Anda di halaman 1dari 56

SMK DATO BENTARA DALAM , SEGAMAT

NAMA
:

TINGKATAN
:
.
GURU

:SALBIANA BINTI HARUN

2.0 MALAYSIAN DAN NEGARA LUAR


2.1 Hubungan Diplomatik

DEFINISI DASAR LUAR

Berdasarkan Peta Buih, lengkapkan peta pemikiran dengan objektif


Dasar Luar Negara

OBJEKTIF
DASAR
LUAR
NEGARA

2.2.1 Kriteria dan Ciri Dasar Luar Negara


Lengkapkan peta dakap berikut dengan maklumat berkaitan dengan Kriteria dan
Ciri Dasar Luar Negara
Dasar yang
boleh
dipercayai
Kriteria dan
Ciri Dasar
Luar Negara

Dasar yang
menyedarka
n
Dasar yang
konsisten
dan koheran

Matlamat Hubungan Diplomatik

MATLAMAT
HUBUNGAN
DIPLOMATIK

Prinsip Malaysia dalam Mengadakan Hubungan Diplomatik

Prinsip Malaysia
Dalam
Mengadakan
Hubungan
Diplomatik

FAKTOR PENENTUAN DASAR LUAR

FAKTOR
PENENTUAN DASAR
LUAR

PRA DASAR LUAR NEGARA


Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj: TAHUN 1957-TAHUN 1969 (Bapa
Kemerdekaan)
Berdasarkan dasar : a) ProBarat

b). Anti-Komunis

TUNKU ABDUL RAHMAN


PUTRA AL-HAJ
POLITIK

EKONOMI

..

..
.
.
.
.
.
..
..
..
.
.
.
.

SOSIAL

.
.
.
..

TUN ABDUL RAZAK TAHUN 1970-1976 (Bapa Pembangunan)


Berdasarkan Dasar a) Berkecuali

b) Hubungan Diplomatik

TUN ABDUL RAZAK TAHUN


POLITIK

EKONOMI

.. ..

..
.. .
.
...
.

SOSIAL

.
.
.
.
.

TUN HUSSEIN ONN: TAHUN 1976-1981(Bapa Perpaduan)


Berdasarkan Dasar a) Hubungan Diplomatik b) Kemanusiaa
TUN HUSSEIN ONN: TAHUN
POLITIK

SOSIAL

EKONOMI

..

..
.
.
.
.
.
..
..
..
.
.
.
..

.
.
.
..

TUN DR MAHATHIR BIN MOHAMMAD :TAHUN 1981-1993 (BAPA


PERMODENAN MALAYSIA
Berdasarkan Dasar a) Hubungan Diplomatik b) Sains dan Teknologi, c)
Evolusi Pentadbiran dan d ) Pembangunan Ekonomi
TUN DR MAHATHIR BIN MOHAMMAD
POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

..

..

..

..

..

...

..

..

..

..

..

.
..
.
..
..
.


..

TUN ABDULLAH HJ AHMAD BADAWI: TAHUN 2003-APRIL 2009 (Konsep


Cemerlang, Gemilang dan Terbilang)
Berdasarkan Dasar a) Islam b. Pusat Serenti
TUN ABDULLAH HJ AHMAD BADAWI: TAHUN
POLITIK

.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .

EKONOMI

.
.
.
.
.
.
.

SOSIAL

.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..

DATUK MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK : TAHUN APRIL 2009SEKARANG
DATUK MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK : TAHUN
POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

Penglibatan , Peranan dan Sumbangan Malaysia


Hasil Pembelajaran:
Pada akhir bab ini, pelajar diharapkan dapat,
1. Menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan antarabangsa
2. Menjelaskan peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat
serantau dan global

PENGLIBATAN, PERANAN DAN


SUMBANGAN

2.1.2.1 Evolusi Kerjasama Serantau

Lengkapkan peta alir berikut dengan maklumat berkaitan dengan proses


Kerjasama Serantau

SEATO(6 September 1954)

....

..

MAPHILINDO(Ogos 1963)

SEAFET(Januari 1959)

..

..

ASA (31 Julai 1961)

..........
..............
..........
..............

..

ASEAN (8 Ogos 1967)

Struktur Organisasi ASEAN


Sekatariat Asean (Pejabat
Setiausaha Agung Asean di
Jakarta

Prinsip Hubungan Serantau ASEAN

Lima Prinsip
Kerjasama dan
Hubungan Antara
Negara ASEAN

Matlamat Penubuhan ASEAN

Hireaki Pemutusan Dasar ASEAN

HIREAKI PEMUTUSAN DASAR ASEAN

SIDANG KEMUNCAK ASEAN 1967-2014


Lengkapkan jadual di bawah.
Sidang Kemuncak
ASEAN
Pertama
(23-24 Februari 1976
Kedua
(4-5 Ogos 1977)
Ketiga
(14-15 Disember
1987)
Keempat
(27-29 Januari 1992)
Kelima
(14-15 Disember
1995)
Keenam
(15-16 Disember
1998)
Ketujuh
(5-6 November 2001)
Kelapan
(4-5 November 2002)
Kesembilan
(7-8 Oktober 2003)
Kesepuluh
(29-30 November
2004)
Kesebelas
(12-14 Disember
2005)

Lokasi

Sidang Kemuncak
ASEAN
Keempat belas
(27-2-1 Mac 2009)
Kelima belas
(30 Oktober 2009)
Keenam belas
(8-9 April 2010)
Ketujuh belas
(28-30
Oktober2010)
Kelapan belas
(4-8 Mac 2011)
Kesembilan belas
(17-19 November
2011)
Kedua puluh
(3-4 April 2012)
Kedua puluh satu
(17-20 November
2012)
Kedua puluh dua
(9 -11 Okt 2013
Kedua puluh tiga
(10-11 Mei 2014
Kedua puluh
empat
(2015)

Lokasi

Nota:
Sidang Kemuncak ASEAN ke 11 pada Disember 2005 mencatatkan sejarah:
1. Terbentuk Sidang Kemuncak Asia Timur
2. Berhasil membentuk pakatan strategik geopolitik dan ekonomi bagi
kestabilan dan kemakmuran rantau

MESYUARAT KETUA KERAJAAN ASEAN

Mesyuarat Menteri
Luar Asean (AMM)

Mesyuarat Menteri
Ekonomi ASEAN
(AEMM)

BENTUK KERJASAMA ASEAN


(PERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIA
TENGGARA)

KERJASAMA

Mesyuarat Menteri
Lain

Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967


dalam
Deklarasi
Bangkok.
Dianggotai oleh 10 buah negara
iaitu
Malaysia,
Indonesia,
Singapura, Filipina, Thailan, Brunie,
Vietnam, Myammar, Kemboja dan

POLITIK DAN
KESELAMATAN

EKONOMI

SOSIAL DAN
KEBUDAYAAN

KEADAAN YANG MEWUJUDKAN KERJASAMA POLITIK DAN KESELAMATAN

Info:
Perubahan yang berlaku di mana-mana bahagian dunia khususnya di negara

ASEAN boleh mempengaruhi pelaksanaan dasar luar Malaysia. Hal ini


tertakluk pada impak perubahan tersebut.
Sebagai contoh, penaklukan Vietnam Utara ke atas Vietnam Selatan dan
cubaan mencampuri urusan Kemboja dengan menyebarkan fahaman
komunis telah menyebabkan perubahan besar dalam dasar luar Malaysia.

Kerjasama Politik dan Keselamatan


Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
Lengkapkan maklumat pada peta buih.
Faktor Pencetus
Pembentukan
ZOPFAN

Implikasi
Pembentukan
ZOPFAN

ZOPFAN

Kronologi Pembentukan ZOPFAN di Kuala Lumpur pada 27 Disember 1971

Lengkapkan Rajah: Kronologi Pembentukan ZOPFAN di Kuala Lumpur pada


27 Disember 1971

FORUM SERANTAU ASEAN (ARF)

Lengkapkan peta buih berikut dengan maklumat yang tepat.

OBJEKTI
F
SEANWF
Z

PEMBENTUKAN KERJASAMA POLITIK

Kandungan Piagam ASEAN


1
2
3
4
5

PIAGAM
ASEAN
6
7
8
9
10

ISU ZON EKONOMI EKSKLUSIF DAN PERTIKAIAN MARITIM


Tiga Punca utama Perebutan Wilayah Maritim

Pertikaian Wilayah Lain (Isu Dan Usaha Penyelesaian)

Kerjasama Ekonomi ASEA

Rasional

Lengkapkan rajah Kerjasama Ekonomi ASEAN

PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (AFTA)

Lengkapkan maklumat pada peta buih.


Strategi

Impak

AFTA(CEP
T)

Pelaksanaan Kawasan Pertumbuhan Serantau


Kawasan
Pertumbuhan
Serantau
Kerjasama
Pembangunan
Lembah
Mekong

Segi Tiga
Pertumbunga
n Ekonomi

Perundingan
Ekonomi Asia
Timur

Usaha-usaha Pembangunan Ekonomi Serantau

APEC-Kerjasama
Ekonomi Asia
Pasifik

Belum siap
KERJASAMA EKONOMI ASEAN
KERJASAMA
EKONOMI ASEAN

ASEAN+3

ASEAN+FTA

PEMBANGUNA
N SEGI
TIGA( GT)

KOMUNITI
EKONOMI ASIA
TIMUR(AEC)

KEJAYAAN MALAYSIA
MENERAJUI ASEAN

Nota:
Kerjasama sosial dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN dirancang dan
diselaraskan secara bersama melalui mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN serta
Jawatankuasa Tetap (JKT) seperti JKT Pelancongan, JKT Telekomunikasi, JKT
Kebudayaan, JKT Sukan dan Jawatankuasa lain.
ANTARA KEJAYAAN MALAYSIA DALAM MEMIMPIN ASEAN ( 1977,2005 DAN 2015)

..

..

.
.

ISTIMEWA: SIDANG KEMUNCAK ASEAN KE 23 TAHUN 2014

SIDANG
KEMUNCAK
ASEAN KE 23

KERJASAMA ASEAN DALAM BIDANG SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

BENTUK KERJASAMA SOSIAL DAN KEBUDAYAAN ASEAN


BENTUK KERJASAMA SOSIAL DAN
KEBUDAYAAN ASEAN

KEBUDAYAA
N DAN
KESENIAN

PENDIDIKAN

TELEKOMUNIK
ASI

KESIHATAN

SUKAN

PELANCONG
AN

ISU DAN CABARAN DALAM ASEAN


ISU DAN CABARAN DALAM
ASEAN

Pembaharuan
Demokrasi
diMyammar

Pengaruh
Kuasa Besar

Isu Kemboja

Isu MalaysiaSingapura

Perebutan
Wilayah di Laut
China

Selatan

ISU DAN CABARAN DALAM ASEAN

ISU DAN CABARAN DALAM


ASEAN

Perdagangan

Isu Rentas
Sempadan

Krisis
MyammarKemboja

Isu MalaysiaIndonesia

7.2.2 HUBUNGAN MALAYSIA DI PERINGKAT GLOBAL

Isu Penyakit
Berjangkit

PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM EKONOMI ANTARABANGSA

*Kepentingan Hubungan Global


Mewujudkan hubungan diplomatic dengan negara atau pertubuhan
antarabangsa
Mendapat manfaat dalam aspek politik, ekonomi dan sosial
Meningkatkan imej negara di peringkat antarabangsa

MALAYSIA DAN PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB)

MALAYSIA DAN PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB)

Sejarah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu


Lengkapkan maklumat pada peta buih.
Liga Bangsa-Bangsa Bersatu
Bangsa Bersatu

PERTUBUH
AN
BANGSABANGSA
BERSATU
(PBB)

Pertubuhan Bangsa-

PRINSIP-PRINSIP YANG DIAMALKAN OLEH PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU

1. Lengkapkan Peta Pemikiran tentang Institusi PBB dan Fungsi:


Institusi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu

Majlis Perhimpunan
Agung (UNGA)

Majlis Keselamatan(UNSC)

Majlis Ekonomi dan


Sosial (ECOSOC)

Fungsi

Fungsi

Fungsi

..

.....

..

Institusi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu

Majlis Amanah
Fungsi

Mahkamah Pengadilan
Antarabangsa
ICJ
Fungsi

Agensi PBB

Sekretariat
PBB
Fungsi

Fungsi

...

..

...

..

...

..

TRIBUNAL (MAHKAMAH )JENAYAH ANTARABANGSA (ICC)

MALAYSIA
SUMBANGAN
DALAM PBB
MALAYSIA DAN PERTUBUHAN KOMANWELL

PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM EKONOMI ANTARABANGSA

KETETAPAN
KUALA LUMPUR DALAM
PERSIDANGANGAN CHOGAM 1989

Dasar Anti Apartheid

Isu Alam Sekitar

Isu Ekonomi Global

MALAYSIA DAN PERGERAKAN NEGARA-NEGARA BERKECUALI (NAM)

Nyatakan matlamat/ prinsip utama Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) dengan melengkapkan
peta pemikiran di bawah.

MATLAMA
T
/PRINSIP
NAM

Lengkapkan maklumat pada peta buih.


Pengiktirafan Nam kepada Malaysia
dalam Nam

Langkah Priktikal Malaysia

PERANAN
MALAYSIA
DALAM
NAM

Sumbangan Malaysia sebagai Pengerusi Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (2003-2006)

Sumbangan
Malaysia
Sebagai
Pengerusi NAM
2003-2006)
Pelancaran
Portal eSekretariat
Mac 2004

Mesyuarat
Khas
Peringkat
Menteri
Mengerai
Palestin

Mesyuarat Khas
Peringkat
Menteri
Mengenai
Wanita

Mesyuarat
Organisasi
Serantau dan
Antarabangsa

Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)


Lengkapkan Peta Pemikiran Menerangkan berikut dengan memberi penerangan tentang sumbangan
Malaysia dalam Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC).

SUMBANG
AN
MALAYSIA
DALAM
OIC

KUMPULAN D8
Dianggotai oleh 8 buah negara Islam iaitu Turki, Iran, Mesir, Indonesia, Pakistan,
Bangladesh, Nigeria dan Malaysia.
Lengkapkan Peta Pemikiran Menerangkan berikut dengan memberi penerangan tentang
sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC).

Objektif
Penubuha
n D-8

DIALOG ANTARABANGSA LANGKAWI


2. Lengkapkan Peta Dakap berikut tentang Dialog Antarabangsa Langkawit.
Dicetuskan

Matlamat

Tujuan

.
.

.
.
.

MASALAH EKONOMI NEGARA MEMBANGUN


Lengkapkan Peta Pemikiran tentang Masalah Ekonomi Negara Membangun

..
..

..
.
..

..
..

ORDER BARU EKONOMI MALAYSIA


Lengkapkan peta memikiran di bawah dengan rasional tuntutan negara-negara membangun
terhadap negara-negara maju G-8 terutama penindasan ekonomi dan politik

TUNTUTAN NEGARA SELATAN DALAM PERATURAN BAHARU EKONOMI

Nyatakan tuntutan negara Selatan dalam Peraturan Baharu Ekonomi dengan melengkapkan peta
pemikiran di bawah.

40

3. Lengkapkan Peta Dakap berikut dengan Tuntutan Negara-Negara Selatan dalam Order Baharu
Ekonomi dengan isu yang berkaitan

DARI GATT KE WTO


Lengkapkan Peta Buih dengan Pendekatan Perjanjian Am Mengenai Tarif
dan Perdagangan (GATT)

41

Lengkapkan peta pemikiran di bawah

1.

GATT- PERJANJIAN AM MENGENAI TARIF


DAN PERDAGANGAN

KERJASAMA SELATAN-SELATAN
42

PERANAN MALAYSIA DALAM KERJASAMA SELATAN-SELATAN


Lengkapkan peta sebab-akibat berikut berkaitan dengan peranan Malaysia dlam
Kerjasama Selatan-Selatan
Pandangan Malaysia

Langkah Malaysia

PERANAN
MALAYSIA
DALAM
KERJASAMA
SELATANSELATAN

Saluran yang digunakan untuk menjayakan Kerjasama Selatan-Selatan

43

Lengkapkan peta pemikiran di bawah dengan salurah yang digunakan untuk menjayakan Kerjasama
Selatan-Selatan

KERJASA
MA
SELATAN
SELATAN

PERANAN MALAYSIA DALAM KUMPULAN 15 (G15)


Info
Ditubuhkan pada 1989 dengan penyertaan lima belas buah negara membangun iaitu Algeria, Argentina,
Brazil, India, Indonesia, Jamica, Malaysia, Mesir, Mexico, Nigeria, Peru, Senegal, Venezuela, Yugoslavia
dan Zimbabwe.

Lengkapkan Peta Buih denganMatlamat utama G-15

Matla
mat
G-15

Lengkapkan Peta Pemikiran di bawah dengan Resolusi Persidangan G-15 Pertama di Kuala
Lumpur
44

Lengkapkan Peta Buih di bawah dengan maklumat tentang Pusat Pertukaran Data Pelaburan,
Perdagangan dan Teknologi Selatan- SITTDEC

Kerjasama Asia Pasifik


45

(Belum selesai)
PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM BIDANG SOSIAL DI PERINGKAL GLOBAL
Nyatakan matlamat Malaysia dalam bidang sosial di peringkat globalmi dengan melengkapkan peta
pemikiran di bawah.

4. PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM BIDANG SOSIAL


Lengkapkan Peta Dakap berikut dengan Penglibatan Malaysia dalam bidang sosial
46

PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM


BIDANG SOSIAL
.

ISU DAN CABARAN

47

1. Dengan menggunakan Peta Minda huraikan Hubungan Diplomatik (Dasar Luar Malaysia)
Hubungan Diplomatik
{Dasar Luar Malaysia)

Faktor Penentuan Dasar


Luar

Kepentingan Dasar Luar

ZONEKONOMI
EKONOMI EKSLUSIF
EKSLUSIF
ZON
(ZEE)
(ZEE)

Tahap Perkembangan
Dasar Luar

48

KEPENTINGAN/
KEPENTINGAN/
FAEDAH
FAEDAH

ISU
ISU

.
.

.
.

..
..

..
..

..
..

..
..

MALAYSIA DAN MISI PENGAMAN /PEMERHATI


PBB

49

MALAYSIA DAN MISI PENGAMAN / PEMERHATI PBB

SEJARAH

CONGO
TUJUAN

NAMIBIA

SEJARA
H
TUJUAN

KEMBOJA

SEJARA
H
TUJUAN

SOMILIA

SEJARA
H
TUJUAN

BOSNIA

HERZEGOVI
NAA

SEJARA
H
TUJUAN

MALAYSIA DAN MISI PENGAMAN /PEMERHATI PBB


50

MALAYSIA DAN MISI PENGAMAN / PEMERHATI PBB

SEJARAH

IRANIRAQ

LUBNAN

SEJARA
H
TUJUAN

TIMORLESTE

LIBERA

SEJARA
H
TUJUAN

SEJARA
H
TUJUAN

MOZAMBIQ

SEJARA
H
TUJUAN

PEMERHATI PBB

UE

MALAYSIA DAN MISI PENGAMAN /

TUJUAN

MALAYSIA DAN MISI PENGAMAN /PEMERHATI PBB


51

ANGGOLA
SAHARA
IRAQBARAT
KUWIT

SEJARA
TUJUAN
SEJARA
TUJUAN
H
H

PEMANASAN GLOBAL
52

1. Dengan menggunakan Peta Minda Membuat Pengkelasan berikut, klasifikasikan punca, kesan dan
kesan yang berkaitan dengan pemanasan global
Kejadian
peningkatan
suhu
global(atmosfera,laut dan dataran bumi)
Laporan
Panel
Antara
Kerajaan
Mengenai Perubahan Iklim(IPPC) suhu
dunia diramalkan meningkat daripada 1.1
c hingga 1.4 c antara tahun 1990 dan
2100

PUNCA

KESAN

LANGKAH

TENAGA NUKLEAR
Lengkapkan rajah di bawah dengan maklumat tenaga nuclear, kebaikan, langkah dan keburukan
53

TENAGA
NUKLEAR

.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
.......................................
.........................................
......................................
PENDATANG ASING
.......................................
...............................
......................................
...............................
Lengkapkan rajah di bawah dengan maklumattentang Pendatang Asing : punca.................
dan kesan

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
MISI KEMANUSIAAN
..................................................................
..................................................................
..................................................................
...

MISI
KEMANUSI

54

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
DEFINISI
............................................................
............................................................
...................................................

PBB

PENGLIBATAN

PRINSIP

MALAYSIA

JENIS-JENIS BANTUAN

ISU KEGANASAN

ISU KEGANASAN : PERANAN


PUNCA KEGANASAN

55

KESAN

LANGKAH

ISU PEMERDAGANGAN MANUSIA

TUJUAN

KESAN

56

LANGKAH