Anda di halaman 1dari 11

Jazakumullah Khairan Katsiran Wa

Jazakumullah Ahsanal Jaza

Untaian Doa
Pengajian 4 Bulanan

Semoga Allah SWT membalas kebaikan anda semua dengan


kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT membalasnya
dengan balasan yang terbaik
Amin Ya Rabbal Alamin

Akbar & Nenden

AKBAR & NENDEN


19 April 2014

Doa Selamat
Assalamualaikum warahmatulllahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT dan


mengumandangkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta
pengikutnya, kami menyelenggarakan Tasyakuran 4 Bulanan Kehamilan
istri yang Insya Allah dilaksanakan pada hari Minggu, 19 April 2014.
Dengan segala kerendahan hati, kami memohon doa untuk calon bayi,
cucu/anak kami dan ibunya.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


Ya Allah, kami memohon kepada-Mu keselamatan agama, keselamatan
agama, kesehatan jasmani, bertambahnya ilmu dan berkahnya rizqi,
bertaubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, dan memperoleh
ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami pada saat sakaratul
maut. Bebaskanlah kami dari siksa api neraka dan memperoleh ampunan
di hari perhitungan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong
kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk dan karuniakanlah
kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha
Pemberi Karunia. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat
serta peliharalah kami dari siksa api neraka.
Amiiin Ya Rabbal Alamiiin

Semoga ALLAH SWT memudahkan kelahirannya, selamat bayi dan ibunya,


tidak kurang satu apapun. Semoga kelak tumbuh menjadi anak yang
sholeh/sholehah, pintar, dan cerdas, berahlak mulia, sehat jasmanirohaninya, berguna dan bermanfaat bagi orang tuanya, agamanya, bangsa
dan negaranya serta dipanjangkan umurnya agar bisa memberi keindahan
di dunia ini dan memperbanyak amal baiknya. Amiiin...
Terima kasih, semoga ALLAH SWT memberikan Rahmat-Nya dan HidayahNya kepada kita semua. Amiiin...

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Akbar & Nenden

Shalawat Nariyah
Surat Al-Fatihah

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha


Penyayang
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah
kami meminta pertolongan.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada
mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


Ya Allah, semoga salam dan rahmat yang sempurna terlimpah kepada junjungan
kami, Nabi Muhammad SAW, yang dengan berkahnya, segala ikatan terlepas dari
segala kesusahan, tertunaikan segala hajat, tercapai segala keinginan, husnul
khatimah, dicurahkan rahmat hujan dengan berkah pribadinya yang mulia.
Semoga salam dan rahmat tercurah pula kepada keluarga dan sahabat beliau
dalam setiap kedipan mata, hembusan nafas, dan sebanyak bilangan yang ada
dalam pengetahuan-MU.

Doa Keselamatan Selama Mengandung

Surat Al-Ikhlas

1.
2.
3.
4.

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.


Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Surat Al-Falaq

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


Ya Allah, Periharalah dia selama berada dalam kandungan ibunya. Dan sehatkanlah dia,
karena sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang bisa menyehatkan. Tiada kesembuhan
melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit
sedikitpun. Ya Allah, Bentuklah dia di dalam perut ibunya dalam bentuk yang bagus dan
tetapkanlah hatinya dalam keimanan kepada-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, Keluarkanlah
dia dari perut ibunya pada saat kelahirannya dengan mudah dalam keadaan selamat dan
dengan bentuk yang indah dan sempurna. Ya Allah, semoga Engkau jadikan bayi ini sehat,
sempurna, berakal cerdas dan mengerti dalam urusan agama. Ya Allah, panjangkanlah
umurnya, sehatkanlah tubuhnya, baguskanlah ahlaknya, fasihkanlah dan merdukanlah
suaranya untuk membaca Al-Quran dan Al-Hadist dengan berkah Nabi Muhammad SAW.
Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.1.
2.
3.
4.

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,


dari kejahatan mahluk-Nya,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada
buhul-buhul,
5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki."

Surat An-Nas

Surat Al-Waqiah 1-121. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan
menguasai) manusia.
2. Raja manusia.
3. Sembahan manusia.
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
6. dari (golongan) jin dan manusia.

1. Apabila terjadi hari kiamat,
2. tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan
yang lain),
4. apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
5. dan gunung-gunung dihancurluluhkan seluluh-luluhnya,
6. maka jadilah ia debu yang berterbangan,
7. dan kamu menjadi tiga golongan.
8. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
9. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
10. Fan orang-orang yang beriman paling dahulu,
11. mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
12. berada dalam jannah kenikmatan.

21.
22.
23.
24.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan
laksana gunung-gunung.
25. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
26. semua yang ada di bumi itu akan binasa.
27. dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan
kemuliaan.

Ayat Kursi
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal
lagi terus menerus mengurus (mahluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi
syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar.

Surat Al-Baqarah 1-5


1.
2.
3.
4.
5.

Alif laam miin.


Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka
yang bertaqwa,
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan
shalat, dan menafkahkan sebahagian rizki yang Kami anugerahkan
kepada mereka.
dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah
diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan
sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan
merekalah orang-orang yang beruntung.

11. di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai
kelopak mayang.
12. dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
13. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
15. dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
16. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
17. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang
memelihara kedua tempat terbenamnya.
18. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
19. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian
bertemu,
20. antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.

Surat Ar-Rahmaan 1-27

Surat Al-Baqarah 233

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Tuhan) yang Maha Pemurah,


yang telah mengajarkan Al Quran.
Dia menciptakan manusia.
mengajarnya pandai berbicara.
matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk
kepadaNya.
7. dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca
(keadilan).
8. supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
9. dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi neraca itu.
10. dan Allah telah meratakan bumi untuk mahluk(Nya).

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.

Surat Al-Muminun 12-14

1.
2.
3.

12. dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati
(berasal) dari tanah.
13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam
tempat yang kokoh (rahim).
14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal
darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami
jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan
daging. kemudian Kami jadikan dia mahluk yang (berbentuk) lain. Maka
Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

4.
5.

6.

Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari
Allah).
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan
mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum
(kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum
mengetahui.
(ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku,
sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan
bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."
Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu
kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk
membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang
nyata bagi manusia."
dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan
diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan
disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga
Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada
dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak.
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat Yusuf 1-6

Surat Al-Ahqaaf 15

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu
bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya
dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga
puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat
puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat
Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya
aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi; Berilah kebaikan
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku
bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang
berserah diri".

Surat Maryam 18-22

18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada


Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa".
19. Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan
Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".
20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki,
sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan
(pula) seorang pezina!"
21. Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah
mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi
manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu
perkara yang sudah diputuskan".
22. Maka ia (Maryam) mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan
kandungannya itu ke tempat yang jauh.