Anda di halaman 1dari 15

UNIVERSITI MALAYA

SUBJEK:

FALSAFAH AKHLAK DAN MORAL

IAEU 2304

TAJUK:

KONSEP EUDAEMONISME MENURUT ARISTOTLE

DISEDIAKAN UNTUK:

UST BASRI HUSIN

DISEDIAKAN OLEH:

NURHANISAH BINTE SENIN

IEJ 070100

JABATAN AQIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM

SARJANA MUDA USULUDDIN

AKADEMI PENGAJIAN ISLAM


UNIVERSITI MALAYA

ISI KANDUNGAN HALAMAN

DEFINISI EUDAEMONIA 3

KONSEP EUDAEMONIA 4

Eudaemonia Dan Kebaikan Moral (Arete) 4

Pendapat Ahli Falsafah Lain 6

EUDAEMONISME MENURUT ARISTOTLE 7

Eudaemonia Dan Tujuan Utama 8

Eudaemonia Dan Rasio 10

KESIMPULAN 14

BIBLIOGRAFI 15

2
DEFINISI EUDAEMONIA

Eudaimonia (Greek: εὐδαιμονία) adalah Perkataan Greece klasik biasanya


diterjemahkan sebagai 'kebahagiaan'. Secara etimologis, ianya terdiri daripada
perkataan "eu" ( "baik" atau "kesejahteraan") dan"Daimon" ( "roh" atau "dewa kecil",
digunakan oleh peluasan bererti seseorang yang mendapat keberuntungan) yang
mengacu pada semacam roh wali. Oleh kerana itu, untuk menjadi orang yang
eudaimon adalah untuk hidup dengan baik, terpelihara dan dirawat oleh roh yang
baik. Meskipun penggunaan popular istilah kebahagiaan merujuk pada
keadaan fikiran, yang berkaitan dengan kegembiraan atau kesenangan, akan tetapi
eudaimonia sering ditafsirkan sebagai manusia yang berkembang.1

Istilah ini secara harfiah mengacu kepada . Diterapkan pada semua teori etika yang
mengambil kebahagiaan sebagai tujuan utama manusia. Istilah ini dikaitkan terutama
dengan etika yang dirumuskan Aristotle.2

Dalam Nicomachean Ethics, (1095a15-22) Aristotle mengatakan bahawa eudaimonia


bererti 'melakukan dan hidup dengan baik'. Hal ini penting bahawa eudaimonia adalah
sinonim untuk hidup dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam penterjemahan
Bahasa Inggeris standard, ini akan mengatakan bahawa 'kebahagiaan adalah
melakukan dengan baik dan hidup dengan baik'. Namun, penting untuk menyedari
bahawa 'kebahagiaan' tidak sepenuhnya menangkap makna dari perkataan Greece di
sini. Salah satu perbezaan penting ialah bahawa kebahagiaan sering berkonotasi
sedang atau cenderung berada dalam keadaan yang menyenangkan dan sedar. Sebagai
contoh, ketika kita katakan tentang seseorang, bahawa "dia adalah orang yang sangat
bahagia," ia biasanya bererti bahawa ia tampaknya (menurut beliau) berpuas hati
dengan keadaan yang berlaku dalam hidupnya. Ia bermaksud bahawa ia merasa baik

1
http://translate.google.com.my/translate?
hl=ms&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia&ei=LHtgSjKIKOO6APS9WmBA&sa=X&
oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deudaemonia%26hl
%3Dms%26sa%3DG. 22 Januari 2010.
2
Lorens Bagus. 1996. Kamus Filsafat. Kuala Lumpur: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 221

3
tentang keadaannya. Sebaliknya, eudaimonia adalah merangkumi pengertian yang
lebih daripada kebahagiaan kerana peristiwa yang tidak menyumbangkan satu
pengalaman kebahagiaan boleh mempengaruhi seseorang eudaimonia.3

Kerana perbezaan ini antara makna eudaimonia, dan kebahagiaan, terjemahan


alternatif telah dicadangkan. WD Ross menyarankan 'kesejahteraan' dan John Cooper
mencadangkan ‘berkembang’. Mungkin alternatif yang paling selamat adalah
meninggalkan istilah ini daripada diterjemahkan secara literal sehingga maknanya
muncul dengan memahaminya menerusi perbincangan ahli falsafah Greek terdahulu.

KONSEP EUDAEMONIA

"Eudaemonia", adalah sebuah konsep sentral dalam bahasa Greek


kuno etika (bersama dengan "arete", yang paling sering diterjemahkan
sebagai "kebajikan"). Beberapa ahli falsafah percaya eudaimonia (tidak arete) adalah
taraf manusia tertinggi, dan prihatin dengan mengkaji bagaimana untuk
mencapainya. Eudaimonia sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris sebagai
"kebahagiaan". Tapi "kebahagiaan" lebih berkorelasi subjektif mengukur keseluruhan
keadaan tersebut sebagai penilaian terhadap kehidupan seseorang, sedangkan
eudaimonia merujuk pada sebuah kehidupan yang diinginkan secara
objektif. Peristiwa-peristiwa buruk yang tidak menyumbangkan kepada pengalaman
kebahagiaan seseorang, mempengaruhi eudaemonia seseorang, jadi eudaemonia tidak
sama dengan kebahagiaan dalam pengertian ini.4

Eudaemonia Dan Kebaikan Moral (Arete)

Dalam Nicomachean Ethics, Aristotle mengatakan bahawa setiap orang bersetuju


bahawa eudaimonia, yang dikenalpasti sebagai "hidup dengan baik dan melakukan
kebaikan," adalah "yang tertinggi dari semua sesuatu" bagi manusia, tetapi bahawa
ada ketidaksepakatan dalam kehidupan yang dianggap sebagai hidup dan melakukan

3
Ibid
4
Ibid

4
dengan baik. Jadi, mengatakan bahawa hidup yang eudaimon adalah kehidupan yang
diinginkan secara objektif, dan berarti hidup dan melakukan dengan baik, bukan
berarti sangat banyak. Yang benar-benar soalan yang sukar adalah: Apa kegiatan yang
membolehkan seseorang untuk hidup dan berbuat baik. Aristotle memaparkan
berbagai konsep kehidupan yang terbaik bagi manusia. Di antaranya adalah; pertama,
kehidupan kesenangan dan keseronokan. Kedua ialah kehidupan politik, dan ketiga
ialah kehidupan yang kontemplatif.

J. O. Urmson di dalam bukunya mengatakan bahawa di antara ketiga-tiga konsep ini,


Aristotle berpendapat bahawa kehidupan politik dah kehidupan yang kontemplatif
sahaja yang boleh dianggap sebagai kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan
di mana Aristotle amat menitikberatkan persoalan etika sebagai asas yang amat
penting di dalam kehidupan politik. Manakala kehidupan yang kontemplatif pula
dianggap sebagai kebahagiaan yang membawa kepada necessary truth iaitu kepada
kebenaran yang intuitif di mana ianya membincangkan soal metafizik dengan lebih
mendalam untuk mencapai kebahagiaan.

Salah satu langkah asas dalam falsafah Greek dalam menjawab soalan tentang
bagaimana untuk mencapai eudaimonia, adalah membawa konsep penting dalam
falsafah kuno, iaitu aretê ( kebajikan). Sebagai contoh, Aristotle mengatakan bahawa
kehidupan eudaimon adalah kehidupan "kegiatan kebajikan yang seiring dengan
rasio." Dan bahkan Epicurus (341-270 SM), yang mempercayai bahawa kehidupan
adalah eudaimon adalah kehidupan yang dipenuhi dengan keseronokan dan
kesenangan, menyatakan bahawa kehidupan yang begitu bertentangan dengan
kehidupan yang berkebajikan. Maka ahli teori etika kuno cenderung bersetuju bahawa
kebajikan adalah berkait rapat dengan kebahagiaan (aretê terikat
dengan eudaimonia).

Kita meninjau sekarang maksud “kebahagiaan” dalam skim Aristotle. Menurut


Aristotle, kebahagiaan bukanlah suatu keadaan mental tetapi merupakan suatu
aktiviti; dan aktiviti tersebut dilakukan sepanjang kehidupan kita. Kebahagiaan itu
bukan perasaan kepuasan hati atau suatu sikap tertentu. Kebahagiaan tidaklah sama
dengan kebaikan moral kerana seseorang yang tidur atau pengsan sepanjang umurnya,
atau seseorang yang hidup sebagai tumbuhan tanpa usaha tenaga untuk bercakap atau
bertindak kerana dia menghidap penyakit juga boleh mempunyai hati yang baik, tetapi

5
seseorang seperti ini tidak terlibat dalam segala perbuatan dan oleh itu tidak boleh
dianggap sebagai orang yang bahagia. Hal ini bererti menjadi orang yang bermoral
adalah perlu tetapi tidak mencukupi untuk menunjukkan bahawa seseorang itu
bahagia- seseorang itu mesti terlibat dalam perbuatan bermoral untuk bahagia.5

Tetapi penglibatan dalam perbuatan bermoral sahaja juga tidak mencukupi untuk
kebahagiaan, kerana seseorang yang bermoral boleh terlibat dalam kecelakaan atau
malapetaka dan kita tidak boleh menganggap seseorang yang berada dalam keadaan
seperti ini adalah bahagia.6

Oleh yang demikian, orang yang bahagia ialah seorang yang terlibat dalam perbuatan
atau tindakan bermoral, tetapi juga tidak menghadapi kecelakaan atau malapetaka dan
lain-lain. Menurut takrifan Aristotle, kebahagiaan boleh dianggap sebagai
kesejahteraan seseorang itu; ia merupakan suatu kehidupan bagi seseorang
menglibatkan diri dalam perbuatan moral dan juga bebas daripada sebarang
kemalangan atau malapetaka.7

Pendapat Ahli Falsafah Lain

Bermula dengan falsafah Stoic Zeno dari Citium c.300 SM, dan dikembangkan
oleh Cleanthes (331-232 SM) dan Chrysippus (c.280-c.206 SM) menjadi kesatuan
yang hebat. Etika Stoic adalah versi yang sangat kuat daripada
eudaemonisme. Menurut Stoa, kebajikan itu sangat diperlukan dan cukup untuk
eudaimonia. (Tesis ini umumnya dianggap sebagai berasal dari Socrates Plato
dahulu). Sebelum ini, kita lihat dahulu bahawa konsep arete adalah tidak sama dengan
'kebajikan' kerana arete merangkumi banyak perkara yang tidak bermoral seperti
kekuatan fizikal dan keindahan. Namun, konsep arete menurut Stoic adalah lebih
dekat dengan konsep kebajikan, yang merujuk pada kebajikan moral. Jadi ketika
menulis kebajikan Stoic ertinya keadaan seperti keadilan, moderasi, dan keberanian.8
5
Lok Chong Hoe. 1997. Falsafah Barat Klasik: Plato dan Aristotle. Pulau Pinang: Universiti Sains
Malaysia. Hlm 23
6
Ibid
7
Ibid
8
http://translate.google.com.my/translate?
hl=ms&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia&ei=LHtgSjKIKOO6APS9WmBA&sa=X&
oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deudaemonia%26hl
%3Dms%26sa%3DG. 22 Januari 2010.

6
Kaum Stoa cukup radikal membuat tuntutan bahawa hidup yang eudaimon adalah
kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai moral. Kebajikan adalah moral yang baik,
dan sebaliknya adalah moral yang buruk, dan segala sesuatu yang lain, seperti
kesihatan, kehormatan dan kekayaan, hanyalah 'neutral'. Oleh kerana itu kaum Stoa
mengatakan bahawa barang-barang luaran seperti kekayaan dan kecantikan fizikal
tidak benar-benar baik sama sekali. Moral kebajikan adalah penting dan cukup untuk
eudaimonia. Dalam hal ini mereka menyangkal pentingnya bahagian luaran yang
diiktiraf oleh Aristotle, yang menyangka bahawa kemalangan yang teruk (seperti
kematian salah satu keluarga dan teman-teman) boleh mencuri kebahagiaan seseorang
bahkan seseorang yang paling berbudi luhur.9

Selain daripada itu, terdapat juga pandangan daripada salah seorang ahli falsafah
Yunani, Epicurus yang mengidentifikasikan kehidupan dengan eudaimon kehidupan
kesenangan. Dia memahami eudaimonia sebagai yang lebih atau kurang pengalaman
berterusannya kesenangan, dan juga, kebebasan daripada rasa sakit dan
penderitaan. Beliau terkenal dengan teori etika hedonisme di mana menganggap
kesenangan sebagai tujuan utama kehidupan. Dengan kudratnya, manusia dapat
mencari kesenangan.

EUDAEMONISME MENURUT ARISTOTLE

Menurut Aristotle, terdapat tiga jenis ilmu pengetahuan, iaitu pengetahuan bercorak
teori, pengetahuan bercorak praktis dan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu
benda. Pengetahuan bercorak teori dibincangkan dalam beberapa karya Aristotle
berkenaan bidang logic (seperti Prior analytics dan Posterior analytics yang
terkandung dalam suatu koleksi bertajuk Organon), kajian metafizika dan alam
semulajadi (termasuk karya yang bertajuk Metaphysics) dan lain-lain. Pengetahuan
produktif pula bertujuan menghasilkan sesuatu objek atau benda yang dibincangkan
dalam karya yang bertajuk de Poetica (Poetics). Manakala dalam bidang ilmu praktis

9
Ibid

7
pula, ia membincangkan mengenai politik (dalam karya bertajuk Politica) dan etika
(dalam karya bertajuk Nicomachean ethics dan Eudaemian ethics).10

Di sini kita dapat lihat bahawa konsep eudaemonisme amat berkait rapat dengan
konsep etika dan politik di mana ianya termasuk di dalam ilmu praktis yang
menunjukkan bahawa etika dan konsep eudaemonia bukanlah suatu yang teoretikal
akan tetapi lebih bersifat aktiviti dan praktis.

Eudaemonia Dan Tujuan Utama

Dalam bukunya Ethika Nikhomakheia, Aristotle (384-322SM) mulai dengan


menegaskan bahawa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan.11
Menurut Aristotle, kebahagiaan itu ialah tujuan utama dan muktamad di dalam
kehidupan kita. Terdapat dua jenis perbuatan yang ditunjukkan oleh Aristotle iaitu;
perbuatan yang dilakukan untuk nilai perbuatan itu sendiri dengan perbuatan yang
dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan. Aristotle menegaskan perkara tersebut12:

Jika sebenarnya, terdapat sesuatu tujuan (end) bagi setiap perbuatan


kita, yang kita pentingkan untuk nilainya (for its own sake) dan
bukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang lain (dan setiap perbuatan
yang kita lakukan adalah untuk tujuan itu) dan jika tidak memilih
setiap perbuatan (yang dipilih) untuk sesuatu tujuan yang lain
(kerana jika setiap perbuatan yang dipilih itu adalah untuk mencapai
sesuatu tujuan, maka proses ini akan berterusan secara tidak
berhabisan, dan ini bermaksud keinginan kita tentu tidak akan
tercapai), maka ini bererti terdapat sesuatu kebaikan yang merupakan
kebaikan utama kita (dan kebaikan utama ini ialah “kebahagiaan”)

Dapat dikatakan juga, dalam setiap perbuatan kita ingin mencapai sesuatu yang baik
untuk kita. Seringkali kita mencari suatu tujuan untuk mencapai sesuatu tujuan lagi.
Misalnya, kita minum ubat untuk dapat tidur dan kita tidur untuk memulihkan
kesihatan. Timbul pertanyaan, apakah ada juga tujuan yang dikejar kerana dirinya

10
Lok Chong Hoe. 1997. Op Cit. Hlm 17
11
K. Bertens. 2003. Etika dan Moral Untuk Pengajian Tinggi. Terj. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Hlm 187
12
Lok Chong Hoe. 1997. Op Cit. Hlm 18

8
sendiri dan bukan kerana sesuatu yang lain; apakah ada kebaikan terakhir yang tidak
dicari demi sesuatu yang lain lagi.13

Jika Aristotle mengatakan bahawa hanya terdapat satu tujuan utama, iaitu
kebahagiaan, maka beliau boleh dikatakan tidak konsisten dan beliau telah
memberikan dua pendirian yang bertentangan. Di dalam Nicomachean Ethics,
Aristotle juga menegaskan bahawa setiap kebaikan seperti keberanian patut dipilih
untuk nilai perbuatan itu sendiri dan bukan untuk mencapai tujuan lain. Jika kita tidak
mendapat sebarang kesan atau manfaat daripada perbuatan kebaikan moral itu, kita
juga patut memilihnya untuk nilainya sendiri. Oleh yang demikian, setiap kebaikan
moral juga merupakan suatu tujuan utama.14

Aristotle menegaskan juga bahawa kita memilih kebahagiaan untuk nilainya sendiri
dan bukan untuk mencapai sebarang tujuan lain. Di samping itu kemuliaan dan
keseronokan dan pentaakulan dan kemurnian (kebaikan) moral dipilih untuk nilai
sendiri dan juga untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini jelas menunjukkan Aristotle
tidak merujuk kepada satu dan hanya satu tujuan utama (yang dipilih untuk nilai
sendiri).15

Jika Aristotle konsisten terhadap pendiriannya, beliau harus menganggap kebahagiaan


sekadar sebagai satu tujuan utama dalam kehidupan kita, dan terdapat juga tujuan-
tujuan utama lain (terutamanya perbuatan kebaikan moral). Persoalan yang timbul di
sini ialah bagaimanakah kita boleh mempunyai beberapa tujuan utama dalam
perbuatan kita? Bukan sahaja kebahagiaan menjadi tujuan utama atau tujuan akhir
dalam perbuatan kita, tetapi setiap kebaikan moral juga merupakan tujuan utama dan
tujuan akhir kita.16

Menurut Aristotles, semua orang akan menyetujui bahawa tujuan tertinggi ini - dalam
terminologi moden kita boleh mengatakan: makna terakhir hidup manusia – adalah
kebahagiaan (eudaimonia). Tetapi jika semua orang mudah menyepakati kebahagiaan
sebagai tujuan terakhir hidup manusia, itu belum memecahkan semua kesukaran,

13
K. Bertens. 2003. Op Cit.
14
Lok Chong Hoe. 1997. Op Cit. Hlm 19
15
Ibid. Hlm 22
16
Ibid. Hlm 19

9
kerana dengan kebahagiaan mereka memahami banyak hal yang berbeza-beza. Ada
yang mengatakan bahawa kesenangan adalah kebahagiaan, ada yang berpendapat
bahawa wang dan kekayaan adalah inti kebahagiaan dan ada pula yang menganggap
status sosial atau nama baik sebagai kebahagiaan. Tetapi Aristotles beranggapan
semua itu tidak dapat diterima sebagai tujuan terkahir.17

Untuk menjawab persoalan ini, terdapat beberapa ahli falsafah yang mempertahankan
tesis “satu tujuan utama” itu dengan caranya yang tersendiri. Misalnya, Williams yang
berpendapat bahawa Aristotle merujuk kepada fungsi manusia; dan fungsi manusia
ialah untuk melibatkan diri dalam kebahagiaan. Williams berpendapat bahawa (dalam
skim Aristotle) terdapat satu tujuan utama dalam semua perbuatan yang dipilih
dengan sengaja dan secara sukarela; dan beliau mendapat kesimpulan ini bukan
daripada satu pentaakulan praktik tetapi melalui asas fungsi manusia yang disebutkan
dalam karya Nicomachean Ethics. Di sini Aristotle telah menegaskan bahawa kita
mesti bermula dengan fungsi manusia dalam perbincangan kita tentang kebahagiaan.18

Menurut Aristotles, seseorang mencapai tujuan terakhir dengan menjalankan


fungsinya dengan baik. Tujuan terakhir pemain muzik adalah bermain dengan baik
sebagai contoh. Jika manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, ia
juga mencapai tujuan terkahirnya atau kebahagiaan. Menurut Aristotles, manusia
mencapai kebahagiaan dengan akal budi dan rasio. Oleh kerana itu, manusia mencapai
kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan rasionalnya secara paling baik. Dan tidak
cukup ia melakukan demikian beberapa kali sahaja, tetapi harus sebagai suatu sikap
yang tetap. Hal itu bererti bahawa kegiatan rasional itu harus dijalankan dengan
disertai keutamaan.19

Eudaemonia Dan Rasio

Pendapat Aristotle diartikulasikan dalam Etika Nicomachean dan Etika


Eudemian. Menurut Aristotle, eudaimonia melibatkan aktiviti, yang menunjukkan
keunggulan (kebajikan, arête) sesuai dengan kerasionalan. Konsep Eudaemonia ini
berasal dari pandangan Aristotle bahawa rasionaliti adalah penting bagi manusia

17
K. Bertens. 2003. Op Cit. Hlm 188
18
Lok Chong Hoe. 1997. Op Cit. Hlm 21
19
Ibid

10
sehingga fungsi (ergon) seorang manusia akan melibatkan latihan terhadap
rasionalitinya hingga ke peringkat tertinggi. Pada asalnya, kesejahteraan
(eudaemonia) akan diperolehi ketika seseorang mengembangkan kapasiti dengan
betul dan rasionaliti itu adalah kemampuan manusia yang khas. Oleh itu, eudaemonia
bagi manusia melibatkan pencapaian ketinggian (kebajikan) menurut rasional.

Bagi Aristotles terdapat dua bentuk keutamaan; keutamaan intelektual dan keutamaan
moral. Keutamaan intelektual menyempurnakan langsung rasio itu sendiri. Dengan
keutamaan moral, rasio menjalankan pilihan yang perlu diadakan dalam hidup sehari-
hari. Khususnya keutamaan moral ini dibincangkan Aristotles dengan panjang lebar.
Keutamaan seperti keberanian dan kemurahan hati merupakan pilihan yang
dilaksanakan oleh rasio.20

Dalam hal ini rasio menentukan jalan tengah antara dua ekstrem yang berlawanan
atau dengan kata lain, keutamaan adalah keseimbangan antara ”kurang” dengan
”terlalu banyak”. Misalnya keberanian adalah keutamaan yang memilih jalan tengah
antara sikap gelabah dan sikap pengecut, kemurahan hati adalah keutamaan yang
menentukan jalan tengah antara kekikiran dan pemborosan. Keutamaan yang
menentukan jalan tengah itu oleh Aristotles disebut sebagai ”kebijaksanaan praktis”.
Ianya menentukan apa yang dapat dianggap sebagai berkeutamaan dalam suatu situasi
konkrit. Kerana itu keutamaan ini merupakan inti kepada seluruh kehidupan moral.21

Menurut Aristotle, eudaemonia memerlukan kegiatan, tindakan, sehingga tidak cukup


bagi seseorang untuk memiliki kedudukan tertentu untuk berperilaku dengan cara
tertentu. Beliau juga berpendapat seseorang perlu melatih kecenderungan, iaitu
dengan mempamerkan kegiatan aktiviti berdasarkan kapasiti rasional. Eudaimonia
memerlukan bukan hanya ciri-ciri karakteristik, akan tetapi aktiviti. Aristotle jelas
menyatakan bahawa untuk hidup sesuai dengan alasan bererti mencapai keunggulan
dalam penggunaannya. Memang benar bahawa setiap manusia dengan kemampuan
yang normal akan menggunakan kemampuan rasional sampai batas tertentu, tetapi hal
ini tidak cukup untuk Aristotle.22

20
K. Bertens. 2003. Op Cit.
21
Ibid

11
Beliau mengatakan bahawa melaksanakan fungsi seseorang dengan baik
memerlukannya mempamerkan keunggulan tertentu atau kebajikan yang sesuai
dengan fungsi. Contohnya, menjadi pakar psikologi yang baik memerlukan bersikap
sangat penuh prihatin, sehingga kita boleh mengatakan bahawa perhatian yang tinggi
amat diperlukan bagi seseorang untuk menjadi seorang pakar psikologi yang
baik. Dari sini maka eudaimonia, hidup dengan baik, terdiri dalam melaksanakan
kegiatan rasional bahagian daripada jiwa sesuai dengan kebaikan atau keunggulan
akal [1097b22-1098a20]. Sisanya Nicomachean Ethics dikhaskan untuk mengisi
tuntutan bahawa kehidupan terbaik bagi manusia adalah kehidupan keunggulan sesuai
dengan akal. Menurut Aristotle, bersikap rasional tidak hanya teori sahaja tetapi juga
praktikal, ia menghabiskan cukup banyak waktu untuk membincangkan watak
keunggulan yang memungkinkan seseorang untuk menjalankan alasan praktis
(misalnya, alasan yang berkaitan dengan tindakan) berjaya.23

Sekali lagi perlu ditekankan bahawa tidak cukup kita kebetulan atau sekali sahaja
mengadakan pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan kita sehari-hari. Baru ada
keutamaan jika kita dapat menentukan jalan tengah di antara ekstrem itu dengan suatu
sikap tetap. Menurut Aristotles, manusia adalah baik dalam erti moral, jika selalu
mengadakan pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan moralnya dan mencapai
keunggulan dalam penalaran intelektual. Orang seperti itu adalah orang yang bahagia.
Kebahagiaan itu akan disertai kesenangan juga walaupun kesenangan bukan
merupakan inti utama kebahagiaan.24

Teori etika Aristotle adalah eudaimonis kerana berpendapat bahawa eudaimonia


bergantung pada kebajikan. Namun demikian, Aristotle berpandangan bahawa
kebajikan itu perlu tetapi tidak cukup untuk eudaemonia. Sementara menekankan
pentingnya aspek rasional jiwa, ia tidak sepenuhnya mengabaikan pentingnya lain

22
http://translate.google.com.my/translate?
hl=ms&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia&ei=LHtgSjKIKOO6APS9WmBA&sa=X&
oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deudaemonia%26hl
%3Dms%26sa%3DG. 22 Januari 2010.
23
Ibid
24
K. Bertens. 2003. Op Cit. Hlm 188

12
'material' seperti teman-teman, kekayaan, dan kuasa dalam kehidupan yang
eudaimon. Beliau berfikir bahawa salah satu tidak mungkin eudaemon jika salah satu
aspek luaran tertentu seperti 'baik kelahiran, anak-anak yang baik, dan keindahan'
tidak dicapai. Oleh yang demikian, orang yang sangat hodoh, atau telah "kehilangan
anak-anak atau teman-teman baik melalui kematian" (1099b5-6), atau yang sendirian,
tidak mungkin eudaemon. Eudaemonia bergantung sampai batas tertentu sesuatu di
atas dan di atas keunggulan akal, dan keberuntungan dalam hidup dan tubuh.25

KESIMPULAN

25
Ibid

13
Secara kesimpulan, eudaemonia adalah satu keadaan di mana seseorang melakukan
sesuatu aktiviti dengan bermatlamatkan memperolehi kebahagiaan sebagai tujuan
dalam kehidupannya. Konsep eudaemonisme ini banyak dikaitkan dengan arete iaitu
konsep kebaikan moral di mana antara cara untuk mencapai kehidupan yang
eudaemon, arete haruslah dilaksanakan terlebih dahulu. Pandangan ini diterajui oleh
ahli falsafah kaum Stoa serta Plato dan Socrates di mana mereka berpendapat bahawa
kehidupan yang eudaemon adalah kehidupan yang dipenuhi dengan nilai-nilai moral
sahaja. Berbeza pula dengan Epikurus yang berpendapat bahawa kebahagiaan adalah
keseronokan dan kesenangan yang dikenali juga sebgai hedonisme.

Di dalam persoalan ini, Aristotle tidak mempersetujui bahawa arete adalah satu-
satunya cara yang membawa kepada kebahagiaan kerana bagi beliau keadaan material
seseorang juga menentukan tahap kebahagiaan dan terdapat juga perkara-perkara lain
seperti konsep rasio. Aristotle berpendapat bahawa rasio adalah salah satu aspek yang
amat penting bagi seseorang dalam melaksanakan fungsinya sebagai manusia
sehingga dapat mencapai eudaemonia. Keutamaan rasio juga akan seiring dengan
keutamaan moral di mana kedua-duanya saling menyokong antara satu sama lain di
mana rasionaliti akan membawa manusia kepada jalan tengah antara ’kurang’ dan
’terlalu banyak’.

Selain daripada itu, Aristotle juga membincangkan tentang samada kebahagiaan


menjadi tujuan utama dan tujuan terakhir dalam kehidupan seseorang di mana
terdapat beberapa kontradiksi yang didapati oleh pengkaji-pengkaji falsafah. Mereka
mengatakan bahawa Aristotle tidak konsisten dalam kenyataannya di mana beliau
juga berpendapat bahawa terdapat juga tujuan utama lain selain daripada kebahagiaan
yang bersifat relatif. Di sini kita boleh lihat kepada latarbelakang Aristotle di mana
beliau dibesarkan di kalangan aristokrat dan orang-orang atasan. Oleh itu, para
pengkaji akhirnya menyimpulkan dengan mengambil pendapat Aristotle yang
mengatakan bahawa tujuan utama manusia iaitu kebahagiaan dapat dicapai dengan
memenuhi fungsi manusia terlebih dahulu.

BIBLIOGRAFI

14
Idris Zakaria. 2000. Falsafah Hidup Manusia .Terengganu: Yayasan Islam
Terengganu.

J. O. Urmson. 1988. Aristotle’s Ethics. Oxford: Blackwell Publisher.

J. A Smith. 1930. The Nicomachean Ethics Of Aristotle. London: J. M Dent.

K. Bertens. 2003. Etika dan Moral Untuk Pengajian Tinggi. Terj. Kuala Lumpur:
Universiti Malaya.

Lok Chong Hoe. 1997. Falsafah Barat Klasik: Plato dan Aristotle. Pulau Pinang:
Universiti Sains Malaysia.

Lorens Bagus. 1996. Kamus Filsafat. Kuala Lumpur: Gramedia Pustaka Utama.

http://translate.google.com.my/translate?
hl=ms&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia&ei=LHtgSjKIKOO6
APS9WmBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwA
A&prev=/search%3Fq%3Deudaemonia%26hl%3Dms%26sa%3DG. 22 Januari
2010.

15