Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA BARAM II, MIRI

(YBA 4114)

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
TAHUN 1
Mei

011

50 minit
Lima puluh minit

Nama : .........................................

Kelas : ..........

ara
1. Jawab semua soalan .
2. Pastikan nama dan kelas ditulis.
3. Guru yang mengawas diminta untuk membacakan arahan kepada murid .Terima kasih.

Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

.
( ASLINA BT ABDULLAH )
Guru BM Tahun 1B 2015

.
( MUHAMMAD FARIS BIN MUSTAFA )
Guru BM Tahun 1 D 2015

Disahkan Oleh,

.
( ROSYATI BT HJ. DURANI )
Penolong Ketua
A. Lengkapkan huruf yang tertinggal.
(5x2 =Panitia
10 M)BM 2015

1.

2.

f
3.

4.

5.

o
t
x

z
2

B. Padankan huruf yang sama. (5x2 = 10 M)

4.

5.

1.

2.

3.

C. Eja suku kata dan lengkapkan perkataan. ( 5X2 = 10 M)

D. Padankan suku kata berdasarkan gambar. (5X2 =10M)

E. Padankan perkataan dengan gambar. (5X2 =10 M)

F. Baca dan lengkapkan. (5X2 = 10M)

G. Padankan ayat dengan gambar yang betul. (5X2 = 10 M)

H. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar. (5X2=10 M)

10

I. Tulis perkataan berdasarkan gambar. (5X2 = 10 M)

11

12

J. Tulis kata kerja berdasarkan gambar. (5X2 = 10 M)

depang

sepak

lompat

lari

baling

13

14