Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Harian

Tajuk : Memperkenalkan Huruf Vokal


Tahun : Satu ( 1 )
Masa : 60 Minit
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:-
1) Mengenal huruf vokal
2) Membunyikan huruf vokal

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Set Induksi a).Guru menunjukkan gambar. Gambar


b).Murid akan menyebut nama gambar-gambar arnab, ular,
(5 minit) tersebut. ikan,obor,emak.
c).Guru mengemukakan soalan kepada murid
berdasarkan gambar.

Langkah 1 1. arnab - a

(10 minit) u
2. ular -

3. obor - o

4. emak - e

5. ikan - i

Guru menunjukkan gambar dan murid menyebut nama


gambar tersebut.

Guru akan menekankan bunyi vocal dan gambar –


ganbar tersebut.

Langkah 2
i) Guru akan memainkan pita rakaman yang Radio dan pita
mengandungi hurf vokal ( lagu vokal ). rakaman carta
(10 minit) ii) Guru menyanyikan lagu tersebut dan murid lagu.
menyanyi bersama.
LAGU VOKAL

a nama hurufnya aa itu bunyinya


a.. aa..aaa..

e nama hurufnya ee itu bunyinya


e..ee..eee

i nama hurufnya ii itu bunyinya


i..ii..iii

o nama hurufnya oo itu bunyinya


o.. oo.. ooo..

u nama hurufnya uu itu bunyinya


u.uu..uuu..

Langkah 3 c o q b v
u h e d I
s l a p f Kad permainan
a i g u e huruf
( 15 minit) o x n z e

i) Murid di bahagikan kepada beberapa


kumpulan .
ii) Setiap kumpulam akan menerima kad
permainan huruf.
iii) Murid mengenal pasti huruf vokal dan
mewarnakan.
iv) Murid akan mempamerkan tugasan mereka di
papan hitam.
v) Guru menyemak dan memberi peneguhan
positif kepada semua murid.

Langkah 4 1.Murid-murid membuat latihan mengikut aras.

Kumpulan A akan menulis huruf vokal berdasarkan Lembaran kerja


gambar.
(15 minit)
Kumpulan B mewarnakan huruf vokal berdasarkan
gambar

e a u
Kumpulan C padankan gambar dengan huruf vokal
yang sesuai.

a
2. Guru menyemak latihan murid.

Penutup 1. Murid-murid mendengar lagu huruf vokal.


2. Murid-murid menyanyi lagu huruf vokal mengikut
(5 minit) irama.

Anda mungkin juga menyukai