Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SEGAR,

56100, CHERAS, KUALA LUMPUR.


UJIAN PENGESANAN 1
SAINS TAHUN 4
MASA : 1 JAM 15 MINIT

NAMA :

_________________________________________

KELAS:

4 ________________

Bahagian A
Arahan
1.

Bulatkan jawapan yang betul pada A , B, C dan D.

Rajah menunjukkan seekor arnab.

Apakah pemerhatian yang dapat dibuat tentang arnab pada rajah di atas?

2.

Arnab ialah haiwan yang jinak.

Arnab membiak dengan melahirkan


anak

Arnab gemar memakan lobak merah.

Arnab mempunyai ekor yang pendek


dan telinga yang panjang.

Rajah menunjukkan satu pengelasan haiwan.


Haiwan

Bertelur

Beranak

Antara yang berikut, yang manakah betul?


A
B
C
D
3.

Ayam
Buaya
Kucing
Tikus

Ular
Gajah
Kura kura
Lembu

Berapakah panjang batang kayu pada rajah di atas?

4.

8 cm

10 cm

9 cm

11 cm

Siput babi dalam rajah di bawah mati selepas tiga hari.

Apakah inferens yang dapat dibuat?

5.

6.

Siput babi kekurangan air

Siput babi kekurangan makanan.

Siput babi kekurangan udara .

Siput babi kekurangan cahaya


matahari.

Ramalkan apakah yang akan berlaku pada pokok bunga yang di tanam dalam pasu jika tidak
disiram air selama seminggu.
A

Pokok akan tumbuh lebih tinggi.

Pokok akan tumbuh dengan subur.

Pokok akan mengeluarkan bunga.

Pokok akan menjadi layu.

Antara peralatan berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk menyukat isipadu air?
A

7.

Rajah
dalam

satu

menunjukkan susunan radas yang


penyiasatan untuk mengkaji keperluan asas haiwan.

disediakan

Apakah pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini?

8.

9.

10.

11.

12.

Kehadiran air

Kehadiran makanan

Kehadiran udara

Kehadiran siput babi

Antara urutan langkah berikut, yang manakah betul untuk membersihkan sebuah bikar>
W
X
Y

Keringkan bikar dengan kain yang bersih


Berus bikar dengan air sabun
Bilas bikar dengan air yang bersih

Apakah yang harus dilakukan pada peralatan sains yang telah dibersihkan dan dikeringkan?
A

Letakkan di atas meja guru

Letak di bawah meja murid

Simpan di dalam sinki

Simpan di tempat asal.

Antara yang berikut, yang manakah tidak dilakukan sebelum kita menjalankan eksperimen di
dalam bilik sains?
A

Kebenaran daripada guru.

Membaca sebarang arahan yang


diberi dengan teliti.

Menentukan kedudukan pintu keluar


kecemasan.

Tanggalkan kasut dan


tinggalkannya di luar bilik sains.

Apakah tindakan yang harus diambil sekiranya berlaku tumpahan kimia di bilik sains?
A

Jauhkan diri dari tumpahan

Tutup tumpahan dengan sehelai kain.

Tuangkan air ke atas tumpahan.

Laporkan kejadian ini kepada guru


dengan segera.
Jadual menunjukkan ketinggian anak benih keembung mengikut hari.
Bilangan hari
2
4
6

Ketinggian ( cm)
4
8
12
3

16

Ramalkan ketinggian anak benih keembung pada hari ke 10.

13.

17 cm

22 cm

20 cm

24 cm

Rajah menunjukkan tempat berlindung bagi haiwan P.

Apakah haiwan P?

14.

15.

16.

17.

Ular

Tikus

Lebah

Kelawar

Apakah yang patut dilakukan jika bahan kimia terkena pada kulit kita?
A

Lap dengan kertas tisu.

Cuci dengan larutan garam.

Lap dengan kain buruk.

Cuci dengan air yang banyak.

Alat manakah yang diperlukan untuk melakar dan melabel seekor rama rama?
A

Pen

Pen dan pemadam

Pensel

Pensel dan pembaris

Antara peraturan Bilik Sains di bawah, yang manakah salah?


A

Buang sisa kimia ke dalam tong sampah.

Laporkan segera sebarang kecederaan kepada guru.

Lakukan kerja dengan teliti dan cermat.

D
Simpan radas Sains di tempat yang betul.
Rajah menunjukkan satu peralatan Sains.

Apakah kegunaan bagi peralatan Sains ini?

18.

Untuk mengisi bahan kimia cecair

Untuk memanaskan bahan

Untuk memindahkan isipadu cecair yang kecil.

Untuk memegang tabung uji secara menegak.

Antara berikut yang manakah tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik Sains?
A

19.
Apakah yang harus dilakukan dengan batang mancis yang
menyala setelah digunakan?

20.

Campak ke dalam sinki.

Buang ke bawah meja.

Padamkan dengan jari dan bunga ke dalam sinki.

Padamkan dengan air dan buang ke dalam bakul sampah.

Rajah menunjukkan tiga peralatan Sains.

masih

Apakah yang patut dilakukan setelah peralatan-peralatan Sains ini digunakan?

21.

22.

Bersihkan peralatan Sains tersebut.

II

Biarkan peralatan Sains tersebut di atas meja.

III

Simpan peralatan Sains tersebut di tempat yang betul.

IV

Buang peralatan Sains tersebut ke dalam bakul sampah.

I dan III

II dan III

I dan IV

II dan IV

Rajah menunjukkan 3 aktiviti yang dilakukan oleh murid murid di Bilik Sains.

I
II
Aktiviti yang manakah mematuhi peraturan Bilik Sains?

III

II sahaja

I dan III sahaja

III sahaja

I,II dan III

membawa masuk air

Semasa penyedutan nafas, kita akan.


A

23.

menyedut udara masuk

B
menghembus udara keluar
D
membawa keluar air
Sebuah pasu bunga diletakkan di atas rumput selama seminggu seperti yang ditunjukkan pada
rajah di bawah.Selepas pasu dialihkan, rumput di bawahnya didapati berwarna kuning.

Apakah inferens yang dapat dibuat daripada pemerhatian ini?

24.

25.

Rumput itu kekurangan udara

Rumput itu kekurangan air.

Rumput itu tidak dapat bernafas.

Rumput itu kekurangan cahaya


matahari.

Apakah yang harus dibuat pada tabung uji yang telah dibersih dan dikeringkan?
A

Letakkan tabung uji di atas meja murid.

Simpan tabung uji di dalam beg sekolah.

Susun tabung uji dengan kemas di tempat asal

Susun tabung uji dengan kemas di bawah meja guru.

Jadual menunjukkan ketinggian pokok yang disiram dengan kuantiti yang berbeza setiap hari.
Isipadu air ( l )
Ketinggian pokok ( cm )

1
4

2
6

3
8

4
10

Apakah hubungan antara dua maklumat yang dikumpulkan daripada jadual di atas?

26.

Semakin bertambah isipadu air yang disiram, semakin bertambah ketinggian pokok.

Semakin bertambah isipadu air yang disiram , semakin rendah pokok.

Semakin berkurang isipadu air yang disiram, semakin bertambah ketinggian pokok.

Semakin berkurang isipadu air yang disiram, semakin kecil batang pokok.

Rajah menunjukkan beberapa peringkat pertumbuhan anak benih.

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan urutan peringkat pertumbuhan anak benih
yang betul?

27.

P,Q,R,S

R,Q,S,P

Q,R,P,S

R,S,Q,P

Maklumat berikut menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh empat orang murid di dalam Bilik
Sains.
Lokman membuang sampah ke dalam sinki
Nor membuang bahan yang masih menyala ke dalam tong sampah.
Melissa mengembalikan radas yang sudah dibersihkan ke tempat asal.
Din meletakkan beg sekolahnya di bawah meja.
Siapakah yang mematuhi peraturan Bilik Sains.

28.

Lokman

Melissa

Nor

Din

Rajah menunjukkan dua orang murid sedang bermain di dalam bilik Sains.

Apakah yang harus anda lakukan jika ternampak keadaan ini?

29.

Lapor kepada guru apabila ada masa lapang.

Lapor kepada guru dengan serta merta.

Lapor kepada guru pada waktu rehat.

Lapor kepada guru selepas sekolah.

Antara peralatan Sains berikut, yang manakah tidak sesuai digunakan dengan kegunaannya.
Kegunaan
A

Alatan Sains

Mengukur panjang meja

30.

Mengukur isi padu cecair

Menimbang berat objek

Menentukan jangka masa eksperimen

Rajah menunjukkan panjang spring apabila beban yang berbeza digantung.

Apakah hipotesis yang ingin dibuktikan?


A

Semakin panjang spring, semakin banyak beban.

Semakin berat beban, semakin pendek spring.

Semakin ringan beban, semakin panjang spring.

Semakin berat beban, semakin panjang spring.

Bahagian B
I.

Arahan
kehadiran
mematuhi peraturan

1.

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.


memastikan keselamatan
guru sains

radas sains
eksperimen

beg sekolah

makan dan minum

Bilik Sains ialah tempat untuk melakukan _______________________________________


9

2.

Semua murid dilarang masuk ke dalam bilik sains tanpa kebenaran ______________________

3.

Murid tidak dibenarkan membawa masuk __________________________ ke dalam bilik sains.

4.

Murid tidak dibenarkan _________________________ di dalam bilik sains.

5.

Sebarang aktiviti dan eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa ______________________ guru.

6.

Bahan kimia dan ______________________ tidak boleh dialih dan dibawa keluar dari bilik
Sains tanpa kebenaran guru.

7.

Kita mesti ___________________________ dan langkah keselamatan di dalam Bilik Sains.

8.

Peraturan patut dipatuhi untuk ____________________________________ diri kamu dan


rakan rakan lain.
( 8 markah )
Arahan
:
Labelkan bahagian organ yang bertanda P, Q dan R.

II.

P:

Q:

R:

III.

Arahan

Jawab semua soalan yang berikut.

a)

Rajah di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatat oleh empat orang murid semasa
acara larian 100 m.

10

3 Markah

1.

Lengkapkan jadual di bawah bagi menunjukkan masa larian murid murid tersebut.
Murid
Masa yang dicatat ( saat )

2.

Azman

Suraj

Leong
18

Tony
16
( 2 markah )

Berdasarkan jawapan di ( 1 ), susun murid mengikut masa yang di catatkan daripada yang
terpantas hingga yang paling perlahan.
_____________________________________________________________________________
( 1 markah )

3.

5.

Antara keempat empat murid itu,


a)

siapakah yang paling pantas ?

_________________________________________
( 1 markah )

b)

siapakah yang paling lambat ?

_________________________________________
( 1 markah )

Nyatakan alat yang digunakan untuk mengukur masa larian di atas?


_____________________________________________________________________________
( 1 markah )

b)

Rajah menunjukkan seorang murid lelaki sedang menjalankan satu aktiviti Sains yang melibatkan bahan
kimia.

11

1.

Ramalkan apa yang akan terjadi jika bahan kimia itu terkena mata murid lelaki dalam rajah di atas?
____________________________________________________________________________________

( 1 markah )
2.

Apakah yang boleh dilakukan untuk melindungi matanya?


____________________________________________________________________________________

( 1 markah )
3.

Bagaimanakah dia dapat melindungi tangannya daripada terkena bahan kimia?


____________________________________________________________________________________

( 1 markah )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SOALAN TAMAT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Disediakan oleh;

Disemak oleh:

Disahkan oleh;

( En Mohd Yusman b Yahaya )


Guru Sains Tahun 4,
Sek. Keb. Taman Segar.

..
( Pn Naamah bt Mohd Gadoh )
Ketua Panitia Sains,
Sek. Keb. Taman Segar

..

12

Anda mungkin juga menyukai