Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran : Sejarah

Tingkatan : 4 Mawar

Tarikh : 20 Mac 2009

Masa : 11.00- 11.40 pagi

Bilangan Pelajar : 30 orang

Tajuk Umum : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Tajuk Pelajaran : Kerajaan Turki Uthmaniyyah

Hasil Pembelajaran :
1. Pelajar dapat mengklafikasikan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyyah dari segi politik, ekonomi dan sosial.
2. Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyyah menyebarkan Islam ke Eropah.

Objektif Pembelajaran Umum:


Diakhir bab ini, pelajar dapat:
1. Menjelaskan pembentukan, sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah serta faktor kejayaan penyebaran Islam ke Eropah.

Objektif Pembelajaran Khusus:


1. Pelajar dapat menceritakan sejarah pembentukan Kerajaan Turki Uthmaniyah

1
2. Pelajar dapat menyatakan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyyah dari segi perundangan, ekonomi, pendidikan, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan.
3. Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor yang membolehkan Kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah.

Strategi Pengajaran : Pengajaran Berasaskan ICT

ABM : Power Point (gambar peta, pemimpin, bendera dan seni bina), Video, Buku Teks.

Rujukan Guru : Buku Teks Sejarah Tingkatan 4.

Pengetahuan Sedia Ada Murid : Pelajar telah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Nilai Murni
1. Kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara.
2. Menghargai sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah
3. Mencontohi kebijaksanaan serta kepimpinan pemerintah Kerajaan Turki Uthmaniyah.

2
Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan
Set Induksi Paparan video 1. Memaparkan video 1. Murid menonton video Strategi- Guru
( 5 Minit ) mengenai mengenai kerajaan Turki yang ditayangkan oleh bersoal jawab dengan
Kerajaan Turki Uthmaniyyah guru. pelajar.
Uthmaniyah. 2. Menyoal murid tentang 2. Murid menceritakan
-Bendera pengetahuan sedia ada tentang pengetahuan ABM - Paparan
-Peta murid. Contohnya, adakah sedia ada mereka Video
-Pemimpim murid pernah mengetahui mengenai kerajaan
-Seni bina atau melihat kewujudan Turki Uthmaniyah KBKK - Menjana
kerajaan Turki Uthmaniyyah Idea
sama ada melalui media
massa atau media elektronik.

Langkah 1 Latar belakang 1. Guru memberikan 1. Mendengar arahan guru Starategi-


( 5 minit ) kerajaan Turki penerangan tentang latar tentang latar belakang penerangan,bercerita
Uthmaniyyah belakang kerajaan Turki kerajaan dan mencatat dan soal jawab
Uthmaniyah. nota.
2. Guru meminta beberapa 2. Beberapa orang murid ABM- tayangan
orang pelajar menceritakan menerangkan kembali ‘power point’
kembali serba sedikit latar belakang kerajaan
mengenai latar belakang Turki Uthmaniyah. KBKK-memberi

3
kerajaan Turki Uthmaniyah. pendapat
Langkah 2 Sumbangan 1. Guru memberikan 1. Mendengar penerangan Strategi- penerangan
( 15 minit ) kerajaan Turki penerangan kepada pelajar guru tentang dan perbincangan
Uthmaniyyah tentang sumbangan kerajaan sumbangan kerajaan
dari segi Turki Uthmaniyah dalam Turki Uthmaniyyah ABM- tayangan
perundangan, aspek perundangan, dari segi perundangan, ’power point’
ekonomi, ekonomi, pendidikan, ilmu ekonomi,
pendidikan,ilmu pengetahuan dan pendidikan,ilmu KBKK-berfikiran
pengetahuan kebudayaan.. pengetahuan dan kritis dan memberi
dan 2. Guru meminta pelajar kebudayaan. pendapat
kebudayaan. membuat perbincangan 2. Pelajar melakukan
tentang sumbangan kerajaan perbincangan di dalam
Turki Uthmaniyah dengan kumpulan.
lebih terperinci.
Langkah 3 Faktor- faktor 1. Guru meminta pelajar 1. Pelajar memberikan Strategi- soal jawab,
( 10 minit ) yang menghuraikan tentang pandangan mereka dan penerangan.
membolehkan faktor-faktor yang mungkin berdasarkan faktor
Kerajaan Turki menyebabkan kerajaan Turki yang difikirkan ABM- tayangan
Uthmaniyyah Uthmaniyah menyebarkan berkaitan dengan ‘power point’
menyebarkan Islam ke Eropah. perkembangan Islam ke
Islam ke Eropah oleh kerajaan KBKK- berfikiran

4
Eropah. Turki Uthmaniyah. kritis dan memberi
2. Guru menunjukkan faktor 2. Pelajar mendengar pendapat
yang membolehkan kerajaan jawapan dari guru
Turki Uthmaniyah mengenai faktor yang
menyebarkan Islam ke membolehkan kerajaan
Eropah. Turki Uthmaniyah
menyebarkan Islam ke
Eropah.
Penutup Rumusan dan 1. Guru membuat rumusan 1. Pelajar mendengar Strategi-penerangan
(5 minit) kesimpulan tentang topik pembelajaran rumusan dari guru dari guru dan soal
iaitu pembentukan kerajaan mengenai topik jawab
Turki Uthmaniyah dan pembelajaran pada hari ABM- tayangan
sumbangannya. tersebut ‘power point’ untuk
2. Guru memberikan soalan 2. Pelajar menjawab kuiz menjawab soalan kuiz
kuiz uji minda kepada uji minda yang uji minda
pelajar diberikan oleh guru
dalam tayangan ’power KBKK- berfikiran
point’ kritis