KERTAS KERJA PROJEK KHAS: MEMBINA BLOG BILIK-BILIK KHAS PROGRAM 3K SESI 2010

1. Anjuran Anjuran : Jawatankuasa Program 3K (Bilik-bilik Khas) , SK Jerantut Jaya, 27000 Jerantut, Pahang 2. Pendahuluan TEKNOLOGI maklumat dan komunikasi (ICT) sememangnya dapat membantu meningkatkan komunikasi dalam sesuatu organisasi. Hakikatnya ICT sangat membantu untuk berfungsi dengan lebih cekap, berkesan, mudah, cepat dan membuat keputusan yang baik yang melibatkan maklumat, proses dan kerja. Ini bersesuaian dengan pendapat Laudon dan Laudon ( 1997 ) yang menyatakan sistem maklumat dan komunikasi adalah komponen-komponen yang bersepadu yang mengumpul dan menyimpan maklumat bagi membantu organisasi membuat keputusan, merancang, mengawal dan menganalisis. Reigelath (1987) berpendapat struktur sistem pendidikan semakin rendah apabila masyarakat cepat berubah dengan teknologi tinggi yang berorientasikan maklumat. Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), penguasaan kemahiran komunikasi yang berasaskan teknologi terkini amat penting untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pendidik kerana ianya lebih memberi sumber maklumat yang boleh diakseskan secara global di samping ianya lebih cepat, lebih jelas dan menarik. Hakikatnya memang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasi sekolah yang mendorong untuk menjadikan sekolah sebuah organisasi pembelajaran dan mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan warga sekolah.

3. Matlamat Peredaran zaman dan perubahan revolusi maklumat membawa para pendidik kepada cabaran yang hebat. Ia menuntut warga pendidik memahami informasi dengan lebih bijak. ICT telah mendedahkan kita dengan teknologi maklumat dan komunikasi seperti laman blog yang merupakan salah satu saluran bagi penyebaran maklumat. Membina blog ini akan menjadi platform untuk dengan membuka minda, medan pertemuan dan perbincangan & penyebaran maklumat oleh semua bagi tujuan

perkongsian maklumat serta pengalaman bagi merealisasikan harapan kita ke arah sekolah cemerlang.

4. Objektif 1. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan menerusi ICT 2. Membina blog dan menyebarkan maklumat tentang bilik khas menerusi blog tentang pengurusan diri, persekitaran sekolah yang bersih,sihat dan selamat. 3. Meningkatkanjalinan permuafakatan strategik antara AJK Bilik-bilik Khas dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi membentuk jalinan kerjasama dalam usaha merealisasikan Pelaksanaan Program 3K. 5. Rasional Sekolah sebagai institusi yang menterjemah,merealisasi dan membudayakan komponen kebersihan,kesihatan dan keselamatan.

6. Tarikh / Jangka masa :


Projek ini akan dilaksanakan dalam masa 2 bulan iaitu 27 Januari 2010 Perlaksanaannya bermula pada bulan Januari 2010 dan dijangka siap

27 Mac 2010. pada bulan Mac 2010 7. Jawatankuasa Pengelola a. Jawatankuasa Induk

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha AJK

Pn. Rodziah bt Mohd Razali, AMP Guru Besar Puan Rozilah bt Abu Bakar Guru Penolong Kanan HEM Encik Zulfaker bin Mat Sood Cik Hazlina bt Ramly Puan Huzaimah bt Masran Cik Rosmawati bt Abd Majid Cik Norul Faraliza bt Abdul Gany

b. Jawatankuasa kerja/pelaksana JK Persediaan Tempat JK Bahan & Alatan JK Dokumentasi Cik Rusyeda Erni bin Ramly Encik Mohd Mazli bin Abd Malek Puan Norhafidah bt Johari Encik Hamzan@Mazelan bin Ismail Encik Mohd Zaki bin Kassim

8. Kumpulan Sasaran AHLI JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS PROGRAM 3K / SESI 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Puan Norhafidah bt Johari Cik Hazlina bt Ramly Puan Bahriah bt Ramli Puan Zuraida bt Md Isa En Mohd Zaki bin Kasim Puan Rokiah bt Othman En Nor Muhamad Riduan bin Arifin Cik Norul Faraliza bt Abdul Gany Cik Rusyeda Erni bt Ramly Puan Syamsina bt Noh Puan Sahida bt Omar En Shafizal bin Abd Wahab Puan Maryana bt Amer Puan Norziaate Akhmal Puan Yuslina bt Jusoh Puan Hasnora bt Ismail Puan Radziah bt Yunus Cik Nurul Fariza bt Ali Setiausaha JK Bilik-Bilik Khas/ SPBT Bilik Bimbingan & Kaunseling Makmal Sains 1 Pusat Sumber Makmal Komputer 2 Surau Sekolah Stor Sukan Bilik Kesihatan Pusat Akses Sekolah Bilik Pengawas Bilik PPSMI Bilik UPP Bilik Muzik Bilik Guru Bilik Kemahiran Hidup Galeri PPDa Stor Pekerja Bilik Seminar

19 20 21 22

Puan Noraini bt Muhamad Nor Puan Asikin bt Said Puan Siti Norma bt Ibrahim En Mohd Bazli bin Awang

Makmal Sains 2 Bilik j-Qaf Bilik Pemulihan Bilik Pendidikan Seni & Visual

9. Keterangan Program ( Jika ada ) 1. Pembentangan tentang langkah-langkah membina blog 2. Perbincangan berkumpulan strategi/program/aktiviti yang dirancang untuk tahun 2010 mengikut bilik khas masing-masing 10. Strategi Pelaksanaan • • AJK dibahagikan kepada 5 kumpulan seramai 4 orang sekumpulan. Setiap kumpulan dibantu oleh Jurulatih Utama yang dilantik. Pemudahcara ialah Puan Norhafidah bt Johari.

11. Jadual Pelaksanaan MASA: Kelas 1 : 3 FEB 2010 ( Rabu 3.00 petang) Kelas 2 : 10 FEB 2010 ( Rabu 3.00 petang)

TEMPAT : Pusat Akses Sekolah (PUAS) 12. Bahan / Sumber ( Jika ada ) • • • • • Laptop, Broadband (untuk internet) Softcopy dokumentasi, Gambar bilik dan Extension wire.

13. Anggaran Kos / perbelanjaan BIL 1 2 BAHAN Nota Fotostat Whiteboard marker KUANTITI 15 helai X 22 X 0.05 1 X 5.80 JUMLAH RM 15.50 RM 5.80

14. Sumber Kewangan

Wang SUWA 15. Penilaian • • Laporan / dokumentasi. Blog Bilik-bilik Khas

16. Penutup Semoga para guru mendapat faedah yang diharapkan daripada bengkel blog yang telah dijalankan.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.............................................
(NORHAFIDAH BT JOHARI) Setiausaha JK Bilik-bilik Khas Program 3K SK Jerantut Jaya

............................................... (RODZIAH BT MOHD RAZALI, AMP) Guru Besar SK Jerantut Jaya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.