Anda di halaman 1dari 9

TERHAD

PANDUAN PENSKORAN LATIHAN PT3 SET 2


Bahagian A
(25 markah)
Soalan 1
Dalam setiap ayat di bawah , terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan
tersebut dan tulis jawapan pada ruangan yang disediakan.Anda tidak perlu menyalin ayat itu
semula.
i)

Berkat dorongan kedua ibu bapanya, Adam telah berjaya menempa nama
dalam sukan tenis.
kedua-dua

ii)

Norehan sangat sukakan biskut arab yang dibuat oleh ibunya.


suka akan

iii)

Perlawanan bola sepak antara SMK Bestari dan SMK Taman Sari telah
diadakan di Stadium Ipoh .
antara SMK Bestari dengan SMK Taman Sari

Sikap saling bantu-membantu wajar diamalkan dalam masyarakat.


saling membantu/ bantu -membantu
(8 markah)
* 1 markah diberikan untuk tugasan menggariskan kesalahan
* 1 markah diberikan untuk tugasan membetulkan kesalahan
iv)

Soalan 2
Dalam setiap ayat di bawah , terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan betulkan
kesalahan tersebut.Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i)

Ayah telah membeli insuran kereta di pejabat pos.


insurans

ii)

Aturcara majlis perasmian Bulan Kemerdekaan Kali Ke-55 itu terpaksa diubah
kerana Pengetua terpaksa menghadiri mesyuarat yang penting.
Atur cara

TERHAD

iii)

Para peserta ekpedisi itu bertungkus lumus membina rakit walaupun hari
sudah senja.
ekspedisi

( 3 markah)

Soalan 3
Kenal pasti subjek dan predikat dalam ayat-ayat di bawah.
i)

Ceramah motivasi itu berjaya mengubah sikap pelajar.


Subjek: Ceramah motivasi itu
Predikat: berjaya mengubah sikap pelajar

ii)

Batu kristal yang ditemui di Gunung Kriang itu berkilau-kilauan.


Subjek: Batu kristal yang ditemui di Gunung Kriang itu
Predikat :berkilau-kilauan

iii)

Cantik sungguh anak gadis Pak Mail.


Subjek: Anak gadis Pak Mail
Predikat :cantik sungguh

iv)

Kakak menghidangkan kuih-muih kepada rakannya yang datang ke rumah.


Subjek :Kakak
Predikat :menghidangkan kuih-muih kepada rakannya yang datang ke rumah

v)

Rumah di tepi sungai itu hanyut akibat banjir besar.


Subjek :Rumah di tepi sungai itu
Predikat :hanyut akibat banjir besar
(10 markah)

Soalan 4
Peribahasa
MARKAH
2 markah
1 markah

0 markah

KRITERIA
Peribahasa yang tepat berdasarkan gambar
Peribahasa yang hampir tepat dengan maksud
Penggunaan istilah / kata yang kurang tepat tetapi tidak
menjejaskan maksud

Peribahasa yang tidak tepat berdasarkan gambar


Penggunaan perkataan yang menjejaskan maksud peribahasa
Peribahasa yang tidak lengkap

TERHAD

1. Lihat gambar di bawah dengan teliti,kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai
dengan gambar tersebut.

i)

Bagai layang-layang terputus tali

ii)

Bagai anjing dengan bayang-bayang

Soalan 5 dan Soalan 6


MARKAH

KRITERIA

3 markah

- Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis

2 markah

- Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis


- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1 markah

- Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0 markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis.


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.

TERHAD

MARKAH

KRITERIA

4 markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis.

3 markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang


gramatis.

2 markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis.

1 markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang
gramatis.

0 markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.

Soalan 5
i)
-

ii)

iii)

Mengapakah Hajah Tom tinggal bersendirian?


(3 markah)
Suaminya ,Sarjan Omar meninggal dunia ditembak pengganas.
Dia tidak mahu mana-mana lelaki.
Dia sangat kasih akan arwah suaminya.
( Pilih mana-mana dua isi)
Petikan cerpen di atas menggambarkan sebahagian daripada nilai murni yang
diamalkan oleh masyarakat kampung.
Apakah nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakat kampung tersebut?
(3 markah)
Nilai ketaatan
Nilai kasih sayang
Nilai keprihanan
Nilai baik hati
( Pilih mana-mana dua isi)

Pada pendapat anda,bagaimanakah anda dapat membalas jasa guru?


(4 markah)

Mendapat kejayaan yang cemerlang


Menghormati guru
Mendoakan kesejahteraan guru
Memberikan cenderamata
Menziarahi guru
Bertanya khabar
(pilih mana-mana dua isi- terima mana-mana isi lain yang sesuai)

TERHAD

Soalan 6
i ) Apakah pesanan yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam rangkap kelima sajak di
atas ?
( 3 markah )
- rimba di depan masih luas terbentang/ banyak peluang
- memilih jalan yang lurus ke syurga
- tidak memilih lorong hitam ke neraka

ii ) Nyatakan pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas.


-

( 3 markah )
Kita hendaklah menjauhi najis dadah yang merupakan musuh negara.
Kita hendaklah menguatkan iman di dada dalam mengharungi cabaran dan dugaan
hidup.
Kita perlulah gigih berusaha dalam mengejar cita-cita.
Kita mestilah menjadikan sejarah kemusnahan negara sebagai pengajaran.
Kita hendaklah memilih haluan kehidupan yang benar.
( Pilih mana- mana dua isi)

iii) Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu terjebak
dalam penyalahgunaan dadah.
-

( 4 Markah )

Kurangnya didikan agama


Kurangnya kasih sayang ibu bapa
Pengaruh rakan sebaya
Pengaruh media massa
Pengaruh persekitaran
(pilih mana-mana dua isi- terima mana-mana isi lain yang sesuai)

Soalan 7
Novel Erti Sebuah Pengorbanan (Tingkatan 2)

Kasih sayang anak terhadap kedua-dua ibu bapanya. Sebagai contoh, Iman
sangat
menyayangi kedua-dua ibu bapa dan berusaha untuk menyatukan mereka semula.
Kasih sayang anak terhadap ibu. Sebagai contoh, Iman sangat menyayangi ibunya, dia
sering mengutus e-mel / Adif Danial sangat menyayangi ibunya,Puan Sofia. Dia tidak mahu
ibunya berkahwin dengan Encik Yusri,bapa Iman Zulaikha./Pei Wen amat menyayangi
ibunya ,dia tidak dapat menerima kehadiran ibu tirinya.
Kasih sayang datuk dan nenek terhadap cucu. Sebagai contoh, setelah ibu dan bapa Iman
bercerai, Iman tinggal bersama-sama datuk dan neneknya di kampung dan mereka amat
menyayanginya/ Datuk dan nenek Iman amat sedih apabila Encik Yusri ingin membawa
Iman tinggal bersama-samanya di Kuala Lumpur.
Kasih sayang ayah terhadap anak.Sebagai contoh,Encik Yusri sanggup tidak menghadiri
mesyuarat kerana ingin memberi sokongan kepada Iman yang menyertai pertandingan
pidato.

TERHAD

3 idea

6 markah

Bahasa

4 markah
Bahagian C [15 markah]

Soalan 8 (Ulasan)
PERINGKAT
Cemerlang

MARKAH
13 - 15

KRITERIA

Baik

O9 - 12

Memuaskan

05 - 08

Idea
Isi tersurat atau tersirat yang masih relevan dengan
bahan
Ulasan idea yang kurang jelas.
Bahasa
Ayat kurang gramatis.
Kosa kata terhad.
Kesalahan bahasa yang ketara.

Penguasaan
Minimum

01 - 04

Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


penguasaan bahasa yang tidak cekap
Tidak menjawab tugasan

Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas dan matang.
Bahasa
Ayat gramatis
Kosa kata luas dan tepat
Ejaan dan tanda baca betul
Penanda wacana yang betul
Kesalahan bahasa yang minimum
Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan
Ulasan idea yang jelas.
Bahasa
Ayat masih gramatis
Kosa kata luas
Ejaan dan tanda baca masih betul
Penanda wacana yang masih betul
Kesalahan bahasa yang masih minimum

Bahagian D [30 markah]

TERHAD

Soalan 9
Kriteria Penskoran
PERINGKAT

MARKAH

DESKRIPSI
Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas, menarik dan matang
- Contoh yang sesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas dan tepat
- Tanda baca betul
- Kesalahan bahasa minimum

Cemerlang

25 - 30

Kepujian

19- 24

Pengolahan
- Pengolahan menarik, berkesan dan matang dengan
pemerengganan yang sesuai
- Format menepati tajuk tugasan
- Penggunaan penanda wacana tepat
- Penggunaan ungkapan menarik , tepat dan berkesan
seperti peribahasa / pantun/cogan kata/ frasa yang
menarik
Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas dan menarik
- Contoh yang sesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas
- Tanda baca yang betul
- Kesalahan bahasa masih minimum
Pengolahan
- Pengolahan
menarik
dan
berkesan
dengan
pemerengganan yang sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana sesuai
- Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan berkesan
seperti peribahasa/pantun/cogan kata/frasa yang
menarik.
Idea
- Idea masih relevan dengan tugasan

TERHAD

- Huraian idea masih jelas dan menarik


- Contoh yang masih sesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih gramatis
- Penggunaan kosa kata masih luas
- Tanda baaca masih betul
- Kesalahan Bahasa masih minimum
Baik

13 - 18
Pengolahan
- Pengolahan masih menarik, dan masih berkesan dengan
pemerengganan yang masih sesuai
- Format masih menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana masih sesuai
Idea
- Idea kurang relevan dengan tugasan
- Huraian idea kurang jelas dan kurang menarik
- Tiada contoh atau contoh kurang sesuai

Memuaskan

07- 12
Bahasa
- Pengguna ayat kurang bervariasi dan kurang gramatis
- Penggunaan kosa kata terhad
- Kesalahan Bahasa ketara
Pengolahan
- Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan dan
pemerengganan yang kurang sesuai
- Format kurang menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana kurang sesuai

Penguasaan
Minimum

01 06

- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan


kemahiran menulis yang lemah
- Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak menepati
kehendak soalan / terpesong

CADANGAN JAWAPAN:
Soalan (i)
Isi cadangan
Kepentingan memilih rakan sebaya yang baik;
Membantu ketika dalam kesusahan
Sebagai rakan untuk mengulang kaji
Memberikan teguran jika ada perkara yang tidak wajar dilakukan
Membentuk akhlak yang baik

TERHAD

Membentuk personaliti yang baik


Memberikan panduan untuk masa depan yang lebih baik

Soalan (ii)
Isi cadangan
Penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi kesan/impak negatif
- Menyebabkan berlakunya masalah sosial
- Mewujudkan provokasi dalam masyarakat
- Menimbulkan fitnah
- Meruntuhkan institusi kekeluargaan
Soalan (iii)
Format : Rencana
Isi cadangan
Langkah-langkah untuk mengukuhkan perpaduan rakyat
- mengadakan aktiviti kemasyarakatan
- kempen
- menganjurkan Rumah Terbuka peringkat daerah/ negeri/ kebangsaan
- program RIMUP (Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan)
- sistem pendidikan (sekolah wawasan)

Anda mungkin juga menyukai