mengingat nama bulan.
Pastikan kamu menghafal bermula daripada bulan Januari
danberakhir dengan Disember.
4. UJI kemampuan daya ingatan
Di sini kamu perlu memainkan dua watak
i.

Penyoal

ii.

Penjawab

Cuba soal apa yangingin kamu ingat. Kemudian jawab


Jika kamu dapat mengingat. Teknik ingatan sedang berlaku.
5. Lakukan ULANG KAJI sekerap mungkin
Baca, baca, baca, dan bacalah selagi ada kesempatan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 28


Pembacaan yang berulang kali akan mengukuhkan daya ingatan
6. Cuba INGAT semula apa yang kamu telah baca.
Proses mengingat semula, kebiasaannya dilakukan dalam dua
keadaan:
i.

Sebelum tidur

ii.

Selepas tidur

Kaedah ini mampu mengekalkan ingatan kamu dalam masa


jangka panjang.
7. Menggunakan Kaedah AKROSTIK
Menggunakan Kepala huruf fakta membentuk ayat.
Contoh: Jenis Kata:
Nama, Kerja, Adjektif,
Keterangan, Tugas, Sandang

Kata

Nana Kejar Ayam Keliling Taman


Sana
8. Menggunakan Kaedah BUNYI SEAKAN
Gantikan fakta kepada bentuk cerita
Contoh: Kelas Makanan

Lemak,
Air,
Garam

Vitamin, Pelawas,
Mineral,

Protein,

Mak Amin tak Lawas bila minum


Air Mineral dalam Tin Karat

9. Menggunakan Teknik PEMBAHAGIAN NOMBOR


Bahagikan nombor yang hendak dihafal kepada beberapa
bahagian.
Contoh:
(654320789)
654..320789

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 29

10.

Praktikkan Penggunaan SISTEM IRAMA


Tukarkan ayat atau isi yang hendak dihafal ke dalam bentuk
irama.
Pilih lagu yang paling kamu gemari.
Ingatan menjadi bertambah kuat jika kamu menggunakan irama
lagu artis pujaan kamu.

11.

Praktikkan Penggunaan SISTEM GAMBAR.


Gambarkan objek yang ada kaitan dengan isi yang perlu
dihafal.
Contoh: Kamu ingin mengingat perkataan bank. Kaitkan
dengan gambar duit.

12.

Menggunakan KAEDAH AKRONIM.


Menggabungkan huruf pangkal untuk membentuk satu
perkataan yang perlu diingat.
Contoh: Pengelasan Haiwan

Reptila, Ikan,
Mamalia, Burung,
Amfibia

RIMBA

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 30

2.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Akademik

TAJUK

Pengurusan Stress

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Menyatakan perasaan yang dialami dengan jelas
dan betul.
2. Mengetahui bahaya stress dalam kehidupan.
3. Menyatakan maklumat-maklumat yang diperolehi
berkaitan dengan stress.

MASA

40 minit

SASARAN

Murid cemerlang

BAHAN

LANGKAH

Belon, kad tugasan

1. Setiap murid diberi sebiji belon yang tidak ditiup.


2. Murid diminta untuk meniup belon tersebut sehingga besar
dan meletup.
3. Murid diminta untuk menyatakan perasaan masing-masing
setelah menjalankan aktiviti tersebut.
4. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan pengurusan masa.
5. GBKSM memberi penerangan tentang stress melalui carta
peta minda. (Lampiran 7)
6. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.
7. Murid diberi tajuk untuk berbincang sebagai tugasan.
i.

Kumpulan 1 Ciri-ciri murid yang stress.

ii.

Kumpulan 2 Punca-punca berlakunya stress.

iii.

Kumpulan 3 Kesan-kesan stress.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 31


iv.

Kumpulan 4 Teknik-teknik pengurusan stress.

v.

Kumpulan 5 Kata-kata motivasi menghilangkan stress.

8. Guru

memberikan

renungan

bersama

dengan

kata-kata

motivasi. (Lampiran 8)

PENILAIAN : Melalui tugasan yang diberi.

RUMUSAN : Murid akan dapat mengurus stress dengan berkesan.


FALSAFAH

: Hidup bahagia dan ceria tanpa STRESS

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 32


LAMPIRAN 8

Rumusan

Apa itu stress?

Teknik-teknik pengurusan
stress

Kesan-kesan stress
Ciri-ciri murid
yang stress
Punca-punca stress

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 33


LAMPIRAN 9

Definisi terbaik bagi rehat ialah hidup tanpa tekanan. Menenangkan minda
dan badan daripada sebarang tekanan akan memanjangkan usia kita.
(Dr Frank Boyal)

Kegembiraan selalunya nampak kecil ketika anda menggenggamnya,


tetapi sekiranya anda melepaskannya anda akan belajar betapa besar dan
bernilainya ia.
(Maxim Gorky)

Sekira anda ingin hidup tanpa menyahut sebarang cabaran, anda telah
memutuskan bahawa anda tidak mahu lagi.
(Shirley Hufstedler)

Kebahagiaan

bukannya

suatu

destinasi

tetapi,

ia

adalah

cara

mengendalikan sesuatu kehidupan.


(Burton Hilis)

Lebih

baik

anda

lupakan

sahaja

dan

bergembira

daripada

anda

mengingati dan berduka.


(Christina Georgina Rossetti)

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 34

2.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Akademik

TAJUK

Persediaan Menghadapi Peperiksaan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. mengetahui kepentingan membuat persediaan
sebelum menghadapi peperiksaan.
2. menyatakan strategi-strategi sebelum, semasa
dan selepas peperiksaan.
3. membina keyakinan diri dengan menandatangani
ikrar perjanjian.
4. Membuat penilaian ke atas keseluruhan aktiviti
kelompok.

MASA

40 minit

SASARAN

Murid cemerlang

BAHAN

Carta, kad tugasan, lembaran ikrar, ujian

pos.
LANGKAH

1. GBKSM

memaparkan

sekeping

gambar

dan

peribahasa

Bahasa Inggeris menggunakan slaid power point kepada


murid. (Lampiran 10)
2. Murid diminta untuk menceritakan apa yang dilihat dan mesej
yang tersirat dalam gambar tersebut dan cuba kaitkan dengan
peperiksaan.
3. GBKSM membimbing murid untuk menjawab dengan betul.
4. GBKSM memberi penerangan tentang persediaan sebelum,
semasa dan selepas peperiksaan.
5. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 35


6. GBKSM mengedarkan kad tugasan kepada setiap kumpulan.
7. Murid diminta untuk berbincang dan menuliskan isi-isi penting
berdasarkan tajuk yang diberi dalam kad tugasan. (Lampiran
10)
8. Setiap

kumpulan

diminta

untuk

menyatakan

hasil

perbincangan mereka.
9. GBKSM meminta murid menuliskan lagi isi-isi tambahan
kepada tajuk-tajuk yang diberi sebagai tugasan.
10.

GBKSM mengedarkan satu lembaran ikrar perjanjian

menghadapi peperiksaan. (Lampiran 11)


11.

Murid diminta untuk membacakannya dengan lantang

dan menandatanganinya dengan rasa keyakinan.


12.

Murid diminta melengkapkan ujian pos sebelum aktiviti

berakhir sebagai satu penilaian ke atas keseluruhan aktiviti


kelompok.

PENILAIAN : Melalui hasil perbincangan kumpulan dan hasil ujian


pos.

RUMUSAN :
1. Pelajar akan dapat mengetahui strategi tepat menghadapi
peperiksaan dengan cemerlang.

FALSAFAH

: Bersusah-payah dahulu, bersenang-lenang kemudian

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 36

LAMPIRAN 10

21/07/2009

Persediaan Menghadapi Peperiksaan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 37

LAMPIRAN 11
PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN
SEBELUM
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN


SEMASA
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN


SELEPAS
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 38

LAMPIRAN 12

S aya berjanji pada diri saya sendiri


untuk berusaha dengan tekun dan
penuh dedikasi bagi mencapai
IMPIAN dan CITA-CITA saya untuk
memperolehi keputusan yang
cemerlang dalam peperiksaan
..
21/07/2009

Persediaan Menghadapi Peperiksaan

Tandatangan : ______________________

15

Tarikh:

_________________
Nama

:_____________________________________________________

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 39

LAMPIRAN 13
MODUL PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS
UJIAN PRA
Nama

Tingkatan
BIL
1
2
3
4

______________________________________
______________________________________.
ITEM

Saya amat mesra dan mudah didekati.


Gelagat rakan dalam kumpulan tidak membantu saya
dalam pembelajaran
Saya jelas dengan hala tuju kerjaya saya pada masa
depan
Saya tahu tentang kepentingan mata pelajaran yang
ada kaitan dengan kerjaya yang saya pilih

Saya dapat melihat prospek kerjaya dengan jelas

Saya suka berkongsi maklumat kerjaya dengan rakan.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Saya mendapat banyak maklumat dari lawatan saya ke


institusi pengajian tinggi
Brosur yang diperolehi dari lawatan memberi banyak
maklumat kerjaya kepada saya
Saya sedar tentang kekuatan dan kelemahan diri saya
Saya memerlukan bimbingan guru untuk meningkatkan
pencapaian akademik diri saya.
Saya perlukan bimbingan guru untuk mengurus masa
pembelajaran saya.
Saya dapat mengurus masa saya dengan baik dan
berkesan.
Saya selalu membuat nota dengan menggunakan peta
minda
Penggunaan peta minda banyak membantu
meningkatkan prestasi akademik saya
Saya menghadapi kesukaran untuk mengingat apa
yang saya baca
Saya kerap kali lupa apa yang saya abaca emasa
menghadapi peperiksaan.
Saya tertekan dengan harapan ibu bapa terhadap
akademik saya
Saya perlu mengurus tekanan yang saya alami

YA

TIDA
K

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 40


19

Saya selalu merancang dan membuat persediaan


sebelum menghadapi peperiksaan

20

Saya pasti saya akan berjaya dengan cemerlang

LAMPIRAN 14
MODUL PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS
UJIAN POS
Nama

Tingkatan
BIL
1
2
3
4

______________________________________
______________________________________.
ITEM

Saya amat mesra dan mudah didekati.


Gelagat rakan dalam kumpulan tidak membantu saya
dalam pembelajaran
Saya jelas dengan hala tuju kerjaya saya pada masa
depan
Saya tahu tentang kepentingan mata pelajaran yang
ada kaitan dengan kerjaya yang saya pilih

Saya dapat melihat prospek kerjaya dengan jelas

Saya suka berkongsi maklumat kerjaya dengan rakan.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Saya mendapat banyak maklumat dari lawatan saya ke


institusi pengajian tinggi
Brosur yang diperolehi dari lawatan memberi banyak
maklumat kerjaya kepada saya
Saya sedar tentang kekuatan dan kelemahan diri saya
Saya memerlukan bimbingan guru untuk meningkatkan
pencapaian akademik diri saya.
Saya perlukan bimbingan guru untuk mengurus masa
pembelajaran saya.
Saya dapat mengurus masa saya dengan baik dan
berkesan.
Saya selalu membuat nota dengan menggunakan peta
minda
Penggunaan peta minda banyak membantu
meningkatkan prestasi akademik saya
Saya menghadapi kesukaran untuk mengingat apa
yang saya baca
Saya kerap kali lupa apa yang saya abaca emasa
menghadapi peperiksaan.
Saya tertekan dengan harapan ibu bapa terhadap
akademik saya

18

Saya perlu mengurus tekanan yang saya alami

19

Saya selalu merancang dan membuat persediaan


sebelum menghadapi peperiksaan

YA

TIDA
K

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 41


20

Saya pasti saya akan berjaya dengan cemerlang

3.0 PROGRAM AKADEMIK GALUS

PROGRAM
YAKIN BOLEH
BIDANG AKADEMIK - GALUS
AKTIVITI
BI
L
1

Bermain Jari

Ku Petik Bintang

Inventori Minat Belajar

Dialog Ibu Bapa

Graf Kehidupan

Anjakan Diri

Pengurusan Masa

Kemahiran Mendengar

9
1
0
1
1
1
2

Kemahiran Bertanya

TAJUK

Kemahiran Mengingat
Bengkel Latih Tubi
Perkongsian Rasa

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 42

3.1 PANDUAN PELAKSANAAN


3.1.1 PENDAHULUAN
Murid GALUS adalah mereka yang mencapai keputusan akademik
gagal tetapi mempunyai harapan untuk lulus. Murid kumpulan
GALUS ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk mengalami
keciciran dalam bidang akademik. Oleh itu, bagi membendung
senario ini daripada berterusan, langkah-langkah yang proaktif perlu
diambil dengan segera. Di sinilah terletaknya peranan Guru
Bimbingan dan Kaunseling di sekolah untuk melaksanakan proses
kaunseling

yang

berfokuskan

murid

GALUS.

Langkah-langkah

tersebut meliputi aspek, motivasi diri, kemahiran belajar, bengkel


latih tubi mata pelajaran dan pengukuhan atau ganjaran serta
perkongsian pengalaman melalui lawatan. Program sebegini rupa
memerlukan kerjasama semua pihak termasuklah pihak Guru
Bimbingan

dan

Kaunseling,

pihak

pentadbir,

guru-guru

mata

pelajaran yang terlibat dan tidak ketinggalan pihak ibu bapa melalui
Persatuan Ibu Bapa dan Guru.

3.1.2 MATLAMAT
Semua

Guru

Bimbingan

dan

Kaunseling

dapat

menyediakan

maklumat dan data berkaitan dengan program-program yang telah


dijalankan kepada kumpulan sasaran dan mempunyai bilangan
murid yang telah berubah prestasi akademiknya dan memperolehi
kecemerlangan

hasil

daripada

keberkesanan

peranan

Guru

Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan asrama.

3.1.3 OBJEKTIF
Di akhir program ini murid dapat:
3.1.3.1 Membantu sekolah mengurangkan bilangan murid GALUS.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 43


3.1.3.2 Guru Bimbingan dan Kaunseling dapat membantu murid
GALUS secara berfokus dan bermaklumat.
3.1.3.3 Meningkatkan

kefahaman

pihak

pengurusan

sekolah

terhadap peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam


usaha

membantu

murid

GALUS

cemerlang

dalam

akademik.

3.1.4 SASARAN
Murid-murid yang mendapat markah di antara 30% hingga 40%
berdasarkan

maklumat

melalui

PATS

dan

Headcount.

Setiap

kumpulan mengandung 10 hingga 20 orang murid.

3.1.5 PELAKSANAAN
Program Yakin Boleh dikhaskan kepada murid GALUS. Program ini
terdiri daripada 6 komponen utama termasuklah;

3.1.5.1 Membina Hubungan


3.1.5.2 Membina Matlamat
3.1.5.3 Mengenalpasti masalah
3.1.5.4 Motivasi
3.1.5.5 Kemahiran Belajar
3.1.5.6 Pengukuhan / Ganjaran

Guru Bimbingan dan Kaunseling atau pihak sekolah diberi


kebebasan

untuk

melaksanakannya

sama

ada

berdasarkan

komponen (yang dirangkumkan beberapa modul) atau modul. Guru


Bimbingan dan Kaunseling juga berhak mengulang modul yang
berkenaan sekiranya aktiviti yang dijalankan tidak memenuhi
objektif.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 44

3.1.6 PENILAIAN

3.1.6.1 Instrumen Pelaksanaan Modul (Lampiran 4)


3.1.6.2 Graf Prestasi Diri (Lampiran 6)
3.1.6.3 Halatuju Selapas Sekolah (Lampiran 7)

3.1.7 PENUTUP

Syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan rahmat yang


dilimpahkanNya sehingga dapat menyiapkan Panduan Pelaksanaan
Program Berfokus Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Modul
Akademik

GALUS

dengan

jayanya.

Peranan

panduan

bidang

akademik GALUS ini adalah untuk membina pengalaman bermakna


dan dapat membentuk kualiti akademik dalam diri murid. Matlamat
jangka panjangnya, diharapkan panduan ini dapat membina insan
yang

berdaya

tahan

menghadapi

segala

cabaran

semasa

seterusnya mampu berdaya saing untuk mengharung kehidupan


yang lebih sempurna pada masa akan datang. Akhirnya, bersamasama kita memohon kepada Tuhan, mudah-mudahan panduan ini
benar-benar dapat memberi manfaat kepada setiap murid GALUS
dan penggunanya. Diharap panduan ini juga akan membuka satu
lagi ruang dan peluang yang luas kepada generasi akan datang
untuk memajukan diri.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 45

3.2 PROSES KERJA

BIL

PROSES KERJA

TEMPOH

Mengesan murid
Satu Minggu
berdasarkan peperiksaan
( November )
akhir tahun yang lalu.

Senaraikan nama murid


yang GALUS

Dapatkan maklumat
peribadi murid yang
terlibat.
Buat perjumpaan dengan
murid yang terlibat dan
rasionalkan mereka
mengapa terpilih dalam
Program Berfokus
Perkhidmatan Bimbingan
Dan Kaunseling.
Murid mengikuti proses
kaunseling individu,
kelompok atau program
khas.
Menyediakan laporan
keberkesanan

PERSONALIA

CATATAN

GPK, S/U
PEPERIKSAAN,
GBKSM

Satu hari
( Minggu kedua GBKSM
Januari )
Seminggu
GBKSM &
( Minggu ketiga
Guru Kelas
Januari )
Perjumpaan
sebulan sekali
( Februari
hingga
November )

GBKSM

Ikut keperluan
Jika objektif
tidak tercapai.

GBKSM

Sepanjang
tahun

2 minggu
( setiap kali
selepas
peperiksaan /
ujian / modul )

GBKSM

Sepanjang
tahun

Berbincang / bentangkan 30 minit


laporan kepada pengetua ( 2 kali setahun GBKSM
/ guru besar.
)
1 minggu
Dokumentasi Modul yang ( selepas
GBKSM
dijalankan.
selesai setiap
modul )

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 46

3.3 CARTA ALIRAN KERJA

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 47

Berbincang
M

dalam

kalangan

Guru

Bimbingan

dan

Kaunseling yang ada di sekolah.

U
L
A

Berbincang dengan pengetua / guru besar dan guru kelas.

Mengesan dan mengenalpasti murid-murid yang gagal


dengan markah di antara 30% hingga 40% berdasarkan
maklumat melalui PATS & Headcount.

Kumpulkan murid dan berikan penerangan dan rasionalkan


mereka.

Edarkan Borang Profil Murid.

Murid menjalani proses kaunseling dan program khas


T
A
M
A
T

3.4 PROGRAM YAKIN BOLEH

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 48


3.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

Akademik

TAJUK

Ice-Breaking Bermain Jari

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Mengenalpasti ciri-ciri perbezaan individu.
2. Membandingkan potensi setiap individu.
3. Menunjukkan kesyukuran kepada anugerah Tuhan.
4. Menunjukkan

sifat

hormat

kepada

perbezaan

individu.
MASA

40 Minit

SASARAN

Murid GALUS

BAHAN

Stamp Pad, Kertas A4, Senarai Semak Masalah

dan Borang
Maklumat Diri
LANGKAH

1. GBKSM memberikan sekeping kertas A4 kepada setiap ahli


kumpulan.
2. Setiap ahli melipat kertas tadi kepada 10 12 bahagian
mengikut bilangan ahli.
3. Semua ahli tulis nama sendiri di ruang pertama dan cop ibu
jari tangan kanan.
4. Edarkan kertas tadi kepada rakan-rakan mengikut pusingan
jam untuk ditulis nama dan dicop cap jari tangan kanan
masing-masing.
5. Langkah ini diulang sehinga kembali kepada tuan punya.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 49


6. Akhirnya, GBKSM meminta setiap ahli menjelaskan apa yang
mereka lihat.
7. Guru mengedarkan Senarai Semak Masalah dan Borang
Maklumat Diri.

PENILAIAN : Murid saling kenal mengenali antara satu sama lain.

RUMUSAN

1. Membuktikan kekuasaan Tuhan daripada sekecil-kecil benda


hingga sebesar-besar perbezaan.
FALSAFAH

: Tak kenal maka tak cinta

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 50

LAMPIRAN 1
SENARAI SEMAK PERIBADI MURID

NAMA: __________________________

TINGKATAN

______________

ARAHAN : Berikut adalah senarai masalah yang dihadapi oleh muridmurid sekolah. Baca senarai di bawah dengan teliti, kemudian
bulatkan nombor masalah yang anda sendiri sedang hadapi.
1. Saya tidak memahami banyak perkara yang diajar oleh guru.
2. Minat saya untuk belajar semakin berkurangan.
3. Saya rasa tiada harapan untuk lulus peperiksaan.
4. Saya rasa hendak berhenti sekolah.
5. Saya tidak suka kepada sesetengah guru yang mengajar saya.
6. Saya tidak tahu cara belajar yang berkesan.
7. Saya tidak mempunyai tempat belajar yang sesuai di rumah.
8. Terlalu banyak tugasan diberi dalam beberapa mata pelajaran.
9. Saya tidak begitu minat pada buku-buku mata pelajaran.
10.
Tidak dapat siapkan tugasan- tugasan pelajaran pada masa
yang ditetapkan.
11.
Saya rasa hidup ini sudah tidak punya erti lagi.
12.
Saya rasa diri saya sudah rosak.
13.
Saya pernah mengambil dadah.
14.
Dunia ini terlalu kejam buat diri saya.
15.
Saya sangat sensitif dan tidak tahan dimarah.
16.
Saya selalu berasa rendah diri.
17.
Saya rasa lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan
sekarang.
18.
Saya tidak dapat menahan kemarahan.
19.
Saya selalu berasa sedih.
20.
Saya kerapkali gagal dalam kerja-kerja yang saya lakukan.
21.
Keadaan keluarga saya tidak aman.
22.
Saya selalu dimarahi oleh ibu atau bapa.
23.
Saya selalu terkongkong oleh keluarga saya.
24.
Ibu bapa langsung tidak mempedulikan saya.
25.
Adik beradik saya selalu bergaduh antara satu sama lain.
26.
Kadang-kadang saya rasa hendak lari dari rumah.
27.
Saya telah kehilangan tempat mengadu.
28.
Ibu bapa saya selalu pilih kasih.
29.
Saya berasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga.
30.
Tiada kebebasan di rumah saya.
31.
Saya selalu bergaduh dengan kawan.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 51


32.
Saya tidak mempunyai ramai kawan.
33.
Saya sering bergaul dan terikut-ikut tingkah laku rakan yang
nakal.
34.
Kebanyakan rakan saya adalah yang tidak bersekolah lagi.
35.
Ada rakan saya yang mula mengambil dadah.
36.
Saya sukar bergaul dengan rakan lain yang berlainan jantina.
37.
Saya kecewa kerana rakan rapat memutuskan hubungan
dengan saya.
38.
Saya takut kehilangan orang yang saya cintai.
39.
Saya cemburu atau iri hati kepada orang lain.
40.
Tiada seorang pun yang boleh saya mengadu masalah saya.
41.
Saya rasa tidak akan dapat mencapai cita-cita saya.
42.
Masa depan saya gelap.
43.
Tidak tahu apa yang akan saya buat selepas tamat sekolah.
44.
Saya tidak tahu cara mencari kerja.
45.
Saya tidak mempunyai cita-cita yang tinggi.
46.
Tidak mengetahui apa yang saya benar-benar ingini.
47.
Saya takutkan masa depan.
48.
Ragukan pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya.
49.
Memerlukan nasihat tentang apa yang harus dibuat selepas
sekolah.
50.
Saya perlu tahu lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan.

ARAHAN : Semak jawapan yang anda telah bulatkan. Sila tulis


nombor masalah yang paling mengganggu anda mengikut urutan di
dalam ruangan di bawah.
a. [

b. [

c. [

d. [

e. [

Paling menggaggu

]
Kurang

mengganggu

Tandakan [ / ] pada salah satu kenyataan di bawah:


Saya SANGAT PERLU berjumpa kaunselor [

Saya PERLU berjumpa dengan kaunselor [

Saya TIDAK PERLU berjumpa kaunselor

Perkara yang ingin dibincangkan dengan kaunselor:


AKADEMIK [

PERIBADI

SOSIAL

KERJAYA

KELUARGA [

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 52


Tanda tangan : ___________________________

Tarikh:

_________________

LAMPIRAN 2
BORANG MAKLUMAT DIRI
A.

Maklumat Data Peribadi

Arahan : Sila isikan maklumat data peribadi tuan/puan pada


ruangan yang disediakan dalam jadual di bawah dan tandakan ( / )
jika berkenaan .

Nama
Kelas
No. Kad
Pengenalan
Tarikh Lahir
Tempat Lahir
Kewarganegar
aan
Jantina

Negeri :
Negara:
Status Warganegara :
* Warganegara
(
* Bukan Warganegara (
* Penduduk Tetap
(
Lelaki (
)
Perempuan (
)

)
)
)

Bangsa
Agama
Nama Ibu
Bapa
Status
Bumiputera
No. Untuk
Dihubungi

* Bumiputera
(
* Bukan Bumiputera (
No Telefon Rumah:
No Telefon Bimbit : Rasmi (

)
)
) / Tidak Rasmi (

Alamat Emel :
Alamat Tetap
Alamat
Surat-

Bandar :
Poskod :
Negeri :
Negara :
Bandar :
Poskod :

):

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 53


Negeri :
Negara :

menyurat

3.4.2 AKTIVITI 2

BIDANG

Akademik

TAJUK

Ku Petik Bintang

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Mengenalpasti matlamat diri dengan jelas.
2. Menyatakan cara untuk mencapai matlamat diri.

MASA

30 minit

SASARAN

Murid GALUS

BAHAN
LANGKAH

Kad Manila dan Marker Pen

1. GBKSM memberikan sekeping kad manila kepada ketua


kumpulan.
2. GBKSM memberi arahan Setiap ahli diminta melakarkan
garisan anggaran 10 sentimeter apabila kad manila yang
diedarkan sampai ke tangan masing-masing.
3. Ahli tidak dibenarkan bertanya.
4. Apabila sampai ke ahli yang terakhir, GBKSM mempamerkan
hasil kerja kumpulan.
5. Apakah hasilnya? tiada motif yang jelas.
6. Sekeping kad manila yang lain diberikan kepada kumpulan
untuk mengulangi aktiviti tersebut.
7. GBKSM

mengarahkan,

Setiap

ahli

diminta

melakarkan

garisan anggaran 10 sentimeter apabila kad manila sampai ke

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 54


tangan masing-masing. Pastikan apabila kad manila itu
sampai

kepada

orang

terakhir

dalam

garisan

itu,

ia

membentuk objek sebuah rumah.


8. Bincangkan mengapa aktiviti pertama tidak menghasilkan
apa-apa dan aktiviti kedua dapat menghasilkan suatu yang
jelas.
9. Guru mengedarkan borang Headcount 3-graf prestasi diri
untuk diisi oleh semua murid GALUS.

PENILAIAN :
1. Murid-murid perlu mendengar arahan dengan jelas.

RUMUSAN :
1. Aktiviti ini menunjukkan betapa penting seseorang itu perlu
mempunyai matlamat diri yang jelas untuk berjaya.

FALSAFAH
mimpi.

: Jadikan impian anda sebuah kenyataan bukan sekadar

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 55

3.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

TAJUK

Akademik
:

OBJEKTIF

Inventori Minat Belajar

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Mengenalpasti potensi diri masing-masing.
2. Mengetahui

kekuatan

dan

kelemahan

setiap

murid.
3. Membandingkan potensi setiap individu.
MASA

40 Minit

SASARAN

Murid GALUS

BAHAN

Kertas Inventori Minat Belajar (Sila lihat Lampiran

3)
LANGKAH

1. GBKSM mengedarkan kertas Inventori Minat Belajar kepada


semua ahli kumpulan.
2. GBKSM

membaca

kemudianmeminta

arahan

soalan

kepada

semua

ahli

ahli menjawab soalan dalam tempoh 25

minit.
3. Setelah selesai menjawab guru membincangkan mengenai
dapatan yang diperoleh oleh semua pelajar mengikut skor dan
prestasi belajar.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 56


PENILAIAN :
1. Murid-murid dapat mengetahui skor dan prestasi belajar.

RUMUSAN

1. Membuktikan kekuasaan Tuhan daripada sekecil-kecil benda


hingga sebesar-besar perbezaan.
FALSAFAH

Belajar sepanjang hayat


LAMPIRAN 3

UJIAN MINAT BELAJAR


Arahan:Sila tandakan ( / ) pada item berikut sama ada pada ruangan (Y)
bagi YA (bertepatan dengan diri anda) atau ruangan (T) bagi TIDAK (tidak
bertepatan dengan diri anda).
Bi
Pernyataan (Item)
Y
T
l
1. Saya bangun pada pukul 5.00 pagi setiap hari
2. Saya seronok pergi ke sekolah
Saya datang 20 minit lebih awal sebelum sekolah bermula
3.
setiap hari
Saya pulang 30 minit lebih lewat selepas tamat masa
4.
persekolahan setiap hari
5. Saya membaca akhbar setiap hari
Saya membaca sekurang-kurangnya sebuah novel setiap
6.
bulan
Saya membaca sekurang-kurangnya 2 buah majalah
7. akademik (seperti Dewan Pelajar, Dewan Siswa, Kuntum,
Pintar dll) setiap bulan
Saya selalu menonton berita TV pada pukul 8.00 malam
8.
ataupun mendengar berita radio
Saya menelaah buku-buku pelajaran 2 jam setiap malam
9.
sebelum tidur
Saya suka pada semua kawan yang sekelas dengan saya.
10
Kepada kawan yang lebih pandai daripada saya, lagi saya
.
suka
Saya suka kepada semua guru. Saya tidak segan
11
berjumpa mereka apabila saya ada masalah berkaitan
.
dengan mata pelajaran
12
Saya suka semua mata pelajaran
.
13 Saya cemburu melihat kawan-kawan mendapat markah
. yang tinggi bagi setiap ujian atau peperiksaan
14 Saya minum segelas susu atau minuman bersusu setiap
. hari

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 57


15
.
16
.
17
.

Saya berasa tidak senang duduk selagi kerja rumah yang


diberi oleh guru belum lagi disiapkan
Saya rasa perjuangan belajar tidaklah seberat perjuangan
tentera di perbatasan atau di medan perang
Saya insaf dan sedar bahawa keluarga dan bangsa
menaruh harapan yang tinggi pada saya
Saya tidak kecewa dengan gelagat kawan-kawan yang
suka menyindir atau memperli dengan kata-kata yang
menyakitkan hati kerana terlalu komited (menumpukan
18 sepenuh usaha dan perhatian) dengan perjuangan belajar.
. Misalnya mereka berkata Jangan ganggu profesor kita, dia
nak masuk universiti, Kaki bodek cikgu, Ulat buku dan
sebagainya. Sebenarnya di dalam hati, saya senang
dengan kata-kata itu
Saya rasa guru yang suka marah-marah dan berleter-leter
19
apabila saya tidak menyiapkan kerja sekolah adalah guru
.
yang baik dan dihormati
Dalam diam-diam saya berazam; Aku akan kejutkan
20
kawan-kawan dan guru-guruku. Aku lebih baik daripada
.
apa yang mereka sangkakan
Jumlah Skor
PENGIRAAN SKOR DAN PRESTASI BELAJAR
Kira jumlah jawapan
1. Bilangan YA X 5 = _______________
2. Bilangan TIDAK X 2
= _______________
Jumlah Skor (A B)
= _______________
Skima Prestasi Belajar
Cemerlang : 79 100
Anda pelajar yang unggul (ideal). Anda adalah pelajar yang matang dan
dewasa. Anda berjiwa kental. Lulus dengan cemerlang sudah pasti berada
dalam genggaman anda. Masa depan anda bagai bulan purnama yang
dipagari bintang bergemerlapan. Mengekalkan usaha dan tabiat belajar
sedia ada menjadikan jalan anda menuju kejayaan bertambah terang
benderang.
Amat Baik : 65 78
Anda pelajar yang dinamik. Anda sanggup menghadapi cabaran
perjuangan belajar. Anda bakal memperoleh kejayaan yang cemerlang.
Apabila anda dapat mengekalkan tabiat belajar anda, sudah pasti
kejayaan menanti anda dengan senyuman.
Baik : 51 64
Anda boleh lulus dalam peperiksaan. Sifat-sifat positif ada dalam diri
anda. Tetapi awas! Anda boleh terjerumus sekiranya anda tidak berhatihati. Anda perlu memperbaiki mana-mana kelemahan diri sebelum
terlambat.
Sederhana : 41 50

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 58


Kelulusan anda dalam peperiksaan tidak dapat dipastikan. Sifat-sifat
positif dan gigih dalam diri anda tidak mencukupi. Anda perlu berjumpa
GBKSM bagi memulihkan semangat belajar anda. Segera bertindak
sebelum anda terlambat. Jangan tunggu sehingga nasi menjadi bubur!!!
Lembab : 37 40
Kejayaan tidak dapat diharapkan sekiranya anda berada dalam kategori
ini. Anda berjiwa lemah dan tidak sanggup menghadapi cabaran. Anda
perlu bersegera berjumpa GBKSM. Jika anda berbuat demikian, peluang
anda terbuka semula. Kenapa mesti tunggu sehingga nasi benar-benar
menjadi bubur!!!
Mengecewakan : Bawah 36
Anda pelajar yang berjiwa terlalu lemah, tiada disiplin dan cita-cita. Anda
hanya menunggu masa untuk berhenti sekolah sahaja. Anda datang ke
sekolah kerana terpaksa. Anda perlu berjumpa GBKSM setiap hari bagi
mendapatkan nasihat. Bagaimanapun kelemahan anda masih dapat
dipulihkan. Sebenarnya, anda masih mempunyai harapan. Jika anda terus
berputus asa, orang lain makan nasi dan anda makan air bubur sahaja!

3.4.4 AKTIVITI 4

BIDANG

Akademik

TAJUK

Dialog Bersama Guru Dan Ibu Bapa

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Mengenalpasti masalah murid-murid.
2. Mewujudkan kumpulan sokongan yang mantap
untuk membantu perubahan tingkahlaku muridmurid.

MASA

60 minit (mengikut temujanji)

SASARAN

Murid GALUS

BAHAN
LANGKAH

Tiada

1. Ibu bapa dan guru kelas dipanggil untuk satu pertemuan


dengan murid dan GBKSM.
2. GBKSM menjalankan aktiviti taaruf.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 59


3. GBKSM menjelaskan tentang objektif program dan peranan
setiap pihak untuk membantu perubahan sikap murid.
4. Ibu bapa dan guru digalakkan untuk bersoal jawab.

PENILAIAN :
1. Ibu bapa, guru kelas dan murid memahami peranan dan
tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan program
ini.
RUMUSAN :
1. Murid-murid merasakan diri mereka lebih dihargai dan diberi
sokongan untuk berubah.
FALSAFAH

: Ingatlah orang yang tersayang.

3.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

Akademik

TAJUK

Motivasi (Graf Kehidupan)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Membuat

analisis

pengalaman

hidup,

susah,

senang, suka dan duka.


2. Mencari kekuatan kendiri.
3. Memberi

peluang

berkongsi

pengalaman

berasaskan kejujuran dan sikap terbuka.


4. Melahirkan sikap bersyukur.
5. Menimbulkan kemesraan dan empati.
6. Menilai diri sendiri melalui cermin orang lain.
MASA

90 minit

SASARAN

Murid GALUS

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 60


BAHAN

Kertas A4, pen ataupun pensel bagi setiap

ahli.
LANGKAH

1. Semua ahli diminta melukis graf seperti di bawah.


Perasaan

Umur

2. Plot graf dengan garisan positif dan negatif pada paksi Y bagi
menggambarkan pengalaman yang menggembirakan dan
mendukacitakan.
3. Setiap ahli diminta menjelaskan graf yang dibuat dalam
kumpulan.
4. Beri peluang ahli membuat penjelasan.
5. Ahli lain boleh memberi maklumbalas secara bersopan.
6. Setiap ahli boleh bercakap dengan perkataan saya fikir,
saya rasa atau saya minta.
7. Fasilitator mendapatkan maklumbalas melalui refleksi kendiri.

PENILAIAN :
1. Murid-murid akan cuba mengingati peristiwa-peristiwa penting
dalam hidup mereka.

RUMUSAN :

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 61


1. Murid-murid akan menyedari akan kekuatan yang ada pada
diri sendiri dan seterusnya bersyukur.

FALSAFAH

: Ikutlah rasmi padi, semakin berisi semakin tunduk.

3.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Akademik

TAJUK

Motivasi (Anjakan Diri)

Objektif

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. menyedmari akan pentingnya melakukan sesuatu
pekerjaan

dengan

bersungguh-sungguh

demi

mencapai cita-cita.
2. memahami bahawa setiap kerja yang hendak
dilakukan memerlukan perancangan yang betul.
MASA

60 minit

SASARAN

Murid GALUS

BAHAN
LANGKAH

Bola plastik 50 biji dan bakul.

1. Murid-murid dibahagikan kepada dua kumpulan.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 62


2. Satu

kumpulan

diberikan

50

biji

bola

plastik

sebagai

penyerang.
3. Satu kumpulan lagi sebagai pertahanan.
4. GBKSM sebagai pengadil dan memegang bakul.
5. Kumpulan penyerang dikehendaki memasukkan bola plastik
ke dalam bakul.
6. Masa yang diberikan selama 2 minit.
7. Setelah masa tamat, kumpulan pertahanan pula menjadi
penyerang untuk memasukkan bola plastik ke dalam bakul.
8. Kumpulan yang dapat memasukkan bola plastik ke dalam
bakul paling banyak dikira sebagai pemenang.

PENILAIAN :
1. Soal jawab dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling.
RUMUSAN :
1. Aktiviti ini menunjukkan betapa penting seseorang itu perlu
berusaha dan bekerjasama untuk menjadi pemenang.

FALSAFAH

: Usaha tangga kejayaan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 63

3.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG

Akademik

TAJUK

Pengurusan Masa

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Mengenalpasti apa yang mereka lakukan dalam
satu hari.
2. Menyenaraikan jenis aktiviti yang dijalankan pada
hari tersebut.

MASA

60 minit

SASARAN

Murid GALUS

BAHAN

Kertas A4, pen dan pen warna.

LANGKAH

1. Guru

Bimbingan

Kaunseling

potensi diri dan kelemahan diri.

meminta

pelajar

mengenali

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 64


2. Murid menjalankan aktiviti dengan bantuan GBKSM.
3. GBKSM membantu murid mengenalpasti aktiviti harian yang
dilakukan oleh murid.
Cth:

solat,

bermain,

menonton

televisyen,

belajar

dan

membuat kerja rumah.

PENILAIAN :

Murid

mengetahui

kepentingan

mengurus

masa

dengan bijak.

RUMUSAN :
1. Perlunya disiplin kendiri yang mantap dalam menentukan
pengurusan masa.
2. Murid lebih peka tentang menepati masa.

FALSAFAH : Masa itu emas


3.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

TAJUK
OBJEKTIF

Akademik
:

Kemahiran Mendengar

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. mengetahui

kemahiran

mendengar

yang

berkesan.
2. mengenalpasti

halangan

yang

mempengaruhi

dalam proses mendengar.


3. mempertingkatkan
pembelajaran.
MASA

60 minit

SASARAN

Murid GALUS.

konsentrasi

dalam

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 65


BAHAN

LANGKAH

Radio, kertas A4

1. Guru memperdengarkan rakaman berita di radio. Apabila


tamat, minta beberapa orang murid menceritakan semula
semua tajuk berita yang didengar tadi.
2. Perdengarkan semula rakaman yang sama dan minta murid
mendengar sambil mencatat isi-isi penting yang mereka
dengar.
3. Guru meminta beberapa orang murid menceritakan semula
apa yang mereka dengar dengan merujuk catatan yang
mereka buat.

PENILAIAN :
1. Murid-murid perlu memberi perhatian dan tumpuan semasa
proses pembelajaran dijalankan.

RUMUSAN :
1. Guru memberi penekanan tentang pentingnya menumpukan
perhatian dan membuat catatan apabila mendengar sesuatu.

FALSAFAH
melihat.

: Belajar dengan cara mendengar lebih baik daripada

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 66

3.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG
TAJUK
OBJEKTIF

:
:
:

Akademik
Kemahiran Bertanya
Pada akhir aktiviti murid dapat :
1. menggunakan kemahiran bertanya dalam aktiviti
pembelajaran
2. berani untuk mengemukakan soalan.
3. Meningkatkan prestasi akademik sekiranya selalu
menggunakan kemahiran bertanya.

MASA

60 minit

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 67


SASARAN

BAHAN

Murid GALUS
:

Gambar Perdana Menteri / Gambar guru-

guru sekolah /
gambar sekolah.
LANGKAH

1. GBKSM

menayangkan

gambar

berkaitan

dengan

menggunakan LCD.
2. GBKSM meminta murid membina soalan berpandukan kaedah
siapa, apa, bagaimana, di mana, bila dan bagaimana.
3. GBKSM membuat ulasan / komen mengenai soalan yang
dikemukakan oleh murid.

PENILAIAN :
Murid berani mengutarakan soalan dan pandangan tentang gambar
yang ditayangkan.

RUMUSAN :
1. Kemahiran menyoal boleh melahirkan murid yang berfikiran
kreatif dan kritis.
2. Melalui

kemahiran

menyoal

murid

dapat

menambah

maklumat yang mereka tidak ketahui.

FALSAFAH : Malu Bertanya Kurang Pengetahuan Hilang Pedoman

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 68

3.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Akademik

TAJUK

Kemahiran Mengingat

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Memberi peluang ahli menganalisis sikap diri
sendiri.
2. Menjentik minda dan mencuit hati budi.

MASA

60 minit

SASARAN

Murid GALUS

BAHAN

Kertas A4, sampul surat dan pensel.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 69


LANGKAH

1. Sediakan 4 atau 5 situasi yang bersifat kontekstual kepada


pengalaman ahli. :
i.

Di kantin sudah ramai yang berbaris, saudara sangat


lapar.

ii.

Di tepi jalan kelihatan orang buta melintas jalan.

iii.

Semasa di dalam kelas, guru marah kerana murid bising


dan saudara juga didenda.

iv.

Saudara tahu kawan saudara berbohong mengatakan


dia sakit perut, sebab itu dia tidak datang latihan rumah
sukan

v.

Kawan saudara diugut oleh senior, sekiranya tidak diberi


duit pelindungan.

2. Isikan setiap sampul surat dengan satu situasi dan gambar


kerangka orang lidi
3. Guru meminta ahli mengambil satu sampul surat yang
mengandungi arahan bagi analisis situasi itu.
4. Minta ahli renungkan selama 15 minit situasi yang mereka
dapat dan catatkan pada ruang kosong kerangka orang lidi.
5. Guru meminta setiap ahli secara bergilir-gilir menyatakan apa
yang difikirkan, apa yang dirasakan dan apa yang akan
dilakukan

ataupun

sudah

dilakukan

sekiranya

sudah

berhadapan situasi itu.


6. Guru membuat rumusan aktiviti yang dijalankan.

PENILAIAN :
1. Murid-murid perlu memberi perhatian dan tumpuan semasa
proses pembelajaran dijalankan.

RUMUSAN :

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 70


1. Apa yang difikirkan sama ada benar-benar tahu baik buruk,
rasa suka kepada perkara baik dan akan melakukan sesuatu
yang baik bergantung kepada ilmu, iman dan amal.

FALSAFAH

: Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.

3.4.11 AKTIVITI 11

BIDANG

TAJUK
OBJEKTIF

Akademik
:

Pengukuhan Bengkel Latih Tubi

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Menguasai kemahiran yang ditentukan dalam
mata pelajaran tertentu yang dibengkelkan.
2. Menunjukkan
pelajaran.

MASA
SASARAN

:
:

60 Minit

Pelajar GALUS

peningkatan

prestasi

dalam

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 71


BAHAN

Buku nota, alat tulis dan keperluan mengikut mata

pelajaran.
LANGKAH

1. GBKSM

membuat

temujanji

dengan

Guru

Kanan

Mata

Pelajaran (GKMP) atau Ketua Panitia untuk persediaan bahan


serta menjadi fasilitator bengkel.
2. GKMP atau Ketua Panitia memberikan latih tubi kepada muridmurid dan membimbing mereka untuk menyelesaikannya.
3. Latih tubi itu boleh diulang beberapa kali sekiranya muridmurid

belum

dapat

menguasai

kemahiran

yang

telah

disampaikan kepadanya.

PENILAIAN :
1. Murid harus menguasai kemahiran yang disampaikan oleh
guru mengikut mata pelajaran yang dibengkelkan.
RUMUSAN :
1. Membuktikan kepentingan latih tubi dalam meningkatkan
prestasi akademik.
FALSAFAH

1. Sedangkan parang kalau diasah menjadi tajam, inikan pula


akal manusia.
3.4.12 AKTIVITI 12

BIDANG

Akademik

TAJUK

Perkongsian Rasa (Lawatan Ke Institut Kemahiran

atau Sekolah
Menengah Teknik)
OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 72


1. Mengetahui bahawa mereka juga boleh berjaya
seperti murid yang lain.
2. Memahami

bahawa

dengan

perkongsian

rasa

dapat menambah semangat mereka untuk LULUS


dalam peperiksaan.
3. Pendedahan kepada peluang pendidikan yang
lebih luas dan menarik.
MASA

360 minit

SASARAN

Murid GALUS

BAHAN
LANGKAH

Tiada.

1. GBKSM mendapatkan murid yang sebelum ini dikenalpasti


Galus tetapi telah berjaya menjadi murid cemerlang.
2. GBKSM merancang dan menetapkan tarikh dan tempat
lawatan.
3. GBKSM memohon kebenaran PPD.
4. GBKSM membuat temujanji dengan tempat lawatan.
5. GBKSM membawa murid-murid ke tempat lawatan.
6. Murid yang dipilih perlu berkongsi pengalaman mereka belajar
sehingga berjaya menjadi seorang murid yang berjaya.
7. GBKSM

perlu

menggalakkan

murid

bersoal

jawab

dan

berkongsi perasaan bersama.


8. Akhirnya, GBKSM perlu membuat penegasan falsafah aktiviti
dan bedah pasca program ini.

PENILAIAN :
1. Murid akan dapat melihat sendiri kejayaan yang dikecapi oleh
mereka

yang sudah berjaya

pengalaman dan kejayaan.

dan

sama-sama

berkongsi

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 73

RUMUSAN :
1. Guru

memberi

penekanan

kepada

murid-murid

bahawa

mereka boleh berjaya sekiranya sanggup berusaha gigih


untuk berjaya.

FALSAFAH

: Hendak seribu daya, tak nak seribu dalih

LAMPIRAN 4
Nama Murid
Kelas:

:
:

____________________________________

____________________________________

Instrumen Pelaksanaan Program


Program Kaunseling Berfokus Bidang Akademik - Galus
Arahan: Sila Tandakan ( / ) Mengikut Skala Berikut :
1-Setuju 2- Kurang Setuju 3-Tidak Setuju

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 74


BI
L
1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19

20
21

PERKARA
MODUL 1 (ICE BREAKING)
Saya boleh mengenalpasti perbezaan ciri-ciri individu.
Saya boleh membandingkan potensi setiap individu.
Saya akan menunjukkan kesyukuran kepada anugerah
Tuhan.
Saya akan menunjukkan sifat hormat kepada perbezaan
individu.
MODUL 2 (GARIS MATLAMAT)
Saya boleh mengenalpasti matlamat diri dengan jelas.
Saya boleh menyatakan cara untuk mencapai matlamat
diri.
MODUL 3 (INVENTORI MINAT BELAJAR)
Saya boleh mengenalpasti potensi diri.
Saya mengetahui kekuatan dan kelemahan diri.
Saya mengetahui potensi diri.
MODUL 4 (DIALOG IBU BAPA)
Saya boleh mengenalpasti masalah diri.
Saya boleh mewujudkan kumpulan sokongan yang
mantap untuk membantu perubahan tingkahlaku diri.
MODUL 5 (MOTIVASI-GRAF KEHIDUPAN)
Saya boleh membuat analisis pengalaman hidup, susah,
senang, suka dan duka.
Saya boleh mencari kekuatan kendiri.
Saya sanggup memberi peluang berkongsi pengalaman
berasaskan kejujuran dan sikap terbuka.
Saya tahu cara melahirkan rasa bersyukur.
Saya tahu menimbulkan kemesraan dan empati.
Saya tahu menilai diri sendiri melalui cermin orang lain.
MODUL 6 (MOTIVASI - ANJAKAN DIRI)
Saya telah menyedari akan pentingnya melakukan
sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh demi
mencapai cita-cita.
Saya juga menyedari setiap kerja yang hendak
dilakukan memerlukan perancangan yang betul.
MODUL 7 (PENGURUSAN MASA)
Saya boleh mengenalpasti apa yang mereka lakukan
dalam satu hari.
Saya dapat mengenalpasti jenis aktiviti berfaedah yang
boleh dijalankan.
MODUL 8 (KEMAHIRAN MENDENGAR)

SKOR
1

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 75


22
23
24

25
26
27

28
29
30

31
32

33
34

Saya mengetahui kemahiran mendengar yang berkesan.


Saya mengenalpasti halangan yang mempengaruhi
dalam proses mendengar.
Saya dapat mempertingkatkan kosentrasi dalam
pengajaran dan pembelajaran.
MODUL 9 (KEMAHIRAN BERTANYA)
Saya mahir menggunakan kemahiran bertanya dalam
aktiviti pembelajaran.
Saya berani untuk mengemukakan soalan.
Saya dapat meningkatkan prestasi akademik sekiranya
selalu menggunakan kemahiran bertanya.
MODUL 10 (KEMAHIRAN MENGINGAT)
Saya mengenalpasti sebab dan akibat seseorang
mengabaikan pelajaran.
Saya memberi peluang ahli menganalisis sikap diri
sendiri.
ini dapat menjentik minda dan mencuit hati budi saya.
MODUL 11 (PENGUKUHAN - BENGKEL LATIH TUBI)
Saya dapat menguasai kemahiran yang ditentukan
dalam mata pelajaran tertentu yang dibengkelkan.
Aktiviti yang saya sertai membantu saya meningkatkan
prestasi akademik.
MODUL 12 (PERKONGSIAN RASA)
Saya mengetahui bahawa saya juga boleh berjaya
seperti murid lain.
Saya memahami bahawa dengan perkongsian rasa
dapat menambah semangat saya untuk LULUS dalam
peperiksaaan.

LAMPIRAN 5

JADUL GRAF PRESTASI

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 76


Ujian /
Mata
Pelajaran

Mata Pelajaran

Peratus
Keseluruh
an

Tahun
Lepas
Ujian 1
Ujian 2
Pertengah
an Tahun
Ujian 3
Ujian 4
Percubaan
Akhir
Tahun
Target

LAMPIRAN 6
GRAF PRESTASI DIRI

MARKAH

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 77

JENIS UJIAN

LAMPIRAN 7

KEMANA ANDA

UPSR

) SEKOLAH BERASRAMA PENUH

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 78

PMR

SPM

STPM

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) SM. AGAMA
) SM. HARIAN
) SM BESTARI
) SEKOLAH KLUSTER
) MRSM
) SM. BERASRAMA PENUH
) MAKTAB TENTERA DIRAJA
) SM. TEKNIK
) SM. HARIAN BIASA
) PUSAT GIAT MARA
) IKM
) TINGKATAN 6
) MATRIKULASI / UNIVERSITI
) INSTITUSI PERGURUAN
) POLITEKNIK
) ILP
) IKM
) INSTITUSI LAIN
)UNIVERSITI
) INSTITUSI PERGURUAN
) POLITEKNIK
) ILP
) IKM
) INSTITUSI LAIN

4.0 PROGRAM DISIPLIN PONTENG

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 79

PROGRAM
PONTENG
BIDANG
DISIPLIN - PONTENG
SIFAR
AKTIVITI
BI
L
1

Mengenal Diri

Diari Hidup

Peningkatan Kehadiran Ke
Sekolah

Luahan Rasa

Sentuhan Kendiri

Paparan Slaid

Lawatan

Graf Prestasi Diri

9
1
0

Ceritaku

TAJUK

Riadah dan Apresiasi

4.1

PANDUAN

PELAKSANAAN

4.1.1 PENDAHULUAN
Ponteng sekolah atau

ponteng kelas merupakan satu kelakuan yang tidak diingini yang


berlaku dalam sistem persekolahan hari ini.Perlakuan ini juga, pasti
akan membawa masalah-masalah disiplin yang lain jika tidak

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 80


dibendung dan dikawal.Masalah ini juga, jika dibiarkan berterusan
akan menganggu pelaksanaan rancangan program pendidikan
negara. Maka adalah diakui bahawa tugas menyelesaikan masalah
ponteng terpaksa melalui satu proses yang amat rumit.Programprogram sokongan perlu diadakan sebagai usaha pencegahan dan
pemulihan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Oleh itu, program
kaunseling berfokus yang dikendalikan oleh GKSM merupakan satu
usaha murni bagi membantu menyelesaikan masalah ini dan
merealitikan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mengatasi
masalah disiplin.

4.1.2 MATLAMAT
Bagi membantu dan menyelesaikan masalah disiplin yang semakin
meruncing dalam konteks pendidikan.

4.1.3 OBJEKTIF

4.1.1.

Untuk mengatasi masalah disiplin dan punca salah laku


yang lain

4.1.2.

Untuk meningkatkan prestasi akademik

4.1.3.

Untuk mengawal gejala sosial di kalangan remaja sekolah

4.1.4.

Untuk mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan


melancarkan perancangan perjalanan sekolah

4.1.5.

Untuk

meringankan

peranan

pengurusan

dan

pembelajaran di sekolah
4.1.4 RASIONAL

Punca

permasalahan

masalah ponteng.

disiplin

murid-murid

berpunca

daripada

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 81

4.1.5 SASARAN
Pelajar yang ponteng:
4.1.5.1

Ponteng kelas

4.1.5.2

Ponteng sekolah

4.1.5.3

Ponteng perhimpunan

4.1.5.4

Ponteng aktiviti ko-kurikulum

4.1.6 PELAKSANAAN
4.1.1.

Mengenal Diri

4.1.2.

Diari Hidup

4.1.3.

Peningkatan Kehadiran Ke Sekolah

4.1.4.

Luahan Rasa

4.1.5.

Sentuhan Kendiri

4.1.6.

Paparan Slaid

4.1.7.

Lawatan

4.1.8.

Graf Prestasi Akademik

4.1.9.

Ceritaku

4.1.10. Riadah Dan Apresiasi

4.1.7 PENILAIAN

4.1.7.1

GRAF KEHADIRAN

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 82

JUMLAH HARI

2
0

1
5

1
0

0
JA
N

4.1.7.2

FEB

MA
C

AP
R

MEI

JUN

JULA
I

OGO
S

SEP
T

OKT

GRAF PRESTASI DIRI

JADUAL PRESTASI AKADEMIK


UJIAN / MATA

BM

BI

MT

SN

SEJ

GRAF PRESTASI

MP

MP

MP

MP

MP

MP

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 83


PELAJARAN
TOV
OTR 1
OTR 2
ETR

100
90
80

MARKAH (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
TOV

OTR 1

OTR 2

ETR

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 84

4.1.8 PENUTUP

Diharapkan agar modul berfokus masalah ponteng dapat memberi implikasi


atau impak yang positif ke arah mengurangkan masalah disiplin dan
meningkatkan sahsiah murid dalam dunia globalisasi yang mencabar pada
hari ini.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 85

4.2 PROSES KERJA

BIL

PROSES KERJA

PERSONALIA

CATATAN

1.

Menyediakan kertas kerja


modul ponteng

GBKSM

2 minggu ( JAN)

2.

Mengadakan mesyuarat
bersama

Pentadbir / Semua Guru

2 jam

3.

Mengesan murid
ponteng

Guru Tingkatan / Disiplin

40 minit

4.

Menyenaraikan murid
ponteng

Unit Disiplin / GBKSM

1 jam

5.

Mengadakan temujanji
dengan murid ponteng

GBKSM

40 minit

6.

Melaksanakan modul
mengikut urutan

GBKSM

Setiap bulan 1
modul

7.

Mendapatkan prestasi
akademik murid ponteng

Guru Tingkatan /
SU Peperiksaan

2 minggu

8.

Mencatatkan peningkatan
kehadiran dan prestasi
akademik

GBKSM

1 minggu

Membuat analisa
kehadiran dan prestasi
akademik

GBKSM

1 minggu

9.

10.

Membuat graf penilaian

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 86

11.

dan laporan

GBKSM

2 minggu

Membuat kajian tentang


keberkesanan modul

GBKSM

2 minggu
(Laporan dihantar
kepada
Pentadbir, Unit
Disiplin & PPD)

4.3 CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN


PROGRAM SIFAR PONTENG

MULA

Menyediakan Kertas Kerja


Mengadakan Mesyuarat

Mengesan Murid Ponteng

Menyenaraikan Murid Ponteng

Mengadakan Temujanji

Melaksanakan Modul

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 87

Mendapatkan Prestasi Akademik

Mencatat Kehadiran

Membuat Analisa Dan Graf

Membuat Kajian Keberkesanan


Program
4.0 PENUTUP
MODUL
Modul dilaksanakan
sepanjang tahun

4.4 PROGRAM PONTENG SIFAR

4.4.1 AKTIVITI 1

Bidang

Disiplin

Tajuk

Ponteng (Mengenal Diri)

Objektif

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. memberi maklumat peribadi/resume
2. mengenal kekuatan dan kelemahan diri

Masa

40 minit

Sasaran

Murid ponteng

Bahan
LANGKAH

Borang maklumat peribadi

1. GBKSM mendapat senarai nama murid daripada unit disiplin


dan guru tingkatan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 88


2. GBKSM membuat temuduga dengan murid-murid dalam
senarai nama ponteng (mengelaskan semua murid berikut
berdasarkan kumpulan/jantina/tingkatan)
3. GBKSM

membuat

temujanji

dengan

kumpulan

tertentu

mengikut jadual yang telah ditetapkan


4. GBKSM mengedarkan borang maklumat peribadi dan memberi
penerangan tentang cara-cara mengisi borang maklumat
peribadi
5. GBKSM mengumpul maklumat peribadi murid dan difailkan

Penilaian

: Murid dapat mengenal diri sendiri.

Rumusan

1. Dengan borang maklumat peribadi yang dikumpulkan kita


dapat mengumpul maklumat dan mengenal latar belakang
murid
Falsafah

: Tak Kenal MakanTak Cinta

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 89

4.4.2 AKTIVITI 2

Bidang

Disiplin

Tajuk

Ponteng (Diari Hidupku)

Objektif

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Memberi

maklumat

tentang

jadual

aktiviti

seharian
2. Merekod aktiviti dalam jadual seharian murid
Masa

40 minit

Sasaran

Murid ponteng

Bahan
LANGKAH

Pen dan lampiran 1 dan 2

1. GBKSM mengumpul murid yang telah dikenalpasti terlibat


lanjutan dari aktiviti yang telah lepas
2. GBKSM menerangkan tujuan perjumpaan aktiviti kelompok

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 90


3. Murid-murid diminta menceritakan aktiviti kehidupan seharian
secara bergilir-gilir
4. Murid-murid diminta mencatat aktiviti dalam jadual Sehari
Dalam Hidupku
i.

Hari Persekolahan

ii.

Hari Cuti

5. GBKSM mengumpul hasil murid untuk tujuan penilaian

Penilaian

1. GBKSM mengenalpasti dan menganalisa aktiviti murid-murid


untuk tujuan pembaikan masalah ponteng di kalangan murid.

Rumusan
1. GBKSM

:
dapat

mengenalpasti

punca

ponteng

dan

menggunakan pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan


masalah murid

Falsafah
Masa Itu Emas

: Hargai Masa Kerana Masa Tidak Akan Berulang-

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 91

LAMPIRAN 1

Aktiviti Hari Persekolahan

Masa
6.00 -7.00 pg
7.00 - 8.00 pg
8.00 - 9.00 pg
9.00 -10.00 pg
10.00

-11.00

pg
11.00

-12.00

tgh
12.00

-1.00

Aktiviti

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 92


ptg
1.00

- 2.00

ptg
2.00 - 3.00ptg
3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

ptg
4.00
ptg
5.00
ptg
6.00
mlm

LAMPIRAN 2

Aktiviti Hari Cuti

Masa
6.00 -7.00 pg
7.00 - 8.00 pg
8.00 - 9.00 pg
9.00 -10.00 pg
10.00

-11.00

Aktiviti

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 93


pg
11.00

-12.00

tgh
12.00

-1.00

ptg
1.00

- 2.00

ptg
2.00 - 3.00ptg
3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

ptg
4.00
ptg
5.00
ptg
6.00
mlm

4.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Ponteng (Peningkatan Kehadiran Ke Sekolah)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. mengurangkan kes ponteng kelas dan ponteng
sekolah
2. meningkatkan jati diri murid-murid

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 94


3. meningkatkan

hubungan

yang

baik

dengan

GBKSM
MASA

Setiap waktu pagi hari persekolahan

SASARAN

Murid ponteng

BAHAN
LANGKAH

Borang prestasi kehadiran

1. Murid-murid berjumpa dengan GBKSM setiap pagi sebelum


perhimpunan
2. GBKSM akan menandakan kehadiran
3. GBKSM memberi sentuhan mesra dan nilai murni
4. Kehadiran murid-murid akan membuat melalui graf kehadiran
setiap minggu/bulan

Penilaian

1. Murid-murid

merasakan

kehadirannya

ke

sekolah

amat

diperlukan kerana adanya keprihatinan daripada GBKSM

Rumusan

1. Program ini akan dapat melihat analisa kehadiran murid


melalui catatan kehadiran dan graf peningkatan kehadiran
Falsafah

1. Masa Depan Itu Di Beli Oleh Masa Depan Sekarang Samuel


Johnson

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 95

4.4.4 AKTIVITI 4

BIDANG

TAJUK

OBJEKTIF

Disiplin
Ponteng (Luahan Rasa)
Pada akhir aktiviti murid dapat:
1. Mengeluarkan isi hatinya
2. Dapat mengetahuai masalah murid
3. Membantu murid mengatasi masalahnya

MASA

40 minit

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 96


SASARAN

BAHAN
LANGKAH

Murid ponteng
:

Kertas A4

1. Murid ditanya tentang masalah yang dihadapi


2. Murid diminta meluahkan rasahatinya pada kertas A4
3. GBKSM mengutip dan membaca luahan hati murid

Penilaian

: GBKSM prihatin terhadap luahan rasa murid

Rumusan

1. Dapat memberi nasihat dan menggunakan pendekatan yang


sesuai untuk menyelesaikan masalah murid

Falsafah

: Tiada Masalah Yang Tidak Dapat Diselesaikan

4.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Ponteng (Kaunseling Individu/sentuhan kendiri)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Mempunyai

inisiatif

diri

untuk

mengurangkan

masalah ponteng
2. Meningkatkan keyakinan diri untuk menghadapi
kehidupannya
MASA

40 minit

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 97


SASARAN

BAHAN
LANGKAH

Murid ponteng
:

Soal selidik kehadiran murid

1. GBKSM membuat temujanji dengan murid


2. GBKSM mengetahui perkembangan kehadiran murid melalui
soal selidik kehadiran murid
3. GBKSM memberi galakan dan sokongan
4. GBKSM membuat pemantauan sepanjang masa

Penilaian

: Murid dapat menangani masalah ponteng dengan

yakin

Rumusan

1. Kasih sayang daripada pihak sekolah membantu murid


mengarah ke hala tuju yang positif

Falsafah

: Hendak Seribu Daya Tak Hendak Seribu Dalih

4.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Disiplin

Tajuk

Ponteng (Paparan Slaid Masalah Tingkahlaku)

Objektif

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Membuat perbandingan melalui slaid salah laku
2. Menilai salah laku yang baik dan buruk
3. Mendapat

iktibar

ditayangkan
Masa

40 minit

daripada

salah

laku

yang

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 98


Sasaran

Bahan
Langkah

Murid ponteng
:

Slaid salah laku, kertas A4,LCD

1. Murid ponteng dibawa ke dalam bilik kaunseling


2. Murid ditayangkan dengan slaid salah laku
3. GBKSM meminta murid memberikan pendapat tentang slaid
salah laku yang ditayangkan

Penilaian

1. GBKSM memberi kertas A4 kepada murid untuk mencatat baik


dan buruknya slaid yang ditayangkan

Rumusan

1. Melalui tayangan slaid tadi, murid dapat membandingkan


tingkah laku-tingkah laku yang baik dan tidak baik dan
menilaikannya semula kepada masalah mereka
Falsafah

: Hidup Penuh Dugaan Dan Cabaran

4.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Ponteng (Program Lawatan Ke Pusat Pemulihan

Akhlakuniversiti)
OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti lawatan murid dapat:


1. Pendedahan tentang akibat tindakan salah laku
murid
2. Kesedaran diri dan mewujudkan rasa keinsafan
3. Menghargai masa seharian dan masa hadapan

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 99


MASA

1 hari

SASARAN

Murid ponteng

BAHAN
Langkah

Pengangkutan dan sumber kewangan

1. GBKSM merancang dan menetapkan tarikh lawatan


2. GBKSM memohon kebenaran lawatan daripada pihak PPD
3. GBKSM membuat temujanji program dengan pusat yang
dilawati
4. GBKSM membawa murid-murid ponteng ke pusat pemulihan
akhak
5. Murid-murid menyaksikan aktiviti dan bersoal jawab dengan
penghuni pusat pemulihan akhlak
6. GBKSM membuat post moterm lawatan bersama murid
ponteng

Penilaian

1. Murid-murid dapat menyaksikan dan menginsafi diri bahawa


betapa ruginya ponteng sekolah, membuang masa dan
terlibat dengan akiviti salah laku

Rumusan

1. GBKSM dapat memberi kesedaran diri dan mewujudkan rasa


keinsafan dikalangan murid ponteng agar tidak terlibat
dengan tindakan salah laku

Falsafah : Menyimpang Seinci, Rugi Seribu Batu ( Peribahasa Cina)

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 100

4.4.7 AKTIVITI 8

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Ponteng (Prestasi Akademik)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Dapat melihat perbandingan dan membuat
analisa prestasi akademik

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 101


2. Dapat idea bagaimana untuk meningkatkan
prestasi akademik
Masa

40 minit

Sasaran

Murid ponteng

Bahan

Langkah

Markah ujian bulanan

1. GBKSM membuat perbandingan antara 2 markah ujian


bulanan
2. GBKSM

membuat

analisa

markah

bagi

setiap

mata

pelajaran dengan melukis graf


3. GBKSM meminta murid memberi sebab berdasarkan graf
yang dibuat
4. GBKSM meminta murid memberi cadangan bagaimana
untuk

meningkatkan prestasi akademik pada ujian akan

datang

Penilaian

1. Murid sedar bahawa tingkah laku pnteng menyebabkan


prestasi akademik menurun

Rumusan

: Kehadiran yang konsisten dapat meningkatkan prestasi

akademik
Falsafah

: Kejayaan Tidak Datang Kepada Manusia Yang Leka

4.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Ponteng (Ceritaku)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 102


1. menilai pentingnya sayang akan diri dan keluarga
Masa

Sasaran

40 minit
Murid ponteng

Bahan

Cerita pendek, album keluarga

Langkah-Langkah :
1. GBKSM bercerita cerita pendek berkaitan kasih sayang dan
menunjukkan album keluarga
2. Murid menyatakan sejauh mana dia menyayangi dirinya dan
keluarganya
3. GBKSM menerangkan bagaimana murid boleh menunjukkan
kasih sayang kepada orang-orang yang berkaitan
4. GBKSM mengaitkan perilaku ponteng telah mengugat kasih
sayang dan cita-cita yang diharapkan

Penilaian

1. Murid

lebih

menyayangi

diri

dan

keluarganya

dan

mengurangkan tingkah laku ponteng

Rumusan

1. Kasih sayang sangat penting dalam mempengaruhi tingkah


laku murid

Falsafah
4.4.10

: Sayangi Diri Anda Dan Keluarga Anda

AKTIVITI 10

Bidang

Disiplin

Tajuk

Ponteng (Riadah/ Appresiasi )

Objektif

Pada akhir aktiviti murid dapat:

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 103


1. Dapat mendekati murid-murid ponteng secara
lebih Mesra
2. Dapat mengembirakan hati murid
3. Dapat menghilangkan stres murid
4. Penghargaan
Masa

2 hari 1 malam

Sasaran

Murid ponteng/ibubapa/komuniti

Bahan
Langkah

Sumber kewangan, pengangkutan, tajaan

1. GBKSM mendapat senarai nama murid


2. GBKSM menetapkan lokasi riadah
3. GBKSM menguruskan borang pelancongan dan kebenaran ibu
bapa
4. GBKSM mencari sumber kewangan dan tajaan
5. merancang aktiviti riadah
6. Penglibatan Ibu Bapa dan komuniti

Penilaian

1. Murid merasa seronok kerana mereka rasa dihargai dan tidak


akan ponteng lagi

Rumusan

1. Riadah ini dapat memberi peluang kepada murid-murid lebih


mesra dan berkongsi maklumat dengan GKSM tanpa ada rasa
rendah diri untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 104


Falsafah

1. Kurang Semangat Mengakibatkan Lebih Banyak Kegagalan


Berbanding Kurangya Kebijaksanaan Atau Kemahiran (Flower
A. Newhouse)

PROGRAM
PERMATA
BIDANG
DISIPLIN
KASIH

TINGKAH LAKU

DEVIEN

AKTIVITI
BI
L
1

Ice Breaking

Matlamat dan Etika


Kelompok

Muhasabah Diri

Main peranan

Pendedahan Kendiri

Simulasi

Kisah Benar (Tayangan


Video)

Kemahiran Komunikasi

9
1
0

Seikhlas Hati Seluhur Budi

5.0 PROGRAM DISIPLIN

Sehati Sejiwa

TINGKAH LAKU DEVIAN

TAJUK

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 105

5.1 PANDUAN PELAKSANAAN

5.1.1 PENDAHULUAN

Masalah tingkah laku devian dalam kalangan remaja sekolah


semakin berleluasa

amatlah membimbangkan pihak sekolah.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 106


Kebanyakan mereka ini melakukan tingkah laku negatif ini kerana
terpengaruh dengan rakan sebaya atau mengikut trend terkini
serta mementingkan keseronokan duniawi semata-mata tanpa
memikirkan kesan buruk yang akan berlaku. Golongan murid ini
juga sebenarnya tidak mendapat sokongan daripada individu yang
hampir dengan diri mereka dalam membentuk tingkah laku yang
baik.

Sehubungan dengan itu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


Kementerian Pelajaran Malaysia

telah merancang satu program

iaitu Program Permata Kasih yang diharapkan dapat membantu


murid ini agar lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Adalah
diharapkan program ini mampu menyentuh fitrah dan jiwa nurani
mereka supaya murid ini mampu berubah bermula dari dalam diri
mereka sendiri.

5.1.2 MATLAMAT

Melahirkan pelajar yang menghargai diri sendiri dan seterusnya


cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

5.1.3 OBJEKTIF
5.1.1.

Mengurangkan tingkah laku devian dalam diri murid.

5.1.2.

Memberi

kesedaran

kepada

murid

tentang

tanggungjawab dalam membentuk keperibadian yang


mulia dan berwibawa.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 107


5.1.3.

Membina dan mengukuhkan lagi peribadi murid dengan


pelbagai teknik untuk meningkatkan kualiti diri melalui
motivasi.

5.1.4.

Menanamkan semangat mencapai kecemerlangan dan


berjaya

dalam

semua

lapangan

hidup

termasuklah

pembelajaran.
5.1.5.

Melahirkan kumpulan murid yang mampu menjadi contoh


kepada murid bermasalah lain.

5.1.4 SASARAN
Kelompok murid yang bermasalah tingkah laku devian.

5.1.5 PELAKSANAAN
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MODUL
Ice-Breaking
Matlamat Dan Etika Kelompok
Muhasabah Diri
Main Peranan
Pendedahan Kendiri
Simulasi
Kisah Benar (Tayangan Video)
Kemahiran Komunikasi
Seikhlas Hati Seluhur Budi
Sehati Sejiwa

MASA
40 MINIT
40 MINIT
40 MINIT
45 MINIT
40 MINIT
40 MINIT
40 MINIT
40 MINIT
45 MINIT
60 MINIT

BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER

5.1.6 PENILAIAN

5.1.1.

Borang Soal Selidik Skala Sikap

Lampiran 2

5.1.2.

Instrumen Penilaian program Lampiran 3

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 108


5.1.7 PENUTUP

Adalah

diharapkan

program

ini

dapat

berjalan

seperti

yang

dirancang. Semoga objektif untuk menghasilkan kumpulan murid


yang mempunyai sikap dan akhlak yang baik dan dapat membuat
perubahan dalam diri mereka akan tercapai dan seterusnya dapat
menjadi contoh kepada pelajar lain.

5.2 PROSES KERJA

PROSES KERJA
Mengenal pasti masalah murid
berdasarkan maklumat melalui Unit
Disiplin

PERSONALI
CATATAN
A
GBKSM
1 minggu
Guru
Disiplin
TEMPOH

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 109


Klasifikasikan jumlah murid dalam
kumpulan kecil

2 hari

GBKSM

Dapatkan data murid yang terkini


daripada guru disiplin

1 hari

GBKSM
Guru
Disiplin

Murid mengisi Borang Profil Murid

1 hari

GBKSM

Ujian Pra

1 hari

GBKSM

1 bulan

GBKSM

9 bulan

GBKSM

5 bulan

GBKSM

Ujian Pos

1 hari

GBKSM

Mengadakan temubual soal selidik


terhadap guru kelas mengenai perubahan
tingkah laku pelajar berkenaan.

2 hari

GBKSM

Membuat analisis ujian pos

1 hari

GBKSM

Menyediakan laporan lengkap bagi setiap


kali perjumpaan

2 hari

GBKSM

Bentang laporan kepada pengetua

1 hari

GBKSM

Hantar laporan kepada Unit HEM

1 hari

GBKSM

Hantar laporan kepada PPD

1 hari

GBKSM

Tindakan susulan

1 hari

GBKSM

Ice-breaking dan memberikan rasional


program yang akan dijalani kepada murid
Menjalankan modul Permata Kasih
(Tingkah Laku Devian)
Pelajar mengikuti proses kaunseling
individu, kelompok / program khas.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 110

5.3 CARTA ALIRAN

Mula
Mengadakan Mesyuarat jawatankuasa pelaksana Program Kaunseling Berfokus.
Mendapatkan maklumat pelajar bertingkah laku devian melalui unit disiplin.

Mengumpul pelajar yang telah dikenalpasti sebagai devian dan rasionalkan mereka
Mengedarkan borang profil pelajar
Mengadakan ujian pra tingkah laku devian
Laksanakan program (Permata Kasih) tingkah laku devian
Dapatkan laporan prestasi disiplin dan akademik murid daripada Guru disiplin dan guru kelas

Mengadakan Ujian Pos dan Penilaian

Tidak Capai

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok


Capai

Sediakan laporan program


Bentangkan laporan program
Tamat

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 111

5.4 PROGRAM PERMATA KASIH


5.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

TAJUK

OBJEKTIF

Disiplin (Tingkah Laku Devian)


Ice-Breaking
Di akhir aktiviti murid dapat :
1. Mewujudkan satu kelompok yang mempunyai rasa
tanggungjawab dan bekerjasama.
2. Mengeratkan hubungan sesama ahli kelompok
3. Membina

kepercayaan

dan

kekuatan

bagi

mempertahankan kelompok.
MASA

40 minit

SASARAN

10 orang murid berkelakuan devian

BAHAN

Kertas A4

LANGKAH

1. Set Induksi : GBKSM bertanya khabar kepada murid dan


memperkenalkan diri beliau.
2. Setiap ahli kumpulan akan memperkenalkan diri masingmasing secara sukarela.
3. Setiap ahli akan mengingati dan mengulangi biodata ahli
disebelah kiri dan kanan masing-masing.
4. GBKSM akan meminta setiap ahli menerangkan matlamat,
tujuan dan peranan mereka di dalam kelompok.
5. GBKSM akan menerangkan matlamat, tujuan dan peranan
SEBENAR ahli di dalam kelompok.

Penilaian :

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 112


1. Murid berinteraksi dengan ahli dalam kumpulan.

Rumusan :
1. Murid dapat mengetahui tentang peranan dan matlamat
mereka mengikuti aktiviti yang dijalankan.

Falsafah : Bantu diri untuk membantu orang lain.

5.4.2 AKTIVITI 2

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 113


BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Etika dan Matlamat Kelompok

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :


1. Menyenarai

dan

mempersetujui

satu

garis

panduan tatacara disiplin kumpulan.


2. Mewujudkan perasaan saling mempercayai dalam
kalangan ahli kumpulan
MASA

40 minit

SASARAN

10 murid yang berkelakuan devian

BAHAN

Kertas A4 dan pen

LANGKAH

1. Murid-murid diminta berbincang sesama ahli kumpulan dan


menyenaraikan langkah satu garis panduan tatacara disiplin
ahli kumpulan dan ditulis di atas kertas A4.
2. GBKSM

meminta

murid-murid

menandatangani

satu

perjanjian ,mematuhi tatacara disiplin kumpulan.


3. Perjanjian ini diguna pakai dalam semua aktiviti kelompok.

Penilaian :
1. Murid-murid mempercayai ahli kumpulan kerana tatacara
disiplin sudah dibincang bersama.

Rumusan :

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 114


1. Setiap kelompok mengandungi etika dan tatacara disiplin
kumpulan yang harus dipatuhi.

Falsafah :
1. Murid-murid

mendapati

berada

dalam

kelompok

berbeza dengan pengalaman di dalam kelas.

5.4.3 AKTIVITI 3

adalah

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 115


BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Muhasabah Diri

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :


1. Memberi kesedaran kepada setiap ahli kelompok
bahawa setiap individu mempunyai sifat untuk
melakukan kebaikan.
2. Membantu setiap ahli kelompok mengenalpasti
emosi masing-masing.
3. Membimbing

ahli

kelompok

mengawal

emosi

dalam pelbagai situasi.


4. Memberi kesedaran kepada setiap ahli kelompok
bahawa setiap individu mempunyai sifat untuk
melakukan kebaikan.
5. Membantu setiap ahli kelompok mengenalpasti
emosi masing-masing.
6. Membimbing

ahli

kelompok

mengawal

emosi

dalam pelbagai situasi.


MASA

40 minit

SASARAN

10 murid yang berkelakuan devian

BAHAN

Kertas A4 dan pen

LANGKAH

1. Set Induksi : GBKSM bertanya kepada murid siapakah individu


yang paling mereka sayang.
2. Ahli kelompok diminta duduk dalam bulatan.
3. GBKSM mengedarkan kertas A4 kepada murid.
4. GBKSM meminta pelajar melukis wajah orang yang paling
disayangi dan paling dibenci.
5. GBKSM meminta murid mengoyakkan gambar orang yang
paling dibenci kemudian gambar orang yang paling disayangi.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 116


6. GBKSM

membuat

refleksi

terhadap

aktiviti

yang

telah

dijalankan.

Penilaian

1. Murid melakukan aktiviti melukis gambar / potret individu


yang dibenci dan disayangi.

Rumusan

1. Mendidik murid supaya lebih menghargai individu yang paling


hampir dengan mereka dan menjauhi perasaan benci dan
dendam sesama manusia

Falsafah

1. Kalau seorang yang benci pada diri kita, ramai lagi orang yang
akan sayang pada kita.

5.4.4 AKTIVITI 4

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 117


BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Main Peranan

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :


1. Mendapat kesedaran mengenai peri pentingnya
tutur kata

dan tingkahlaku yang sopan dalam

kehidupan seharian.
2. Menyedari pentingnya budi bahasa dan adab
sopan.
MASA

45 minit

SASARAN

Murid yang berkelakuan devian

BAHAN

Dua buah kerusi

LANGKAH

1. GBKSM menyapa murid dan bertanyakan khabar mereka.


2. GBKSM

bercerita

tentang

cerita

terkini

di

pawagam.Contohnya Transformers
3. GBKSM memaklumkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari
tersebut iaitu aktiviti main peranan.
4. GBKSM memberikan masa selama 10 minit kepada muridmurid dan meminta mereka memikirkan konflik yang pernah
berlaku di antara mereka dengan orang yang rapat dengan
mereka

seperti

ibu

bapa,

abang,makcik,pakcik

dan

sebagainya.
5. Setelah tamat tempoh yang diberikan,murid-murid akan
diminta bergilir-gilir melakonkan kembali konflik yang pernah
dialaminya.
6. Setelah semua murid selesai menjalankan aktiviti tadi, GBKSM
akan membuat rumusan .

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 118


Penilaian

1. Murid-murid menjalankan aktiviti main peranan.

Rumusan

1. Pengalaman murid-murid melakukan aktiviti main peranan


akan dapat

memberi kesedaran serta merta

perasaan orang terhampir dengan mereka


disakiti

Falsafah

1. Buang yang keruh , ambil yang jernih.


2. Air dicincang takkan putus.

tentang

yang pernah

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 119


5.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Pendedahan Kendiri

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :


1. Berkongsi maklumat, pengalaman, iktibar dan
pengajaran.
2. Memberi kesedaran kepada setiap ahli kelompok
bahawa setiap individu mempunyai peluang untuk
berubah.
3. Membantu setiap ahli kelompok mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan diri masing-masing

MASA

45 minit

SASARAN

10 orang murid bertingkah laku devian

BAHAN

LANGKAH

1. Set Induksi : GBKSM bercerita mengenai pengalaman masa


lampau diri beliau kemudian bertanya kepada murid siapakah
diantara mereka yang ingin berkongsi pengalaman hidup.
2. Murid diminta untuk duduk di dalam bulatan.
3. GBKSM memberi tajuk Mengapa saya perlu berubah. Muridmurid diminta berfikir sejenak.
4. Setiap

murid secara sukarela memberi pendapat diri beliau

tentang tajuk yang dibincangkan dari sudut positif dan negatif.


5. Ahli kumpulan digalakkan memberi respon terhadap apa yang
diceritakan oleh ahli kelompok.
6. GBKSM membuat rumusan berdasarkan pandangan murid

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 120


Penilaian

1. Murid berkongsi pengalaman dan maklumat

Rumusan

1. Menggalakkan

murid-murid

supaya

berani

berkongsi

pengalaman sesama ahli kelompok

Falsafah

1. Tidak ada sesiapa yang boleh mengubah diri kita kecuali diri
kita sendiri.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 121


5.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Simulasi

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :


1. Membezakan

tingkahlaku

negatif

atau

positif

semasa murid berinteraksi


2. Memupuk sikap saling menghormati antara satu
sama lain.
3. Membina kemahiran berkomunikasi.
4. Menjalinkan hubungan yang mesra antara rakan.
MASA

40 minit

SASARAN

10 orang murid bertingkah laku devian

BAHAN

Kertas A4

LANGKAH

1. Set Induksi : Guru bertanya kepada pelajar tentang gaya


bahasa remaja terkini.
2. Murid

duduk

dalam

bulatan

dan

dikehendaki

mencari

pasangan masing-masing.
3. GBKSM memberi taklimat kepada murid tentang aktiviti yang
akan dijalankan.
4. GBKSM menyediakan beberapa situasi yang sering berlaku
dalam kehiduan pelajar. (Lampiran 1)
5. GBKSM meminta wakil pasangan untuk membuat cabutan
untuk memilih situasi yang akan dilakonkan nanti.
6. Setiap pasangan perlu melakonkan mengikut situasi dan
watak yang diperolehi.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 122


7. GBKSM meminta pelajar yang lain untuk menilai sama ada
tingkah laku atau komunikasi murid sesuai digunakan atau
tidak dalam kehidupan harian mereka.
8. Seterusnya GBKSM menerangkan kepada murid sebenarnya
mereka tidak sedar tentang percakapan yang digunakan
dalam kehidupan harian mereka adalah agak kasar dan tidak
bersesuaian dengan norma-norma masyarakat kita.

Penilaian

1. Murid melakonkan watak dalam situasi yang dihadapi.

Rumusan

1. Saling menghargai dan hormat menghormati sesama manusia


serta mengamalkan komunikasi yang berkesan.

Falsafah

1. Rasa hormat dan penghargaan akan lebih bermakna apabila


kita mengamalkan cara berkomunikasi yang baik.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 123


5.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Kisah Benar (Tayangan Video)

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :


1. Melahirkan murid yang menghargai individu yang
banyak berjasa kepada mereka.
2. Menyedarkan murid pengorbanan ibu yang telah
melahirkan mereka.

MASA

40 minit

SASARAN

10 orang murid bertingkah laku devian

BAHAN

Klip video kelahiran dan Klip video Jasa Bonda

LANGKAH

1. GBKSM menayangkan klip video proses kelahiran kepada


murid.
2. Murid diminta memberikan pandangan tentang apa yang
ditonton.
3. GBKSM membincangkan pengorbanan ibu dalam melahirkan
anak.
4. GBKSM seterusnya memperdengar kepada murid lagu Jasa
Bonda untuk dihayati.
5. Murid seterusnya meluahkan perasaan dan keazaman mereka
setelah mendengar lagu Jasa Bonda.
6. GBKSM memberikan pedoman untuk menjadi anak dan murid
yang berjasa.
7. GBKSM mengajarkan kepada murid doa untuk diamalkan oleh
murid. (untuk pelajar Islam)

Penilaian

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 124


1. Murid akan menghargai jasa ibu bapa atau individu yang
berjasa dalam hidup mereka.

Rumusan

1. Seorang murid hendaklah belajar menghargai individu banyak


berkorban kepada mereka.

Falsafah

1. Menghargai jasa ibu bapa dan guru.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 125

5.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Kemahiran Komunikasi

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :


1. Mempelajari tatacara berkomunikasi

yang betul

dan` tertib dengan individu yang lain.


2. Memahami cara komunikasi yang betul dapat
mewujudkan

suasana

yang

harmonis

sesama

insan.
MASA

40 minit

SASARAN

10 orang murid bertingkah laku devian

BAHAN

Kertas A4 dan pen

LANGKAH

1. GBKSM akan berinteraksi dengan murid-murid menggunakan


laras bahasa yang biasa digunakan oleh murid-murid. Contoh :
Apa punya barang belajar rajin-rajin.
2. GBKSM

meminta

murid-murid

memberikan

contoh

laras

bahasa yang biasa digunakan oleh murid-murid.


3. GBKSM menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan
pada hari tersebut.
4. GBKSM akan mengedarkan kertas arahan yang mengandungi
beberapa laras bahasa yang biasa dituturkan oleh muridmurid.
5. GBKSM meminta murid-murid supaya menterjemahkan laras
bahasa tersebut kepada bahasa yang lebih sopan dalam
tempoh masa yang ditetapkan.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 126


6. Setelah tamat tempoh , GBKSM akan meminta ahli kelompok
memberikan jawapan secara bergilir-gilir.
7. GBKSM akan membuat rumusan tentang penggunaan laras
bahasa yang betul.

Penilaian

1. Murid-murid akan menulis laras bahasa yang betul.

Rumusan

1. Murid-murid dapat mempelajari laras bahasa yang betul dan


sopan

Falsafah

: Bahasa Jiwa Bangsa

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 127

5.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Seikhlas Hati Seluhur Budi

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :


1. Menyedari tentang kesilapan yang telah dilakukan
2. Mendapat ruang dan peluang memohon kemaafan
3. Memperbetulkan tingkahlaku yang negatif

MASA

45 minit

SASARAN

10 orang murid bertingkah laku devian

BAHAN

Manila

Kad,Gunting,gam,kertas

warna,riben,

marker pen
LANGKAH
1. Set

:
induksi:

GBKSM

mengedarkan

sekeping

kad

yang

bersampul kepada setiap ahli kelompok.


2. Ahli kelompok diminta membuka dan membaca kad tersebut .
3. GBKSM bertanya apakah perasaan ahli kelompok setelah
membaca kad ucapan tersebut.
4. GBKSM meminta murid-murid supaya duduk di dalam bulatan.
5. GBKSM mengedarkan sekeping kertas warna A4

kepada

semua murid
6. Murid-murid diminta membuat sekeping kad ucapan untuk
diberikan kepada mana-mana individu yang dirasakan perlu
memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan.
7. Guru meminta murid membacakan isi kad yang ditulis.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 128


8. Kad tersebut hendaklah diserahkan kepada guru,ibu bapa
atau sesiapa sahaja yang pernah dikasari.
9. GBKSM membuat rumusan tentang aktiviti tersebut.
Penilaian

1. Murid dapat menyediakan kad dan menyerahkan kepada


pihak yang berkenaan

Rumusan

1. murid-murid akan menyedari bahawa mereka perlulah berani


untuk memohon maaf apabila melakukan kesalahan

Falsafah

2. Setiap

manusia

perlu

diberi

memperbetulkan kesilapan.

ruang dan peluang untuk

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 129

5.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Disiplin (Tingkah Laku Devian)

TAJUK

Sehati Sejiwa

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti murid dapat :

1. Menerima kekuatan dan kelemahan diri.


2. Memberikan

pandangan

yang

membina

kepada

aktiviti

kelompok

secara

rakan-rakan.
3. Menilai

keberkesanan

keseluruhan.
MASA

60 minit

SASARAN

10 orang murid bertingkah laku devian

BAHAN

Kertas A4, pen

LANGKAH

1. Murid-murid diminta duduk di dalam bulatan.


2. GBKSM mengedarkan kertas A4 kepada setiap murid.
3. Setiap murid dikehendaki menulis nama sendiri di atas sehelai
kertas A4.
4. Kertas A4 diserahkan kepada rakan yang duduk bersebelahan
untuk menulis komen mengenainya.
5. Selepas

komen

itu

ditulis,

kertas

itu

dilipat

supaya

kandungannya tidak dilihat oleh rakan-rakan lain.


6. Kertas A4 itu diserahkan kepada rakan yang seterusnya untuk
menulis komen sehingga kertas A4 itu balik semula kepada
empunya kertas A4 tersebut.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 130


7. Murid-murid diminta membaca komen yang ada pada kertas
tersebut.
8. Murid-murid boleh mengemukakan soalan kepada mana-mana
rakan mengenai komen mereka.
9. Aktiviti ini diteruskan sehingga semua murid tidak ada soalan
yang hendak ditanya.
10.

GBKSM membuat kesimpulan. Setiap murid menilai

keberkesanan aktiviti kelompok.

Penilaian

1. Murid-murid

seharusnya

mampu

memberi

komen

yang

membina tanpa membiarkan emosi mempengaruhi diri.

Rumusan

1. Kita harus menerima komen orang lain dengan hati yang


terbuka.

Falsafah

1. Menghargai apa yang berlaku di dalam kelompok selama 10


sesi.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 131

LAMPIRAN 2
SOAL SELIDIK SKALA SIKAP
Arahan :
Sila masukkan skor diruangan yang disediakan berdasarkan skala
berikut :
1.
2.
3.
4.
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Selalu
Kadang-kadang
Jarang-jarang
Tidak pernah
Item

AKADEMIK
Masa untuk saya belajar tidak mencukupi
Saya sukar memahami pengajaran guru
Saya tidak tahu membuat kerja rumah
Terdapat tajuk-tajuk mata pelajaran tidak saya minati
Saya tiada rakan untuk diajak belajar bersama
Saya sukar mengingati isi pelajaran
Saya berasa malu hendak bertanya kepada guru
tentang pelajaran yang saya tidak faham
Saya ponteng kelas atau ponteng sekolah
Saya tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru
mengajar
Saya berasa minat saya terhadap pelajaran semakin
berkurangan
Saya suka meniru kerja sekolah kawan-kawan saya
Saya berasa malas mengulangkaji
Matlamat belajar saya berubah-ubah
Saya tidak yakin boleh mencapai cita-cita saya
Saya tidak pasti apakah kerjaya yang sesuai dengan
masa depan saya
EMOSI / SOSIAL
Saya berasa susah hati, runsing, sedih atau murung

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 132


17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

tanpa sebab tertentu


Saya mengalami gangguan penyakit/badan tidak sihat
Saya tidak yakin pada diri sendiri
Saya berasa sekolah, guru atau ibu bapa tidak berlaku
adil
Saya kurang gembira jika berada di sekolah /kelas
Saya menghadapi masalah dengan teman perempuan
saya
Saya menghadapi masalah dengan teman lelaki saya
Saya takut dan malu bertanya kepada guru
Saya berasa kurang gembira jika berada di rumah
Saya tidak berasa senang dengan sikap ibu bapa saya
Saya tidak tahu bagaimana hendak berbakti kepada
kedua ibu bapa saya
Saya rasa berdosa terhadap kedua ibu bapa saya
Saya kurang senang terhadap beberapa orang guru
yang mengajar saya
Saya berasa seronok apabila ada pelajar yang berbuat
nakal terhadap guru-guru
Saya berasa jemu dengan rutin hidup sebagai pelajar
Saya mendapat gangguan daripada pelajar lain
Saya dimarahi oleh ibu bapa apabila melakukan
kesalahan
UNSUR SOKONGAN

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Wang saku saya tidak mencukupi


Pakaian sekolah saya yang lusuh atau koyak tidak
diganti
Saya tidak sarapan pagi sebelum ke sekolah
Ibu bapa saya tidak merungut apabila meminta wang
tambahan bagi membeli bahan atau keperluan belajar
Ibu bapa tidak mempedulikan sama ada saya lulus
atau gagal dalam ujian atau peperiksaan
Ibu bapa tidak bertanggungjawab terhadap diri saya
Saya berasa tersinggung dengan sikap rakan-rakan
saya
Saya tahu rakan-rakan saya yang merokok
Saya tahu rakan-rakan saya terlibat dengan dadah
Saya tahu rakan-rakan saya terlibat dengan perkaraperkara yang tidak baik
Saya
tahu
rakan-rakan
yang
menconteng
/
merosakkan harta benda sekolah
Saya rasa saya tidak mempunyai sahabat karib

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS 133

LAMPIRAN 3
INSTRUMEN KEBERKESANAN PROGRAM
Nama Peserta
Nama Program
:
Tarikh dan tempat

:
:

Arahan :
Sila masukkan skor diruangan yang disediakan berdasarkan skala
berikut :
1. Sangat
bersetuju
2. Tidak setuju

tidak

3. Kurang setuju
4. Setuju
5. Sangat setuju

Bil
Item
1 GBKSM sentiasa membantu saya
Ahli kumpulan memberi kerjasama dalam setiap aktiviti yang
2
dilakukan
Aktiviti yang dijalankan membantu membina keyakinan diri
3
saya.
4. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan memberikan kesan yang positif.
5 Tempoh masa sesuai untuk program yang dijalankan.
6 Dapat mengenalpasti bakat dan potensi pada diri saya
Dapat memperolehi kemahiran-kemahiran yang dipelajari
7
sepanjang program.
8 Saya dapat menguruskan masa dengan baik
Aktiviti yang dijalankan memberi pengalaman yang baru kepada
9
saya
10 Saya lebih menghargai diri sendiri dan orang lain

Skor

Apakah perasaan anda apabila berjaya menamatkan program ini?

Apakah keazaman anda selepas mengikuti program ini?

Nyatakan komen / pandangan anda secara keseluruhan terhadap program


ini ?

Tuliskan cadangan bagi meningkatkan lagi keberkesanan program ini pada


masa akan datang.

6.0 PROGRAM DISIPLIN SEKSUAL

PROGRAM
JALINAN KASIH
BIDANG DISIPLIN - SEKSUAL

AKTIVITI
BI
L

TAJUK
PENCEGAHAN

Membina Hubungan

Ceramah Pegawai Kesihatan


dan Polis (PDRM)

Lawatan ke Rumah Tunas


Harapan

Manual Sekolah Selamat


(Gangguan Seksual)
PEMBANGUNAN DIRI

5
6
7

Garisan Kehidupan
Cermin diri dan kenal diri
Pemikiran rasional

Potensi diri

9
1
0
1
1
1
2
1
3

Ketegasan diri
Kesedaran kerohanian
Pengiktirafan
Amazing Race
Penamatan
RAWATAN

1
4
1
5

Rujukan Kesihatan
Pameran Gaya Hidup Sihat

6.1 PANDUAN PELAKSANAAN

6.1.1 PENDAHULUAN
Gangguan seksual bukan hanya melibatkan halangan-halangan
fizikal

yang

menyebabkan

ketidakselesaan

dalam

menjalani

kehidupan seharian tetapi ianya merupakan pelakuan yang tidak


bermoral mengakibatkan kesengsaraan dari sisi psikologi, emosi
dan tingkah laku.
Penyelewengan seksual boleh terjadi kepada murid-murid
sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah seksual ialah
media massa, rakan, pesekitaran dan sebagainya.

Keadaan ini

memberi impak kepada pembangunan insan. Justeru itu, program


berterusan pembangunan insan khasnya kepada murid yang
dikenalpasti dengan penyelewengan seksual adalah signifikan dan
perlu diperbanyakkan agar dapat meningkatkan nilai jati diri
remaja. Atas justifikasi ini, satu program Jalinan Kasih telah
dirangka yang meliputi aspek pencegahan, pembangunan diri dan
rawatan kepada murid-murid tersebut. Diharapkan agar program
ini dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia berasaskan
kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

6.1.2 MATLAMAT
Membina sahsiah murid yang positif dalam membentuk emosi,
fizikal dan mental yang seimbang dalam kalangan murid.

6.1.3 OBJEKTIF
Murid-murid akan dapat:
6.1.1.

pendedahan tentang pendidikan seksual dengan jelas.

6.1.2.

memahami risiko-risiko penyelewengan seksual.

6.1.3.

Mengetahui

sifat

positif

yang

dapat

membantu

mengekalkan jati diri.


6.1.4.

membentuk sistem kepercayaan emosi dan pelakuan

positif.
6.1.5.

mengamalkan gaya hidup sihat berteraskan tuntutan

agama.

6.1.4 SASARAN
Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan

penyelewengan seksual.

6.1.5 PELAKSANAAN
6.1.5.1

Pencegahan : Memberi pendedahan awal tentang

penyelewengan seksual:
6.1.5.1.1.

Membina hubungan

6.1.5.1.2.

Ceramah pegawai kesihatan dan polis (PDRM)

6.1.5.1.3.

Lawatan ke Rumah Tunas Harapan

6.1.5.1.4.

Manual Sekolah Selamat (Gangguan Seksual)

Rujuk di bilik kaunseling setiap sekolah

6.1.5.2

Pembangunan

Diri:

membina

mengekalkan jati diri:


6.1.1.

Garisan Kehidupan

6.1.2.

Cermin diri dan kenal diri

6.1.3.

Pemikiran rasional

6.1.4.

Potensi diri

6.1.5.

Ketegasan diri

6.1.6.

Kesedaran kerohanian

keyakinan

diri

untuk

6.1.7.

Pengiktirafan

6.1.8.

Amazing Race

6.1.5.3

Rawatan:

Pengukuhan kendiri kepentingan kesihatan

dalam Kehidupan:
6.1.1.

Rujukan Kesihatan

6.1.2.

Pameran Gaya Hidup Sihat

6.1.6 PENILAIAN
6.1.6.1 Borang Biodata Jalinan Kasih

Borang Biodata Murid


Jalinan Kasih
Nama
:_____________________________________
Kelas/tingkatan:_____________________________________
Umur
: __________Jantina
:___________________
Tarikh lahir : ___________________Tempat lahir : _____________________
Alamat
rumah
:____________________________________________________
____________________________________________________
Jarak rumah ke sekolah :___________________________
Bil. adik beradik :_______________
Anak ke berapa :
_______________
Nama bapa/penjaga
: ___________________________________________
Pekerjaan bapa :______________________________
Alamat pejabat : __________________________________________
__________________________________________
Pendapatanbapa :___________________
No. tel bapa
:___________________
Nama ibu/penjaga
: ___________________________________________
Pekerjaan ibu
:______________________________
Alamat pejabat : __________________________________________
___________________________________________
Pendapatan ibu :_______________________
No. tel ibu
:_______________________

6.1.6.2

Borang Soal Selidik Jalinan Kasih (Ujian Pra dan Post)

Kenyataan-kenyataan di bawah memperihalkan bagaimana anda


melihat persekitaran anda. Disebabkan perkara ini adalah sekadar
sudut pandangan peribadi, maka tiada jawapan yang benar atau
salah. Sila jawab sejujur yang mungkin.
Sila beri respon terhadap item-item di bawah mengikut darjah
persetujuan anda berdasarkan
Bulatkan

pilihan

jawapan

skala
anda

pilihan jawapan berikut.


bagi

setiap

item

yang

memperihalkan apa yang anda fikirkan ketika ini:


Sangat
Tidak
(STS) 1
Tidak Setuju
2

1
2
3
4
5

Setuju

3 Saya dapat memberi tumpuan kepad


masa depan saya
4 Saya merasakan kehidupan saya lebih b
(TS)
5 Saya dapat mendekatkan diri dengan Tu
Tidak Pasti
(TP) 3
Setuju
(S)
4
Pencegahan
Sangat Setuju
(SS) 5
Saya selesa membincangkan masalah seksual saya
bersama dengan guru kaunseling
Saya selesa membincangkan masalah seksual saya
dengan rakan yang dipercayai
Saya akan melakukan aktiviti-aktiviti berfaedah untuk
menghindarkan diri memikirkan aktiviti seksual
Pendidikan seksual membantu saya
mengetahui
implikasi penyelewengan seksual
Saya menyedari betapa pentingnya menghargai
kehidupan
Pembangunan Diri

1 Saya yakin untuk berubah


2 Saya boleh mengurangkan penglibatan saya dalam
tingkahlaku seksual
3 Saya dapat mengukuhkan sifat-sifat positif dalam diri
4 Saya bertanggungjawab ke atas perasaan dan tindakan
sendiri
5 Saya percaya setiap yang saya lalui ada hikmahnya
Rawatan
1 Saya belajar dari kesilapan
2 Saya dapat mengawal perasaan saya terhadap aktiviti
seksual

6.1.6.3 Borang Kehadiran Jalinan Kasih


Bi
l

Nama

Tarikh

No IC

6.1.7 PENUTUP
Semoga

dengan

pelaksanaan

program

Jalinan

Kasih

ini

diharapkan dapat membina sahsiah terpuji dalam kalangan murid


untuk kehidupan yang lebih bermakna.

6.2 PROSES KERJA

Bil
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

Pross Kerja
Mengesan dan
mengenalpasti murid
berdasarkan maklumat.
Senarai murid
mengikut kumpulan
sasaran.
Mengadakan sesi
pertemuan dengan
murid yang terlibat dan
rasionalkan mereka
mengapa terpilih
dalam Program Jalinan
Kasih.
Dapatkan maklumat
peribadi murid yang
terlibat.
Hantar maklumat awal
pelajar kepada
Pengetua dan GPK HEM
Menyediakan Modul
Latihan Berstruktur
Program Jalinan Kasih
Menjalankan ujian pra
sebelum aktiviti.
Murid mengikuti proses
aktiviti-aktiviti dalam
Program Jalinan Kasih.
Menjalankan ujian post
selepas aktiviti
Membuat analisis ujian
pra/post.
Menyediakan
pelaporan
keberkesanan.
Berbincang dan
bentangkan laporan
kepada pengetua dan
GPK HEM
Hantar laporan kepada
PPD SPPK
Hantar Laporan kepada
Unit HEM JPN

Tempoh

Personalia
1.

Pengetua.

Januari
2.

Penolong
Kanan

3.

GPK HEM

4.

GPK Koku

5.

GPK Ting.

Januari

Februari

6
6.

GPK
Petang

7.

Guru
Disiplin/
Warden

8.

Guru
kelas/guru
berkenaan/
mentor

9.

GBKSM/
GBKSR

Februari
Februari
Mac
Mac
April
Mei-Jun
Julai-Ogos
September

Oktober

Oktober
November

Catatan

15
Tindakan susulan.
.

November

6.3 CARTA ALIRAN KERJA


MULA

Berbincang antara GBKSM, Guru Disiplin / Warden serta


guru-guru berkenaan yang ada di sekolah

Mesyuarat
Pelaksana

Jawatankuasa

Mengesan murid
pelbagai sumber

Induk

berdasarkan

dan

Jawatankuasa

maklumat

daripada

Menyenaraikan kumpulan sasaran yang telah dikenal


pasti.
Kumpulkan murid dan berikan penerangan dan
rasionalkan mereka.
Murid menjalani Ujian Pra Jalinan Kasih
Edarkan Borang Profail Murid
Mengumpulkan maklumat awal untuk simpan Unit HEM
dan Unit Bimbingan dan Kaunseling.
Murid menjalani aktiviti-aktiviti dalam Program Jalinan
Kasih
Murid menjalani Ujian Post Jalinan Kasih.
---------

Objektif
tercapai

Tidak

tercapai

objektif

Sesi

Kaunseling

Individu/Kelompok
Sediakan laporan dan catatan

Bentang dan hantar laporan kepada Pengetua, GPK HEM,


PPD dan JPN
Tindakan Susulan

TAMA
T

6.4 PROGRAM JALINAN KASIH

6.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Membina Hubungan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Memulakan hubungan, membina kepercayaan dan
kemesraan

sesama

murid

bersama

guru

kaunseling.
2. Membina dan menyediakan suasana penghargaan
seperti empati, kemesraan dan hormat.
3. Mendedahkan murid tentang langkah awal untuk
membentuk perubahan dan meyakinkan bahawa
melibatkan diri dalam kelompok memungkinkan
murid mencapai matlamat perubahan tingkahlaku
positif.
MASA

45 minit sehingga 60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salah laku


seksual
BAHAN-BAHAN:

Segulung Benang Bulu Kambing (Aktiviti 1), Buku


Catatan dan pen (Aktiviti 2)

LANGKAH

Aktiviti 1- Boleh Saya Kenal Anda?


1. Murid diminta duduk dalam bentuk bulatan.

2. Guru kaunseling memulakan aktiviti dengan sosial talk ringkas


di samping memperkenalkan diri dengan nama panggilan.
3. Setiap ahli dikehendaki memperkenalkan diri dengan nama
panggilan secara bergilir-gilir.
4. Setelah

selesai

memperkenalkan

diri,

guru

kaunseling

memegang hujung benang sambil menghulurkan bola benang


kepada murid di sebelah kanannya. Setiap murid mesti
memegang benang

sehingga bola benang sampai kepada

guru kaunseling semula.


5. Murid

yang

menyambut

bola

benang

tersebut

akan

menyatakan terima kasih (nama guru kaunseling) dan


memperkenalkan dirinya. Sambil memegang hujung bola
benang, murid memberi bola benang kepada murid di
sebelahnya

dan

berkata

terima

kasih

(nama

guru

kaunseling) dan nama rakan yang memberi bola benang


tersebut. Murid yang menerima bola benang akan melakukan
proses yang sama sehingga semua murid mendapat giliran.

Aktiviti 2- Membina Etika Kelompok


1. Guru kaunseling membuat penekanan tentang pentingnya
kerahsiaan.
2. Murid

diminta

membincangkan

etika

lain

yang

perlu

dipersetujui bersama sepanjang proses kaunseling kelompok


tersebut.
3. Murid diminta mencatat dalam buku catatan etika yang
dipersetujui.

Penilaian

1. Murid-murid

dapat

dalam kumpulan

meningkatkan

kemahiran

komunikasi

Rumusan

1. Perkara yang disebut berulang-ulang kali akan lebih mudah


diingati.
2. Kemesraan dalam hubungan bermula apabila ahli dalam
kumpulan saling mengenali
3. Setiap murid perlu memahami dan mematuhi etika kelompok
yang dipersetujui
4. Kesediaan dan kepercayaan sesama ahli adalah penting
dalam kelompok.

Falsafah

1. Setiap orang berasa kehadirannya dihargai apabila ada orang


ingin mengenalinya.

6.4.2 AKTIVITI 2

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Membina Hubungan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:-

1. Murid-murid menimba ilmu pengetahuan Pendidikan


kesihatan secara langsung tentang seksual
2. Murid-murid dapat membina gaya hidup sihat dan
pengukuhan jati diri.
MASA

2 jam

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

LCD, Laptop, kertas A4

1. Guru kaunseling menyediakan surat jemputan ceramah :


i.

Pegawai kesihatan

ii.

Polis

2. Murid-murid dikumpulkan di tempat yang sesuai untuk


ceramah yang bertajuk
tidak

sihat

dan

Apakah seksual, amalan budaya

risiko-risiko

penyelewengan seksual.

yang

dihadapi

akibat

3. Soal jawab antara murid-murid dan penceramah.


4. Murid-murid

menyenaraikan

risiko-risiko

penyelewengan

seksual dalam kertas A4.

Penilaian

1. Senarai risiko-risiko penyelewengan seksual dan amalan hidup


sihat.
6.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Lawatan ke Rumah Tunas Harapan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Mengetahui risiko melibatakan diri di dalam salah
2. Memahami keadaan sebenar realiti kehidupan.
3. Menanam kesedaran di dalam diri tentang betapa
pentingnya untuk menghargai kehidupan.

MASA

4 jam

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Kertas A4, alat tulis, lampiran 1

1. Guru kaunseling membahagikan setiap kumpulan kepada ada


dua orang.
2. Setiap kumpulan akan diberi seorang penghuni sinar harapan
untuk ditemuramah.
3. Murid akan berkongsi dan bertukar pengalaman.

4. Murid akan membuat catatan hasil daripada perbincangan


sebagai peringatan diri.
5. Guru Kaunseling membuat perbincangan dengan pelajar.
6. Guru kaunseling mengedarkan lampiran 1 dan murid diminta
menjawab soalan tersebut.
7. Guru kaunseling membuat refleksi berdasarkan jawapan
murid.

Penilaian

1. Murid diminta menyatakan semula isi hati mereka daripada


hasil lawatan

Rumusan

1. Murid seharusnya berupaya untuk membezakan tingkahlaku


yang positif dan negatif.

Falsafah

1. Sayangilah dirimu lebih dari segalanya kerana dirimu amat


berharga.

LAMPIRAN 1

1. Apakah pengajaran yang boleh didapati daripada program ini?


2. Sanggupkah anda menjadi sebahagian daripada penghuni
tempat tersebut? Kenapa ?
3. Bagaimana perasaan anda setelah mendengar pengalaman
penghuni tempat tersebut

6.4.4 AKTIVITI 4

Manual Sekolah Selamat (Gangguan Seksual) Rujuk dalam Bilik


Kaunseling

6.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

TAJUK

OBJEKTIF

Disiplin
Garisan Kehidupan
Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Mentafsir dan menilai diri sendiri dan situasi di
kalangan murid dalam kelompok
2. Memperoleh latar belakang personal dan sosial
setiap murid
3. Mentafsir

perkara-perkara

yang

mendorong

kepada masalah secara ekologikal. Contohnya


keluarga, rakan-rakan, sekolah dan kejiranan.
4. Menyemak

faktor-faktor

penyebab

bukan

psikologikal seperti keadaan fizikal, perubatan,


rawatan, penyalahgunaan bahan, cara hidup dan
faktor-faktor persekitaran.
5. Merangsang murid untuk menghayati semula
pengalaman kehidupan sendiri dalam suasana
masing-masing

6. Menggalakkan

murid

membuat

pendedahan

kendiri dalam kelompok

MASA

: 45 minit 60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Graf garisan kehidupan, kertas A4 dan pen

1. Guru kaunseling mengedarkan sehelai kertas A4 kepada


setiap

murid

dan

meminta

murid

memikirkan

serta

mencatatkan seberapa banyak pengalaman seksual yang


dilalui. Masa yang diperuntukan selama 10 minit.
2. Guru kaunseling mengedarkan boring graf kehidupan kepada
setiap murid dan memberikan penerangan untuk membentuk
graf garisan.
3. Dalam masa 5 hingga 10 minit, murid diminta membentuk
graf garisan kehidupan masing-masing.
4. Murid

diminta

membuat

pembentangan

graf

garisan

kehidupan masing-masing.
5. Ketika murid membuat pembentangan, murid-murid lain
digalakkan untuk membuat pertanyaan, perbincangan dan
berkongsi pengalaman yang sama.

Penilaian

1. Murid-murid

dapat

memahami

pengalaman rakan- rakan

seterusnya

menghormati

Rumusan

1. Pengalaman yang dilalui oleh murid memberikan implikasi


terhadap perasaan dan perlakuan.
2. Mendedahkan kepada murid bahawa rakan-rakan, sekolah dan
jiran mempengaruhi kehidupan.

Falsafah

1. Menghargai

perasaan

perasaan sendiri

orang

lain

seperti

menghormati

LAMPIRAN 2
GRAF KEHIDUPAN
Peristiwa Manis

Peristiwa Pahit

6.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Cermin Diri dan Kenal Diri

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Supaya

murid

dapat

berfikir

dan

bertukar

pendapat tentang sifat-sifat seorang kawan yang


mereka suka dan tidak suka.
2. Supaya murid sedar bahawa sifat-sifat positif akan
membantu mereka menjadi seorang murid yang
mempunyai jati diri yang tinggi
MASA

45 minit 60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Pen marker dan kad manila

1. Murid-murid diarah memilih pasangan


2. Setiap murid bagi setiap pasangan diminta menceritakan tiga
sifat positif dan tiga sifat negatif kepada pasangannya.
3. Pasangan yang mendengar dikehendaki menulis dengan huruf
besar tiga sifat negatif dan tiga sifat positif pada kad manila
yang dibahagikan kepada 2 ruang
4. Secara bergilir-gilir, setiap murid dikehendaki berdiri dan
menerangkan semua sifat itu kepada murid lain dalam
kelompok
5. Murid-murid lain digalakkan untuk bertanya atau memberi
komen

Penilaian

1. Murid-murid dapat membaiki diri melalui pandangan dan


kritikan murid dalam kelompok secara terbuka

Rumusan

1. Murid-murid dapat memupuk dan mengukuhkan sifat-sifat


positif yang ada serta mengurangkan sifat-sifat negatif dalam
dirinya

Falsafah

1. Murid-murid diberikan kesedaran bahawa dalam dirinya ada


kuasa yang boleh diperkuatkan dengan mencari motivasi
dalaman dan luaran untuk membantu dirinya mengatasi
rintangan hidup.

6.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Pemikiran Rasional

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Murid-murid

dapat melihat sistem pemikiran

rasional secara lebih objektif.


2. Murid-murid dapat merasakan kesan akibat sistem
pemikiran yang rasional dalam penerimaan diri
dan orang lain.
MASA

45 minit 60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Borang Rajah Biopsikologikal positif (Lampiran 3)

1. Murid-murid

duduk

dalam

bentuk

bulatan.

Murid-murid

diminta membuat perkongsian tentang tugasan yang telah


diberikan iaitu guru kaunseling membuat penilaian

tentang

fikiran, perasaan mereka. Sekirannya positif, guru kaunseling


merumus

hasil perkongsian tersebut dengan mengaitkan

borang Rajah Biopsikologikal Positif sebagai peneguhan.


2. Dijangkakan,

tidak

semua

murid-murid

dapat

menyempurnakan tugasan tersebut, oleh itu, guru kaunseling


memberi ruang kepada murid berkenaan menyemak semula

tugasan tersebut. Dalam masa yang sama, murid-murid yang


telah berjaya melaksanakan tugasan digalakkan untuk lebih
banyak membuat perkongsian tentang kejayaan mereka bagi
mendorong dan meningkatkan kekuatan murid yang kurang
berjaya untuk bertindak seterusnya.

Penilaian

1. Murid-murid dapat mengenali emosi dan perlakuan positif


yang

Rumusan

terhasil

1. Setiap murid perlu bertanggungjawab ke atas perasaan dan


tindakan sendiri.
2. Emosi yang selesa dan perlakuan yang

berfungsi lahir

daripada pemikiran rasional.


3. Setiap murid boleh mempelajari pandangan yang lebih
realistik dengan cara mengamalkan emosi dan perlakuan
positif.

Falsafah

1. Murid-murid boleh mengalami penerimaan sepenuhnya ke


atas diri sendiri dan kepuasan sepenuhnya dalam kehidupan

LAMPIRAN 3
CONTOH:
`RAJAH BIOPSIKOLOGIKAL POSITIF
A
Kejadian Yang Berlaku
Penyelewengan Seksual
1. Keluarga tidak berfungsi/
gagal
- Pertengkaran
- Berceraian
- Ibu bapa panas baran
- Penderaan
2. Miskin
- Pendapatan keluarga rendah
- Keluarga tiada pendapatan
rendah
- Ibu bapa penganggur
- Persekitaran miskin
3. Masalah dalam interaksi
sosial
- Di marahi
- Kegagalan
-Kematian
- Dikecewakan
-Perpisahan
- Dilupakan
- tidak dihargai

B
Sistem Kepercayaan Positif

Fikiran terbuka
Tidak mendesak
Berfikiran positif
Menerima pandangan
orang lain

(REDHA)

C
Emosi Positif Terhasil

Perlakuan Positif Terhasil

6.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Potensi Diri

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Mengenal potensi diri


2. Menggilap potensi diri
3. Menghargai maruah diri

MASA

45 minit 60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Laptop, LCD, CD pelbagai potensi diri

1. Guru Kaunseling memulakan perjumpaan dengan

kata-kata

aluan.
2. Guru Kaunseling menayangkan CD yang menunjukkan contohcontoh kejayaan pelbagai individu yang berjaya mengasah
potensi diri mereka.
3. Guru Kaunseling meminta murid-murid mencari pasangan
masing-masing.
4. Murid-murid diminta memberi maklumbalas tentang kelebihan
atau keistimewaan pasangannya.
5. Guru Kaunseling memilih secara rawak beberapa orang
pelajar

untuk memberi maklumbalas tentang

potensi diri

pasangannya.

Penilaian

Hasil maklumbalas daripada setiap pasangan.

Rumusan

Potensi diri perlu digilap demi kejayaan dalam

Manusia dilahirkan mempunyai potensi diri.

hidup.
Falsafah

6.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Ketegasan Diri

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Memahami maksud ketegasan diri


2. Mengenalpasti ciri-ciri ketegasan diri
3. Meningkatkan tingkah laku ketegasan diri

MASA

80 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Bahan edaran skrip dialog

1. Guru Kaunseling mengedarakan skrip dialog dan


pelajar melakonkan

watak-watak

dalam dialog

meminta
tersebut.

(Rujuk lampiran 3)
2. Guru Kaunseling menerangkan definisi ketegasan diri Guru
Kaunseling menerangkan perbezaan sikap ketegasan diri dan
sebagainya.
3. Guru Kaunseling menerangkan perbezaan ketegasan diri dan
sebagainya.
4. Murid-murid diminta memain peranan bagi peneguhan sikap
ketegasan diri dalam bentuk dialog.

5. Guru Kaunseling menerangkan ciri-ciri orang yang bersikap


ketegasan diri.

Penilaian

1. Murid diminta menyatakan semula definisi serta ciri-ciri sikap


ketegasan diri dan melakonkan tingkah laku tersebut.
Rumusan

1. Murid seharusnya berkeupayaan untuk meluahkan perasaan


2. Keperluan dan buah fikiran secara jujur dan berterus terang.
3. Pada masa yang sama, murid juga perlu menghormati
keperluan dan perasaan orang lain.

Falsafah
1. Tegas

:
diri

membantu meningkatkan keyakinan diri dan

melahirkan rasa hormat-menghormati.

LAMPIRAN 4

Kemahiran Ketegasan Diri


Situasi :Salahlaku Seksual
SENARIO PERTAMA
Alif
Ani

:
:

Ani, awak bincang apa tu dengan Siti?


Kami bincang mengenai folio sejarah?
( Tiba-tiba Alif duduk di tepi Ani )
Ani :
Eh, Kenapa awak duduk di sebelah saya ni? Kan ada
banyak kereusi
yang lain
Alif :
Alah, Ani kan kita kawan satu kelas semenjak sekolah
lagi. Takkan itu
pun kau malu ( sambil memegang bahu Ani )
Ani :
( Sambil menepis tangan Alif ). Eh, apa kau buat ni, aku
tak sukalah.
Kau tahu tak sikap kau ni menunjukkan kau tidak
menghormati aku.
SENARIO KEDUA
Abu :
Sani, Jom petang ni, kita pergi tempat biasa.
Said :
Kali ni Sani, baik punya stok la
Sani :
Emm, aku rasa petang ni, aku malaslah nak pergi.
Abu :
Rugi, ini best punya.
Sani :
Aku rasa apa kita buat selama ni, adalah salah dan
berdosa pulak tu.
Zaid :
Sejak bila kau jadi baik ni?
Sani :
Sebenarnya, aku sudah lama memikirkan mengenai apa
yang kita
lakukan ni. Aku minta maaflah kerana tidak dapat ikut
dan aku
berharap kau orang akan faham

6.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Kesedaran Kerohanian

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Menyedari betapa pentingnya cara hidup sihatdari
segi fizikal dan mental
2. Mengukuhkan kefahaman murid bahawa sebarang
dugaan yang dihadapi perlu merujuk kembali
kepada tuhan.
3. Mengamalkan

kehidupan

menurut

tuntutan

agama.
MASA

60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:

Laptop, LCD, contoh

muzik latar, contoh gaya

hidup sihat,
Surat Wasiat Iman
LANGKAH

1. Guru kaunseling memberikan maklumat pelbagai gaya hidup


sihat.

2. Guru

kaunseling

menayangkan

CD

berunsur

keinsafan

penghujung kehidupan seseorang insan.


3. Diringi muzik latar,

Guru Kaunseling menyediakan suasana

yang bersesuaian untuk membuat refleksi diri ( imbas kembali


) dan seterusnya membuka minda untuk membina keyakinan
diri demi mencapai kejayaan dalam hidup.
4. Murid-murid diminta menulis surat Wasiat Iman yang
disediakan oleh Guru Kaunseling.

Penilaian

Surat Wasiat Iman

Rumusan

Pengukuhan Kerohanian

Falsafah

Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang.

LAMPIRAN 5
WASIAT IMAN
IBU

AYAH

GURU

Saya dengan penuh keinsafan,

Tarikh:

................................................
...........
(
)

..............

6.4.11 AKTIVITI 11

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Pengiktirafan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:-

Merasakan dirinya dihargai dan disayangi oleh warga sekolah.


Mengukuhan kehebatan diri masing-masing.
MASA

40 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Sijil Penghargaan

1. Guru Kaunseling meminta semua murid meluahkan perasaan


dan berkongsi pengalaman di sepanjang sesi yang telah
dilalui.
2. Guru Kaunseling memberi pengukuhan ke atasperubahan
tingkah laku murid-murid.
3. Pentadbir

sekolah

memberi

pengiktirafandengan

menyampaikan Sijil Penghargaan kepada murid-murid.

Penilaian

Sijil Penghargaan

Rumusan

Pengukuhan kepada perubahaan tingkah laku

Kalau tak pecahkan ruyung manakan sagunya

positif.

Falsafah

6.4.12 AKTIVITI 12

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Amazing Race

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Memupuk semangat kerjasama di kalangan Murid.
2. Mematuhi arahan untuk membentuk disiplin
3. Melahirkan

insan

yang

seimbang

dari

segi

jasmani, emosi, rohani dan intelek.


MASA

90 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:

Epal dan tali rafia (stesen 1), Pinggan kertas,

bawang putih
(stesen 2), Belon (stesen 3), Guni ( stesen 4 ),
LANGKAH

1. Guru kaunseling menyediakan 5 stesen yang berlainan


aktiviti.
2. Guru Kaunseling menyediakan fasilitator bagi setiap stesen.
3. Murid-murid dibahagikan dalam kumpulan, setiap kumpulan
seramai 5 orang.

4. Guru

Kaunseling

menyediakan

bahan-bahan

bagi

setiap

stesen.
5. Guru kaunseling menyediakan 5 set klu pelbagai warna.
6. Murid-murid menjalani aktiviti bagi setiap stesen dengan
menggunakan klu-klu yang disediakan

Penilaian

LAMPIRAN 6
PEMBAYANG

Ikan Di laut, asam di darat

(kolam)

Ke Garisan, sedia, Go!

(padang)

Pohon Beringin...daunnya rendang

(Pokok Besar)

Kutanam pokok bunga, bunga mawar namanya

(Taman

Bunga)
Bapaku pulang dari kota..... bapaku belikan kereta
letak kereta

( tempat

6.4.13 AKTIVITI 13

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Penamatan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Memberi peluang kepada ahli-ahli menyemak
semula proses yang dilalui sepanjang terlibat
dalam sesi kelompok.
2. Memberi

peluang

peneguhan

setiap

positif

dan

ahli

memperolehi

pengharapan

yang

membina daripada ahli-ahli lain.


MASA

60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:

LANGKAH

Kertas A4 dan alat tulis

1. Murid-murid
kaunseling

duduk

dalam

menjelaskan

bentuk

kepada

bulatan

murid

dan

bahawa

peringkat terakhir dalam proses kaunseling kelompok.

guru

tiba

di

2. Guru kaunseling hanya perlu menyemak semula setiap


peringkat kelompok yang telah dilalui oleh murid-murid.
3. Murid-murid membuat perkongsian tentang perasaan dan
fikiran yang dialami secara lisan dari peringkat awal kelompok
sehingga masa kini.
4. Guru kaunseling mengedarkan kertas A4 dan meminta setiap
ahli menulis nama masing-masing. Seterusnya, mengutip
kertas tersebut semula dan mengedarkan kertas tersebut
kepada murid lain. Tanpa diketahui oleh penama dalam kertas
tersebut,

setiap murid diminta

untuk mencatatkan 3

peneguhan positif.
5. Guru

kaunseling

menyerahkan

mengutip

semula

semula

kepada

kertas

penama

tersebut
yang

dan

tercatat.

Seterusnya meminta setiap murid berkongsi apa yang tercatat


daripada ahli yang tidak diketahui dengan murid-murid dalam
kelompok.
6. Guru

kaunseling

merumuskan

apa

yang

telah

berlaku

sepanjang aktiviti ini.

Penilaian

Murid-murid dapat mencari rakan-rakan yang boleh membantu ke


arah kebaikan

Rumusan

Kawan yang baik adalah kawan yang boleh memberi gambaran diri
kita yang sebenar untuk kebaikan pada masa akan datang.

Falsafah

Kawan diperlukan untuk membantu kita dan ada masanya kita


memerlukan masa yang sendiri untuk menggunakan segala potensi
yang ada demi mencapai kejayaan.

6.4.14 AKTIVITI 14

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Rujukan Kesihatan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Murid-murid dapat menangani tahap kesihatan.
2. Murid-murid

dapat

meningkatkan

rasional

kesihatan kendiri
MASA

120 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:
LANGKAH

Ulasan sesi kaunseling

dikenalpasti

terlibat

1. Guru kaunseling akan membuat laporan bersama pihak


pentabdir dan merujuk kepada Jabatan kebajikan Masyarakat.

6.4.15 AKTIVITI 15

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Pameran Gaya Hidup SIhat

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Murid-murid

dapat

menambahkan

ilmu

pengetahuan pelbagai gaya hidup sihat.


2. Murid-murid

membina

pengukuhan

diri

untuk

mengekalkan gaya hidup sihat fizikal dan mental


MASA

180 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

dengan salahlaku
seksual.
BAHAN-BAHAN:

Borang Gaya Hidup Sihat (Lampiran 7)

terlibat

LANGKAH

1. Guru

kaunseling

menyediakan

surat

pemohonan

untuk

mengadakan pameran kepada Kementerian Kesihatan dan


PDRM
2. Guru kaunseling menyediakan pameran
3. Murid-murid mengadakan

soal jawab

untuk maklumat

bersama dengan pegawai kebajikan dan polis

Penilaian

: Borang Gaya Hidup Sihat

Rumusan

1. Murid-murid bertanggungjawab menjalani gaya

hidup sihat

untuk dirinya

Falsafah

: Kesihatan Mahkota Kehidupan


LAMPIRAN 7
BORANG GAYA HIDUP SIHAT

1) Amalan Gaya Hidup Sihat

i)_______________________________________
ii)_______________________________________
iii)_______________________________________
iv)_______________________________________

2) Risiko Amalan Gaya Hidup Tidak Sihat

i)_______________________________________

ii)_______________________________________
iii)______________________________________
iv)______________________________________

3) Wawasan Saya Ke arah Gaya Hidup Sihat

i)_______________________________________
ii)______________________________________
iii)______________________________________
iv)______________________________________

7.0 PROGRAM DISIPLIN GADUH

PROGRAM
TEMAN SEJATI

BIDANG DISIPLIN - GADUH


7.1

AKTIVITI

PANDUAN

PELAKSANAAN

BI
L
1

Aktiviti Suai Kenal

Kenal Diri

Murid-murid

Kendiri positif - negatif

sekarang

mudah

Teman Sejati

menghadapi

konflik

Garis Kehidupan

dalam

Program Bersama Ibu Bapa

mereka

Kem Jati Diri EQ

mengakibatkan

Pengurusan Emosi
Kemarahan

pergaduhan. Justeru

TAJUK

Pengurusan Stress
Komunikasi Berkesan

7.1.1 PENDAHULUAN

itu

kalangan
yang

program

dirangka

ini

supaya

Kerja Berpasukan

pelajar terlibat dapat

Malam Appreasiasi

menghadapi

Lawatan ke Lokap Polis

dan

9
1
0
1
1

Pertandingan Persahabatan

menanganinya

Warkah Talian Kasih

dengan berkesan.

Warkah Untuk Tersayang

situasi

berupaya

7.1.2 MATLAMAT
Melahirkan murid yang mempunyai jati diri, ketrampilan dan sahsiah
diri yang positif dan meninkatkan data bilangan murid yang telah
berubah

tingkah

lakunya

serta

memperolehi

kecemerlangan

akademik.

7.1.3 OBJEKTIF
7.1.3.1

Murid boleh mengaplikasikan sikap hormat menghormati


dalam kalangan mereka dan juga dengan orang lain.

7.1.3.2

Mengurangkan

kadar

penglibatan

murid

dalam

kes

pergaduhan.
7.1.3.3

Memupuk kemesraan dan mengurangkan ketegangan


emosi dalam kalangan murid.

7.1.4 SASARAN
10 hingga 20 murid yang terlibat dengan kes pergaduhan.

7.1.5 PELAKSANAAN
7.1.1.

Suai Kenal / Ice breaking

7.1.2.

Kenal diri

7.1.3.

Kendiri positif-negatif

7.1.4.

Teman Sejati & Garis Kehidupan

7.1.5.

Program Bersama Ibubapa

7.1.6.

Kem Jati Diri EQ

7.1.6.1.

Pengurusan Emosi Kemarahan

7.1.6.2.

Pengurusan Stress

7.1.6.3.

Komunikasi Berkesan

7.1.6.4.

Kerja Berpasukan

7.1.6.5.

Malam Appresiasi

7.1.7.

Lawatan Ke Lokap Polis

7.1.8.

Pertandingan Persahabatan

7.1.9.

(boling/futsal/bola

sepak/bola

baling

Mengikut

kesesuaian dan situasi)


7.1.10.

Warkah Talian Kasih

7.1.11.

Warkah Untuk Tersayang

7.1.6 PENILAIAN
1. Mendapatkan dapatan rekod disiplin pelajar terkini
2. Borang penilaian kendiri (Lampiran 7)
3. Borang maklum balas perubahan tingkahlaku dari guru
tingkatan/guru disiplin (Lampiran 8)
4. Borang maklum balas perubahan tingkahlaku dari rakan
sebaya/pengawas/PRS (Lampiran 9)

7.1.7 PENUTUP
Diharapkan

program

ini

akan

mencapai

objektif

yang

telah

disasarkan dengan jayanya. Ucapan penghargaan kepada semua


pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini.

7.2 PROSES KERJA

PROGRAM TEMAN SEJATI (KAUNSELING BERFOKUS)


PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Bil
1.

2.

3.
4.

Proses Kerja
Mengesan dan mengenalpasti
murid berdasarkan maklumat.
Menyenaraikan murid mengikut
BIDANG kemudian
menyenaraikan mengikut
kumpulan sasaran.
Mengadakan sesi pertemuan
dengan murid yang terlibat dan
merasionalkan mereka mengapa
terpilih dalam Program Teman
Sejati.
Mendapatkan maklumat
peribadi murid yang terlibat.

Tempoh
Pelaksana
an

Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Pengetua

Januari
Februari

Penolong Kanan
HEM

Februari
Mac

Ketua Guru
Disiplin
Unit B&K
Penyelaras
Tingkatan

Catatan

5.

6.

Menghantar maklumat awal


pelajar kepada Pengetua dan
Unit HEM Sekolah.
Menyediakan Modul Latihan
Berstruktur untuk Program
Teman Sejati.

April

7.

Menjalankan ujian pra aktiviti.

Murid mengikuti proses Program


Teman Sejati mengikut modul.

9.

Menjalani ujian post aktiviti

1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.

April Oktober

Membuat analisis ujian pra/post.


Menyediakan pelaporan
keberkesanan.
Berbincang / membentangkan
laporan kepada pengetua dan PK
HEM.
Menyimpan satu salinan kepada
Unit B&K

Guru Kelas
Oktober

Guru
Matapelajaran

Mengantar laporan kepada PPD

1
5.

Menghantar Laporan kepada Unit


HEM JPNS

1
6.

Tindakan susulan.

Novembe
r

7.3 CARTA ALIRAN KERJA

MULA

Berbincang antara GBKSM dan Guru Disiplin yang ada di


sekolah

MULA

Mesyuarat

Jawatankuasa

Pelaksana.
Mengesan pelajar
pelbagai sumber

Induk

berdasarkan

dan

Jawatankuasa

maklumat

daripada

Kategorikan pelajar mengikut bidang dan kumpulan


sasaran
Kumpulkan pelajar
rasionalkan mereka

dan

berikan

penerangan

dan

Edarkan Borang Profil Pelajar


Simpan maklumat awal pelajar ke Unit HEM dan
Kaunseling sekolah
Pelajar menjalani proses kaunseling dan program Teman
Sejati
Hantar maklumat awal ke PPPD & Unit HEM JPNS

Sediakan laporan dan catatan

TAMAT

Bentangkan

TAMAT

kepada PPD

laporan

kepada

pengetua

dan

hantar

7.4 PROGRAM TEMAN SEJATI

7.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Ice-Breaking

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Membina hubungan mesra antara ahli dalam
kelompok.
2. Mendapatkan maklumat biodata diri setiap ahli.

MASA

60 minit

SASARAN

10 orang pelajar (kumpulan bergaduh)

BAHAN

Borang biodata diri (Lampiran 4), Pen

LANGKAH

1. Guru Kaunseling meminta pelajar duduk dalam satu bulatan.


2. Guru Kaunseling mengedarkan borang biodata diri.
3. Setiap pelajar diminta mengisi borang biodata diri tersebut.
4. Guru Kaunseling meminta pelajar memperkenalkan diri dan
latar belakang keluarga masing-masing.
5. Setelah semua selesai, guru kaunseling membuat kesimpulan
tentang

latar belakang murid yang berbeza dan unik. Oleh

itu, setiap murid perlu saling hormat menghormati di antara


satu sama lain.

Penilaian

1. Keterbukaan ahli kelompok berkongsi latar belakang diri dan


keluarga.

Falsafah

: Tak Kenal Maka Tak Cinta


LAMPIRAN 1
BORANG MAKLUMAT PERIBADI MURID

KATEGORI
NAMA GURU KELAS
TINGKATAN

GAMBAR
TERKINI

PERIBADI
1.1. Nama
: ____________________________________________________________
1.2. Umur
: __________________
Jantina
:
_________________
1.3. No. Kad Pengenalan : __________________
Tarikh Lahir :
_________________
1.4. Alamat Rumah
:
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1.5. No Telefon
: (R) ___________________
__________________

(Bimbit)

BUTIRAN BAPA
Nama
: __________________________________
Umur : ________________
Pekerjaan
:
_________________________________Pendapatan
Sebulan:
RM
____________
Alamat Pejabat
:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No. Telefon
: (P) _____________________
(Bimbit) ____________________
BUTIRAN IBU
Nama
: __________________________________
Umur : ________________
Pekerjaan
:
_________________________________Pendapatan
Sebulan:
RM
____________
Alamat Pejabat
:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No. Telefon
: (P) _____________________
(Bimbit) ____________________
BUTIRAN RAKAN / WARIS
Nama
: __________________________________
Umur : ________________
Alamat Rumah
:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No. Telefon
: (R) _____________________ (Bimbit) ____________________

Disediakan oleh,
Tandatangan : _______________________
________________________
Nama
: _______________________
_______________________
(PENGETUA / GURU BESAR)
Tarikh
: _______________________

Disahkan oleh,
Tandatangan :
Nama
(GBKSM)
Tarikh

: _______________________

7.4.2 AKTIVITI 2

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Kenal Diri

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Mengenali diri ahli dalam kelompok dengan lebih
dekat.

2. Mengetahui bahawa setiap orang mempunyai


personaliti dan sikap yang berbeza.
3. Meluahkan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.
MASA

60 minit

SASARAN

10 orang pelajar ( kumpulan bergaduh )

BAHAN

Ujian Pra (Lampiran 2) , Borang Senarai

Semak Tingkah Laku


(Lampiran 3), Gambar wajah emosi manusia.
LANGKAH

1. Guru Kaunseling menunjukkan gambar wajah emosi manusia


yang berbeza dan bertanya kepada semua murid

tentang

emosi mereka ketika itu.


2. Guru Kaunseling mengedarkan ujian pra kepada semua murid
dan meminta mereka mengisi borang tersebut.
3. Setelah selesai, guru kaunseling mengedarkan borang senarai
semak tingkah laku dan meminta murid mengisinya.
4. Kemudian, murid diminta untuk berkongsi tentang maklumat
yang diisi dalam borang senarai semak diri tersebut.
5. Murid-murid lain disaran untuk memberi respon.
6. Setelah semua selesai, guru kaunseling membuat kesimpulan
tentang faktor-faktor yang boleh mencetuskan pergaduhan
dalam kalangan murid.

Penilaian

: Kerelaan murid mengakui kesilapan lalu.

Rumusan

Falsafah

: Setiap manusia tidak sunyi dari melakukan kesilapan

LAMPIRAN 2
UJIAN PRA

1-Setuju
Bil
1

2- Kurang Setuju
Item

Saya suka berada dalam kumpulan ini

3- Tidak Setuju
1

Saya bersedia mendengar pendapat orang lain

Saya selalu menegur kesalahan orang lain

Saya tidak suka ditegur atau dikritik

Saya seorang individu yang panas baran

Saya bersedia untuk mengaku kesalahan saya

Saya selalunya boleh membuat pilihan yang betul

Saya mampu berhadapan dengan kemarahan orang


lain dengan sabar

Saya boleh bezakan antara gurauan dan perkara


serius

10

Saya bersedia untuk berubah

LAMPIRAN 3
SENARAI SEMAK TINGKAH LAKU
Nama
Tingkatan
BIL
.
A.
1
2
3

: ____________________________________________
: _____________________
ITEM

PERSONALITI
Saya seorang yang sensitif.
Saya tidak mudah terasa.
Saya mengambil berat tentang orang lain.

YA

TIDAK

4
5
6
7
8
9
10
B.
1
2
3
4
5
6
7
C.
1
2
3
4
5

D.
1
2
3
4
5

Saya cepat merajuk.


Saya seorang yang penyabar.
Saya seorang yang emosional.
Saya tidak mudah cemburu.
Saya suka bertindak tanpa berfikir panjang.
Saya suka menyendiri.
Saya tidak peduli dengan persekitaran saya.
PUNCA SALAH LAKU
Bapa saya seorang yang garang.
Ibu kurang memberi perhatian terhadap
saya.
Guru pilih kasih.
Kawan-kawan tidak mengendahkan saya.
Saya tidak pernah dihormati.
Pendapat saya sering tidak diterima.
Orang lain memandang rendah terhadap
saya.
SITUASI SALAH LAKU
Saya bergaduh hampir setiap hari.
Saya kurang selesa sekiranya tidak
bergaduh.
Saya mendapat perlindungan dan sokongan
daripada pihak luar.
Saya bangga dan megah apabila bergaduh.
Saya berasa puas hati apabila dapat
melepaskan kemarahan kepada orang lain.
KONSEP KENDIRI
Saya perlu dibantu.
Saya bersedia untuk berubah.
Saya yakin boleh berubah pada akhir tahun
ini.
Saya bersedia memberi kerjasama yang
sepatutnya.
Dalam situasi yang tertentu, saya seorang
yang boleh dipercayai.

7.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Kendiri Positif-Negatif

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. Guru kaunseling dapat mengenal diri murid dari


segi kelemahan dan kekuatan.
2. Mewujudkan keyakinan diri dan menghargai diri
sendiri.
MASA

60 minit

SASARAN

10 orang pelajar (kumpulan bergaduh)

BAHAN
LANGKAH

Kertas A4

1. Guru kaunseling mengedarkan kertas A4.


2. Guru

kaunseling

mengarahkan

murid

melukiskan

wajah

sendiri pada kertas A4.


3. Guru

kaunseling

membuat

provokasi

ke

atas

murid

berdasarkan lukisan yang dibuat.


4. Guru kaunseling memastikan murid dapat mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan sendiri.
Penilaian

1. Murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri


masing-masing.
Rumusan

1. Murid dapat menggunakan kekuatan dirinya untuk mengatasi


masalah yang dihadapi.
Falsafah

1. Manusia

perlu

menerima

masing-masing.
7.4.4 AKTIVITI 4

BIDANG

TAJUK

Disiplin
Teman Sejati

kekuatan

dan

kelemahan

diri

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Mengenali

dan

menghargai

rakan-rakan

sekumpulan
2. Menimbulkan kemesraan dan saling menyayangi.
3. Menghayati erti kasih sayag yang sebenar
MASA

40 minit

SASARAN

10 orang pelajar (kumpulan bergaduh)

BAHAN
LANGKAH

Lagu Teman Sejati

1. Murid duduk dalam bulatan bersama Guru kaunseling


2. Guru kaunseling meminta murid membuat satu trade mark
peribadi kemudian rakan-rakan yang lain akan meniru trade
mark tersebut secara bergilir sehingga akhir.
3. Guru kaunseling meminta murid bersalaman dengan rakan di
sebelah kiri dan kanan dengan tangan yang bersilang.
4. Guru kaunseling memberi arahan kepada murid dan berkata
Anda Hebat kepada rakan di sebelah.
5. Kemudian leraikan tangan yang bersalam tadi,dan setiap
murid diminta berkata pada diri sendiri Saya Hebat
6. Guru kaunseling meminta murid untuk salam dan berpelukan
(mengikut jantina) dan lagu Teman Sejati dimainkan.
7. Saranan-setiap kali perjumpaan, lagu tersebut dimainkan
sebagai satu langkah untuk menerapkan perasaan kasih
sayang sesama mereka dalam jangka masa yang panjang.
Penilaian

1. Guru kaunseling akan memerhati gerak geri murid terutama


dari aspek perasaan mereka terhadap rakan-rakan dari
semasa ke semasa.

RUMUSAN :
1. Murid dapat merasai kasih sayang bersama rakan walaupun
mengambil masa yang agak lama.

FALSAFAH

1. Ramai diantara kita yang memerlukan kasih sayang dalam


hidup

mereka,namun

tidak

ramai

yang

mengetahui

bagaimana ingin membina kasih sayang dan memberi kasih


sayang sempurna.

7.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Graf Garis Kehidupan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Meneroka masalah murid
2. Mengenal pasti faktor-faktor atau situasi yang
boleh mencetuskan pergaduhan

MASA

60 minit

SASARAN

10 orang murid (Kumpulan Bergaduh)

BAHAN
LANGKAH

Kertas A4

Mengedarkan kertas A4
1. Murid membina graf garisan kehidupan
2. Murid diberi peluang untuk menerangkan graf garis kehidupan
yang dibuat.
3. Guru kaunseling membuka peluang kepada ahli kumpulan lain
untuk bertanya
4. Guru Kaunseling membuat kesimpulan

Penilaian

1. Murid

dapat

berkongsi

pengalaman

dan

mengambil

pengajaran
Rumusan

1. Murid dapat mengenali diri sendiri dengan lebih dalam.


Falsafah

1. Setiap

manusia

mempunyai

pengalaman

berbeza.

Pengalaman membantu individu menjadi lebih matang


7.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Program Bersama Ibubapa

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Murid

mengetahui

bahawa

ibubapa

menyayanginya.
2. Ibubapa menyedari tentang kepentingan peranan
mereka dalam membentuk keperibadian anaknya.
MASA

90 minit

SASARAN

10 orang murid (Kumpulan Bergaduh) dan ibubapa

mereka.
BAHAN
LANGKAH

Edaran bahan ceramah

1. Guru kaunseling menjemput ibubapa untuk menghadiri sesi


ceramah
2. Murid duduk bersama ibubapa masing-masing
3. Selepas sesi ceramah ibubapa dan murid diberi peluang untuk
meluahkan perasaan masing-masing.
4. Guru kaunseling menjadi moderator untuk kelompoknya
5. Ahli kelompok dibiarkan menghayati perasaan dan suasana
kasih sayang kekeluargaan.
Penilaian

Rumusan

1. Murid dan ibubapa saling memahami dan kehendak hati


masing-masing.
Falsafah

1. Perhubungan dan sentuhan perasaan di antara ibubapa dan


anak perlu dalam proses pembentukan kemenjadian anak.

7.4.7 AKTIVITI 7
7.4.7.1 AKTIVITI 7.1

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Pengurusan Emosi (Kemarahan)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Mengawal

emosi

kemarahan

semasa

bergaul

dengan rakan-rakan.
2. Mengenalpasti kesan dari kemarahan yang wujud
dalam kalangan murid.
3. Berfikir secara rasional apabila wujud sebarang
konflik di antara mereka.
MASA

60 minit

SASARAN

10 orang pelajar (kumpulan bergaduh)

BAHAN
LANGKAH

Edaran situasi (Lampiran 4)

1. Guru kaunseling mengedarkan bahan edaran situasi kepada


murid
2. Murid dibahagikan kepada 5 pasangan.
3. Setiap pasangan diberikan masa selama 15 minit untuk
membincangkan cara untuk menghadapi situasi
4. Setiap

pasangan

dikehendaki

membentangkan

hasil

perbincangan mereka.
5. Pasangan-pasangan yang lain memberi pendapat dan komen.
6. Guru kaunseling memberi ulasan daripada aktiviti dijalankan.

Penilaian

: Murid dapat mengawal emosi dan kemarahan dengan

bijaksana.

Rumusan

1. Murid boleh bertindak secara bijaksana dalam menangani


setiap konflik yang dihadapi.

FALSAFAH

1. Setiap

konflik

dapat

dihindari

jika

murid

mempunyai

kemahiran yang khusus bagi mengawal emosi mereka

LAMPIRAN 4

SITUASI 1
Rakan anda suka menggunakan perkataan-perkataan yang
berunsur

ejekan

kepada

anda.

Apakah

perasaan

anda

dan

bagaimana anda menanggani perkara tersebut?

SITUASI 2
Rakan anda yang sedang dalam keadaan tergesa-gesa telah
melanggar anda dan menyebabkan anda terjatuh. Apakah perasaan
anda ketika itu dan bagaimana anda mengawal emosi?

SITUASI 3
Rakan anda yang kerap meminjam buku dan barang-barang
lain kepunyaan anda serta tidak memulangkan kembali barangan
anda. Apakah perasaan anda dan bagaimana anda mendapatkan
semula barangan tersebut.

SITUASI 4
Anda terdengar beberapa orang rakan bercerita tentang diri
anda yang kurang menyenangkan anda. Apakah reaksi anda dan
bagaimana menangkis gossip dan tohmahan tersebut?

SITUASI 5
Teman rapat anda tiba-tiba menjauhkan diri dari anda. Dari
pemerhatian anda, didapati teman anda tersebut telah mempunyai
kawan lain yang baru berpindah ke sekolah anda. Apakah perasaan
anda dan bagaimana anda mengatasinya.

7.4.7.2 AKTIVITI 7.2

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Pengurusan Stress (Terapi Muzik)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Mengetahui

tahap

kebimbangan/stress

yang

dialami.
2. Mengurus

stress

melalui

aktiviti

fizikal

yang

sesuai.
MASA

60 minit

SASARAN

10 orang pelajar (kumpulan bergaduh)

BAHAN

Muzik, alat bantuan lain yang sesuai dengan

aktiviti.
LANGKAH

1. Perbincangan situasi stress


2. Guru

Kaunseling

kebimbangan/

mengukur

stress

yang

dan

menginterpretasi

dialami

oleh

murid

tahap
dengan

menggunakan Senarai Semak Mengukur Kebimbangan II.


(Lampiran 5)
3. Guru

Kaunseling

mentafsir

tahap

kebimbangan

murid

berdasarkan Senarai Semak Mengukur Kebimbangan II. (Skor


melebihi 40 menunjukkan murid berada dalam keadaan stres)
4. Murid duduk dalam bulatan besar
5. Muzik instrumental dimainkan, contohnya muzik sentimental,
Kitaro dan seumpamanya.
6. Murid memejam mata dan mendepa tangan sambil menarik
nafas dalam bilangan 10 satu pernafasan
7. Murid menghembus nafas dan merehatkan seluruh badan dan
otot.

8. Ulang tarikan nafas pada bilangan yang sama dan fokus


minda ke bahagian badan yang perit/ tegang satu persatu
sehingga keseluruhan bahagian badan berasa selesa dan
relaks
Penilaian

Setiap murid dapat mengenalpasti emosi masing-masing dan


belajar bagaimana untuk mengawal dan menenangkan hati serta
emosi

Rumusan

Murid dapat membina kekuatan dalaman dan mengetahui kawalan


emosi dan simptom yang berkaitan dengan stress.

Falsafah

Ketenangan
Kebahagiaan

Adalah

Kedamaian

Hati.Kedamaian

Adalah

LAMPIRAN 5
SENARAI SEMAK MENGUKUR KEBIMBANGAN II

KADAR KEPANTASAN HIDUP


Tandakan dengan mengikut penilaian anda sendiri pernyataan di bawah
mengikut
skala yang telah diberikan. Tandakan / dalam petak berkenaan.
1. Jarang / Tidak Pernah
2. Kadang-kadang
3. Selalunya
BIL

ITEM

Adakah anda selalu bercakap dengan laju?

Adakah anda selalu mendorong percakapan orang


supaya lebih cepat dengan mencelah dengan umha,
umhm atau dengan melengkapkan ayat yang sedang
mereka ucapkan

Adakah anda tidak suka untuk menunggu beratur

Adakah anda merasakan anda tidak mempunyai cukup


masa untuk menyiapkan banyak perkara

Adakah anda sangat benci membuang masa

Adakah anda makan dengan laju

Adakah anda memandu melangkaui had laju ketika


rasa marah atau geram?

Adakah anda cuba untuk melakukan lebih daripada


satu kerja dalam satu masa

Adakah anda menjadi tidak sabar jika orang lain


melakukan sesuatu dengan sangat perlahan

10

Adakah anda mempunyai masa yang sedikit untuk


bertenang atau menikmati masa rehat

11

Adakah anda mendapati diri anda terlalu


mementingkan diri sendiri?

Adakah anda mencebik/menggerakkan lutut/mengetik


12 jari/membalas secara sepontan apabila diejek atau
diperli oleh rakan-rakan.
Adakah anda berasa marah sekiranya teman
13 wanita/lelaki anda tidak mahu menjawab panggilan
telefon?
14 Adakah anda berjalan dengan pantas
15 Adakah anda benci berlengah selepas makan
16

Adakah anda menjadi lekas marah jika terpaksa


menunggu

17

Adakah anda benci untuk kalah dalam sukan atau


permainan

18

Adakah anda mendapati diri anda menggenggam


penumbuk dan tegang bahu

Adakah tumpuan anda merayau ketika anda


19 memikirkan kemungkinan yang akan berlaku
selanjutnya
20 Adakah anda seorang yang suka bertanding
INTERPRETASI
45 - 60 =
35 - 44 =
20 - 34 =

TINGKAHLAKU JENIS A
TINGKAHLAKU JENIS A
TINGKAHLAKU JENIS A

YANG TINGGI
YANG SEDERHANA
YANG RENDAH

TINGKAHLAKU JENIS A
1. Mempunyai kebiasaan menggunakan perkataan-perkataan
tertentu atau bahasa yang keterlaluan.
2. Sentiasa bergerak, berjalan dan makan dengan pantas atau
laju.
3. Sering menunjukkan tingkahlaku kurang sabar dan selalu
memintas percakapan orang lain.
4. Sentiasa mencuba untuk melakukan dua atau lebih kerja
dalam masa yang sama.
5. Lebih menumpukan kepada diri sendiri apabila bercakap.
6. Merasa bersalah sekiranya tiada kerja atau kelihatan releks.
7. Kurang memberi perhatian kepada perkara-perkara mengenai
keindahan dan keharmonian semulajadi.
8. Cuba untuk melakukan berbagai aktiviti dalam masa yang
singkat.

9. Mempunyai tingkah laku agresif dan perasaan bermusuhan


terhadap individu yang mempunyai personaliti jenis A.
10.
Mempunyai tingkah laku atau perlakuan yang kelihatan
agresif atau tergesa-gesa.
TINGKAHLAKU JENIS B
Mempunyai ciri-ciri perlakuan selain daripada jenis A.
Menunjukkan tingkah laku yang menggambarkan kesabaran dan
kurang menunjukkan kesegeraan.

PANDUAN BAGI MENGURANGKAN TINGKAHLAKU JENIS A


1. Nilai semula kejayaan anda :
Anda akan mendapati
bahawa kejayaan anda bukan
disebabkan oleh Tingkahlaku Jenis A. Perasaan tidak sabar,
kasar dan agresif melampau tidak menyumbang kepada
kejayaan tetapi menjauhkan anda daripada kejayaan.
2. Percaya terhadap keupayaan anda untuk berubah:
Tingkahlaku Jenis A adalah tingkahlaku yang dipelajari oleh itu
tingkahlaku tersebut boleh diubah.
3. Membuat muhasabah diri:
Berhati-hati dengan sifat intrapersonal yang bersifat negatif
yang menjurus kepada rasa tidak selamat, desakan untuk
bersegera atau ketidak sopanan.
4. Hidupkan seluruh personaliti anda:
Aktifkan semula bahagian otak kanan dengan menghargai
sastera, muzik, seni dan menhargai seni dan keindahan alam
semula jadi. Ambil sedikit waktu untuk menghayati keindahan
di sekeliling anda.
5. Libatkan diri anda dengan metos, amalan dan tradisi :
Cuba cari rutin tertentu dalam keluarga atau kawan. Letakkan
nilai yang tinggi terhadap perhubungan jangka panjang. Buat
amalan dan berdoa untuk mendapatkan kekuatan dalam diri
anda.

7.4.7.3 AKTIVITI 7.3

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Komunikasi Berkesan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Menyiapkan tugasan secara berkumpulan dalam
jangkamasa yang ditetapkan tanpa perbincangan.
2. Membuat keputusan dengan cepat dan tepat
dengan perancangan yang teliti.
3. Mendengar dan mematuhi arahan dengan teliti
sebelum melakukan sesuatu tugasan.

MASA

60 minit

SASARAN

10 orang pelajar (kumpulan bergaduh)

BAHAN

Penutup mulut ( masking tape ) dan "jigsaw

puzzle ",
LANGKAH

1. Guru Kaunseling memberi arahan/ taklimat kepada peserta


yang mulut mereka ditutup dengan "masking tape".
2. Setiap murid diberikan 10 bahagian "jigsaw puzzle" dan
mereka

dikehendaki

mencantumkan

gambar

tanpa

perbincangan. (Lampiran 6)
3. Peserta hanya boleh menggunakan bahasa isyarat atau
bahasa badan.
4. Guru kaunseling memberikan 10 kepingan jigsaw puzzle
kepada salah seorang daripada mereka dan mengasingkan
daripada kumpulan tersebut.

5. Murid perlu menyiapkan tugasan tersebut dalam jangkamasa


15 minit sahaja.
6. Guru Kaunseling hanya memerhatikan gelagat dan tingkah
laku murid samada berjaya atau tidak sehingga akhirnya.
7. Guru Kaunseling meminta murid berkongsi pengalaman dan
input berkaitan dengan tugasan tersebut.
Penilaian

1. Murid mengetahui bahawa kemahiran berkomunikasi adalah


penting dan komunikasi yang baik dan berkesan boleh
mengelakkan pergaduhan

Falsafah

1. Mendengar arahan dengan teliti dan perancangan yang rapi


dapat membantu menyelesaikan sesuatu masalah dalam
jangkamasa yang telah ditetapkan.
2. Komunikasi tanpa lisan, bahasa isyarat dan bahasa badan
juga penting untuk menyampaikan sesuatu maklumat.

LAMPIRAN 6

7.4.7.4 AKTIVITI 7.4

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Kerja Berpasukan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Mewujudkan kerjasama di dalam satu pasukan.
2. Mengekalkan

perasaan

kasih

sayang

dan

membina hubungan yang lebih erat di antara


mereka.
3. Memahami pentingnya kesepakatan dan bertolak
ansur dalam setiap perkara yang dilakukan.
4. Meningkatkan

semangat

patriotisme

dalam

kalangan murid.
MASA

Mengikut kesesuaian masa

SASARAN

10-20 orang murid kumpulan bergaduh

BAHAN
LANGKAH

Kemudahan track aktiviti

1. Fasilitator membahagikan murid kepada beberapa kumpulan


dan memberi penerangan tentang aktiviti lasak yang akan
diadakan.
2. Setiap murid perlu menempuh halangan secara berkumpulan
yang

telah

disediakan

seperti

monkey

hang,wall

climbing,jungle tracking,river cross dan yang difikirkan perlu.

3. Murid akan membuat aktiviti tersebut mengikut arahan dari


semasa ke semasa.
4. Fasilitator dan guru kaunseling akan memantau pergerakan
dan tingkah laku murid.
Penilaian

: Murid dapat melaksanakan aktiviti lasak dengan baik

dan memupuk
sikap kerjasama sepertimana yang diharapkan.
Falsafah

: Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

7.4.7.5 AKTIVITI 7.5

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Malam Appresiasi

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Merasai dirinya dihargai dan telah mendapat
penghargaan oleh pihak sekolah.
2. Mengekalkan

perasaan

kasih

sayang

dan

membina hubungan yang lebih erat di antara


mereka dan guru.
3. Meraikan

murid-murid

yang

telah

berjaya

mengikuti Program Jati Diri EQ.


MASA

180 minit

SASARAN

10-20 orang pelajar (kumpulan bergaduh)

BAHAN
LANGKAH

1. Guru Kaunseling bersama AJK pelaksana merancang untuk


mengadakan satu majlis makan malam untuk murid.
2. Guru memberikan hadiah kepada murid cemerlang seperti
peserta

terbaik,kumpulan terbaik dan sijil penghargaan

kepada semua peserta.

3. Murid di minta membuat satu persembahan selingan sempena


majlis tersebut yang berunsur patriotik.
4. Jamuan makan dimulakan diselangi dengan nyanyian karaoke
daripada murid.
5. Majlis diakhiri dengan salam Satu Malaysia
Rumusan

: Murid berasa gembira kerana dihargai oleh warga

sekolah.
Falsafah

Setiap

individu

mempunyai

kelebihan

dan

keistimewaan sendiri.

7.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Lawatan ke lokap polis

OBJEKTIF

Pada akhir aktivitii murid dapat:

Mewujudkan kesedaran terhadap kesan dari kes bergaduh.


Mewujudkan keinsafan agar murid tidak mengulangi

perbuatan

bergaduh.
MASA

360 minit

SASARAN

10 orang murid (kumpulan bergaduh)

BAHAN

Surat kebenaran lawatan ke balai polis yang

berdekatan,
Kertas kerja, Surat kebenaran ibu bapa.
LANGKAH

1. Menyediakan kertas kerja lawatan.


2. Mendapatkan kelulusan pengetua.
3. Menghubungi
berdekatan.

dan

memaklumkan

kepada

balai

polis

4. Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa.


5. Membuat lawatan.

PENILAIAN :
1. Murid dapat melihat sendiri situasi sebenar pesalah yang
berada di dalam lokap.
RUMUSAN :
1. Dengan pendedahan ini sekurang-kurangnya murid dapat
berfikir

dengan

baik

bagi

mengelakkan

diri

daripada

bergaduh.
FALSAFAH

1. Buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekali.


7.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Pertandingan Persahabatan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Mewujudkan hubungan mesra yang sebelum ini
mengalami konflik bergaduh di antara satu sama
lain.
2. Memperbaiki hubungan yang sedia ada bersama
rakan-rakan baru (kelompok baru)

Masa

Mengikut kesesuaian

Sasaran

10-20 orang kumpulan bergaduh

Bahan
Langkah

Mengikut kesesuaian permainan

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.


2. Murid mengambil posisi masing-masing

3. Permainan dimulakan
4. Kumpulan pemenang diberi hadiah dan saguhati

Rumusan

1. Melalui pertandingan yang diadakan semangat kekitaan lebih


harmoni dan keserasian dapat diwujudkan dengan lebih erat.

Falafah

1. Kesepaduan dalam membina matlamat menjadikan kelompok


lebih bersefahaman dan akrab.

7.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Warkah Talian Kasih

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Membina hubungan yang lebih rapat dan mesra.
2. Mewujudkan semangat setia kawan yang lebih
erat.

MASA

2 minggu

SASARAN

10 orang murid (Kumpulan Bergaduh)

BAHAN
LANGKAH

Kertas A4, sampul surat.

LDK 1
1. Guru Kaunseling menerangkan tentang aktiviti warkah talian
kasih.
2. Guru Kaunseling meminta murid menulis nama masingmasing pada cebisan kertas.

3. Kertas tersebut dimasukkan ke dalam kotak.


4. Murid-murid mengambil kertas tersebut dan merahsiakan
nama yang tercatat pada kertas yang diperolehi.
5. Guru Kaunseling meminta murid saling menulis surat kepada
ahli dalam kumpulan tanpa pengetahuan masing-masing. Isi
surat mestilah sesuatu yang positif.
6. Murid diminta mengirim beberapa pucuk surat dalam tempoh
dua

minggu

yang diletakkan di

bilik

kaunseling

untuk

penerima tanpa mengetahui siapa pengirimnya.

LDK 2
1. Murid mendedahkan identiti pengirim surat.
2. Murid berkongsi perasaan tentang surat yang mereka terima.
3. Guru Kaunseling merasionalkan murid-murid yang menerima
kesan negatif daripada aktiviti ini (jika ada)
4. Guru Kaunseling menjelaskan bahawa terdapat pelbagai sikap
manusia yang perlu kita hadapi ketika membina hubungan.

Rumusan

1. Membina hubungan adalah suatu yang lumrah bagi murid jika


diberi peluang.

Falsafah
disentuh.

: Jiwa manusia itu sangat lembut dan perlu sentiasa

7.4.11 AKTIVITI 11

BIDANG

TAJUK

OBJEKTIF

Disiplin
Warkah Untuk Tersayang
Pada akhir aktiviti murid dapat :
1. Mewujudkan kesedaran tentang perubahan kendiri
yang dialami setelah mengikuti program yang
dijalankan.
2. Menunjukkan kesungguhan diri untuk berubah
kepada orang tersayang.

MASA

90 minit

SASARAN

10 orang murid (Kumpulan Bergaduh)

BAHAN
LANGKAH

Kertas A4, sampul surat, borang akujanji

1. Guru Kaunseling mengedarkan borang akujanji kepada murid


dan mengarahkan murid mengisi borang tersebut.
2. Guru Kaunseling meminta murid membaca akujanji dengan
jelas secara individu.
3. Guru Kaunseling mengedarkan kertas A4 kepada murid

4. Guru Kaunseling meminta murid untuk menulis surat/ warkah


kepada insan tersayang.
5. Warkah tersebut hendaklah mengandungi luahan perasaan
berkaitan

dengan

perubahan

diri

yang

dialami

setelah

mengikuti sembilan sesi perjumpaan sebelum ini.


6. Guru Kaunseling mengarahkan murid memasukkan borang
akujanji dan surat / warkah ke dalam sampul dibekalkan dan
menulis alamat orang yang tersayang.
7. Guru

Kaunseling

mengumpulkan

semua

sampul

untuk

dikirimkan ke alamat yang berkenaan.

Penilaian

1. Murid diharapkan mendapat kesedaran selepas mengikut


pakej modul yang disediakan.

Rumusan

1. Perubahan pada diri murid boleh berlaku jika dapat mengikut


suatu program yang teratur dan dipantau secara berterusan.

Falsafah

1. Manusia mampu berubah jika diberi ruang dan peluang yang


secukupnya.

LAMPIRAN 7

BORANG PENILAIAN KENDIRI PELAJAR

Nama

: _________________________________ Jantina

__________________
Tingkatan
Bil
.

: ______________________
Item

1.

Program ini dapat membantu saya mengenali diri .

2.

Program ini dapat membantu saya mengubah


tingkahlaku suka bergaduh

3.

Program ini sungguh membosankan saya

4.

Saya sudah dapat mengawal emosi kemarahan saya

5.

Saya menyayangi kawan-kawan saya

6.

Peraturan sekolah adalah suatu yang perlu dipatuhi.

7.

Program ini hanya membuang masa saya

8.

Bertimbang rasa satu amalan yang mulia

9.

Saya gembira dengan kehidupan saya sekarang

10
.
11
.
12
.

Mulai sekarang saya perlu berfikir dan bertindak secara


rasional
Saya masih ada perasaan marah, dendam dan benci
pada seseorang
Ada kalanya saya tidak dapat menahan perasaan marah

Ya

Tida
k

13
.
14
.
15
.

Sesekali terasa juga ingin bergaduh dengan kawan yang


tidak sehaluan
Saya menyayangi diri saya
Saya menyesali semua perbuatan sia-sia saya

Tanda tangan

Tarikh

..............................

....................................
LAMPIRAN 8

BORANG MAKLUBALAS PERUBAHAN TINGKAHLAKU


(GURU TINGKATAN/MATAPELAJARAN & GURU DISIPLIN)
Nama Guru / Penilai

..............................................

Nama Pelajar

.............................................

Tingkatan

............................................

Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Item
Saya sungguh mengenali pelajar ini
Pelajar ini telah menunjukkan perubahan
tingkahlaku yang positif
Pelajar ini berjaya mengekalkan mata penalty
sepanjang tahun
Saya masih mendapat maklumat pelajar ini
bergaduh
Saya yakin pelajar ini telah berubah
Pelajar ini masih tidak dapat mengawal emosi
marah
Saya percaya pelajar ini boleh berubah dengan
baik
Pelajar ini berpotensi dari segi akademik dan kokurikulum
Pelajar ini mempamerkan sikap positif di dalam
kelas

Ya

Tida
k

10.

Saya bangga dengan perubahan pelajar ini.

Tanda tangan

Tarikh

..............................
...

.................................

LAMPIRAN 9

BORANG MAKLUBALAS PERUBAHAN TINGKAHLAKU


(PENGAWAS/RAKAN SEBAYA & PRS)
Nama Pelajar/ Penilai

..............................................

Nama Pelajar

.............................................

Tingkatan

............................................

Bil.

Item

1.

Saya sungguh mengenali kawan saya ini

2.

Kawan saya
telah menunjukkan perubahan
tingkahlaku yang positif selepas mengikuti
Program Kaunseling Berfokus.

3.

Dia seorang yang baik hati sesama rakan-rakan

4.

Dia suka berkawan dengan saya

5.

Saya yakin kawan saya ini telah berubah

6.
7.
8.
9.
=1

Kadang-kadang kawan saya ini masih tidak dapat


mengawal emosi marahnya terhadap rakan lain.
Saya percaya kawan saya ini boleh berubah
dengan baik
Saya suka berkawan dengan dia
Kawan saya ini mempamerkan sikap positif di
dalam kelas
Saya bangga dengan perubahan kawan saya ini.

Ya

Tida
k

0.
11.
12.

Kekerapan dia bergaduh sesama rakan semakin


berkurangan
Kadang-kadang
kawan
saya
menimbulkan
suasana yang kecoh di kelas/kantin atau
persekitaran sekolah

Tanda tangan

Tarikh

..............................

....................................

8.0 PROGRAM DISIPLIN BULI

8.1 PANDUAN PELAKSANAAN

PROGRAM
SIFAR BULI
BIDANG DISIPLIN - BULI

8.1.1 Pendahuluan
Laporan

akhbar

mengenai

kes-kes

pelanggaran

disiplin,

keganasan

AKTIVITI

dan

yang

buli

berlaku

disekolah-sekolah

BI
L
1

Aktiviti Suai Kenal

Mencari Diri

Kad Prestasi Diri

Jom Sembang Tentang Buli

biasa pada hari ini

Jom Menikmati Keindahan


Taman Botani Putrajaya

dan merupakan satu

5
6

Kem Sahsiah Diri

utama

Kelompok Anjakan
Paradigma

ini. Terdapat lebih 35

Konsultensi Ibu Bapa

Gotong Royong di Surau


Sekolah

1
0
1
1

TAJUK

Ziarah menziarahi
Refleksi Diri

menengah
sekolah

dan
rendah

merupakan

perkara

masalah disiplin yang

kes
mati

pada

ketika

pelajar

sekolah

atau

cedera

akibat dibelasah yang


dilaporkan

dalam

tempoh lima tahun ini


iaitu dari 1999 hingga

2003 (Berita Minggu, 14 Julai 2005). Kebanyakan kes-kes ini


berpunca daripada perbuatan buli.
Para pengkaji telah mengenal pasti tiga jenis tingkah laku buli
yang terdapat dalam kalangan pembuli iaitu fizikal, verbal dan
antisosial. Jenis tingkah laku buli fizikal, verbal dan anti sosial
termasuklah tindakan-tindakan seperti mengejek, pemulauan dan
memukul (Olweus, 1991;Thompson dan Sharp, 1998). Tingkah laku
buli fizikal dan verbal merujuk kepada tingkah laku buli secara
langsung. Tingkah laku buli anti sosial pula merujuk kepada tingkah
laku

buli

secara

tidak

langsung.

Definisi

yang

dinyatakan

mempunyai persamaan dengan definisi oleh Connel dan Farrington,


1996; Espelage et al. (2000) iaitu jenis tingkah laku buli termasuklah
serangan fizikal seperti menumbuk, menendang dan menolak. Jenis
tingkah laku buli verbal adalah seperti cemuhan, hinaan, panggilan
nama, ejekan dan ugutan, manakala jenis tingkah laku buli
antisosial (secara psikologi) seperti pemulauan, menyebabkan
gossip dan memanipulasikan hubungan sosial.
Oleh itu, Program Sifar Buli telah dirangka bagi membantu
pelajar yang terlibat dalam salah laku buli supaya mereka diberi
pendedahan serta maklumat mengenai kesan negatif tentang salah
laku ini.

Program ini juga menjurus untuk mencegah dan

membenteras gejala buli.

8.1.2 Matlamat
Mewujudkan Sekolah yang bebas daripada gejala buli.
8.1.3 Objektif

8.1.1. Membenteras gejala buli dalam sekolah.


8.1.2. Mengurangkan salah laku buli di sekolah.
8.1.3. Memberi kefahaman kepada murid tentang kesan
daripada melakukan kesalahan salah laku buli.

8.1.4 Sasaran
Murid yang berisiko dalam salah laku buli.

8.1.5 Pelaksanaan
8.1.5.1 Aktiviti suai kenal
8.1.5.2 Mencari Diri
8.1.5.3 Kad Prestasi Diri
8.1.5.4 Jom Sembang tentang Buli
8.1.5.5 Jom Menikmati Keindahan Taman Botani Putrajaya
8.1.5.6 Kem Sahsiah Diri
8.1.5.7 Kelompok Anjakan Paradigma
8.1.5.8 Konsultansi Ibubapa
8.1.5.9 Gotong-royong di Surau Sekolah
8.1.5.10Ziarah-menziarahi
8.1.5.11Refleksi Diri

8.1.6 Penilaian
8.1.6.1
8.1.6.2
8.1.6.3

Fail peribadi / aktiviti murid


Kad Prestasi Diri
Graf Prestasi Diri

8.1.7 Penutup
Diharapkan program sekolah sifar buli dapat membenteras dan
mengurangkan gejala buli dalam kalangan murid di sekolah selaras
Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan modal insan
yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual
dan sosial. Kerjasama daripada semua pihak amatlah diharapkan
bagi memastikan segala yang dirancang dapat dijalankan dengan
jayanya.

8.2 PROSES KERJA


Bil

Proses Kerja

1.

Mengesan
dan
mengenalpasti
murid berdasarkan maklumat guru
disiplin (data SSDM).

2.

3.

Mengumpul butir diri murid yang


telah dipilih untuk proram ini dan
mewujudkan fail aktiviti untuk
mereka.
Mengadakan aktiviti pertemuan
dengan murid yang terlibat dan
rasionalkan
mereka
mengapa
terpilih dalam Program Kaunseling
Berfokus.

Pegawai Yang
Melukluskan /
Dirujuk
10. KPM
11. JPN
12. PPD
13. Pengetua
14. Guru Besar

Catatan

4.

Memberikan Kad Prestasi Diri


sebagai satu borang penilaian
sahsiah diri murid yang akan
diguna sepanjang tahun.

5.

Menjalankan
ujian
pra/post
sebelum dan selepas aktiviti.

6.

Murid mengikuti proses kaunseling


individu, kelompok atau Program
Kaunseling Berfokus.

7.

Membuat analisis ujian pra/post.

8.

Menyediakan
keberkesanan.

9.

Berbincang / bentangkan laporan


kepada guru besar

pelaporan

15. GPK HEM


16. GBKSM/GBKS
R

8.3 CARTA ALIRAN


MULA

Mengesan dan mengenalpasti murid berdasarkan


maklumat guru disiplin (data SSDM)

Mengumpul butir diri murid yang telah dipilih untuk


program ini dan mewujudkan fail aktiviti mereka.
.

Mengadakan aktiviti pertemuan dengan murid yang


terlibat dan rasionalkan mereka mengapa terpilih
dalam program ini.

Memberikan Kad Prestasi Diri sebagai satu boring


penilaian sahsiah diri murid yang akan digunakan
sepanjang tahun.

Menjalankan ujian sebelum dan selepas aktiviti.

Mencapai.

Tidak
objektif.

capai

Murid mengikuti proses kaunseling individu, kelompok


atau Program Kaunseling Berfokus.

Menyediakan laporan / Bentang Laporan kepada


Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan HEM

TAMA
T

8.4 PROGRAM SIFAR BULI


8.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Aktiviti Suai Kenal

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid akan dapat :1. membuat pendedahan kendiri.
2. berkenalan sesama sendiri.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN
LANGKAH

:
:

Pen, Pensel, Kertas A4

1. GBKSM mengedarkan sekeping kertas A4 kepada setiap


murid.
2. Murid diminta melukis 3 bulatan berasingan di atas kertas
tersebut.
3. Murid diminta melukis :
a) Bulatan 1

satu

simbol

yang

melambangkan

yang

melambangkan

pengalaman masa lampau.


b) Bulatan 2

satu

simbol

pengalaman masa sekarang.


c) Bulatan 3

: satu simbol yang melambangkan impian

akan datang.
4. Setiap murid diminta menghuraikan simbol yang dilukiskan.
5. Semasa pembentangan murid lain digalakkan bertanya dan
berkongsi pengalaman.
6. Proses ini diteruskan sehingga murid terakhir.

PENILAIAN :
1. Melalui penceritaan yang disampaikan oleh murid.
RUMUSAN :
1. Ada murid yang tidak mahu menceritakan tentang dirinya
2. Apabila

kita

bertanya

secara

langsung

tetapi

dengan

perantaraan simbol, murid berasa lebih selesa dan terbuka


untuk membuat pendedahan dirinya.
3. Berkongsi pengalaman dapat meningkatkan kepercayaan kita
kepada orang lain dan ini mewujudkan rasa kemesraan dan
kekitaan.
4. Melalui pendedahan pengalaman diri dapat menggalakkan
murid berinteraksi.

5. Manusia bersifat dinamik dan akan berubah dari masa ke


masa kerana perubahan adalah proses kehidupan.
6. Perkongsian maklumat adalah penting dalam kehidupan
harian.
7. Mendengar secara aktif merupakan salah satu aspek yang
penting dalam membina perhubungan.

FALSAFAH

1. Semua manusia tidak sempurna.


2. Mewujudkan kemesraan dan kepercayaan kepada individu
terhadap individu lain.

8.4.2 AKTIVITI 2

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Mencari Diri

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid akan dapat:1. Murid

dapat

mengenalpasti

kekuatan

dan

kelemahan diri sendiri.


2. Murid

dapat

memupuk

kekuatan

berusaha mengatasi kelemahan diri.

diri

dan

MASA

60 Minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

Kertas A4, Pensel, Pen, Kad Prestasi Diri.

LANGKAH

1. Murid duduk dalam bulatan.


2. GBKSM mengedarkan kertas A4 kepada setiap murid dan
meminta murid melipat 2 kertas tersebut..
3. GBKSM meminta murid mencatat sifat-sifat negatif yang ada
pada diri di ruang kiri kertas. ( Merujuk LAMPIRAN MODUL 2)
4. Guru meminta murid mencatat sifat-sifat positif yang ada
pada diri di ruang sebelah kanan kertas. ( Merujuk LAMPIRAN
MODUL 2 )
5. Murid menomborkan sifat positif dan negatif diri mengikut
keutamaan.
6. Murid diminta meletakkan kertas di tengah bulatan. GBKSM
memilih secara rawak sekeping kertas untuk dibincangkan
bersama.
7. Perbincangan

meliputi

reaksi

murid

terhadap

sifat

dan

kekuatan yang dinyatakan dan memberi cadangan bagaimana


kekuatan tadi boleh digunakan dengan sebaiknya.
8. Di akhir aktiviti ini murid-murid dibekalkan dengan kad
prestasi diri untuk dinilai setiap kali perjumpaan.

PENILAIAN :
1. Melalui tindak balas dan pengakuan yang diberikan oleh
murid.

RUMUSAN :
1. Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan diri.

2. Mengenali

kelemahan

dan

kekuatan

diri

membolehkan

individu merancang untuk pembangunan diri.


3. Setiap insan adalah unik kerana :
a. Mempunyai kelebihan dan kekurangan.
b. Berkeupayaan

untuk

memperbaiki

kekurangan

dan

memperkembangkan potensi diri.

FALSAFAH

1. Manusia mempunyai potensi dan kebolehan. Kita perlu


mengenalpasti apakah potensi diri kita.

LAMPIRAN1
CONTOH BORANG TUGASAN
SIFAT DIRI
CIRI-CIRI DIRI
1
2
3
4
5
6
7
KEBAIKAN

KELEMAHAN

8.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Kad Prestasi Diri

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Murid dapat memahami penggunaan dan tujuan
kad prestasi diri.
2. Murid

menyedari

kepentingan

masa&mula

menghargainya.
3. Murid dapat mengenalpasti aktiviti yang harus
dilakukan sebagai seorang pelajar.
MASA

60 minit

SASARAN

BAHAN

Kumpulan Pembuli
:

LANGKAH

Kad prestasi diri (LAMPIRAN 2)

1. GBKSM mengedarkan kad prestasi diri kepada murid-murid.


2. GBKSM menerangkan kepada murid tentang penggunaan kad
prestasi diri.
a. Kad tersebut akan diberikan kepada guru kelas untuk
pemantauan mereka terhadap murid-murid.
b. Setiap kali murid melakukan kesalahan, guru kelas, dan
guru disiplin akan mencatatkan kesalahan tersebut di
dalam kad berkenaan.
c. Kad prestasi diri akan dibincangkan dengan pentadbir dan
ibu bapa semasa konferensi ibu bapa pada satu tarikh yang
ditetapkan.
(Sekurang-kurangnya

sekali

setahun

dan

sekiranya

memerlukan, perjumpaan dengan ibu bapa dilakukan


dengan lebih kerap).
d. Kad prestasi diri dinilai dalam tempoh sebulan, jika murid
tidak melakukan sebarang kesalahan pingat tahniah akan
diberikan sebagai ganjaran. ( LAMPIRAN 3 )
e. Setiap sebulan sekali GBKSM akan mengumpulkan kad
tersebut untuk membuat rumusan dan laporan.

PENILAIAN :
1. Penilaian dijalankan berdasarkan Kad Prestasi Diri.

RUMUSAN :
1. Murid

sedar

akan

kepentingan

sahsiah

diri

menyumbang kepada kecemerlangan akademik.

yang

baik

LAMPIRAN 2
NAMA
KELAS
Bil.
Minggu

KAD PRESTASI DIRI SAYA


_________________________________
:
_________________________________

Kesalahan

Prestasi

Penyelesaian

BULAN : ____________________
Catatan

T/tanga
n Guru

T/tangan
ibu/bapa
/penjaga

Di semak oleh,
________________ ( Guru B&K )

Di sahkan oleh,
_____________________ ( P/GB )

LAMPIRAN 3

TAHNIA
H !!!

TAHNIA
H !!!

TAHNIA
H !!!

8.4.4 AKTIVITI 4

TAHNIA
H !!!

TAHNIA
H !!!

TAHNIA
H !!!

BIDANG

TAJUK

Disiplin
:

OBJEKTIF

Jom Sembang Tentang Buli

Pada akhir aktiviti murid akan dapat :1. Murid dapat mengecam gejala buli yang berlaku
disekeliling kita.
2. Murid dapat mengesan kesan-kesan buli terhadap
orang lain.
3. Murid dapat mengatahui cara-cara mencegah gejala
buli.

MASA

180 minit

SASARAN

Kumpulan pembuli dan d buli (10 orang)

BAHAN

Lampiran 4

LANGKAH

1. Ucapan Aluan Pengerusi Majlis


2. Ucapan Guru Besar
3. Ceramah Perangi Buli di Sekolah oleh Pegawai Polis Siasatan
Jenayah PDRM. ( 1 jam 30 minit )
4. Rehat
5. Latihan dalam kumpulan ( Aiman Tak Kisah Merujuk Modul 5)

PENILAIAN :
1. Kelemahan diri sendiri disedari dengan tidak menggunakan
kelemahan orang lain untuk mengukur keupayaan diri.

RUMUSAN :
1. Setiap manusia mempunyai kelemahan yang harus diperbaiki.

2. Setiap murid perlu mempunyai asertif diri bagi menangani


masalah buli yang dihadapi.

FALSAFAH

1. Mencari kelemahan diri sendiri lebih baik daripada mencari


kelemahan orang lain.
2. Kehebatan kita bukanlah senjata untuk menjatuhkan nilai diri
orang lain.

8.4.4.1 AKTIVITI 4.1

BIDANG

TAJUK

OBJEKTIF

Disiplin
Aiman Tak Kisah
Pada akhir aktiviti murid dapat :1. mengetahui sifat diri.
2. menghargai nilai asertif
3. menerapkan nilai asertif dalam menangani isu-isu
buli.

MASA

90 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

Borang Senarai semak, kertas A4@ Kertas

Majung.
LANGKAH

1. GBKSM

mengedarkan borang senarai semak kepada setiap

MURID. (Merujuk LAMPIRAN MODUL 5 )


2. Setiap murid diminta menanda ( / ) pada ruang Y jika item
berkenaan berkaitan dengan diri MURID dan pada ruang T
jika sebaliknya.
3. Setelah selesai menjawab, murid diminta mengira bilangan
Y pada borang tugasan tadi dan tuliskan jumlah di bahagian
bawah borang.
4. GBKSM memamuridumkan maksud skor yang diperolehi oleh
murid:
a. Skor 1 3 (Rendah Pasif )
b. Skor 4 6 (Sederhana - Asertif)
c. Skor 7 9 (Tinggi - Agresif)
(Panduan Mentor, lihat nota di bawah)

5. GBKSM

meminta

murid

menjadikan

kumpulan

kecil

mengikut skor (tinggi, rendah dan sederhana).


6. Setiap kumpulan diminta berbincang dan menyatakan apakah
sifat-sifat diri yang ada pada diri mereka dan menyenaraikan
kebaikan dan kelemahan sifat-sifat

tersebut di dalam kotak

seperti di bawah:
7. Setiap kumpulan diminta membentang hasil kerja mereka.
8. GBKSM memberi penekanan berbincang mengenai sifat asertif
dan keperluan kepada seorang murid.
9. Murid diminta berbincang bagaimana hendak menangani
simulasi-simulasi / situasi berikut:
a. Menolak pelawaan membalas dendam dari seorang kawan.
b. Mengelakkan pelawaan rakan lain untuk membuli kawan
yang lemah.

PENILAIAN :
1. Berdasarkan senarai semak dan situasi yang dibuat oleh
murid.

RUMUSAN :
1. Setiap orang perlu mempunyai asertif diri bagi menangani
masalah buli yang dihadapi.

FALSAFAH

Usaha Tangga Kejayaan

LAMPIRAN 4
Arahan:
Tandakan (/) pada ruang Y jika item berkenaan ada kaitan dengan
diri anda dan pada ruang T jika sebaliknya.
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ITEM
Selesa memberitahu kawan-kawan mengenai apa-apa
sahaja yang ada dalam fikiran saya.
Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan
ahli-ahli profesional bila menghadapi masalah
Berani menyatakan perkataan Tidak kepada sesuatu
ajakan ke arah perbuatan salah.
Mudah melenting apabila kerja yang saya lakukan
tidak menjadi.
Akan berterus terang menyatakan bahawa
tingkahlakunya telah menyakitkan hati saya.
Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh
ketua kurang jelas
Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati
dengan jawapan yang diberi
Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya
rancang dari membuat kerja yang disuruh oleh orang
lain
Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan
saya yang lain.
Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira sama
ada saya menang atau kalah
JUMLAH SKOR

8.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

TAJUK

Disiplin
:

Jom menikmati keindahan taman botani,

putrajaya
OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :1. Murid dapat menimba pengalaman baru di luar
sekolah.
2. .Murid

menghargai

kemudahan

awam

yang

disediakan
MASA

480 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN
LANGKAH

Borang Kebenaran Lawatan.

1. GBKSM mendapatkan kebenaran daripada sekolah dan PPD


untuk mengadakan lawatan.
2. Murid meminta kebenaran daripada ibu bapa untuk mengikuti
lawatan.
3. GBKSM

menjalankan

mengukuhkan

aktiviti

semangat

`Team

kekitaan

di

Buildings

untuk

kalangan

murid.

( Merujuk aktiviti 5.1 )


4. Melaksanakan aktiviti `Minda Kreatif bagi merangsang minda
murid ke arah pemikiran yang positif. ( Merujuk aktiviti 5.2)
5. Pelaksanaan aktiviti riadah iaitu `Berbasikal Mengelilingi
Taman Botani sambil menyenaraikan 10 perkara baik yang
anda lihat. (LAMPIRAN 5)

PENILAIAN :
1. Perkembangan minda murid yang negatif dapat di ubah
kepada pemikiran yang positif

RUMUSAN :
1. Budaya

buli

boleh

mengganggu

pandangan

seseorang

FALSAFAH

1. Semua manusia boleh memaafkan insan lain


2. Budaya buli boleh menyebabkan tekanan

dan

emosi

8.4.5.1 AKTIVITI 5.1

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Beat It ( Team Building )

Pada akhir aktiviti murid dapat:-

OBJEKTIF

1. mengetahui kebaikan dan keunikan pada diri dan


orang lain.
2. menyedari bahawa pentingnya kerjasama dalam
kumpulan

dan

kekurangan

yang

ada

jika

keseorangan.
3. Murid

dapat

menyedari

bahawa

Buli

akan

menjauhkan diri kita daripada orang lain dan


akhirnya merugikan diri sendiri juga.
MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN
LANGKAH

Suratkhabar lama, radio, CD- Beat It

1. GBKSM

menunjukkan

suratkhabar

yang

digulung

dan

menanya murid bahawa : Apa yang kita boleh lakukan


dengan menggunakan surat khabar ini ? .
2. Setelah dapat jawapan pukul orang, GBKSM menyatakan
title hari ini ialah Beat It.
3. GBKSM meminta semua murid membuat satu bulatan dengan
berpegang tangan ( sepanjang masa permainan dijalankan )

sementara salah seorang daripada mereka dipilih untuk


menjadi pemukul di luar bulatan tersebut.
4. Pemukul dikehendaki untuk berhenti memukul setelah
muzik dihentikan.
5. Pemukul kedua dan ketiga dipilih satu per satu setelah
muzik dihentikan.
6. Murid diminta duduk dalam satu bulatan untuk aktiviti
perkongsian perasaan dan fikiran.
7. Murid diminta untuk berkongsi perasaan apabila a) dipilih
menjadi

pemukul

b)

dipukul

c)

dipukul

kerana

kawan

disebelahnya cuba mengelakkan diri dan lain-lain.


8. GBKSM meminta semua murid mengimbas kembali perasaan
mereka dan apa yang berlaku atas orang yang dibuli.
9. GBKSM meminta murid memikirkan cara untuk mengelakkan
pemukul sementara menjaga rakan-rakan yang lain.
10.

Permainan

dijalankan

sekali

lagi

dan

perkongsian

perasaan dijalankan sekali lagi.

PENILAIAN :
1. Perkongsian perasaan murid.

RUMUSAN :
1. Semua orang tidak suka dibuli, maka, janganlah buli orang
2. Team-work penting untuk menjayakan sesuatu

FALSAFAH

1. Put yourselves in ones shoes


2. No one can live a life all alone without others assistance

8.4.5.2 AKTIVITI 5.2

TAJUK

Minda Kreatif

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :-

1.

Murid dapat melahirkan idea yang sama dengan


cara yang berbeza.

2.

Murid dapat mencipta sesuatu yang baru atau


mengambil
idea yang sedia ada dengan mengubah dan
mengembangkannya.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

Kertas mahjung, kertas A4, pen marker dan

lampiran

LANGKAH

1. Set induksi.
a. GBKSM

meminta

murid

membilang

terkandung dalam gambarajah.

segiempat

yang

b. Mengapa leher zirafah panjang?.

2. GBKSM menerangkan langkah-langkah untuk menjadi seorang


yang kreatif:-

a. Jangan terlalu menilai.


b. Bebaskan pemikiran tentang idea-idea gila,bodoh atau
lucu
3. Pemikiran kreatif boleh menjadikan idea atau mengambil idea
orang lain dan mengubah atau mengembangkan idea itu dan
melahirkan satu idea baru.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan (5 orang). GBKSM
memberikan sekeping kertas

mahjung dan pen marker

pelbagai warna.
5. GBKSM memberikan masa 30 minit untuk setiap

kumpulan

melukis:a. Pakaian 2020


b. Kereta 2020
c. Rumah 2020
d. Kapal terbang.
6. Murid membentangkan hasil kumpulan masing-masing.
7. Markah idea kreatif diberikan oleh murid lain.

PENILAIAN :
1. Secara pemarkahan yang diberikan oleh kumpulan lain.

RUMUSAN :

1. Semua orang berupaya meningkatkan kreativiti apabila diberi


bimbingan.

FALSAFAH

Malaysia Boleh!

LAMPIRAN 5
Nama
Tempat

:
:

___________________________________
___________________________________

Senaraikan 10 Jenis Tumbuhan Yang Terdapat Sepanjang


Anda Mengayuh Basikal Di Taman Botani, Putrajaya .

BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA TUMBUHAN

CATATAN

8.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Kem Sahsiah Diri (2 Hari 1 Malam)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Murid dapat mengubah sikap negatif kepada positif.
2. Murid dapat meningkatakan motivasi ekstrinsik dan
intrinsik.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

LANGKAH

Rujuk Lampiran

1. Ice Breaking. (Merujuk Aktiviti 6.1)


2. Riadah. ( Merujuk Aktiviti 6.2 )
3. Ceramah Masih ada yang sayang
4. Treasure Hunt. ( Merujuk Aktiviti 6.3 )
5. Muhasabah Diri. (Merujuk Aktiviti 6.4 )

PENILAIAN :

1. Soal selidik program.

RUMUSAN :
1. Kem Sahsiah Diri merupakan 1 program yang dirangka untuk
membantu murid-murid yang berisiko melakukan salah laku
disiplin buli.
2. Sehubungan itu Kem Sahsiah Diri yang dijalankan selama 2
hari 1 malam diharapkan dapat membanteras gejala buli di
sekolah.

FALSAFAH

1. Semua manusia tidak sempurna.


2. Setiap individu adalah unik dan mempunyai potensi untuk
dibangunkan.

8.4.6.1 AKTIVITI 6.1

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Ice-Breaking (Bola Tenis)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Murid dapat mengenali setiap ahli kumpulan.
2. Hubungan antara GBKSM dengan murid dapat
dieratkan.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

Bola Tenis, Radio, Pita Kaset (Mana-mana

lagu yang sesuai)


LANGKAH

1. GBKSM mengarahkan murid membuat bulatan.


2. GBKSM mengedarkan bola tenis kepada ketua kumpulan.
3. GBKSM memainkan lagu di radio dan murid diminta untuk
mengedarkan bola tenis kepada kawan yang berada di dalam
kumpulan.
4. Apabila lagu diberhentikan murid yang memegang bola tenis
diminta untuk mengenalkan diri dengan menggunakan simbol

diri yang paling mudah diingati. Contohnya Saya Abu, simbol


saya PEACE.
5. Proses ini diteruskan sehingga semua murid mengambil
bahagian.
PENILAIAN :
1. Di akhir aktiviti murid dapat menyebut nama rakan dan
mengenali rakan-rakan yang berada di dalam satu kumpulan.
RUMUSAN :
1. Setiap

manusia

itu

unik

dan

pengalaman

kehidupan

mempengaruhi tingkah laku seseorang.


FALSAFAH

Tak kenal maka tak cinta.

8.4.6.2 AKTIVITI 6.2

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Riadah (Poco-poco)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Suasana gembira dan seronok di kalangan peserta
dapat diwujudkan selepas aktiviti bersenam.
2. Murid dapat menggunakan kemahiran psikomotor.

MASA

15 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN
LANGKAH

Radio, CD Lagu Poco-poco

1. GBKSM menunjukkan teknik poco-poco yang betul kepada


murid.
2. Percubaan yang pertama, murid-murid melakukan poco-poco
tanpa diiringi muzik.

3. Percubaan yang kedua murid-murid melakukan poco-poco


dengan bantuan GBKSM.
4. Lagu poco-poco dimainkan, murid-murid melakukan pocopoco sehingga tamat.

PENILAIAN :
1. Semasa penutup murid-murid diminta untuk melakukan pocopoco.

RUMUSAN :
1. Muzik dapat menenangkan fikiran murid dan membuka hati
mereka.
FALSAFAH

: Badan Sihat Minda Cerdas

8.4.6.3 AKTIVITI 6.3

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Treasure Hunt

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Semangat berpasukan di antara muridmurid


dapat diwujudkan.

MASA

90 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN
LANGKAH

Kawasan Sekitar Sekolah.

1. GBKSM mengarahkan mengedarkan senarai barangan yang


perlu dicari oleh murid

PENILAIAN :

Soal selidik program.

RUMUSAN :
1. Kem Sahsiah Diri merupakan 1 program yang dirangka untuk
membantu murid-murid yang berisiko melakukan salah laku
disiplin buli.
2. Sehubungan itu Kem Sahsiah Diri yang dijalankan selama 2
hari 1 malam diharapkan dapat membanteras gejala buli di
sekolah.

FALSAFAH

1. Semua manusia tidak sempurna.


2. Setiap individu adalah unik dan mempunyai potensi untuk
dibangunkan.

8.4.6.4 AKTIVITI 6.4

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Muhasabah Diri.

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :1. Murid dapat mengenali nilai-nilai murni yang ada
dalam diri.
2. Murid akan mengubah tingkahlaku negatif kepada
positif.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN
LANGKAH

:
:

LCD dan Laptop.

1. GBKSM menayangkan video clip kesusahan ibu melahirkan


anak.
2. GBKSM bermain dengan emosi murid dengan provokasi
terhadap tindakan murid yang melakukan gejala buli.
3. GBKSM menerangkan bahawa setiap manusia pasti pernah
melakukan kesilapan, tetapi jalan untuk berubah pasti ada.
4. GBKSM memperdengarkan lagu Allahyarham Sudirman yang
bertajuk Ayah dan Ibu, dan murid diarahkan untuk menyanyi
bersama.

PENILAIAN :
1. Melalui air muka yang ditunjukkan semasa slaid show
ditayangkan.

RUMUSAN :
1. Setiap manusia dilahirkan tidak sempurna dan pasti pernah
melakukan kesilapan.
FALSAFAH

Jika sesat, kembalilah semula ke pangkal jalan.

8.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG

TAJUK
OBJEKTIF

Disiplin
:

Refleksi Akademik

Pada akhir aktiviti murid dapat :1. Murid-murid mengetahui tentang perubahan dan
kebaikan yang mereka dapati sepanjang program
ini dijalankan.
2. Murid-murid

dapat

menampakkan

perubahan

akademik yang dibawa akibat daripada perubahan


sikap.
MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

Kertas Lukisan, Pen Warna Biru, Merah & Hitam

LANGKAH

1. GBKSM menunjukkan
berwarna-warni.

contoh

Sebuah

Peta

Minda

yang

2. GBKSM bertanya mengenai pendapat murid tentang peta


minda tersebut. (samaada menarik atau tidak menarik dengan
pelbagai warna)
3. GBKSM menerangkan bagaimana ingin membentuk peta
minda tersebut berdasarkan kreativiti murid.
4. GBKSM mengarahkan setiap murid melukis peta minda
berdasarkan satu tajuk yang diambil daripada apa-apa
matapelajaran. Contoh: Sains Tahun 5, tajuk State of Matter.
5. Setiap murid diminta membentangkan peta minda mereka.
6. GBKSM memberi rumusan daripada aktiviti yang dijalankan.

PENILAIAN :
1. Supaya

murid

mengetahui

dan

mengenalpasti

akan

perubahan yang ada dalam diri mereka dari masa ke semasa

RUMUSAN :
1. Berubah sedikit lebih bermakna daripada tidak ada perubahan
langsung.

FALSAFAH

1. Perubahan daripada yang lemah kepada yang baik amat


penting dalam diri seseorang itu agar hidup lebih bermakna

8.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Konsultansi Ibubapa

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Mengeratkan hubungan silaturrahim antara ibu
bapa, GBKSM dan murid-murid.
2. Membantu

murid-murid

yang

terlibat

untuk

memperbaiki diri mereka dengan tanggungjawab


bersama ibu bapa dan GBKSM
MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN
LANGKAH

Kad Prestasi Diri

1. Ucapan Aluan Pengerusi Majlis (GBKSM)


2. Perbincangan Kad Prestasi Diri
3. Aktiviti Soal Jawab
4. Bersurai

PENILAIAN :
1. Supaya ibu bapa, GBKSM-GBKSM dan murid yang terlibat
mengetahui dan mengenalpasti akan perubahan yang ada
dalam diri mereka dari masa ke semasa.

RUMUSAN :
1. Kerjasama daripada ibu bapa dan GBKSM-GBKSM penting
dalam usaha mencegah kes buli di sekolah

FALSAFAH

1. Melahirkan murid yang mempunyai kesedaran diri yang tinggi


dari masa ke semasa.

8.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Gotong Royong di sekitar kawasan sekolah.

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:-

1. mewujudkan

semangat

bekerjasama

dan

bant-

membantu diantara GBKSM dengan murid.


2. Meningkatkan konsep imej kendiri.
MASA

300 minit.

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

sesuai.
LANGKAH

Kawasan Sekitar Sekolah Yang Dirasakan

1. GBKSM boleh mengadakan gotong royong di sekitar kawasan


sekolah yang dirasakan sesuai seperti Taman Mini Sains,
Tanaman Herba Kemahiran Hidup, dan sebagainya.
2. Sepanjang

aktiviti

gotong

royong

dijalankan

GBKSM

menerapkan nilai-nilai positif.


3. Murid-murid yang terlibat diberikan penghargaan semasa
perhimpunan rasmi sekolah.
PENILAIAN :
1. Penilaian dijalankan berdasarkan kebersihan kawasan yang
telah dibersihkan.

RUMUSAN :
1. Aktiviti gotong royong yang dijalankan dapat membantu
murid-murid untuk meningkatkan konsep imej kendiri.
FALSAFAH

Bekerjasama amalan mulia.

8.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Aktiviti Ziarah Menziarahi

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :1. Murid-murid dapat mengenali dengan lebih rapat
diantara satu sama lain.
2. Murid-murid berasa dihargai dan dipunyai sesama
mereka

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

Kereta

LANGKAH

1. GBKSM akan membawa murid-murid ke rumah masing-masing


untuk tujuan ziarah
2. GBKSM dan murid akan menziarahi dari rumah ke rumah ahli
kumpulan tersebut.
3. GBKSM dan murid akan bertemu dengan keluarga masingmasing

sambil

berbual-bual

mengenai

program

yang

dijalankan.
4. Murid diminta menyatakan perasaan mereka apabila kawankawan dan GBKSM datang menziarahi rumah mereka

PENILAIAN :
1. Murid-murid dapat mengeratkan lagi hubungan silaturrahim
diantara satu sama lain.

RUMUSAN :
1. Masih ada yang sayang dan prihatin.

FALSAFAH

1. Kasih sayang amat penting dalam hidup seseorang kerana


dengan adanya kasih sayang maka seseorang manusia itu
akan menghargai dan dihargai orang lain.

8.4.11 AKTIVITI 11

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Refleksi Diri (Kelompok)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. mengetahui tentang perubahan dan kebaikan
yang

mereka

dapati

sepanjang

program

ini

dijalankan.
2. keyakinan diri bahawa semua orang adalah baik
dan berpotensi mengubah sikap ke arah yang
lebih sempurna
MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Pembuli

BAHAN

Radio, CD Musical Medicine

LANGKAH

1. GBKSM

memainkan

musical

medicine

dan suruh murid

mendengarnya dengan mata yang pejam.


2. Selepas satu minit, GBKSM menanya murid perasaan murid
mendengar muzik tersebut.
3. GBKSM menjelaskan aktiviti yang akan dilakukan untuk
perjumpaan kali ini.
4. GBKSM

meminta

semua

murid

baring

atas

lantai

dan

mengikut arahan GBKSM.


5. GBKSM memimpin semua murid relaks (dari kepala ke kaki).
6. GBKSM memimpin semua murid memikir balik keadaan murid
pada perjumpaan pertama dan perubahan yang berlaku.
7. GBKSM memipin semua murid duduk dalam bulatan dan
memulakan

aktiviti

perkongsian

perasaan

murid

dan

perubahan murid.
8. GBKSM menyedarkan semua murid bahawa : memang susah
untuk tukar pendapat orang lain kepada murid yang pernah
buli (golongan yang menghadapi rintangan); kepuasan dan
kesayangan yang didapati selepas ubah sikap (golongan yang
berjaya mendapati bantuan dan sokongan)

PENILAIAN :
1. Murid dapat berterima kasih atas diri (ada hati untuk
mengubah sikap) DAN orang lain (samada yang memberi
rintangan atau menolong MURID dalam proses pengubahan
sikap)

RUMUSAN :
1. Pengubahan sikap ke arah yang lebih baik ini merupakan satu
usaha sepanjang hidup kita.

FALSAFAH

1. Semua orang berpotensi untuk mengubahkan diri ke arah


yang lebih baik.

9.0 PROGRAM DISIPLIN VANDALISME

PROGRAM
KATAKAN TIDAK
PADA
VANDALISME

BIDANG
DISIPLIN
VANDALISME
AKTIVITI

BI
L
1

Salam Mesra

Mencari Kenalan

9.1

Mengapa Kita di Sini

PELAKSANAAN

Aku adalah Juara

Minda Kreatif

Simulasi Basmi Vandalisme

Harta Kesayangan

Vandalisme

Melukis Mural Katakan


TIDAK pada Vandalisme

Laku

Deklamasi Sajak- Anti


Vandalisme

tabiat

1
0

Lawatan dalam Kawasan


Sekolah- Elakkan vandalisme

1
1

Sekolahku Ceria Tanpa


Vandalisme

1
2
1
3
1
4

Motivasi Mencegah
Vandalisme

TAJUK

Cipta Impian
Pengurusan Masa

PANDUAN

9.1.1 PENDAHULUAN
atau
Musnah

merujuk

kepada
seseorang

membinasakan harta
benda awam dan juga
harta

benda

orang

lain.

Pada lazimnya,

laku

musnah

dianggap

sebagai

satu bentuk jenayah,

tetapi pada keadaan tertentu, vandalisme merupakan satu bentuk


ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang tidak puas hati
terhadap keadaan masyarakat.
Jenayah laku musnah biasanya merujuk kepada perbuatan
merosakkan harta benda awam seperti papan tanda, kerusi awam,
perhentian bas, telefon awam dan juga tandas awam. Kelakuan ini
biasanya dilakukan remaja yang terlibat dalam budaya lepak.
Vandalisme juga biasanya dianggap sebagai suatu cara
untuk

melepaskan

rasa

geram,

ataupun

satu

cara

untuk

menghilangkan kebosanan semata-mata. Walaupun motif mereka


adalah

begitu

ringan,

tetapi

masyarakat

awam

terpaksa

menanggung kerugian yang besar.


Sekiranya senario ini berterusan, kemajuan negara tidak akan
tercapai dan tidak akan memberi pengertian yang bermakna dari
segi tahap tamadun masyarakat itu sendiri.

9.1.2 MATLAMAT
Program Katakan TIDAK kepada Vandalisme ini diharap dapat
mendidik jiwa dan pelakuan murid untuk menjadi seorang yang
berakhlak mulia dan mempunyai kesedaran kendiri. Bakat

serta

kebolehan kumpulan murid yang melakukan salah laku vandalisme


ini perlu dikembangkan ke arah pelakuan yang positif. Adalah
menjadi tanggungjawab guru dan guru bimbingan dan kaunseling
khususnya untuk membimbing dan menunjuk arah kepada murid.

9.1.3 OBJEKTIF
Pada akhir program ini murid akan dapat :
9.3.1.

Mencegah

masalah

vandalisme

yang

berlaku

di

sekolah.
9.3.2.

Mengurangkan berlakunya masalah vandalisme di

sekolah.

9.3.3.

Memahami

kesan daripada melakukan salah laku

vandalisme di sekolah.
9.3.4.

Memupuk semangat sayangkan harta benda sekolah.

9.1.4 SASARAN
Murid-murid yang melakukan salah laku vandalisme di sekolah.

9.1.5 PELAKSANAAN
9.1.1.

Salam Mesra

9.1.2.

Mencari Kenalan

9.1.3.

Mengapa Kita di Sini

9.1.4.

Aku adalah Juara

9.1.5.

Minda Kreatif

9.1.6.

Simulasi Basmi Vandalisme

9.1.7.

Permainan dan Pertandingan

9.1.8.

Harta Kesayangan

9.1.9.

Melukis Mural Katakan TIDAK pada Vandalisme

9.1.10.

Deklamasi Sajak- Anti Vandalisme

9.1.11.

Lawatan dan Gotong Royong

9.1.12.

Lawatan dalam Kawasan Sekolah- Elakkan vandalisme

9.1.13.

Sekolahku Ceria Tanpa Vandalisme

9.1.14.

Pencegahan Vandalisme

9.1.15.

Motivasi Mencegah Vandalisme

9.1.16.

Cipta Impian

9.1.17.

Pengurusan Masa

9.1.6 PENILAIAN
1. Soal selidik diri Pra dan Post
2. Pencapaian akademik (Borang PATS/Headcount)
3. Borang maklumbalas Perubahan Tingkahlaku Pelajar

9.1.7 Penutup
Adalah menjadi harapan semoga program ini dapat memberi
panduan kepada guru-guru khususnya guru kaunseling untuk
merancang dan melaksanakan kaunseling berfokus khas untuk
murid-murid yang berisiko tinggi terhadap salahlaku vandalisme.
Mencegah adalah lebih baik dari merawat, usaha untuk merawat
lebih baik dari berserah tanpa usaha.

9.2 PROSES KERJA


Bil
Proses Kerja
1. Mengesan dan mengenalpasti
murid berdasarkan maklumat.

Tempoh
Januari
(2
minggu)

Personalia
Guru Disiplin,
Guru kelas,
Guru Mata
Pelajaran,
Pentadbir,

Catatan
Laporan
Data SSDM,
Soal Selidik,
Catatan
Pemerhatia

PRS, Guru
Asrama,
GBKSM
2.

Menyenaraikan nama murid


berdasarkan maklumat yang
diterima.

Januari
( Seming
gu)

3.

Mengadakan perjumpaan dengan


murid yang terpilih

Februari
( 1 hari)

4.

Mendapatkan maklumat
peribadi murid yang terlibat.

Februari
(Semingg
u)

Hantar maklumat awal murid


kepada Pengetua/Guru Besar dan
GPK HEM

Februari
(Semingg
u)

5.

6.

Mengadakan perbincangan
dengan kaunselor/Guru
Bimbingan untuk menyediakan
Modul Latihan Berstruktur dan
Kaunseling Berfokus

7.

Menjalankan ujian pra sebelum


aktiviti.

Murid mengikuti proses


kaunseling individu, kelompok
atau program khas.

9.

Menjalan ujian post selepas


aktiviti

10
Membuat analisis ujian pra/post.
.

JanuariNovembe
r
( Sepanja
ng Tahun)
Februari
( 1 hari)
JanuariNovembe
r
(Sepanjan
g Tahun)
Oktober
( 1 hari)

GBKSM

GBKSM

GBKSM

GBKSM/
Pengetua/Gu
ru Besar dan
GPK HEM

GBKSM

BorangA
Surat
makluman
kepada ibu
bapa/
penjaga.
Merasionalk
an murid
mengapa
mereka
dipanggil.
Borang BD
murid
Laporan
dan salinan
borangA
Modul
Kaunseling
Berfokus
( Vandalism
e)

GBKSM

Borang
UjianPra

GBKSM

Laporan
Sesi

GBKSM

Oktober
( semingg GBKSM
u)

Borang
Ujian Post
Borang
Ujian Pra
Borang
Ujian Post
Laporan
Analisis

11 Menyediakan pelaporan
. keberkesanan.
12 Berbincang / bentangkan laporan
. kepada Pengetua/ Guru Besar.
13
Menghantar laporan kepada PPD
.
14 Menghantar Laporan kepada Unit
. HEM JPNS

15
Tindakan susulan.
.

9.3 CARTA ALIRAN

MUL
A
MULA

Novembe
r
( Seming
gu)
Novembe
r
( 1 hari)
Novembe
r
( 1 hari)
Novembe
r
( 1 hari)
Septemb
erNovembe
r
( 3 bulan)

GBKSM

Laporan
Keberkesan
an

GBKSM/
Pengetua/
Guru Besar

Laporan

GBKSM/ PPD

Laporan

GBKSM/JPN

Laporan

GBKSM

Modul Baru

Berbincang antara Guru Bimbingan dan Kaunseling bersama Guru Disiplin.

Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana.


Mengesan murid berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber.
Kumpulkan murid dan berikan penerangan dan
rasionalkan mereka serta borang makluman kepada ibu
bapa /penjaga.
Memberi maklumat awal kepada Pengetua/Guru Besar/GPK HEM
Mengisi borang BD Murid.
.
Mengadakan perbincangan antara Guru Bimbingan dan Kaunseling yang
lain.
Mengadakan Ujian Pra/ Sesi / Ujian post / Analisis
Tidak capai objektif- Sesi kaunseling individu atau
sesi kaunseling kelompok
Menyediakan
laporan/
Bentang
Pengetua/ Guru Besar/ GPK HEM

laporan

kepada

TAMA
T

Hantar maklumat awal ke PPD & Unit HEM JPN.

9.4 POGRAM KATAKAN TIDAK PADA VANDALISME


9.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Salam Mesra

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Berinteraksi di antara satu sama lain
2. Mencungkil daya usaha inisiatif dan menguji daya
ingatan murid.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN
LANGKAH

Borang A, pen atau pensil.

1. Guru mengedarkan borang A (Lampiran 1) kepada setiap


murid.
2. Berikan

penerangan

kepada

murid

bahawa

mereka

dikehendaki mendapatkan maklumat mengenai rakan-rakan


mereka dan mencatitkan dalam borang A yang diberikan.
Masa yang diberikan hanya 10 minit dan murid dikehendaki
mendapatkan maklumat seberapa banyak rakan mereka.
3. Setelah

tempoh

masa

yang

diberikan

tamat,

murid

dikehendaki mengumpulkan borang A. Murid ini dipanggil dan


diuji ingatannya mengenai catitan yang dibuat.
4. Perbincangan

dibuat

dengan

meneroka

perasaan

dan

pengalaman yang diperolehi semasa melakukan aktiviti.

PENILAIAN :
1. Menilai

murid

berdasarkan

kecekapan

mendapatkan

maklumat.
2. Menilai murid berdasarkan daya ingatan murid tersebut.

RUMUSAN :
1. Setiap manusia mempunyai daya ingatan yang berbeza.
2. Kebolehan seseorang itu tidak sama.

FALSAFAH

1. Jika

berkehendakkan

sesuatu

kita

mestilah

berusaha,

maklumat tidak datang bergolek.


2. Latihan memberanikan diri khususnya dalam berinteraksi
dengan orang yang baru dikenali.

LAMPIRAN 1

BORANG A

Nama

Tarikh
lahir

Makan
Matapelajar
an
an
(disuka
(disukai)
i)

Kegemar
an masa
lapang

Perkara
yang
disukai

Perkara
yang
tidak
disukai

9.4.2 AKTIVITI 2

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Mari Berkenalan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Membina kepercayaan sesama murid.
2. Memupuk kemesraan.
3. Menanam rasa penting dan dihargai.
4. Membina sikap kerjasama dalam satu pasukan.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN

Kertas nota senikata lagu

Lagu pilihan:
1. Lompat Si katak Lompat
2. Can Mali Can
3. Rasa Sayang hey
4. Fikirkan Boleh
5. Bangau oh Bangau
LANGKAH

1. Mengedarkan senikata lagu kepada murid (setiap satu lagu


untuk 8-10 orang murid).
2. Mereka perlu merahsiakan senikata lagu yang diterima.
3. Setiap murid akan menghafal nada lagu tersebut secara
senyap.
4. Murid

akan

diminta

menyanyikan

lagu

tersebut

secarahumming (dengungan suara) dan mencari rakan yang


menyanyikan nada yang sama untuk berkumpul di satu
tempat.
5. Murid terus menyanyi lagu masing-masing secara humming
dalam kumpulan mereka.
6. Setiap kumpulan akan diminta menyanyikan senikata lagu
sebenar masing-masing secara bergilir-gilir.
7. Kumpulan diminta memilih ketua dan memimpin kumpulan
untuk aktiviti berkenalan.

PENILAIAN :
1. Menilai berdasarkan kemahiran mendengar dengan aktif.

RUMUSAN :

1. Mengaitkan aktiviti yang dijalankan dengan kehidupan harian,


misalnya kemahiran mendengar di dalam kelas.
2. Berkongsi pengalaman semasa menjalankan aktiviti.

FALSAFAH

1. Malu bertanya sesat jalan.


2. Malu berkayuh perahu hanyut.
3. Usaha tangga kejayaan.

LAMPIRAN 2

Lompat Si Katak Lompat


Lompatlah Tinggi tinggi
Cepatlah adik cepat
Cepatlah bangun pagi-pagi.
Di mana dia anak kambing saya,
Anak kambing saya di bawah pohon jambu
Di mana dia buah hati saya,
Buah hati saya yang pakai baju biru
Can mali can oi oi
Can mali can oi oi
Can mali can ketipung payong

Rasa sayang eh rasa sayang sayang eh,


Eh lihat nona jauh rasa sayang sayang eh,
Jika kau fikirkan kau boleh
Kau hampir boleh melakukan
Jika kau fikirkan ragu-ragu
Usahamu tidak menentu
Bangau oh bangau, kenapa engkau kurus
Macam mana aku tak kurus
Ikan tak mahu timbul, Ikan tak mahu timbul

9.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Mengapa Kita di Sini

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Mengenalpasti

keperluan

mempelajari

sesuatu

yang baru.
2. Membina semangat kerjasama dalam pasukan.
MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN
LANGKAH

:
:

Kertas mahjong dan pen marker

1. Murid secara bertiga cuba mencari jawapan kepada soalan


berikut:
a. Mengapa Kita Di Sini?
b. Apa isu yang perlu kita bincangkan?
2. Setiap kumpulan bertiga menulis pada kertas mahjong dan di
tampal pada dinding. Isu yang sama dicantumkan dan
akhirnya memilih tiga yang paling penting.
3. Guru

memberi

fokus

perbincangan

untuk

mewujudkan

kerjasama bagi mencapai matlamat:


4. Mewujudkan kerjasama untuk mencapai matlamat bersama.
5. Saling menghormati, persefahaman, toleransi dan komitmen.
6. Tidak ada jalan mudah bagi mencapai matlamat.
7. Guru menyatakan matlamat aktiviti.

Penilaian

: Penilaian berdasarkan penglibatan ahli kumpulan.

Rumusan

1. Setiap ahli perlu memberikan kerjasama dalam aktiviti yang


dijalankan.
2. Setiap ahli diberikan peluang untuk memberikan pendapat
dan cadangan masing-masing.

FALSAFAH

1. Muafakat membawa berkat


2. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.

9.4.4 AKTIVITI 4

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Aku Adalah Juara

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Belajar hormat menghormati antara satu sama
lain.
2. Berinteraksi dengan selesa, tidak gementar dan
tidak takut.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN

Tiada

LANGKAH

1. Setiap kumpulan diberi masa 2 minit untuk membuat tepukan


kumpulan.
2. Setiap kumpulan dikehendaki menghantar wakil

kumpulan

yang mempunyai kriteria-kriteria yang berikut:


a. Suara yang paling merdu
b. Ahli kumpulan yang paling tinggi
c. Senyuman yang paling manis
d. Suara yang paling manja
e. Suara yang paling kuat
3. Murid menyatakan perasaan masing-masing

berdasarkan

aktiviti yang telah dijalankan.

Penilaian

1. Penilaian berdasarkan penglibatan ahli kumpulan.

Rumusan

1. Setiap ahli perlu memberikan kerjasama dalam aktiviti yang


dibuat.
2. Setiap individu mempunyai kelebihan yang dianugerahkan
oleh Tuhan.

Falsafah

1. Yakin Boleh!
2. Kelebihan diri haruslah dihargai oleh setiap orang.

9.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Minda Kreatif

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:1. Melahirkan idea yang sama dengan cara yang
berbeza.
2. Mencipta sesuatu yang baru atau mengambil idea
yang

sedia

ada

mengembangkannya.

dengan

mengubah

dan

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN

Kertas mahjong, kertas A4, pen marker dan

lampiran 3.
LANGKAH

1. Set induksi.
a. Guru Kaunseling meminta murid membilang segiempat
yang terkandung dalam gambarajah.

b. Mengapa leher zirafah panjang?.


2. Guru menerangkan langkah-langkah untuk menjadi seorang
yang kreatif:a. Jangan terlalu menilai.
b. Bebaskan pemikiran tentang idea-idea gila,bodoh atau
lucu
3. Pemikiran kreatif boleh menjadikan idea atau mengambil idea
orang lain dan mengubah atau mengembangkan idea itu dan
melahirkan satu idea baru.
4. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan (8 hingga 10 orang).
Guru memberikan sekeping kertas mahjong dan pen marker
pelbagai warna.
5. Guru memberikan masa 30 minit untuk setiap

kumpulan

untuk menambahkan lakaran pada lampiran yang diberikan.


6. Murid membentangkan hasil kumpulan masing-masing.
7. Markah idea kreatif diberikan oleh murid lain.

PENILAIAN :

Secara

pemarkahan

yang

diberikan

oleh

kumpulan lain.

RUMUSAN :
1. Setiap murid berupaya meningkatkan kreativiti apabila diberi
bimbingan.

FALSAFAH

Malaysia Boleh!.

LAMPIRAN 3

9.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Simulasi-Basmi Vandalisme

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :

1. Murid

membuat

pendedahan

kendiri

dan

berkenalan sesama sendiri.


MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN

Gambar-gambar

(Lampiran

4)

sampul

surat, lampiran situasi


(Lampiran 5).
LANGKAH

1. Guru memperlihatkan gambar-gambar suasana kondusif dan


gambar-gambar yang telah dicemari dengan vandalisme.
2. Murid diminta memberikan respon terhadap gambar yang
telah diperlihatkan.
3. Guru memberikan satu sampul surat yang mengandungi
situasi untuk murid membuat simulasi.
4. Berdasarkan simulasi tersebut guru meminta murid lain
memberikan pandangan .
5. Guru menegaskan bahawa perbuatan vandalisme merupakan
satu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan kerana boleh
memberikan kesusahan kepada orang lain.

PENILAIAN :
1. Berdasarkan simulasi yang dilakukan dan pandangan dari
rakan lain.

RUMUSAN :
1. Manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai emosi yang
tidak dapat dikawal yang boleh menyebabkan mereka tidak
mampu

membuat

melakukan

pertimbangan

perbuatan

yang

tidak

dengan

waras

sepatutnya

dan

seperti

vandalisme. Dengan itu, mereka mesti bijak bertindakbalas


terhadap emosi tersebut.

FALSAFAH

1. Kita jangan buat perkara yang tidak digemari oleh orang lain
2. sebagaimana kita tidak suka perkara itu dilakukan ke atas diri
kita.

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 5
SITUASI 1 :

ANDA SEDANG MELIHAT SEORANG MURID SEDANG MELAKUKAN


SALAH LAKU VANDALISME DI TAMAN PERMAINAN.
APAKAH

TINDAKAN

KAMU

UNTUK

MENCEGAH

SALAH

LAKU

TERSEBUT.
ANDA DAN RAKAN-RAKAN ANDA DIMINTA MELAKONKAN SITUASI
TERSEBUT.

SITUASI 2 :

KETIKA

ANDA

MAHU

MENGGUNAKAN

TELEFON

AWAM,

ANDA

MENDAPATI TERDAPAT DUA ORANG MURID SEDANG MEROSAKKAN


TELEFON TERSEBUT UNTUK MENGAMBIL DUIT YANG ADA DI
DALAMNYA.
APAKAH

TINDAKAN

TERSEBUT.

ANDA

UNTUK

MENCEGAH

SALAH

LAKU

ANDA DIMINTA MELAKONKAN SITUASI TERSEBUT BERSAMA RAKANRAKAN ANDA

9.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Harta Kesayangan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Menyedari beberapa strategi melindungi harta
sendiri agar tidak dimusnahkan oleh orang lain

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN
LANGKAH

Sebiji Belon ( bagi setiap murid)

1. Minta dua orang murid menjadi pemerhati.


2. Semua murid meniup sebiji belon dan mengikat belon
tersebut dibuku lali kaki.
3. Menjelaskan bahawa belon itu adalah hak kepunyaan mereka
yang paling berharga dan mereka harus melindunginya
dengan apa cara sekalipun.
4. Murid lain akan cuba memecahkan belon rakan-rakan mereka.
Bila belon telah dipecahkan, mereka mesti keluar daripada
permainan dan menjadi pemerhati.

5. Murid

yang

berjaya

melindungi

belon

mereka

adalah

pemenang.
6. Bincangkan tentang reaksi mereka terhadap aktiviti itu. Minta
pemerhati melaporkan pelakuan yang dilihat semasa aktiviti
ini dijalankan, misalnya menyembunyikan belon di celah kaki,
lari dari kumpulan, menolak kawan dan lain-lain.
7. Hubungkaitkan pelakuan murid menjagaharta dengan sikap
vandalisme ( menjaga harta orang lain seperti menjaga harta
mereka sendiri).

PENILAIAN :
1. Berdasarkan pemerhatian dan laporan daripada pelapor serta
perbincangan.

RUMUSAN :
1. Kejujuran penting dalam setiap aktiviti yang dilakukan.
2. Perlu menghargai harta yang sedia ada agar dapat digunakan
dengan sebaiknya.

FALSAFAH

1. Berfikir sebelum bertindak.

9.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Melukis Mural- Katakan TIDAK pada Vandalisme

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Meluahkan

perasaan

di

ruang

yang

telah

dibenarkan.
2. Mencungkil bakat murid yang kreatif dan inovatif
melalui cara yang positif
3. Memberi

kesedaran

kepada

murid

tentang

kebaikan bakat mereka yang digunakan dijalan


yang betul.
MASA

120 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN

Peralatan melukis mural, warna dan ruang

dinding.
LANGKAH
1. Guru

:
memberi

dijalankan.

penerangan

tentang

projek

yang

bakal

2. Murid diberi kebebasan untuk memilih gambaran yang hendak


dilukis tetapi mesti dibimbing oleh guru.
3. Murid memulakan lukisan mural di tempat yang telah
dibenarkan dan guru membimbing murid sepanjang projek
dijalankan. ( Sila dapatkan kebenaran daripada pentadbir
terlebih dahulu sebelum memulakan projek).
4. Guru menerapkan nilai-nilai murni dan nasihat sepanjang
menjalankan projek tersebut.
5. Projek ini boleh dijalankan selewat-lewatnya 3 bulan tempoh
semua lukisan siap dilukis.
6. Pastikan murid tersebut mencatat nama mereka pada lukisan
tersebut.

PENILAIAN :
1. Murid menerangkan hasil lukisan mereka dan perasaan
mereka setelah kesemuanya selesai.

FALSAFAH

1. Budaya vandalisme menggambarkan akhlak yang buruk.


2. Kehebatan berkarya perlu disalurkan melalui saluran yang
positif dan betul supaya insan yang lain boleh menghargai.
3. Setiap murid adalah kreatif dan istimewa dan mereka
memerlukan bimbingan daripada guru dan ibu bapa.

9.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Deklamasi Sajak- Anti Vandalisme

OBJEKTIF

Pada akhir sesi murid dapat :


1. Melahirkan bakat yang terpendam.
2. Memupuk agar menyalurkan bakat di tempat yang
sesuai.
3. Menghargai harta benda awam

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN
LANGKAH

Kertas A4, pen, pensel warna

1. Guru meminta murid membuat mimik muka berdasarkan


perasaan yang dinyatakan.
2. Contoh: perasaan gembira, marah, geram dsb.

3. Seterusnya murid diminta mengucapkan perkataan / ayat


berdasarkan perasaan-perasaan seperti di atas. Contoh:
perasaan marah: Aku marah betul .
4. Guru mengedarkan kertas A4 dan meminta murid membina
sebuah

sajak

mengikut

luahan

rasa

masing-masing.

Seterusnya membuat corak / lakaran menggunakan pensel


warna pada sajak tersebut mengikut kreativiti masing-masing.
5. Meminta murid mendeklamasikan sajak tersebut dengan
penuh perasaan.
6. Guru menegaskan bahawa setiap orang mempunyai idea /
perasaan
merupakan

yang

berbeza-beza.

luahan

rasa

yang

Melalui
lebih

penulisan
positif

sajak

berbanding

perbuatan vandalisme bagi melepaskan perasaan tidak puas


hati.
PENILAIAN :
1. Melahirkan usaha kreatif murid melalui luahan spontan dan
melalui penulisan sajak seterusnya mendeklamasikan sajak
hasil nukilan masing-masing.

RUMUSAN :
1. Setiap individu mempunyai bakat yang terpendam.
2. Menyedari perbuatan vandalisme merugikan diri dan banyak
pihak lain.
3. Setiap insan berkeupayaan untuk memperbaiki sikap buruk
dengan bimbingan.

FALSAFAH

1. Bersyukur

dengan

kemajuan

mengekalkan keindahannya.

negara

dan

bersama

9.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Lawatan

Pada akhir sesi murid dapat :

dalam

Kawasan

Sekolah-

Elakkan

Vandalisme
OBJEKTIF

1. Menilai keadaan persekitaran sekolah.


2. Menghargai kemudahan yang disediakan.
3. Mencari identiti diri yang sebenar.
MASA

60 Minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN

LANGKAH

Borang Lawatan

1. Guru dan murid membuat senaman sebelum membuat


lawatan sekitar sekolah.

2. Murid diedarkan borang lawatan ( lampiran).


3. Tempat

lawatan

dinyatakan

dengan

menggunakan

pembayang.
4. Guru

membunyikan

wisel

sebagai

tanda

menamatkan

lawatan.
5. Murid memberi pendapat tentang keadaan sekolah mereka.

PENILAIAN :
1. Keadaan sekolah yang penuh dengan budaya vandalisme
conteng dapat dikenalpasti.
RUMUSAN :
1. Budaya

vandalisme

menggangu

pandangan

dan

emosi

seseorang.
FALSAFAH

:Budaya vandalisme boleh menyebabkan tekanan.


LAMPIRAN 6

Tempat

: _______________________________

Senaraikan jumlah lukisan yang terdapat di tempat tersebut.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
1
1.
1

2.
1
3.
1
4.
1
5.
Klasifikasikan mengikut kategori :
Luahan Perasaan

Lucah

Lain-lain

Pengesahan Ketua Lawatan,


.............................................
9.4.11 AKTIVITI 11

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Sekolahku Ceria Tanpa Vandalisme

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Memupuk kasih sayang terhadap sekolah.
2. Menjadikan keceriaan dan kebersihan amalan
hidup.
3. Menyedari akan keburukan melakukan perbuatan
vandalisme menyebabkan persekitaran sekolah
tidak selesa.

MASA

60 minit

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN

Alat pembersihan ( Penyapu, mop lantai,kain

buruk dan
sebagainya)
LANGKAH

1. Murid berkumpul di dataran seterusnya dibawa meninjau dan


memerhati persekitaran sekolah.
2. Guru meminta maklum balas daripada murid tentang kawasan
yang perlu dibersihkan dan diceriakan.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
4. Setiap kumpulan diberikan kawasan untuk dibersihkan dan
diceriakan.
5. Kumpulan akan dibekalkan dengan peralatan pembersihan.
6. Setelah selesai, murid diminta memberikan maklum balas
tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN :

Berdasarkan kepada aktiviti yang dilakukan oleh

murid.

RUMUSAN :
1. Menjaga

kebersihan

dan

keceriaan

sekolah

merupakan

tanggungjawab semua murid.


2. Murid harus sedar akan tanggungjawab yang perlu mereka
lakukan untuk memastikan kawasan sekolah adalah tempat
yang selesa dan selamat serta bukan menjadi mangsa
vandalisme.

FALSAFAH

1. Kebersihan separuh daripada iman.


2. Kesihatan yang baik berpunca daripada amalan kebersihan.

9.4.12 AKTIVITI 12

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Motivasi Pencegahan Vandalisme

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Menyedari keburukan amalan sikap vandalisme
2. Menghargai setiap harta benda sekolah

MASA

satu hari

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN
LANGKAH

:
:

Bahan Penceramah

1. Menjemput pakar motivasi daripada luar.


2. Aktiviti yang dijalankan:
a. Suaikenal
b. Ceramah
c. Bengkel
d. LDK
e. Refleksi

PENILAIAN :
1. Murid dinilai berdasarkan borang penilaian program.

RUMUSAN :
1. Setiap

murid

seharusnya

diberikan

peluang

untuk

memperbaiki diri dengan menggunakan teknik dan cara yang


sesuai agar matlamat untuk mencegah vandalisme dapat
direalisasikan.
2. Murid diberikan peluang untuk meluahkan perasaan dan
pendapat masing-masing.

FALSAFAH

1. Tak kenal Maka Tak Cinta


2. Orang

yang

berjaya

memanfaatkan masa.
3. Yakin pada diri sendiri.

ialah

orang

yang

bijaksana

9.4.13 AKTIVITI 13

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Cipta Impian (Kerjaya)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Membayangkan

jangkauan

hidup

masa

akan

datang ( tempoh 10-15 tahun).


2. Menyesuaikan

kehidupan

sekarang,

perilaku

sekarang dan personaliti sekarang dengan baik


bagi merealisasikan impian masa akan datang.
MASA

60 miniti

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN
LANGKAH

Tiada

1. Setiap

murid

duduk

(menggunakan

teknik

dalam

keadaan

relaxation),

yang
murid

tenang
diminta

memejamkan mata dan membayangkan masa akan datang


mereka .
2. Bayangan yang perlu dilakukan ialah berkaitan dengan
kerjaya, rumah kediaman, taraf akademik, perkahwinan,
berkeluarga dan suasana situasi ( gembira, sengsara, seronok
dan sebagainya) tersebut.
3. Setiap murid diminta menceritakan apa yang dibayangkan
dan

murid

lain

boleh

mengemukakan

pertanyaan

dan

pendapat.
4. Murid diberikan borang Aku Janji (2 helai seorang). Peserta
diminta membaca Aku Janji tersebut dan menandatangani
borang tersebut. Murid akan menyerahkan borang kepada
guru kaunseling helaian pertama dan menyimpan helaian
kedua.

Catatan:
Selepas penamatan sesi dan perubahan sikap, murid diberikan
anugerah dan dilantik sebagai mata-mata anti vandalisme yang
membantu guru memantau dan melaporkan salah laku .vandalisme
murid lain secara rahsia

PENILAIAN :
1. Penilaian diberikan berdasarkan aktiviti perbincangan dan
pemerhatian guru.

RUMUSAN :

1. Setiap manusia memiliki impian dan cita-cita.


2. Sejauhmana kita berusaha merealisasikan impian dan cita-cita
tersebut.
3. Bagaimana misi dan visi itu tercapai.

FALSAFAH

1. Setiap manusia mesti berpandangan jauh dan rasional.


2. Impian dan cita-cita tidak berguna tanpa usaha yang gigih.
3. Perancangan, pelaksanaan dan penilaian adalah penting
untuk mencapai impian, cita-cita dan harapan.

9.4.14 AKTIVITI 14

BIDANG

Disiplin

TAJUK

Pengurusan Masa

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Mengatur

memperuntukan

masa

dengan

berkesan.
2. Mengagihkan masa yang digunakan bagi jenis
aktiviti harian.

3. Mempertingkatkan

kesedaran

ahli

kumpulan

tentang pentingnya penggunaan masa secara


bermakna.
MASA

satu hari

SASARAN

Kumpulan Vandalisme

BAHAN
LANGKAH

Tiada

1. Minta murid menyenaraikan aktiviti yang biasa dilakukan


sepanjang hari sama ada siang atau malam.
2. Bincangkan bagi menentukan aktiviti yang berfaedah/ tidak
berfaedah serta pembahagian masa yang sepatutnya bagi
aktiviti yang dilakukan.

PENILAIAN :
1. Murid dinilai berdasarkan jadual yang dibina dan aktiviti
perbincangan.

RUMUSAN :
1. Murid perlu didedahkan dengan jadual pengurusan masa agar
mereka dalam membahagikan masa mereka dengan betul.
2. Pengetahuan tentang pengurusan masa perlu agar mereka
menggunakan/ menguruskan masa dengan baik.

FALSAFAH

1. Masa adalah penting dalam kehidupan


2. Masa itu emas
3. Melakukan sesuatu perkara hendaklah mengikut keutamaan
kepentingan.

LAMPIRAN 7

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( HARI SEKOLAH )


HARI /
MASA
ISNIN
SELASA
RABU

7.30pg 2.00 ptg

3.30 5.00
ptg

9.00 10.30
mlm

KHAMIS
JUMAAT
8.00 11.30 pg

3.00 4.30
ptg

9.00 11.00
mlm

SABTU
AHAD

LAMPIRAN 8

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( CUTI SEKOLAH )

HARI /
MASA
ISNIN
SELASA
RABU

9.00 11.30
pg

3.30 5.00 ptg

9.00 10.30
mlm

KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD

LAMPIRAN 9
SOAL SELIDIK DIRI
Arahan :
Sila masukkan skor diruangan yang disediakan berdasarkan skala
berikut :
1. Selalu
2. Kadang-kadang
3. Jarang-jarang
4. Tidak pernah
Bil

Item
AKADEMIK

1.

Saya tidak berminat untuk belajar

2.

Saya tidak suka membuat kerja rumah

3.

Saya tiada rakan untuk diajak belajar bersama

4.

Saya sukar mengingati isi pelajaran

5.

Saya ponteng kelas atau ponteng sekolah


Saya berasa minat saya terhadap pelajaran semakin
berkurangan
Saya suka meniru kerja sekolah kawan-kawan saya

6.
7.
8.

Saya tidak yakin boleh mencapai cita-cita saya


Saya tidak pasti apakah kerjaya yang sesuai dengan
9.
masa depan saya
10 Saya sering mendapat markah yang rendah dalam
. setiap peperiksaan
EMOSI / SOSIAL
11 Saya berasa susah hati, runsing, sedih atau murung
. tanpa sebab tertentu
12
Saya tidak yakin pada diri sendiri
.
13 Saya berasa sekolah, guru atau ibu bapa tidak berlaku
. adil
14
Saya kurang gembira jika berada di sekolah /kelas
.
15
Saya menghadapi masalah dengan rakan sebaya
.
16
Saya tidak berasa senang dengan sikap ibu bapa saya
.
17 Saya kurang senang terhadap beberapa orang guru
. yang mengajar saya
18
Saya berasa jemu dengan rutin hidup sebagai pelajar
.
19
Saya mendapat gangguan daripada pelajar lain
.
20 Saya dimarahi oleh ibu bapa apabila melakukan
. kesalahan
UNSUR SOKONGAN
21 Pengaruh rakan sebaya saya yang mengajak saya
. membuat vandalisme
22 Ibu bapa tidak mempedulikan saya walau apapun
. yang saya lakukan
23
Ibu bapa tidak bertanggungjawab terhadap diri saya
.
24 Saya tahu dan kenal rakan-rakan saya yang suka
. melakukan vandalisme
25 Saya tahu rakan-rakan yang menconteng /
. merosakkan harta benda sekolah
26
Saya tidak mempunyai sahabat karib
.

LAMPIRAN 10
INSTRUMEN KEBERKESANAN PROGRAM

Nama Murid
Nama Program

:________________________________________________
:________________________________________________

Tarikh dan tempat

:________________________________________________

Arahan :
Sila masukkan skor diruangan yang disediakan berdasarkan skala
berikut :
1. Sangat
tidak
3. Kurang setuju
bersetuju
4. Setuju
2. Tidak setuju
5. Sangat setuju

Item

Bil
1

Skor

Guru Bimbingan dan kaunseling sentiasa membantu saya

Ahli kumpulan memberi kerjasama dalam setiap aktiviti

Aktiviti yang dijalankan membantu mengubah pelakuan diri saya.

4.

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan memberikan kesan yang positif.

Tempoh masa sesuai untuk program yang dijalankan.

Saya dapat memahami tentang keburukan vandalisme

Modul yang diberikan amat sesuai dengan program yang dijalankan

Saya dapat menguruskan masa dengan baik

Saya berjaya mempengaruhi rakan sebaya yang lain untuk berubah

10

Saya lebih menghargai diri sendiri

Selepas program ini tamat, saya berasa

Apakah janji anda selepas program ini?

Nyatakan pandangan anda secara keseluruhan terhadap program ini?

Tuliskan cadangan bagi meningkatkan lagi keberkesanan program ini pada masa akan
datang.

LAMPIRAN 11

BORANG MAKLUMBALAS PERUBAHAN TINGKAHLAKU MURID


Nama Murid:
/Tahun

Bil.
1.
2.
3.
4.

.............................................

Tingkatan

: ................

Item
Saya amat mengenali murid ini
Murid ini berpotensi dari segi akademik dan kokurikulum
Masih mendapat maklumat pelajar ini melakukan
salahlaku vandalisme
Murid ini masih berkawan dengan kelompok

Ya / Tidak

5.
6.
7.
8.
9.
10.

vandalisme
Saya yakin murid ini boleh berubah
Murid ini telah menunjukkan perubahan tingkahlaku
yang positif
Menunjukkan penglibatan aktif dalam P&P
Telah berani meluahkan masalah yang terpendam.
Saya bangga dengan perubahan murid ini.
Murid mula disukai oleh rakan-rakan

Nama Guru / Penilai

..............................................

Tandatangan

Dinilai oleh:
(Guru Tingkatan/Mata pelajaran & Pentadbir)

LAMPIRAN 12
BORANG MAKLUMBALAS PERUBAHAN TINGKAHLAKU
Nama Murid :
/Tahun
Bil.

.............................................
: ................
Item

1.

Saya amat mengenali kawan saya ini

2.

Kawan saya telah menunjukkan perubahan


tingkahlaku yang positif selepas mengikuti Program
Katakan TIDAK pada Vandalisme.

3.

Dia mula berkawan dengan murid-murid yang lain

4.

Saya yakin kawan saya ini telah berubah

Tingkatan
Ya /
Tidak

5.

Kadang-kadang kawan saya ini menunjukkan sikap


yang agresif.

6.

Saya percaya kawan saya ini boleh berubah

7.

Kawan saya ini mempamerkan sikap positif di


dalam kelas

8.

Saya bangga dengan perubahan kawan saya ini.

9.

Kekerapan dia melakukan salahlaku vandalisme


semakin berkurangan

10.

Kadang-kadang kawan yang lain cuba


mempengaruhi dia semula

Nama Murid / Penilai

..............................................

Saya ______________________
:
.
berjanji tidak akan terlibat
Dinilai oleh:
dengan sebarang salah
laku
(PENGAWAS/RAKAN SEBAYA & PRS)
vandalisme sama ada dalam
kawasan sekolah atau di
tempat-tempat awam.

Tandatangan

Saya turut berusaha memberi


kerjasama kepada pihak
LAMPIRAN 13
sekolah untuk membasmi
JANJI cara:
vandalismeAKU
dengan
Memberikan maklumat
Menasihati dengan cara berhemah
pada rakan lain
Yang benar,
_________________
(
)
Kelas : _____________
Tarikh : _____________

10.0 PROGRAM PPDa ROKOK

PROGRAM
NAFAS SEGAR
BIDANG PPDa - ROKOK
AKTIVITI
BI
L
1

Masih Ada Yang Sayang

Mengengam Impian

Bahaya Merokok

Perkongsian Pengalaman

Lukisanku Kehidupanku

Eksplorasi

Keluarga Bahagia

Kebanggaanku

9
1
0

Pelan Tindakan & Penilaian

TAJUK

Fantasi Kejayaan

10.1

PANDUAN

PELAKSANAAN

10.1.1 PENDAHULUAN
Masalah

Disiplin

dalam

kalangan

murid

sekolah

merupakan
perkara
serius

yang
dewasa

satu
amat
ini.

Perkembangan

materialistik yang pesat serta kemajuan dunia dalam bidang sains


dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan sahsiah kanakkanak hari ini. Nilai-nilai murni serta prinsip hidup yang diutamakan
oleh agama dan bangsa telah menjadi amalan yang kurang penting

dalam kehidupan seharian. Dalam menangani berbagai masalah


disiplin

dalam

kalangan

murid

sekolah,

masalah

merokok

merupakan masalah yang paling ketara dihadapi hampir di semua


sekolah seluruh negara.Faktor stress

dan pengaruh rakan sebaya

menjadi elemen yang menyumbang kepada masalah merokok yang


kian meningkat, walaupun berbagai langkah telah diambil untuk
membendung atau mengurangkan masalah di kalangan murid.

10.1.2 MATLAMAT
Bilangan perokok di kalangan murid sekolah semakin hari semakin
ramai.Keadaan ini amat membimbangkan semua pihak termasuk
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), para ibu bapa serta banyak
pihak yang lain turut khuatir dengan keadaan sekarang. Melentur
buluh biarlah dari rebungnya . Bagi menangani masalah merokok
ini perlu ada satu tindakan drastik di mana kita dapat membendung
atau mengurangkan bilangan perokok khasnya di kalangan murid
sekolah dan amnya di kalangan rakyat

Malaysia. Jadi dengan

harapan yang tinggi , program ini dapat menjadi satu garis panduan
kepada para guru kaunseling dalam mengendalikan program ini dari
peringkat awal lagi.Dengan kata lain, ianya akan menjadi alat yang
membawa

perubahan

dari

segi

sikap

dan

sahsiah

serta

meningkatkan tingkahlaku positif murid.

10.1.3 OBJEKTIF
Selepas mengikuti program ini pelajar dapat :1. Mengenalpasti betapa bahayanya merokok.
2. Mengurangkan bilangan rokok yang dihisap dalam setiap hari.
3. Menjauhi diri daripada aktiviti merokok.
4. Mengamalkan gaya hidup sihat.

5. Menjimatkan sejumlah wang yang besar.


6. Menjamin kesejahteraan hidup generasi akan datang.
7. Menjaga alam persekitaran dengan udara segar.
8. Membantu meningkatkan taraf hidup yang berkualiti.
9. Mengurangkan bilangan pesakit akibat merokok.
10.

Menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan sesebuah

keluarga.

10.1.4 SASARAN
10 ORANG - KES DISIPLIN MEROKOK

10.1.5
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PELAKSANAAN

MODUL
ICE BREAKING (MASIH ADA YANG SAYANG)
MENGGENGGAM IMPIAN
BAHAYA MEROKOK
PERKONGSIAN PENGALAMAN (LAWATAN)
LUKISANKU KEHIDUPANKU
EKSPLORASI
KELUARGA BAHAGIA (ROLE PLAY)
KEBANGGAANKU
PELAN TINDAKAN DAN PENILAIAN
FANTASI KEJAYAAN

10.1.6

MASA
1 JAM
40 MNT
1 JAM
2 JAM
1 JAM
1 JAM
45 MNT
1 JAM
1 JAM
40 MNT

BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER

PENILAIAN

UJIAN POS
PENILAIAN PRA / POS PROGRAM NAFAS SEGAR
Nama pelajar:
Tingkatan:..
ARAHAN: SILA TANDAKAN MENGIKUT SKALA YANG DIBERI BERDASARKAN
KENYATAAN YANG DIBERI:

5
4
3

BIL

SANGAT SETUJU
SETUJU
TIDAK PASTI

2
1

KENYATAAN

1.

Saya tahu tabiat merokok sangat


membahayakan kesihatan saya

2.

Saya boleh mengawal diri untuk


tidak merokok

3.

Saya telah dapat mengurangkan


bilangan rokok dalam sehari.

4.

Saya lebih kenal diri saya

5.

Saya merasa sangat bermotivasi


untuk mengubah tingkahlaku
merokok

6.

Saya tahu cara-cara berhenti


merokok

7.

Saya sayang keluarga saya

8.

Saya rasa insaf apabila melihat


penyakit yang disebabkan oleh
rokok

9.

Saya lebih merasa sihat selepas


berhenti / kurang merokok

10.

KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU

SKALA
5

Saya akan menasihatkan kawankawan saya untuk berhenti


merokok.

GRAF PRESTASI DIRI

BORANG RUMUSAN PROGRAM MEROKOK

Matlamat jangka
pendek

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________

Matlamat jangka
panjang

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

AKU JANJI

Saya _____________________________ tingkatan ______________ berjanji


akan :
1. mematuhi peraturan sekolah
2. menghormati ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan saya

3. menjauhkan diri daripada terlibat dengan tabiat merokok


4. menghargai diri sendiri dan orang lain.
5. bersyukur dan menerima apa yang dianugerahkan.

Yang benar,

Disaksikan oleh,

_______________________

_______________________

s.k. 1) Pengetua
2) Fail

10.1.7 PENUTUP
Melalui program ini , diharapkan murid dapat mengurangkan atau
berhenti merokok .

10.2 PROSES KERJA

BIL
.

PROSES KERJA

1.

Mengesan murid
berdasarkan
maklumat.

2.

Senaraikan nama
murid yang
bermasalah merokok

TEMPOH
Satu
Minggu
( Januari )
Satu hari
(Minggu
ke dua
Januari )

PERSONALIA
PKHEM, GURU
DISIPLIN, PRS
Guru Bimbingan dan
Kaunseling

CATATAN

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Seminggu
Guru Bimbingan dan
( Minggu
Kaunseling & Guru
ketiga
Kelas
Januari )
Buat perjumpaan
Perjumpaa
dengan murid yang
n sebulan
terlibat dan
sekali
Guru Bimbingan dan
rasionalkan mereka
( Februari
Kaunseling
mengapa terpilih
hingga
dalam Program
November
Kaunseling
)
MULA Berfokus.
Ikut Guru Bimbingan dan Kaunseling yang ada
Berbincang antara
di
sekolah.
Murid mengikuti
keperluan
proses kaunseling
Jika
Guru Bimbingan dan Sepanjan
individu, kelompok
objektif
Kaunseling
g tahun
Berbincang dengan
pengetua dan guru
disiplin
atau program khas.
tidak
tercapai.
Mengesan pelajar berdasarkan maklumat dari pelbagai sumber.
2 minggu
Menyediakan laporan
( Hujung
Guru Bimbingan dan
Kumpulkan pelajar November
dan berikan penerangan
dan rasionalkan
keberkesanan
Kaunseling
mereka.
)
30 minit
Berbincang /
( Hujung
Borang Profail
Pelajar. Guru Bimbingan dan
bentangkan Edarkan
laporan
November Kaunseling
kepada pengetua.
)
Pelajar menjalani proses kaunseling dan program khas
Hantar laporan
Awal
Guru Bimbingan dan
kepada PPD ( HEM )
Disember
Kaunseling
Hantar Laporan
Guru Bimbingan dan
Penilaian programAwal
kepada Unit HEM JPN.
Disember
Kaunseling
Dapatkan maklumat
peribadi murid yang
terlibat.

Tidak capai
Sesi Kaunseling Individu / Kelompok

Sediakan laporan dan catatan.

10.3 CARTA ALIR


TAMAT

Bentangkan laporan kepada pengetua dan hantar kepada PPD (HEM)

10.4 PROGRAM NAFAS SEGAR

10.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Masih Ada Yang Sayang

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :

1. membina kekuatan dalaman yang ada dalam diri


bagi menghadapi cabaran.
2. memahami kepentingan menghargai hidup dan
orang yang disayangi.
3. membuat penilaian yang lebih bijak atau rasional
terhadap keputusan atau tindakan yang akan
diambil.
MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN

Kertas A4, bakul sampah, alat tulis dan

lampiran 1
LANGKAH

1. Peserta membentuk satu bulatan.


2. Fasilitator mengedarkan kertas A4 kepada setiap peserta
(sehelai kertas dibahagikan kepada dua bahagian)
3. Peserta diminta membahagikan kertas mereka kepada lima
bahagian kecil.
4. Peserta dikehendaki menulis lima nama atau gelaran orang
yang paling mereka sayangi atau singnifiken dalam hidup
mereka di atas lima bahagian kecil kertas tadi.
5. Fasilitator menetakkan sebuah bakul sampah di tengahtengah bulatan.
6. Peserta 'A' diarahkan membuang salah satu nama dalam
senarainya.
7. Fasilitator membuat provokasi ke atas peserta tadi tentang
kesanggupannya membuang orang yang disayangi ke dalam
bakul

sampah

Lampiran)

(lihat

contoh-contoh

provokasi

seperti

8. Langkah 6 dan 7 diulang kepada semua peserta dan terus


diulang sehingga setiap peserta membuang 2 hingga 3
kepingan kertas lagi.
9. Peserta diminta meluahkan emosi atau perasaan ketika
membuang nama orang yang disayangi dalam bakul sampah.
10.

Fasilitator akan mengaitkan kepentingan orang yang

disayangi sebagai kekuatan dalaman diri bagi setiap insan.


11.

Ahli diminta mengisi ujian pra dan borang BD MURID

Penilaian

Rumusan

Guru Kaunseling membuat pemerhatian

1. Dengan mengenali ahli dalam kumpulan dapat mewujudkan


kesefahaman dan kerjasama

Falsafah

1. Kasih sayang merupakan satu keperluan bagi setiap manusia.

LAMPIRAN 1

PROVOKASI

Contoh-contoh provokasi
1. menimbulkan rasa bersalah dalam diri peserta.
2. menimbulkan

emosi

sedih

peserta

terhadap

perbuatan

mereka (membuang nama orang kesayangan)


3. menyedarkan peranan dan pengaruh orang yang singnifiken
tersebut dalam hidup peserta.

10.4.2 AKTIVITI 2

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Menggengam Impian

Pada akhir aktiviti murid dapat :

OBJEKTIF

1. Membina matlamat dan impian berhenti merokok


pada masa akan datang
2. Mewujudkan semangat untuk mencapai impian
berhenti merokok
MASA

40 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN

Cermin mata hitam, matlamat

akujanji

(Lampiran 2
lampiran 3

dan Graf Prestasi Tidak Merokok

(GPTM)
LANGKAH

1. Guru Kaunseling memulakan aktiviti dengan bacaan Al Fatihah


bagi murid muslim dan bukan muslim diminta bertafakur
sebentar.
2. Ahli kelompok diminta oleh Guru Kaunseling untuk berada
dalam kedudukan bulatan.
3. Guru Kaunseling memberikan cermin mata kepada setiap ahli.
4. Apabila ahli kelompok memakai cermin mata dia perlu
membayangkan keadaan diri yang diimpikan untuk setahun
yang akan datang tanpa tabiat merokok.
5. Seterusnya, guru Kaunseling meminta ahli kelompok yang
pertama untuk melakonkan keadaan dirinya untuk satu tahun
akan datang seperti yang telah dibayangkan diikuti dengan
ahli yang seterusnya sehingga ahli yang terakhir.
6. Guru Kaunseling membuat rumusan aktiviti, Guru Kaunseling
membimbing ahli kelompok untuk membentuk matlamat
jangka pendek, matlamat jangka panjang, membuat aku janji
dan membuat Graf Prestasi Tidak Merokok.

Penilaian

Guru Kaunseling membuat pemerhatian.

Rumusan

1. Ahli kelompok perlu mempunyai impian atau matlamat


berhenti merokok sekurang-kurangnya untuk satu tahun yang
akan datang.
2. Lakonan tadi dapat memupuk semangat kelompok untuk
berlumba-lumba berhenti merokok

Falsafah

Hidup tanpa matlamat ibarat kapal tanpa kemudi

LAMPIRAN 2

Matlamat jangka
pendek

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
_______________________________________________________
Matlamat jangka
panjang

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
AKU JANJI
Saya _____________________________ tingkatan ______________ berjanji
akan :
1. mematuhi peraturan sekolah
2. menghormati ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan saya
3. menjauhkan diri daripada terlibat dengan tabiat merokok
4. menghargai diri sendiri dan orang lain.
5. bersyukur dan menerima apa yang dianugerahkan.
Yang benar,

Disaksikan oleh,

_______________________
(

_______________________
(

s.k. 1) Pengetua
2) Fail

LAMPIRAN 3

KAUNSELING BERFOKUS
BIDANG DISIPLIN: MASALAH MEROKOK
NAMA

:................................................................................

TINGKATAN :................................................................................
SEKOLAH

:................................................................................

GRAF PRESTASI TIDAK MEROKOK

JUMLAH
ROKOK

Pelajar diminta mengisi bilangan jumlah batang rokok yang dihisap


setiap bulan.

10.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Bahaya Merokok

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Maklumat tentang bahaya merokok
2. Mengetahui kesan-kesan akibat merokok

3. Sejarah rokok
MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN

Video/

CD

HINDAR

oleh

HUKM,

alat

elektronik /bahan dari


internet
LANGKAH

1. Guru Kaunseling menayangkan bahan kepada pelajar.


2. Edar kertas latihan (Lampiran 4)
3. Soaljawab dan perbincangan edaran latihan yang telah
diberikan.

Penilaian

1. Murid

dapat memberi respon hasil daripada perbincangan

tadi.
Rumusan

1. Ramai

manusia

tidak

menyedari

perkara

yang

mudah

difahami itu adalah susah untuk dilaksanakan, melainkan


dengan tekat dan keredhaan untuk berubah.
Falsafah

1. Manusia dilahirkan putih bersih lagi suci. Oleh itu


dan

kasihanilah

tubuh

badan

yang

sayangi

dianugerah

oleh

penciptanya.
10.4.4 AKTIVITI 4

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Perkongsian Pengalaman (Lawatan ke Hospital

Berhampiran)

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Pengalaman dan berkongsi keperitan sebenar
bersama pesakit akibat dari tabiat merokok.
2. Menyenaraikan perasaan-perasaan yang dialami
oleh pesakit.

MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN

Buku nota

murid, Cenderamata untuk

pesakit
LANGKAH

1. Menyediakan prosedur lawatan.


2. Memberikan taklimat ringkas mengenai lawatan ke hospital
yang telah dikenalpasti.
3. Lawatan ke hospital / pesakit
4. Murid akan mengadakan pertemuan dengan pesakit untuk
mendengar dan berbual mengenai diri pesakit.
5. Setelah selesai pertemuan dengan pesakit

murid akan

dikumpulkan dan dibawa ke satu tempat yang kondusif untuk


mendapatkan maklumbalas dari lawatan tersebut.
6. Di akhir sesi murid sama-sama menyanyikan lagu Demi Masa
(Lampiran 6)

Penilaian

1. Murid dapat
tadi.

Rumusan

memberi respon hasil daripada perbincangan

1. Ajal maut di tangan penciptanya, namun hak manusia


terhadap

dirinya

adalah

menjaga

kesihatannya

sebaik

mungkin.

Falsafah

Ingat 5 perkara:
1. Sihat sebelum sakit
2. Muda sebelum tua
3. Kaya sebelum miskin
4. Lapang sebelum sempit
5. Hidup sebelum mati

LAMPIRAN 4

BAHAN LATIHAN PELAJAR

Merokok : Apa Padahnya?


i.

Merokok adalah langkah pertama ke arah:

a. .................................
b. .................................
ii.

Masalah dispilin sekolah


a. ...................................
b. ..................................
c. ................................................................

iii.

Menjejaskan ..

iv.

Stamina .....

v.

Menjejaskan penampilan diri ( Berikan 5 contoh negative )


..............
..............
.............
.............
.............

a.
b.
c.
d.
e.
vi.

Mengidap penyakit-penyakit akut ( Namakan penyakitnya )


a. ..
b.

vii.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Mengidap penyakit-penyakit kronik ( Namakan penyakitnya )

viii.

Mempercepatkan proses penuaan : ( Tuliskan tanda-tanda


penuaan )
a. ..
b.
c.
ix.
Pendek umur
(secara purata, perokok kehilangan .. tahun jangka hayat
biasa)

LAMPIRAN 5

BAHAN RUJUKAN GURU

Merokok : Apa Padahnya?


i. Merokok adalah langkah pertama ke arah:
a. Penyalah gunaan dadah
b. Meminum alkohol (arak)
ii. Masalah dispilin sekolah
a. Ponteng
b. Vandalisma
c. Gangsterisma
iii. Menjejaskan prestasi akademik
iv. Stamina menurun dan kurang minat dalam aktiviti sekolah
v. Menjejaskan penampilan diri
Selekeh
Comot
Nafas berbau

Gigi kuning
Batuk-batuk
Memencilkan diri

vi. Mengidap penyakit-penyakit akut


Penyakit gusi
Jangkitan saluran pernafasan
vii. Mengidap penyakit-penyakit kronik
Kanser paru-paru
Kanser mulut & tekak
Penyakit jantung iskemia
Ulser peptik

COPD
(enfisima
&
Kanser esophagus
bronkitis)
Kanser pancreas
Kanser pundi kencing
Strok
Kanser kerongkong
Pneumonia
Artherosclerosis
Crohns disease
viii. Mempercepatkan proses penuaan
Kelihatan tua - Kulit cepat berkedut
- Rambut cepat beruban
ix. Pendek umur
(secara purata, perokok kehilangan 20-22 tahun jangka hayat biasa)

LAMPIRAN 6
Demi Masa
Demi masa
Sesungguhnya manusia kerugian
Melainkan

Yang beriman dan beramal saleh


Ah
Demi masa
Sesungguhnya manusia kerugian
Melainkan
Nasihat kepada kebenaran dan kesabaran
Ah
( korus 1 )
Gunakan kesempatan yang masih diberi
Moga kita takkan menyesal
Masa usia kita jangan disiakan
Kerna ia takkan kembali
( korus 2 )
Ingat lima perkara, sebelum lima perkara
Sihat sebelum sakit
Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin
Lapang sebelum sempit
Hidup sebelum mati
Demi masa
Sesungguhnya manusia kerugian
Melainkan
Yang beriman dan beramal saleh
Ah
(Ulang korus)

10.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Lukisanku Kehidupanku

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :

1. Berkomunikasi dan berinteraksi antara ahli dan


lebih berkeyakinan
2. Menghilangkan rasa malu serta menimbulkan
suasana mesra.
3. Meluahkan emosi melalui lukisan
MASA

40 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN
LANGKAH

Kertas lukisan/A4 dan pensel

1. Guru Kaunseling memulakan aktiviti dengan bacaan Al Fatihah


bagi murid muslim dan bukan muslim diminta bertafakur
sebentar.
2. Guru Kaunseling meyemak Graf Prestasi Tidak Merokok setiap
ahli

dan

membuat

sedikit

ulasan

dengan

memberi

pengukuhan positif.
3. Guru Kaunseling mengedarkan sehelai kertas lukisan dan
pensel kepada ahli.
4. Ahli diminta melukis tiga objek iaitu gambar orang yang
signifikan, rumah dan pokok.
5. Masa diberi kepada ahli kelompok untuk menyiapkan lukisan
ini ialah selama 15 minit.
6. Setelah

selesai

setiap

ahli

kelompok

dikehendaki

membentangkan hasil lukisan mereka. Guru Kaunseling perlu


membuat penerokaan lanjut berdasarkan hasil lukisan yang
dikaitkan dengan pengalaman hidup ahli.
7. Setiap ahli kelompok digalakkan untuk bertanya kepada ahli
kelompok yang siap membuat pembentangan.
8. Seterusnya, Guru Kaunseling merumuskan tentang aktiviti ini
secara keseluruhan.

Penilaian

Rumusan

Guru Kaunseling membuat pemerhatian.

1. Orang yang signifikan dapat mengubah tingkahlaku seseorang


individu

Falsafah

1. Setiap perkara yang berlaku merupakan warna kehidupan


manusia, maka corakkanlah ia dengan seindah
mungkin.

10.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Eksplorasi

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Merokok

adalah

satu

amalan

yang

mesti

dielakkan.
2. Merokok menyebabkan ketagihan
3. Merokok membawa padah yang buruk
4. Merokok mendatangkan banyak keburukan.
MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN

Nota

guru

(Lampiran

7),

Silangkata

(Lampiran 8 dan 9), Bahan


guru (Lampiran 10), Kebaikan tidak merokok
(Lampiran 11 dan 12)
LANGKAH

Aktiviti

Stesyen 1 : Teka silangkata merokok

Stesyen 2 : Menyenaraikan kebaikan tidak merokok


Stesyen 3 : Mencantum gambar ikut kesesuaian guru
1. Guru kaunseling memulakan aktiviti dengan menerangkan
keburukan tentang bahaya merokok dan akibatnya.
2. Guru kaunseling membahagikan kumpulan untuk memulakan
aktiviti explorace dari satu stesyen ke stesyen yang lain
mengikut Masa-masa yang ditetapkan.
3. Guru

kaunseling

berbincang

melaksanakan aktiviti explorace.

Penilaian

tentang

pengalaman

Murid dapat menjawab soalan bertulis dalam lampiran yang


disediakan.

Rumusan

Belajar mendapat

maklumat melalui aktiviti permainan adalah

sesuatu yang menyeronokkan

Falsafah

Untuk mendapatkan sesuatu kejayaan memerlukan strategi dan


kepintaran.

LAMPIRAN 7
MEROKOK ADALAH AMALAN YANG MESTI DIELAKKAN

Rokok dan Ketagihan


Rokok Mengandungi Nikotin
Nikotin
1. Sejenis dadah yang menyebabkan ketagihan
2. Nikotin
bertindak
terhadap
otak
merangsang
menimbulkan keseronokan
Putaran Ketagihan

Peringkat
1
MEROKOK

Peringkat 2
TOLERAN

MERASA
SERONOK

Peringkat 3
UNTUK
MENGHILANGK

Peringkat
4

AN GEJALA

GEJALA

TARIKAN

TARIKAN

dan

LAMPIRAN 8

11

13

12

14

5
16

15

4
17
18

19
7

20

10

TEKA SILANGKATA MEROKOK

21

LAMPIRAN 9
Melintang
1. Sejenis gas berbahaya yang dikeluarkan oleh asap rokok.
2. Amalan merokok menjadi satu ketagihan akibat dadah ini yang
terdapat di dalam rokok.
3. Perokok yang ketagihan merokok akan sentiasa .....................
4. Amalan merokok boleh menyebabkan perokok terjebak dengan
gejala ini.
5. Merokok boleh menyebabkan ............... menjadi kuning.
6. Kurang .................. merupakan salah satu ciri seorang yang
sudah lama.
7. Merokok juga boleh menyebabkan ................... udara.
8. Merokok boleh mengakibatkan sakit .....................
9. Merokok juga boleh ..................... kan wang.
10. Perokok juga mempunyai ................... yang busuk.
Menegak
1. Penyakit kronik ini adalah salah satu daripada 40 jenis penyakit
yang dikaitkan dengan asap rokok.
6. Tempat bersukan yang dilarang merokok.
11. Jangan terpengaruh dengan iklan pengeluar produk ini.
12. Bahan penyebab kanser yang terdapat di dalam rokok.
13. Nikotin menyebabkan perokok ......................
14. Bahan kimia bahaya di dalam rokok yang digunakan dalam
pembinaan jalanraya.
15. Ahli ............. remaja yang tidak merokok lebih cemerlang.
16. Jangan sekali-kali .................. merokok.
17. Jauhi rokok, .................. wang.
18. Merokok tidak pernah melambangkan ........................
19. Merokok melanggar peraturan ...........................
20. Hidup lebih ................... tanpa rokok.
21. ............... rokok mencemarkan udara.

LAMPIRAN 10

1
K
A
2
N
S

11
R

O
I

K
O

14
T
A
3
R

12
K

12
D

A
5
G

R
15
S

4
D

16
C

U
17
J

7
P

18
K

6
S

19
S

M
A

A
D

B
N

M
N

A
T

20
C

8
J

9
M

21
A

A
10
N

BAHAN UNTUK GURU

LAMPIRAN 11

Sila senaraikan kebaikan-kebaikan tidak merokok.

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
6. ___________________________________________________
7. ___________________________________________________
8. ___________________________________________________
9. ___________________________________________________
10.

___________________________________________________

LAMPIRAN 12

PANDUAN GURU

Tidak Merokok : Banyak Kebaikannya

Lebih segak
Matang
Berketerampilan
Keyakinan diri tinggi
Perawakan yang menarik
Kecemerlangan akademik
Lebih cergas dan berstamina
Sihat dan terhindar daripada pelbagai risiko penyakit
Sentiasa disenangi orang lain
Lebih wang saku dan berjimat cermat
Sentiasa ceria

10.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Keluarga Bahagia Role Play

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Memperkasa

(empower)

seorang

anak

untuk

melarang ayah merokok melalui ibunya.


2. Merokok menyebabkan ketagihan
3. Merokok membawa padah yang buruk
MASA

45 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN

Kad Watak (Lampiran 13), alat tulis, Kad

Peranan (Lampiran
14), Tape lagu Keluarga Bahagia (Seni

kata

Lampiran 15)
LANGKAH

Main peranan Merokok Membawa Padah Yang Buruk


Masa

Setting

30 minit
: Bilik Kelompok

1. Kad Peranan (Lampiran 13) ditunjukkan kepada kumpulan


pelajar.

2. Perbincangan

bersama

pelajar

berkenaan

senario

yang

dilakonkan dengan merujuk kepada Kad Peranan Lampiran 1


(10 minit).
3. Kumpulan pelajar dibahagi kepada kumpulan kecil
4. Mereka diminta melakonkan senario tersebut ( 10 minit ).
5. Guru kaunseling akan membuat pemerhatian terhadap main
peranan yang dijalankan.
6. Guru

kaunseling

membawa

padah

merumuskan
yang

buruk

bahawa
dan

amalan

ahli

merokok

keluarga

akan

membantu ahli lain untuk berhenti merokok

PERINGATAN :
1. Pilih pelakon watak secara sukarela. Sekiranya tiada, guru
kaunseling menggunakan budi bicara untuk memilih
pelakon.
2. Pelakon watak diingatkan mengenai peranan sementara yang
mereka lakonkan dan tidak terbawa-bawa dengan watak
tersebut. (melalui proses role dan de role)
3. Pastikan

pemerhati

mengambil

bahagian

dengan

perbincangan.
i. role

-peserta

melakonkan

watak

tertentu

untuk

sementara.
ii. de-role -penatar membantu peserta kembali kepada
diri asalnya.

Penilaian

1. Pelajar menunjukkan kefahaman yang betul mengenai bahaya


merokok semasa ia meluahkan hasratnya kepada ibu dan
memperlihatkan kesungguhannya untuk menyakinkan ibu
mengenai bahaya merokok melalui :

a. gerak geri badan


b. mimik muka
c. bercakap dengan penuh perasaan
Rumusan

Pengalaman semasa menjalankan aktiviti main peranan memberi


kefahaman yang lebih mendalam kepada pelajar.
Falsafah

Menunjukkan

keluarga

memainkan

peranan

penting

untuk

mencegah anak-anak daripada menghisap rokok.


LAMPIRAN 13

KAD PERANAN (WATAK)

MEI LING
Adalah seorang pelajar yang berumur 11 tahun.
Merupakan seorang pelajar yang sederhana tetapi

peka
dengan persekitaran. Beliau amat menyayangi keduadua ibu-bapa. Merupakan seorang anak yang sentiasa
mendengar nasihat ibu-bapa

PUAN CHONG
Seorang suri rumah tangga yang aktif dan merupakan
seorang komunikator yang baik. Beliau amat
menyayangi Mei Ling dan merupakan seorang ibu dan
isteri yang amat bertanggungjawab terhadap keluarga

LAMPIRAN 14
KAD PERANAN
Senario
Watak*
: Ibu -Puan Chong
: Anak -Mei Ling

Encik Chong adalah seorang yang kuat merokok. Dia mempunyai


seorang anak perempuan, Mei Ling, berumur 11 tahun dan belajar
di darjah lima.
Mei Ling telah menghadiri satu sesi program Anti-Merokok yang
dianjur-kan oleh Jabatan Kesihatan di sekolahnya.
Keluarga ini tidak tahu akan kesan merokok. Tetapi selepas Mei Ling
menghadiri dan mendengar sesi program Anti-Merokok, dia sedar
bahawa bapanya sedang membahayakan kesihatan diri serta ahli
keluarga.
Mei Ling membuat keputusan untuk menegur bapanya supaya
berhenti merokok, tetapi ia tidak berani untuk memberitahu
kemudaratan merokok kepada bapanya secara langsung. Oleh ynag
demikian, ia ingin menyampaikan hasratnya melalui ibunya.
Mei Ling :
Ibu, pagi tadi saya telah menghadiri sesi pameran dan ceramah
mengenai bahaya merokok. Dalam pameran tersebut ada
menunjukkan gambar-gambar yang menerangkan mengenai akibat
merokok dan kakitangan kesihatan ada menyebut bahawa merokok
boleh mendatangkan banyak masalah kesihatan seperti kanser.

Ibu :
Oh, begitu bahaya merokok. Jadi bapa kamu dalam keadaan
membahayakan dirinya dan keluarga. Perkara ini tidak boleh
dibiarkan begitu sahaja.
Mei Ling :
Dalam ceramah tersebut ada diberitahu cara-cara dan
perkhidmatan yang sediada untuk berhenti merokok .... tetapi
emak, Mei Ling takut untuk memberitahu perkara ini terus terang
kepada ayah. Lebih baik emak sahaja yang memberitahu ayah.

LAMPIRAN 15
Keluarga Bahagia
Sedamai taman firdausi
Limpahan kasih sayang sejati
Seharum semerbak kasturi
Mengharumi hidup insani
Indahnya damainya
Keluarga yang bahagia
Itulah idaman impian setiap insan
Yang dahagakan belaian
Serta kasih dan syaang
Ketika insan lain berbahagia
Bersama keluarga
Namun kita masih meniti
Titian rapuh perhubungan
Mengapa kita terpisah daripada rahmatNya
Mungkinkah kita seringkali melupakanNya
Ayuhlah bina semula
Keluarga diredhai Allah
Oh ayah oh ibu dengarlah rintihan
Dan luahan hatiku yang dahaga kasih
Jiwaku merasa terseksa ketandusan kasihmu
Marilah kita bina bersama-sama
Keluarga bahagia
Ayah ibu
Luangkanlah sedikit masa bersamaku

Ku rindukan kemesraan
Dan belaianmu
(Saujana)

10.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Kebanggaanku

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Menyemai semangat cinta pada sekolah
2. Memberi

sumbangan

tenaga

melalui

khidmat

bakti
3. Menghasilkan satu karya seni (lukisan grafiti)
MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN

Spray paint pelbagai warna, kertas lukisan,

alatulis
LANGKAH

1. Guru Kaunseling memulakan aktiviti dengan bacaan Al Fatihah


bagi murid muslim dan bukan muslim diminta bertafakur
sebentar.
2. Guru Kaunseling meyemak Graf Prestasi Tidak Merokok setiap
ahli

dan

membuat

sedikit

ulasan

dengan

memberi

pengukuhan positif.
3. Setiap ahli diminta untuk melakarkan satu lukisan yang
menarik dengan bertemakan Hidup Indah Tanpa Rokok.

4. Guru Kaunseling dan ahli kelompok akan memilih lakaran


terbaik untuk dilukiskan pada dinding sekolah menggunakan
teknik semburan cat.
5. Setiap ahli diminta bekerjasama membuat lukisan grafiti
tersebut sehingga selesai.

Penilaian

Guru Kaunseling membuat pemerhatian.

Rumusan

Murid berperanan untuk menjaga persekitaran

Tuhan suka sesuatu yang indah dan cantik

sekolah
Falsafah

10.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Pelan Tindakan dan Penilaian

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Membina pelan tindakan untuk tidak mengulangi
tabiat merokok

MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN
LANGKAH

Pelan Tindakanku (Lampiran 16)

1. Guru Kaunseling memulakan aktiviti dengan bacaan Al Fatihah


bagi murid muslim dan bukan muslim diminta bertafakur
sebentar.
2. Guru Kaunseling meyemak Graf Prestasi Tidak Merokok setiap
ahli

dan

membuat

sedikit

ulasan

dengan

pengukuhan positif.
3. Guru Kaunseling mengedarkan lampiran 16.

memberi

4. Setiap ahli diminta melengkapkan tindakan yang perlu diambil


dalam menangani beberapa situasi yang mungkin menjadi
halangan

dalam

membuat

perubahan

untuk

berhenti

merokok.
5. Setiap ahli dikehendaki membentangkan pandangan masingmasing dengan bimbingan Guru Kaunseling
6. Seterusnya, Guru Kaunseling merumuskan tentang aktiviti ini
secara keseluruhan dan setiap ahli dikehendaki membuat
penilaian lisan tentang keseluruhan program yang telah
dijalankan
Penilaian

:Guru Kaunseling membuat pemerhatian.

Rumusan

1. Manusia yang berjaya adalah manusia yang merancang


hidupnya dengan baik
LAMPIRAN 16

PELAN TINDAKAN KU
BI
L.

SITUASI

1.

Saya rasa teringin untuk meroko

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kawan-kawan mengajak saya


merokok
Bapa saya merokok di hadapan
saya.
Bapa menyuruh saya membeli
sekotak rokok
Saya terjumpa sekotak rokok
Saya berada dalam kumpulan
rakan-rakan yang sedang
merokok
Saya dicabar oleh kawan
supaya merokok.
Saya merokok untuk
menghilangkan stress.

TINDAKAN

10.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Fantasi Kejayaan

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat :


1. Meningkatkan kefahaman konsep kendiri
2. Menikmati erti dan perasaan sesuatu kejayaan

MASA

40 minit

SASARAN

Murid yang terlibat dengan rokok

BAHAN
LANGKAH

1. Guru Kaunseling memulakan aktiviti dengan bacaan Al Fatihah


bagi murid muslim dan bukan muslim diminta bertafakur
sebentar.

2. Guru Kaunseling menyemak Graf Prestasi Tidak Merokok


setiap ahli dan membuat sedikit ulasan dengan memberi
pengukuhan positif.
3. Guru

Kaunseling

mengarahkan

semua

ahli

kumpulan

memejamkan mata, tarik nafas dan hembuskan (beberapa


kali) cuba bertenang
4. Cuba bayangkan satu hari anda berasa amat gembira sekali
sepanjang hidup anda. Tumpukan perhatian kepada satu
kejayaan waktu itu.
5. Cuba ingatkan kembali kejayaan itu. Di manakah ia berlaku?
Adakah anda mencapainya secara berseorangan atau dengan
bantuan

orang

lain?

Adakah

anda

merancang

untuk

mencapainya atau ia berlaku secara spontan?


6. Sekarang, sedarkan diri anda.
7. Minta ahli kelompok berkongsi kejayaan masing-masing.
8. Di akhir aktiviti, Guru kaunseling menerangkan rumusan
aktiviti kepada ahli kelompok.
9. Sebagai

penghargaan,

ahli

yang

telah

berjaya

diminta

memberi ucapan selama lima minit untuk berkongsi rahsia


kejayaan dalam kelas atau dalam kelompoknya.

Penilaian

Rumusan

Guru Kaunseling membuat pemerhatian

Individu perlu yakin berjaya jika berusaha dengan bersungguhsungguh

Falsafah

Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

LAMPIRAN 17
NOTA TAMBAHAN
11

TIPS BERHENTI MEROKOK

Setelah Anda memotivasi hati dan fikiran Anda dengan kata-kata


Saya sudah berhenti merokok, kini mari kita lihat apa saja yang
dapat membantu Anda untuk bebas rokok lebih cepat:
1. Buang semua rokok Anda, jika perlu bakar sampai menjadi
abu. Jika Anda sanggup untuk membakar dan melihatnya
hangus terbakar sampai habis tanpa merasa rugi, sedih, atau
menyesal, maka Anda lebih siap sedia untuk bebas dari rokok
sepenuhnya
2. Analisa kebiasaan merokok Anda selama ini, kemudian
bicarakan dengan doktor untuk mengatur strategi Anda vs.
Rokok yang terbaik. Jangan menyerah kalah sama benda kecil
itu!
3. Cari kegiatan atau pekerjaan yang dapat mengalihkan
perhatian Anda dari rokok, contoh paling mudah saat
keinginan merokok tiba-tiba menggoda Anda, beli sekantung

permen mint atau permen karet atau mungkin es krim,


apapun yang rasanya manis dan enak
4. Hindari suasana atau acara yang membuat Anda ingin
merokok atau mungkin ikut-ikutan merokok karena orangorang di sekitar Anda merokok
5. Kurangi jatah merokok Anda secara bertahap jika Anda benarbenar tidak sanggup untuk berhenti langsung
6. Beritahu semua orang terdekat Anda bahwa sudah berhenti
merokok. Mereka dapat menjadi pengawas Anda di masamasa perjuangan Anda melawan rokok, dan tujuan Anda akan
lebih cepat tercapai
7. Tentukan tanggal spesial sebagai Hari Saya Berhenti
Merokok, bisa tanggal ulangtahun Anda, tanggal hari jadi,
atau Hari Bebas Tembakau Sedunia.
8. lokasikan dana rokok Anda selama ini untuk membeli permen
sebanyak-banyaknya, atau membeli buku bacaan, atau yang
paling baik diamalkan (hitung-hitung dapat pahala), sehingga
Anda tidak pernah punya uang nganggur yang bakal Anda
jajankan untuk rokok
9. Selama sebulan pertama, cobalah untuk selalu mengkonsumsi
rendah kalori dan perbanyak minum air putih, sehingga tidak
ada alasan bagi Anda untuk merokok setelah makan
10.
Selalu cari informasi tentang bahaya rokok lewat media
cetak maupun elektronik.
11.
Sharing dengan para mantan perokok dan minta saran
yang membantu Anda menjadi mamtan perokok seperti
mereka. Mereka telah berpengalaman dan percayalah, jika
mereka bisa, Anda juga pasti bisa

LAMPIRAN 18
Borang Rumusan
PROGRAM BERFOKUS
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BORANG RUMUSAN PROGRAM MEROKOK
1.
3
5.
BIL.

NAMA SEKOLAH
:
NAMA PENGETUA :
BIDANG DISIPLIN: MEROKOK

NAMA

JAN.
Bil.
RokokSebulan
sebelum progran

2.
DAERAH
NAMA KAUNSELOR

4.
FEB.

MAC

APR.

MEI

JUN

JULAI

:
:
OGOS

SEPT.

SENARAI PROGRAM :
Masih ada yang sayang
Menggengam Impian
Bahaya Merokok
Perkongsian
Pengalaman
Lawatan
Lukisanku / Kehidupanku
Disediakan oleh :

6.
7.
8.
9.

Ekosplorasi
Keluarga Bahagia
Kebangganku
Pelan Tindakan

10. Fantasi Kejayaan


Disahkan oleh

OKT.

Jumlah
Pengurang
an

11.0 PROGRAM PPDa PENAGIHAN DADAH

PROGRAM
SINAR
BIDANG PPDa PENAGIHAN
HARAPAN
DADAH

AKTIVITI
BI
L
1

Ice Breaking

Rumahku Syurgaku

Jenis-Jenis Dadah dan


Keburukannya

Penagihan Dadah

Konsep Kendiri Positif

Permainan Minda

Nilai-nilai Spiritual

Berkongsi Pengalaman
dengan Bekas Penagih

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

TAJUK

Tindakan untuk Berubah


Membuat Keputusan
Sihat Cergas
Hala Tuju Diri
Penilaian Kendiri
Kejayaan Bekas Penagih

11.1

PANDUAN

PERLAKSANAAN

11.1.1 Pendahuluan

Kebelakangan ini, golongan remaja semakin mendapat perhatian


segenap lapisan masyarakat. Media massa sering kali menyiarkan
pelbagai isu berkaitan kenakalan remaja yang masih bersekolah dan
masalah sosial yang melanda mereka. Zaman remaja yang penuh
dengan pergolakan emosi hasil daripada pelbagai tekanan merupakan
penyumbang

utama

dadah.Penyalahgunaan

remaja
dadah

melibatkan
di

kalangan

diri
remaja

ke
yang

kancah
masih

bersekolah semakin meningkat pada masa ini dan bermula pada tahap
umur yang masih muda.
Kajian bagi menentukan jumlah sebenar murid atau remaja yang
menyalahgunakan dadah adalah sukar dilakukan. Hal ini menimbulkan
kesukaran untuk menentukan bilangan sebenar yang menggunakan
dadah. Remaja yang terbabit dalam gejala seperti ini selalunya
berlatarbelakangkan keluarga yang miskin atau yang tidak stabil.
Seringkali keruntuhan rumahtangga membawa kesan yang mendalam
kepada

anak-anak

yang

sedang

membesar

dan

memerlukan

keprihatinan serta kasih sayang. Kesannya remaja tersebut mencari


ketenteraman dan arah tuju dengan melibatkan diri kedalam kancah
sosial yang membinasakan diri.

11.1.2 Matlamat

Merealisasikan sekolah bebas dadah menjelang tahun 2012

11.1.3 Objektif

Di akhir program ini, murid dapat :


1.1.1.

Membentuk jati diri yang mantap

1.1.2.

Memupuk nilai kerohanian yang utuh

1.1.3.

Menyedari tentang potensi diri

1.1.4.

Menjauhi diri dari dadah

11.1.4 Sasaran
Murid-murid yang dikenalpasti terlibat dalam penagihan dadah secara
tidak langsung.

11.1.5 Pelaksanaan
Bil
1
2
3
4
5
6
7

Aktiviti / Modul
Ice Breaking
Rumahku Syurgaku
Jenis-jenis Dadah dan
Keburukannya
Penagihan Dadah
Konsep Kendiri Positif
Permainan Minda
Nilai-nilai Spiritual

Tarikh
Pelaksanaa
n

Tindakan

Januari

GBKSM

Januari

GBKSM

Februari

GBKSM

Mac
April
April
Mei

Perkongsian Pengalaman
(Lawatan)

Jun

9
10

Tindakan Untuk berubah


Membuat Keputusan

Julai
Julai

11

Sihat Cergas

Ogos

12
13

Penilaian Kendiri
Hala Tuju Diri

14

Kejayaan Bekas Penagih


( Recovery Addict )

September
September
Oktober

GBKSM
GBKSM
GKBSM,
GBKSM
GBKSM, Guru
Penasihat Kelab
Pencegahan Jenayah.
GBKSM
GBKSM
GBKSM, Guru
Penasihat Permainan
GBKSM
GBKSM
GBKSM, pentadbir

Peringkat
Proses
Membina
Hubungan

Proses
Penerokaan

Proses
Mengambil
Tindakan
Penamat/
Khidmat
Susulan

11.1.6 Penilaian

1.1.1.

Ujian Pra dan Ujian Pos

1.1.2.

Pencapaian Akademik

1.1.3.

Soal Selidik Minat Kerjaya(SDS)

11.1.7 Penutup

Adalah diharapkan program ini dapat dijalankan dengan sempurna bagi


membasmi penyalahgunaan dadah dikalangan murid sekolah. Selain itu,
sokongan

daripada

semua

pihak

amat

merealisasikan hasrat yang diinginkan.

diperlukan

supaya

dapat

11.2 PROSES KERJA

Bi
l
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9
1
0

Proses Kerja
Mengesan murid berdasarkan
maklumat daripada guru
disiplin dan Urine Test.
Senarai murid mengikut
BIDANG kemudian senarai
mengikut kumpulan sasaran.
Buat perjumpaan dengan
murid yang terlibat dan
rasionalkan mereka mengapa
terpilih dalam Program
Kaunseling Berfokus.
Dapatkan maklumat peribadi
murid yang terlibat.
Hantar maklumat awal pelajar
kepada PPD (HEM) dan Unit
HEM JPN.
Murid mengikuti proses
kaunseling individu, kelompok
atau program khas.
Menyediakan laporan
keberkesanan
Berbincang / bentengkan
laporan lepada pengetua.
Hantar laporan kepada PPD
( HEM )
Hantar Laporan kepada Unit
HEM JPN.

Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk

Catatan

3 Minggu (Januari)

Januari
1. Pengarah
Pelajaran.
2. Timbalan
Pengarah
Pelajaran
3. KS SPPK
4. KU HEM SPPK
5. PPD (HEM)
6. Pengetua

Januari
Borang A
Borang A
Sepanjang tahun
Borang Rumusan
A dan B

Borang Rumusan
A dan B

11.3 CARTA ALIRAN

MULA

Berbincang antara Guru Bimbingan dan Kaunseling yang


ada
di sekolah

.
Berbincang dengan pengetua dan guru disiplin
Mengesan murid berdasarkan maklumat dari pelbagai sumber
(e.g: Urine Test)
Kategorikan murid mengikut bidang dan kumpulan sasaran.

Kumpulkan murid dan berikan penerangan dan rasionalkan


mereka.
Edarkan Borang Profail murid.
Hantar maklumat awal ke PPD (HEM) & Unit HEM JPN.
Murid menjalani proses kaunseling dan program khas
Tidak mencapai objektif
Murid

di

hantar

menjalani

sesi

kaunseling individu

Sediakan laporan dan catatan.

TAMA
T

(HEM)

Bentangkan laporan kepada pengetua dan hantar kepada PPD

11.4 PROGRAM SINAR HARAPAN

11.4.1 AKTIVITI 1

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Ice Breaking

OBJEKTIF

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. Mewujudkan rasa selesa dalam persekitaran yang baru
2. Mempercepatkan proses kenal mesra.

MASA

60 minit

SASARAN

Murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan

Penagihan
Dadah/Inhalan.
BAHAN

Kertas A4, Pen Marker, Pita Pelekat, Borang Ujian

Pra, Borang
Maklumat Diri (Borang A ), Borang B
LANGKAH

1. Setiap murid diminta duduk dalam bulatan dengan selesa.


2. Guru Kaunseling memulakan aktiviti dengan memperkenalkan
dirinya kepada murid.
3. Guru Kaunseling mengedarkan kertas A4 dan Pen Marker kepada
setiap murid.
4. Semua murid dikehendaki untuk melukis wajah mereka di atas
kertas A4 yang diberikan.
5. Setelah selesai, Guru Kaunseling mengedarkan kad kepada murid.

6. Mereka dikehendaki untuk menulis nama timangan mereka pada


kad tersebut
7. Kemudian, setiap murid diminta untuk memperkenalkan diri
mereka dengan menunjukkan gambar yang telah dilukis tadi serta
kad nama mereka. Selepas itu, mereka diminta untuk menampal
gambar serta kad tersebut diruangan yang telah disediakan.
8. Sebaik sahaja semua gambar dan kad nama telah ditampal, murid
diberikan masa sepuluh saat untuk memerhatikan gambar dan
nama.
9. Guru Kaunseling mencabut gambar dan kad nama tadi dan
memanggil seorang murid secara sukarela.
10.

Ahli tersebut dikehendaki untuk menyebut nama si pemilik

gambar. Jika betul, peserta tadi bersalam dengan pemilik gambar.


Jika tekaan salah, Guru Kaunseling memilih tiga calon bagi
membantu ahli tadi. Murid itu dikehendaki untuk memilih seorang
daripada tiga calon tadi yang dirasakan betul si pemilik gambar
tersebut serta menyebut namanya.
11.

Aktiviti dilakukan oleh semua murid sehingga selesai.

12.

Guru Kaunseling mengucapkan terima kasih atas kerjasama

setiap murid.
13.

Guru Kaunseling mengedarkan ujian pra dadah dan borang

maklumat diri untuk penilaian.

Penilaian

Rumusan

Ujian Pra

1. Semua murid dapat mengenali dengan lebih mesra antara satu


sama lain.

Falsafah

Tak Kenal Maka Tak Cinta

LAMPIRAN 1
BORANG MAKLUMAT PERIBADI MURID
KATEGORI

GAMBAR
TERKINI

NAMA GURU KELAS


TINGKATAN
PERIBADI

1.1. Nama
: ____________________________________________________________
1.2. Umur
: __________________
Jantina
:
_________________
1.3. No. Kad Pengenalan : __________________
Tarikh Lahir : _________________
1.4. Alamat Rumah
:
___________________________________________________________
__________________________________________________________
1.5. No Telefon
: (R) ___________________
(Bimbit)
__________________
BUTIRAN BAPA
Nama
Pekerjaan
Alamat Pejabat
No. Telefon
BUTIRAN IBU
Nama
Pekerjaan
Alamat Pejabat
No. Telefon

: __________________________________
Umur : ________________
: _________________________________Pendapatan Sebulan: RM ____________
: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
: (P) _____________________
(Bimbit) ____________________

: __________________________________
Umur : ________________
: _________________________________Pendapatan Sebulan: RM ____________
: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
: (P) _____________________
(Bimbit) ____________________

BUTIRAN RAKAN / WARIS


Nama
: __________________________________
Umur : ________________
Alamat Rumah
: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No. Telefon
: (R) _____________________ (Bimbit) ____________________

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

Tandatangan : _______________________
________________________
Nama
: _______________________
:_______________________
(PENGETUA / GURU BESAR)
Tarikh
: _______________________

Tandatangan :
Nama
(GBKSM
Tarikh

BIMBINGAN

: _______________________

LAMPIRAN 2
UJIAN PRA
NAMA :.........................................................................
TINGKATAN :...............................................................
SEKOLAH :....................................................................
ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH
1: SANGAT TIDAK SETUJU
2: TIDAK SETUJU
3: TIDAK PASTI
4: SETUJU
5: SANGAT SETUJU
BIL

SOALAN

1 Saya tahu tentang keburukan penagihan dadah.


2

Saya mengetahui tentang jenis-jenis dadah yang


merbahaya.

Saya menyedari pengambilan dadah adalah tidak


baik terhadap kesihatan.

Saya mengetahui bahawa pengambilan dadah


boleh membahayakan orang lain.

Saya mengetahui cara yang berkesan untuk tidak


terlibat dalam pengambilan dadah.

Saya dapat membantu rakan-rakan menjauhi


dadah melalui pengetahuan yang saya ada.

Saya mengetahui pentingnya mengamalkan gaya


hidup sihat tanpa dadah.

Saya mempunyai keazaman untuk tidak terlibat


langsung dengan dadah.

SKALA
1

Saya menyedari pengambilan dadah boleh


menyebabkan ketagihan.

Saya tahu bahawa dadah memberi kesan yang


10 buruk kepada diri, keluarga, masyarakat dan
negara.

LAMPIRAN 3
PROGRAM BERFOKUS
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SENARAI NAMA MURID SASARAN
1. Nama Sekolah
3. Nama Pengetua :
5. Bidang Disiplin :

NAMA

BIL

PERKARA

2.
Daerah
Nama Kaunselor

4.

TOV

OTI 1

OTI 2

ETR

ATR

Kehadiran
Program / Bantuan

1.

CATATAN
TOV
OTI

ETR
ATR
PA
PC

Take Off Value (Markah peperiksaan bulanan 1)


Operational Targeted Incremental (markah ujian bulanan/
peperiksaan tengah tahun)
Expected Targeted Result
Actual Targeted Result
Peperiksaan Akhir
Peperiksaan Percubaan.

P1

Program 1

P2

Program 2

P3

Program 3

KI

Kaunseling Individu

KK

Kaunseling Kelompok

Catatan :

CATATAN

11.4.2 AKTIVITI 2

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Rumahku Syurgaku

OBJEKTIF

Mengenalpasti ciri-ciri Keluarga Bahagia

MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan

Penagihan
Dadah/Inhalan.
BAHAN

CD,Gambar,Senikata Lagu Keluarga Bahagia,

Borang Ujian
Pra, Borang Maklumat Diri
LANGKAH

1. Guru Kaunseling membina hubungan dengan kumpulan murid.


2. Langkah Guru Kaunseling menayangkan CD Keluarga Bahagia
atau memperdengarkan Lagu Keluarga Bahagia.
3. Guru Kaunseling meminta murid membuat refleksi perasaan
melalui

tayangan

yang

dipertontonkan

atau

lagu

yang

diperdengarkan.
4. Guru

Kaunseling

meminta

murid

menyenaraikan

ciri-ciri

Keluarga Bahagia.
5. Guru Kaunseling bertanyakan kepada murid Adakah keluarga
mereka mempunyai ciri-ciri tersebut.
6. Guru Kaunseling membuat rumusan untuk sesi tersebut dan
menetapkan tarikh perjumpaan ketiga.

Penilaian

Perbincangan guru dan murid secara pemerhatian serta komunikasi


secara lisan.
Rumusan

Semua murid dapat mengenalpasti ciri-ciri

Keluarga Bahagia.
Falsafah

Kebahagiaan Bermula Dari Rumah


LAMPIRAN 4
Ciri-ciri Keluarga Bahagia

1. Mewujudkan hubungan yang baik antara anak dengan ibu


bapa
2. Membina kebahagiaana. Niat dan perbuatan yang baik
3. Mewujudkan suasana kehidupan spiritual dan keharmonian
dalam keluarga
a. Menghidupkan sembahyang berjamaah
b. Membaca Al Quran bersama di rumah
c. Makan bersama
d. Memberi salam
4. Mengekalkan kedamaian dan kerukunan rumah tangga
a. Tolong-menolong dalam keluarga
b. Hubungan kejiranan dengan baik
c. Mengadakan aktiviti rekreasi
5. Menjaga kesihatan dan kebersihan keluarga
a. Makan makanan yang halal, bermutu dan berkhasiat
b. Menjaga kebersihan diri
6. Berkomunuikasi dengan baik
7. Mengukuh dan menjaga ekonomi rumah tangga

11.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Jenis-jenis Dadah dan Keburukannya

OBJEKTIF

Mengenalpasti jenis-jenis dadah, dan kesan-kesan


pengambilannya.

MASA

60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

dengan

Dadah atau
Inhalan
BAHAN

CD Video, Kertas Mahjong , Pamplet atau

buku skrap
LANGKAH

1. Guru kaunseling mengedarkan kertas Mahjong kepada murid


untuk

menyenaraikan

jenis-jenis

dadah

dan

kesan

pengambilannya.
2. Murid berbincang dan menyenaraikan maklumat tersebut
pada kertas mahjong yang disediakan.
3. Murid

membentangkan

hasil

perbincangan

kepada

Guru

Kaunseling.
4. Guru kaunseling membuat rumusan dengan mengunakan
maklumat

tambahan

(laman

web

http://www.adk.gov.my,

powerpoint jenis-jenis dadah, pamplet dan buku skrap)


sebagai rujukan.

5. Guru kaunseling meminta setiap murid melakar sebuah poster


yang menggambarkan Say No To Drug. Murid diberi pilihan
untuk menggunakan pelbagai tema yang dapat menunjukkan
maksud tersebut. Murid perlu menghantar poster tersebut
pada sesi keempat.

Penilaian

1. Murid membuat pembentangan dan berkongsi maklumat yang


telah dibincangkan.

Rumusan

1. Murid

mendapat

maklumat

mengenai

kesan

buruk

pengambilan dadah ke atas dirinya, keluarga dan masyarakat.

Falsafah

Dadah Durjana, Perosak Negara

11.4.4 AKTIVITI 4

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Penagihan Dadah

OBJEKTIF

Memberi ilmu pengetahuan dan keinsafan pada

MASA

60 minit

SASARAN

Murid-murid

diri

yang

telah

dikenalpasti

dengan

Dadah atau
Inhalan
BAHAN

CD Video, LCD, Laptop,

Kertas Mahjong,

Marker Pen.
LANGKAH

1. Guru kaunseling mengumpulkan murid untuk menonton video


PPDa berkaitan penagihan dadah dan punca penagihan.
2. Guru

kaunseling

meminta

murid

menonton

video

yang

ditayangkan dengan teliti.


3. Guru kaunseling membuat refleksi isi mengenai video yang
telah ditayangkan.
4. Guru

kaunseling

meminta

murid

menyenaraikan

punca

penagihan serta kesan yang berlaku ke atas penagih dadah


dikertas mahjung yang diberikan.

5. Guru kaunseling dan murid berbincang bersama-sama hasil


yang telah disenaraikan .
6. Guru kaunseling membuat kesimpulan untuk

sesi yang

keempat dan menetapkan tarikh perjumpaan yang kelima.

Penilaian

Murid membuat pembentangan dan

berkongsi

maklumat yang

telah dibincangkan.

Rumusan

Murid mendapat maklumat tentang kesan penyalahgunaan dadah


kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara

Falsafah

Jangan Biarkan Dadah Menguasai Diri Anda

LAMPIRAN 5
Faktor Penagihan dadah
1. Pengaruh kawan atau rakan sebaya
2. Mata pelajaran di sekolah terlalu susah
3. Pencapaian peperiksaan tidak baik
4. Guru terlalu garang
5. Keluarga yang berpecah belah
6. Ibu bapa bercerai
7. Terlalu banyak masalah dalam kehidupan
8. Tekanan daripada ibu bapa agar cemerlang
9. Mudah mendapat bekalan dadah
10.
Banyak dadah di sekeliling kehidupan
11.
Semua kawan menggunakan dadah
12.
Ibu bapa menggunakan dadah
13.
Tidak tahu dadah boleh membawa ketagih
14.
Tidak merasa kesan negatif di peringkat
penggunaan
15.
Tidak percaya diri akan jadi penagih

awal

Akibat/ Kesan Penagihan Dadah


1. Tingkahlaku diri menjauhkan diri dari masyarakat dan hanya
bergaul dengan penagih sahaja. Kesannya mereka menjadi
tidak
bertanggungjawab
terhadap
pembelajaran
dan
cenderung melakukan jenayah lain.
2. Fizikal menjadi kurus, tenaga menjadi lemah, malas dan
kelihatan berada dalam khayalan, boleh hilang tenaga seks,
pitam, pengsan, berperasaan ganas, rasa ketagihan
berlebihan, sakit perut dan berkemungkinan mati kerana
pengambilan dadah berlebihan. Kesan jangka panjang
kerosakan kepada otak.
3. Sumbangan Sosial tidak berupaya memberikan sumbangan
kepada keluarga kerana menanggung beban kewangan yang
serius sehingga menjadi bebanan kepada keluarga dan
menyebabkan porak poranda sistem kekeluargaan.
4. Keruntuhan sistem masyarakat- mewujudkan suasana tidak
tenteram dalam masyarakat seperti kejadian merompak,
mencuri, dan sebagainya bagi membeli dadah.

5. Ekonomi negara- kerajaan terpaksa menanggung kos yang


tinggi untuk memerangi dadah dengan membelanjakan
sehingga 200 juta setahun. Antara kos yang terpaksa
ditanggung seperti kos menyediakan kemudahan rawatan
pemulihan dadah, kos menyelenggara, program pencegahan
dan lain-lain.
6. Keselamatan dan pertahanan negara- pihak luar akan
menggunakan dadah untuk menghancurkan nilai-nilai, akhlak
dan maruah negara.

11.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Konsep Kendiri Positif

OBJEKTIF

Membentuk konsep kendiri positif dan nilai- nilai

60 minit

murni.
MASA
SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan

Penagihan
Dadah/Inhalan
BAHAN

Gambar Pemimpin Terkenal/ Tokoh Berjaya


(Dr. Sheikh Muzaffar Shah Angkasawan

Negara atau Dato


Yunus Pathi - Pengasas PENGASIH)
LANGKAH

1. Guru Kaunseling menunjukkan gambar tokoh yang berjaya


kepada murid.
2. Guru Kaunseling meminta murid membuat refleksi isi melalui
gambar yang ditunjukkan.

3. Guru Kaunseling meminta murid menyenaraikan ciri-ciri positif


yang perlu ada dalam diri seseorang supaya berjaya seperti
tokoh tersebut.
4. Guru Kaunseling bertanyakan kepada murid Adakah keluarga
mereka mempunyai ciri-ciri tersebut.
5. Guru Kaunseling membuat rumusan untuk sesi kali kelima dan
menetapkan tarikh perjumpaan keenam.

Penilaian

Perbincangan guru dan murid secara pemerhatian serta komunikasi


secara lisan.

Rumusan

Semua murid dapat mengenalpasti ciri-ciri positif yang perlu ada di


dalam diri masing-masing untuk berjaya.

Falsafah

Kebahagiaan Bermula Dari Rumah

LAMPIRAN 6

Dr. Sheikh Muzaffar

Datuk Yunus Pathi

(Angkasawan Negara)

(Pengasas PENGASIH)

11.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Permainan Minda

OBJEKTIF

Menunjukkan bahawa sesuatu matlamat yang

hendak dicapai
perlu diberi fokus untuk memastikan kejayaannya.
MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan

Penagihan
Dadah/Inhalan
BAHAN
LANGKAH

3 Unit Sahibba, Kertas Dan Pen

1. Guru kaunseling membahagikan murid kepada tiga kumpulan


dan setiap kumpulan mempunyai tiga atau empat ahli.
2. Guru Kaunseling memberikan setiap kumpulan satu unit
Sahibba, pen dan kertas.
3. Guru Kaunseling meminta murid membuat seberapa banyak
perkataan yang berkait dengan dadah.
4. Guru

Kaunseling

menyemak

senarai

perkataan

yang

disediakan dan memberi markah.


5. Markah yang banyak dikira pemenang dan kumpulan tersebut
akan diberikan ganjaran.
6. Guru Kaunseling membuat rumusan diatas aktiviti yang telah
dijalankan

Penilaian

1. Kumpulan yang berjaya mengumpul markah tertinggi dikira


sebagai pemenang
Rumusan

1. Untuk mencapai matlamat kita akan menghadapi banyak


halangan

Falsafah

1. Usaha Yang Disertai Dengan Kesungguhan Pasti Membuahkan


Kejayaan

11.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Nilai-nilai Spiritual

OBJEKTIF

Menerapkan dan memantapkan nilai-nilai spiritual

ke dalam
diri

MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan

Penagihan
Dadah/Inhalan
BAHAN

2 Botol mineral 500ml, air, Yassin, CD cerita

nilai-nilai murni
LANGKAH

1. Guru kaunseling menyediakan 1 botol berisi air dan 1 botol


kosong di atas meja.
2. Guru Kaunseling

memanggil murid secara rawak untuk

meniup kedua-dua botol tersebut.


3. Guru

Kaunseling

meminta

penjelasan

daripada

murid

mengenai aktiviti yang telah dijalankan.(Botol kosong akan


mudah jatuh manakala botol berisi air tidak jatuh).
4. Guru Kaunseling menerangkan tentang nilai-nilai kerohanian.
a. Pelajar yang beragama Islam membaca surah Yassin yang
dipimpin oleh pelajar yang mahir dengan bacaan surah
tersebut.
b. Pelajar bukan islam diberi penerangan tentang nilai-nilai
murni atau menonton CD mengenai nilai-nilai murni.
5. Guru Kaunseling mengalakkan murid menyertai kem, seperti
kem ibadah/ lawatan kerumah kebajikan pada masa yang
sesuai.
6. Guru Kaunseling membuat rumusan untuk sesi kali ketujuh
dan menetapkan tarikh perjumpaan kelapan.
Penilaian

1. Perbincangan guru dan murid secara pemerhatian serta


komunikasi secara lisan.

Rumusan

1. Jika kita mempunyai ilmu dan iman adalah sukar untuk


dipengaruhi oleh anasir-anasir negatif.

Falsafah

Iman membentuk peribadi yang mulia.

11.4.8 AKTIVITI 8

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Perkongsian Pengalaman (Lawatan)

OBJEKTIF

Berkongsi pengalaman dengan penagih dadah

MASA

2 jam

SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan


Penagihan Dadah/Inhalan

BAHAN
LANGKAH

Kertas A4

1. Guru kaunseling membawa murid ke Pusat Pemulihan Dadah


untuk langkah memberi pendedahan realiti kehidupan sebenar
seorang penagih dadah.
2. Guru Kaunseling, murid dan kaunselor Pusat Pemulihan Dadah
mengadakan sesi bimbingan kelompok bersama dengan
penagih dadah.(perkongsian pengalaman)
3. Guru Kaunseling meminta setiap murid membuat laporan
bertulis sebagai tugasan.
4. Guru Kaunseling menetapkan temujanji sesi kali kesembilan.

Penilaian

1. Perbincangan guru dan murid secara pemerhatian serta


komunikasi Secara lisan.

Rumusan

1. Murid memperolehi pengalaman dan menghayati kehidupan


sebenar penagih dan persekitaran pusat pemulihan tersebut
Falsafah

Pendidikan Bertunjangkan Realiti

* Lawatan ini boleh dibuat secara bersepadu iaitu gabungan


beberapa sekolah yang berhampiran. Cadangan untuk diadakan
Lawatan ke Pusat Serenti Remaja Tiang Dua, Melaka, dan Pusat
Serenti Sungai Besi (PESADA) untuk pemulihan penagih sukarela.

11.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Tindakan Untuk Berubah

OBJEKTIF

Mengenalpasti dan menyenaraikan tindakan untuk

berubah
secara total
MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan

Penagihan
Dadah/Inhalan
BAHAN
LANGKAH

Gelas, air

1. Guru Kaunseling meminta murid melakukan aktiviti berikut:2. Setiap murid diberikan segelas air.
3. Mereka dikehendaki menterbalikkan gelas tersebut Tanpa
menumpahkan air.
4. Murid

mencuba

aktiviti

tersebut

dengan

pelbagai

cara

mengikut arahan yang telah ditetapkan.


5. Guru Kaunseling menerangkan cara penyelesaian aktiviti
tersebut

(buang

air

dalam

gelas

dahulu

kemudian

terlangkupkan gelas tersebut)


6. Guru Kaunseling meminta murid menyenaraikan pelbagai
pilihan

tindakan

perubahan

yang

secara

perlu

total

diambil

sebagai

untuk

tugasan

melakukan
untuk

sesi

seterusnya.
7. Guru Kaunseling membuat rumusan untuk sesi kali kesembilan
dan menetapkan tarikh perjumpaan kali kesepuluh.

Penilaian

1. Perbincangan guru dan murid secara pemerhatian serta


komunikasi secara lisan.

Rumusan

1. Semua murid dapat berfikir secara kreatif dan kritis

Falsafah

Kejayaan terletak di tangan sendiri

11.4.10 AKTIVITI 10

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Membuat Keputusan

OBJEKTIF

Melaksanakan

60 minit

secara total
MASA

tindakan

tepat

untuk

berubah

SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan

Penagihan
Dadah/Inhalan
BAHAN

LANGKAH

Senarai Tindakan Murid (Sesi 9)

1. Guru kaunseling memperdengarkan sebuah cerita kepada


murid untuk membolehkan murid membuat keputusan.
Satu kemalangan yang ngeri telah berlaku di sebuah pekan
kecil. Terdapat empat mangsa yang mengalami kecederaan
parah dan dianggarkan hanya mempunyai jangka hayat 5
minit untuk hidup. Murid-murid diandaikan sebagai pekerja di
sebuah klinik kerajaan di pekan tersebut. Kelengkapan dan
peralatan hanya mampu menyelamatkan

seorang mangsa

sahaja.
2. Guru Kaunseling meminta murid membuat perbincangan
sesama

mereka

untuk

memilih

mangsa

yang

perlu

diselamatkan iaitu:
i.

Seorang bapa kepada 15 orang anak

ii.

Bayi kepada pasangan yang 10 tahun berkahwin dan


baru memiliki cahaya mata

iii.

Seorang pelajar cemerlang di sebuah IPTA

iv.

Seorang ibu yang hamil 9 bulan

3. Guru

Kaunseling

perlu

memainkan

peranan

untuk

menambahkan emosi murid semasa perbincangan.


4. Guru Kaunseling mengaitkan falsafah disebalik aktiviti bahawa
sesuatu tindakan perlu dilakukan dengan segera, tepat dan
bersesuaian dengan kemampuan diri.
5. Guru Kaunseling meminta murid menyenaraikan tindakan
yang telah dibuat oleh murid pada sesi 9 yang lepas ke dalam

borang Apa Aku Perlu Lakukan supaya murid membuat


pilihan tindakan untuk berubah.
6. Guru Kaunseling membuat rumusan untuk sesi kali kesepuluh
dan menetapkan tarikh perjumpaan kali kesebelas.

Penilaian

1. Perbincangan guru dan murid secara pemerhatian serta


komunikasi secara lisan.

Rumusan

2. Sesuatu tindakan yang dilakukan harus tepat dan bersesuaian


dengan kemampuan diri.

Falsafah

Masa Itu Emas.

LAMPIRAN 7
Borang Matlamat Diri

Matlamatku

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Apa yang perlu aku lakukan


Tindakan Pertama

__________________________________________________
Tindakan Kedua

: __________________________________________________

Tindakan Ketiga : __________________________________________________


Tindakan Keempat

__________________________________________________
Tindakan Kelima : __________________________________________________
Cita-citaku

: __________________________________________________
__________________________________________________

Yang Benar,

_________________________

11.4.11 AKTIVITI 11

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Sihat Cergas

OBJEKTIF

Memupuk semangat kerjasama dan pemantapan

MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan

jasmani.

Penagihan
Dadah/Inhalan
BAHAN

Bola

Tampar,

Gelanggang

Bola

Tampar,

Wisel dan Net Bola


Tampar
LANGKAH

Guru Kaunseling mengumpulan murid di gelanggang bola tampar.


Guru Kaunseling menyatakan satu perlawanan bersahabatan bola
tampar akan diadakan bersama dengan pasukan bola tampar
sekolah ataupun yang difikirkan sesuai.
Guru Kaunseling meminta seorang guru bagi membantu perlawanan
persahabatan bola tampar.
Guru kaunseling akan memberi cenderamata kepada kedua-dua
pasukan yang bertanding.
Guru Kaunseling membuat rumusan sesi yang kesebelas dan
menetapkan tarikh perjumpaan sesi keduabelas.
Penilaian

Kesungguhan

tergambar

dalam

aktiviti

Jasmani juga penting untuk membentuk

kesukanan
Rumusan
insan yang
cemerlang
Falsafah

11.4.12 AKTIVITI 12

Badan Sihat Minda Cerdas

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Penilaian Kendiri

OBJEKTIF

Menilai maklumbalas daripada kesan tindakan

yang diambil
MASA

60 minit

SASARAN

Murid yang telah dikenalpasti terlibat dengan

Penagihan
Dadah/Inhalan
BAHAN
LANGKAH

Surat Aku Janji

1. Guru Kaunseling meminta murid menilai diri secara lisan


terhadap langkah perubahan daripada tindakan mereka.
2. Guru Kaunseling memberi sokongan dan galakan kepada
murid untuk meneruskan tindakan untuk berubah yang telah
mereka laksanakan.
3. Guru Kaunseling memberikan cenderamata kepada murid
yang telah menunjukkan perubahan diri sebagai pengukuhan.
4. Guru

Kaunseling

mengambil

akan

sebarang

mengasingkan
tindakan

untuk

murid

yang

berubah

tidak

dengan

membuat temujanji untuk sesi individu.


5. Guru Kaunseling memberi Surat Aku Janji bagi mengukuhkan
perubahan
membuat

yang

telah

rumusan

diambil

untuk

sesi

oleh
kali

murid

seterusnya

keduabelas

dan

menetapkan tarikh perjumpaan sesi ketiga belas.

Penilaian

Perbincangan guru dan murid secara pemerhatian serta komunikasi


secara lisan.

Rumusan

1. Walaupun terdapat banyak halangan dan cabaran, namun


usaha yang gigih dan semangat yang jitu akan menghasilkan
kejayaan.

Falsafah

Di mana Ada Kemahuan Di situ Ada Jalan

LAMPIRAN 8

SURAT AKU JANJI


SAYA..........................................................................................
Dengan ini berjanji akan:
* Percaya kepada Tuhan
* Patuh dan mengamalkan ajaran agama
* Taat dan hormat kepada kedua ibu bapa
Belajar bersungguh-sungguh
* Hormat kepada orang sekeliling saya
* Mengamalkan cara hidup sihat
* Menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa, negara
dan keluarga
* Menjaga maruah diri dan keluarga
Berusaha menjadi insan yang mempunyai matlamat hidup
Saya berjanji akan mengotakan apa yang telah saya lafazkan.

Yang benar,
-------------------------------------(

)
Tarikh:

11.4.13 AKTIVITI 13

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Halatuju Diri

OBJEKTIF

Membina halatuju dan matlamat hidup

MASA

60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan Dadah
atau Inhalan
BAHAN
LANGKAH

Ujian SDS

1. Guru kaunseling mengedarkan borang SDS kepada murid .


2. Murid diberi masa 20 minit untuk menjawab Ya atau Tidak
pada item-item yang tersenarai dalam borang tersebut.
3. Guru Kaunseling

membuat interpretasi

hasil jawapan

daripada ujian SDS.


4. Guru berbincang dengan murid

mengenai halatuju kerjaya

pilihan masing-masing dan membina matlamat hidup.


5. Guru Kaunseling membuat rumusan untuk sesi kali ketigabelas
dan menetapkan tarikh perjumpaan terakhir sesi keempat
belas.

Penilaian

Rumusan

Murid membuat ujian SDS yang diedarkan

1. Murid mendapat maklumat mengenai halatuju dan matlamat


dengan lebih jelas

Falsafah

Membina Masa Depan Cemerlang

11.4.14 AKTIVITI 14

BIDANG

Pendidikan Pencegahan Dadah

TAJUK

Kejayaan

Bekas

Penagih

(Recovery

Adict)/Penutupan
OBJEKTIF

Perkongsian maklumat dengan bekas penagih

yang berjaya
MASA

60 minit

SASARAN

Murid-murid

yang

telah

dikenalpasti

terlibat

dengan Dadah
atau Inhalan
BAHAN

Tayangan CD atau Temu Ramah Live atau

buku
LANGKAH

1. Guru kaunseling menayangkan cd mengenai penerokaan kisah


benar kejayaan seorang penagih.
2. Guru kaunseling meminta murid untuk membuat refleksi
mengenai tayangan tersebut.
3. Guru kaunseling membuat perkongsian maklumat mengenai
perjalanan kehidupan bekas penagih yang telah

berjaya

membuat perubahan pada dirinya.


4. Guru Kaunseling membuka jaringan kepada kepada muridmurid

untuk

membina

hubungan

bersama

pihak-pihak

tertentu seperti AADK atau PENGASIH serta sokongan padu


daripada ibu bapa agar murid kekal bersih daripada dadah
untuk khidmat susulan. (Catatan: Dengan izin ibu bapa)
5. Guru Kaunseling membuat rumusan perjumpaan terakhir dan
diadakan
ringkas)

penamatan

sesi.(Cadangan

diadakan

jamuan

6. Guru Kaunseling mengedarkan ujian post untuk diisi oleh


murid sebagai penilaian.

Penilaian

Rumusan

Ujian Post

1. Murid mendapat gambaran mengenai perjalanan hidup dan


kejayaan seorang yang pernah terlibat dengan dadah hasil
tindakan mereka untuk berubah meninggalkan dadah.

Falsafah

Hendak Seribu Daya, Tak Nak Seribu Dalih.

LAMPIRAN 9
MODUL KAUNSELING BERFOKUS
BIDANG: PPDa (Penagihan Dadah / Inhalan)
UJIAN POST
NAMA
:.........................................................................
TINGKATAN :.........................................................................
SEKOLAH
:.........................................................................
ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH
1:SANGAT TIDAK SETUJU
2: TIDAK SETUJU
3: TIDAK PASTI
4: SETUJU
5: SANGAT SETUJU
BIL

SOALAN

1 Saya tahu tentang keburukan penagihan dadah.


2

Saya mengetahui tentang jenis-jenis dadah yang


merbahaya.

Saya menyedari pengambilan dadah adalah tidak baik


terhadap kesihatan.

Saya mengetahui bahawa pengambilan dadah boleh


membahayakan orang lain.

Saya mengetahui cara yang berkesan untuk tidak


terlibat dalam pengambilan dadah.

Saya dapat membantu rakan-rakan menjauhi dadah


melalui pengetahuan yang saya ada.

Saya mengetahui pentingnya mengamalkan gaya


hidup sihat tanpa dadah.

Saya mempunyai keazaman untuk tidak terlibat


langsung dengan dadah.

Saya menyedari pengambilan dadah boleh


menyebabkan ketagihan.

10

Saya tahu bahawa dadah memberi kesan yang buruk


kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.

SKALA
1

12.0 LAMPIRAN

BI
L
1

Ahli Jawatankuasa Induk

Sekalung Penghargaan

Senarai Nama GBKSM Hulu


Langat

PERKARA

LAMPIR
AN
12.1 JAWATANKUASA INDUK
PEMBINAAN MODUL
PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BERFOKUS
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
AHLI JAWATANKUASA INDUK:

Pengerusi

: Dato Haji Zulkafly bin Mohd Wazir


Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah

Harian
Naib Pengerusi

: En. Abdullah bin Yunus


Timbalan Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

: Tn. Hj. Amran bin Maskor


Timbalan Pengarah Hal Ehwal Murid
Setiausaha

: En. Aidie bin Jantan


Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Sekolah Menengah
Tn. Haji Anuar bin Abdul Hamid
Ketua Penolong Pengarah
Pengurusan Kaunseling dan Disiplin

Penyelaras

: En. Ab. Rahim bin Othman


Penolong Pengarah Pengurusan Sekolah

Menengah
YM Raja Mazlan bin Raja Shahdan
Penolong Pengarah
Pengurusan Kaunseling dan Disiplin
En. Ahmad Kamal bin Ariffin
Penolong Pengarah
Pengurusan Kaunseling dan Disiplin
Pn. Maznun bin Mohd Isa
Pengelola Kanan
Pengurusan Kaunseling dan Disiplin
Ahli Jawatankuasa

: Pengarah Pelajaran Selangor

Pengarah Pelajaran Kedah


Pengarah Pelajaran Pulau Pinang
Pengarah Pelajaran Perak
Pengarah Pelajaran Perlis
Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan
Pengarah Pelajaran Melaka
Pengarah Pelajaran Johor
Pengarah Pelajaran Pahang
Pengarah Pelajaran Terengganu

Pengarah Pelajaran Kelantan


Pengarah Pelajaran Sarawak
Pengarah Pelajaran Sabah
Pengarah Pelajaran Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
Pengarah Pelajaran Wilayah Persekutuan
Labuan
Pengarah Pelajaran Wilayah Persekutuan
Putrajaya
Ahli Jawatankuasa
Kecil
Langat

: En. Abdul Aziz Bin Isa


Pegawai Pengurusan HEM, PPD Hulu

Pengetua SMK Jalan 4, Bandar Baru Bangi,


Pengetua SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi
Pengetua SMK Sultan Abdul Aziz Shah
(SAAS), Kajang
Pengetua SMK Cheras Jaya, Balakong
Pengetua SMK Pandan Jaya, Ampang
Pengetua SMK Taman Seraya, Ampang
Pengetua SMK Engku Husain, Semenyih
Pengetua SMK Dusun Nanding, Hulu Langat
Pengetua SMK Dato Ahmad Razali, Ampang
Pengetua SMK Saujana Impian, Kajang
Pengetua SMK Tinggi, Kajang
Pengetua SMK Taman Tasik, Ampang
Pengetua SMK Bandar Rinching, Semenyih
Pengetua SMK Jalan Reko, Kajang
Pengetua SMK Taman Kosas, Ampang
Pengetua SMK Bandar Baru Ampang
Pengetua SMK Pandan Indah, Ampang
Pengetua SMK Taman Jasmin 2, Kajang
Pengetua SMJK Yu Hua, Kajang
Pengetua SMK Agana Maahad Hamidiah,
Kajang
Pengetua SMK Bandar Damai Perdana,
Cheras
Pengetua SMK Cheras Perdana, Cheras
Pengetua SMK Abdul Jalil, Hulu Langat

Pengetua

SMK

Bandar

Tasik

Kesuma,

Kajang
Pengetua SM Teknik, Kajang
Pengetua SMK Convent, Kajang
Pengetua SMK Pandan Mewah, Ampang
Pengetua SMK Bandar Tun Hussein Onn2,
Cheras
Pengetua SMK Kajang Utama, Kajang
Pengetua SAM Hulu Langat, Hulu Langat
Pengetua SM Agama Persekutuan, Kajang
Pengetua SMK Bandar Baru Bangi, Bangi
Pengetua SMK Bandar Baru Sungai Long,
Cheras
Pengetua SMK Jalan Bukit, Kajang
Pengetua SMK Tasek Permai, Ampang
Pengetua SMK Khir Johari, Beranang
Pengetua SMK Perimbun, Cheras
Guru Besar SK Tun Abdul Aziz Majid, Hulu
Langat
Guru Besar SK Bandar Tasik Kesuma,
Semenyih
Guru Besar SK Taman Rakan, Cheras
Guru Besar SK Ampang Campuran, Ampang
Guru Besar SK Lubuk Kelubi, Hulu Langat
Guru Besar SK Taman Tasik, Ampang
Guru Besar SK Taman Jasmin, Kajang
Guru Besar SK Cheras Jaya, Balakong
Guru Besar SJKC Sin Ming
Guru Besar SK Taman Kosas, Ampang
Guru Besar SJKC Batu 11, Cheras
Guru Besar SK Bandar Seri Putra
Guru Besar SK Bandar Tun Hussein Onn2
Guru Besar SK Taman Puteri
Guru Besar SJKC Batu 9, Cheras

12.2 SEKALUNG PENGHARGAAN

Sekalung Penghargaan buat Pembina Modul


Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia ingin merakamkan setingitingi perhargaan kepada :
Pengarah Pelajaran Selangor
Pengarah Pelajaran Kedah
Pengarah Pelajaran Pulau Pinang
Pengarah Pelajaran Perak
Pengarah Pelajaran Perlis
Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan
Pengarah Pelajaran Melaka
Pengarah Pelajaran Johor
Pengarah Pelajaran Pahang
Pengarah Pelajaran Terengganu
Pengarah Pelajaran Kelantan
Pengarah Pelajaran Sarawak
Pengarah Pelajaran Sabah
Pengarah Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur
Pengarah Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan
Pengarah
Putrajaya

Pelajaran

Wilayah

Persekutuan

Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah Hulu


Langat
Pegawai Pengurusan HEM, PPD Hulu Langat
Pengetua SMK Jalan 4, Bandar Baru Bangi,
Pengetua SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi
Pengetua SMK Sultan Abdul Aziz Shah (SAAS),
Kajang
Pengetua SMK Cheras Jaya, Balakong
Pengetua SMK Pandan Jaya, Ampang
Pengetua SMK Taman Seraya, Ampang
Pengetua SMK Engku Husain, Semenyih

Pengetua SMK Dusun Nanding, Hulu Langat


Pengetua SMK Dato Ahmad Razali, Ampang
Pengetua SMK Saujana Impian, Kajang
Pengetua SMK Tinggi, Kajang
Pengetua SMK Taman Tasik, Ampang
Pengetua SMK Bandar Rinching, Semenyih
Pengetua SMK Jalan Reko, Kajang
Pengetua SMK Taman Kosas, Ampang
Pengetua SMK Bandar Baru Ampang
Pengetua SMK Pandan Indah, Ampang
Pengetua SMK Taman Jasmin 2, Kajang
Pengetua SMJK Yu Hua, Kajang
Pengetua SMK Agana Maahad Hamidiah, Kajang
Pengetua SMK Bandar Damai Perdana, Cheras
Pengetua SMK Cheras Perdana, Cheras
Pengetua SMK Abdul Jalil, Hulu Langat
Pengetua SMK Bandar Tasik Kesuma, Kajang
Pengetua SM Teknik, Kajang
Pengetua SMK Convent, Kajang
Pengetua SMK Pandan Mewah, Ampang
Pengetua SMK Bandar Tun Hussein Onn2, Cheras
Pengetua SMK Kajang Utama, Kajang
Pengetua SAM Hulu Langat, Hulu Langat
Pengetua SM Agama Persekutuan, Kajang
Pengetua SMK Bandar Baru Bangi, Bangi
Pengetua SMK Bandar Baru Sungai Long, Cheras
Pengetua SMK Jalan Bukit, Kajang
Pengetua SMK Tasek Permai, Ampang
Pengetua SMK Khir Johari, Beranang
Pengetua SMK Perimbun, Cheras
Guru Besar SK Tun Abdul Aziz Majid, Hulu Langat
Guru Besar SK Bandar Tasik Kesuma, Semenyih
Guru Besar SK Taman Rakan, Cheras
Guru Besar SK Ampang Campuran, Ampang
Guru Besar SK Lubuk Kelubi, Hulu Langat
Guru Besar SK Taman Tasik, Ampang

Guru Besar SK Taman Jasmin, Kajang


Guru Besar SK Cheras Jaya, Balakong
Guru Besar SJKC Sin Ming
Guru Besar SK Taman Kosas, Ampang
Guru Besar SJKC Batu 11, Cheras
Guru Besar SK Bandar Seri Putra
Guru Besar SK Bandar Tun Hussein Onn2
Guru Besar SK Taman Puteri
Guru Besar SJKC Batu 9, Cheras
Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa
Hulu Langat
dan semua yang terlibat dalam menjayakan pembinaan Modul
Program Berfokus Perkhidmatan Bimbimgan dan Kaunseling.

12.3 SENARAI NAMA GBKSM HULU LANGAT

Berikut adalah Senarai Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh


Masa Hulu Langat yang terlibat dalam proses pembinaan Modul
Program Kaunseling Berfokus Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling.
BI
L
1
2

En. Abdul Aziz bin Isa


En. Mohd Samsul bin Dollah

En. Rosli bin Suyot

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

NAMA PESERTA

En. Md Zahir bin Ahmad


Pn. Zanariah bt Haji Kadir
En. Yusri bin Jaafar
Pn. Noraini bt Mohd Mustafa
En. Ahmad Fauzi bin Mohammad
En. Basarudin bin Bahaman
Pn. Nor Azita Buyong
Pn. Mazdalina bt Mat Desa
Pn. Norazwa bt Md Sidek
Pn. Zaharah Bachek
YM Raja Hazmi bin Raja Ab Lah
Pn. Prema a/p Marutha Veeran
Pn. Fausiah bt Harun
Pn. Siti Rahmah bt Yaacob
En. Mohd Azreen bin Jaberi
Pn. Jessie Chua Kim Yan
Pn. Hafsah bt Abdul Hamid
En. Wan Izahar bin Wan Rawi
Cik Azlina bt Adnan
Pn. Norashikkin bt Ali
Pn. Surya bt Awang
Pn. Ng Soo Ha
Pn. Sapiah bt Haji Yunos
Cik Farrida bt Mohd Ghazali
Pn Zainon bt Mohd Ngadzib
Pn. Farihah bt Nawam
Cik Siti Norfiza Eryani bt Muslil
Pn. Roslina bt Husin
Pn. Ainon bt Mustafa
Pn. Norhasni bt Mohd Sharif
En. Sabri bin Sedue
Pn. Isnatul Abza bt Ishak
En. Mohd Hafiz bin Mohd Yusof
Pn. Norhazimah bt Md. Noh
Pn. Azlinda bt Abu
Pn. Suhartini bt Razali
Pn. Juliyana bt Herman
En. Mohd Shaiful Bahari bin Saadun
Pn. Rohayati bt Abdul Rahman
Pn. Haslinda bt Mat Jais

NAMA SEKOLAH
Pegawai Pengurusan Hal Ehwal Murid
SMK Dato' Ahmad Razali, Ampang
SMK Sultan Abdul Aziz Shah (SAAS),
Kajang
SMK Saujana Impian, Kajang
SMK Jalan 4, Bandar Baru Bangi
SMK Dusun Nanding, Hulu Langat
SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi
SMK Taman Seraya, Ampang
SMK Pandan Jaya, Ampang
SMK Cheras Jaya, Balakong
SMK Engku Husain, Semenyih
SMK Sultan Abdul Aziz Shah (SAAS),
Kajang
SMK Tinggi Kajang, Kajang
SMK Taman Tasik, Ampang
SMK Bandar Rinching, Semenyih
SMK Jalan Reko, Kajang
SMK Taman Kosas, Ampang
SMK Bandar Baru Ampang, Ampang
SMK Engku Husain, Semenyih
SMK Jalan 4, Bandar Baru Bangi
SMK Pandan Indah, Ampang
SMK Dusun Nanding, Hulu Langat
SMK Pandan Jaya, Ampang
SMK Taman Jasmin 2, Kajang
SMJK Yu Hua, Kajang
SMK Agama Maahad Hamidiah,
Kajang
SMK Bandar Damai Perdana, Cheras
SMK Cheras Perdana, Cheras
SMK Abdul Jalil, Hulu Langat
SMK Dato' Ahmad Razali, Ampang
SMK Bandar Tasik Kesuma, Semenyih
SM Teknik Kajang, Kajang
SMK Convent, Kajang
SMK Pandan Mewah, Ampang
SMK Bandar Tun Hussein Onn 2,
Cheras
SMK Taman Tasik, Ampang
SK Tun Abdul Aziz Majid, Hulu Langat
SK Bandar Tasik Kesuma, Semenyih
SK Taman Rakan, Cheras
SK Ampang Campuran, Ampang
SK Lubuk Kelubi, Hulu Langat
SMK Tinggi Kajang, Kajang
SMK Kajang Utama, Kajang

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

En. Mokhtar bin Ismail


Cik Ruhana bt Taib
En. Mohd Khusairi bin Abd Rafai
Cik Tan Kai Sin
Pn. Sairol Bariah bt Marni
En. David a/l Samanasu
Pn. Noorjan bt Bali Mohamed
Pn. Hajah Nafisah bt Mohamad
Pn. Normazilah bt Nuruddin
Pn. Saniah bt Mohamed
Pn. Khalijah bt Ahmad
Pn. Fadzilah bt Mahadi
Cik Lim Ei Lee
Pn. Rosmawati bt Mohd Noor
Pn. Norazita bt Lokman
Pn. Siti Hajar bt Mohd Tahir
Pn. Mazeliyani bt Yasa
Pn. Ang Lay Hoon
En. Mohd Sufian bin Roslee
Pn Azlinda bt Mohd Ariff
Pn. Izalhazira bt Ibrahim
Pn. Teoh Siew Chuan
Pn. Punitha a/p Krishnan
Pn. Pilomina a/p Anthony
Pn. Zuraida bt Abd Rahman
Pn. Azliza bt Abdullah
Pn. Zuriyati bt Seman
Pn. Rosita bt Mat Nor
Pn. Rozi Yanti bt Shaharudin
Pn. Emi Zuraini bt Haji Lot
En. Mohd Yusof bin Sudin
Pn. Roslinda bt Yusof
Cik Siti Eshah bt Mahmood
Pn. Norliah bt Ahmad
En. Abu Hassan bin Zainuddin
Pn. Azizah bt Ibrahim
Pn. Chuah Mooi Kim
Cik Irene Kiu Siu Yee
En. Mohd Zawani bt Mohd Zawawi
Pn. Safarena bt Nasri
Pn Alina bt Abdullah
Cik Nasibah bt Mohd Zin
Pn Gusneli bt Syukeri
Pn Lidyanna bt Mohd Musa
Pn Azizon Che Ismail
Pn Lim Mei Lee
Cik Choe Siau Sze

SK Taman Tasik, Ampang


SK Taman Jasmin, Kajang
SK Cheras Jaya, Balakong
SJKC Sin Ming
SK Taman Kosas, Ampang
SMK Bandar Tasik Kesuma, Semenyih
SAM Hulu Langat, Hulu Langat
SM Agama Persekutuan, Kajang
SMK Dato' Ahmad Razali, Ampang
SMK Bandar Baru Bangi, Bangi
SMK Bandar Baru Bangi, Bangi
SMK Cheras Jaya, Balakong
SMK Bandar Damai Perdana, Cheras
SMK Bandar Baru Sg Long, Cheras
SMK Bandar Rinching, Semenyih
SMK Jalan Bukit, Kajang
SMK Bandar Baru Ampang, Ampang
SMK Taman Jasmin 2, Kajang
SMK Tasek Permai, Ampang
SMK Engku Husain, Semenyih
SMK Taman Seraya, Ampang
SMK Cheras Perdana, Cheras
SMK Taman Jasmin 2, Kajang
SMK Cheras Perdana, Cheras
SMK Bandar Baru Sg Long, Cheras
SMK Khir Johari, Beranang
SMK Abdul Jalil, Hulu Langat
SMK Cheras Jaya, Balakong
SMK Dusun Nanding, Hulu Langat
SMK Tasek Permai, Ampang
SMK Cheras Perdana, Cheras
SMK Perimbun, Cheras
SMK Taman Tasik, Ampang
SMK Bandar Baru Sg Long, Cheras
SMK Bandar Damai Perdana, Cheras
SMK Perimbun, Cheras
SMJK Yu Hua, Kajang
SJKC Bt 11, Cheras
SK Bandar Seri Putra
SK Bandar Tun Hussein Onn 2
SMK Bandar Baru Sg Long, Cheras
SK Taman Puteri
SMK Pandan Indah, Ampang
SMK Saujana Impian, Kajang
SMK Bandar Tun Hussein Onn 2,
Cheras
SMJK Yu Hua, Kajang
SJKC Bt 9, Cheras