Anda di halaman 1dari 5

OPTION

TINDAKAN
PELAKSANAAN

2015

3 FEET PLAN
3. PELAN OPERASI 1 (R1 P1)
PROGRAM/PRO
JEK

OBJEKTIF

TANGGUNGJAW
AB

TARIKH
MULA

TARIKH
TAMAT

KOS
SUMBER

KPI

TOV

SASARAN

R1 P2

PELAKS
Bil

Kaedah/Langkah
Pelaksanaan

Siapa
Bertanggungjawab

Tarikh
Mula

Tarikh
Tamat

Sumber /Kos
RM

RINTANGAN
SEKARANG
32015
FEET PLAN

1. ANALISIS JURANG

BIL

JURANG/MASALAH/ISU

R1

Kurang mantap
mantap dalam
pelaksanaan tugas
pengawas

R2

Murid datang lewat ke


sekolah

R3

R4

R5

REALITI
SEMASA/PRESTASI
Pengawas kurang
menguasai kemahiran
memimpin

SASARAN/IMPAK YANG
DIHARAPKAN/MILESTONE
Melahirkan pengawas yang
berketerampilan dari aspek kepimpinan
pembentukan jati diri

Sebahagian kecil
datang lewat ke
sekolah

Tiada murid datang lewat ke sekolah

OPTION

PILIHAN
TINDAKAN
YANG BOLEH DILAKSANAKAN

2015
3 FEET
PLAN
2. PELAN TINDAKAN YANG AKAN
DILAKSANAKAN
SASARAN / IMPAK YANG
DIHARAPKAN / MILESTONE

RU
J

PROGRAM /
PROJEK

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TARIKH
MULA

TARIK
H
TAMA
T

R1
P1

Kem
kepimpinan
pengawas

Meningkatk
an
kemahiran
memimpin
dikalangan
pengawas

PK HEM
GBK
Guru disiplin
Guru
pengawas

Mac

R2
P2

Motivasi waris

Semua
murid dapat
hadir awal
ke sekolah

PK HEM
GBK
Guru disiplin

Mac

Nov.

R3
P3

KOS
SUMBE
R
RM 700

KPI

TO
V

SASARAN

-Pengawas
sekolah
-Pengawas
pusat
sumbe
r
-Ketua
kelas
Semua
murid

R4
P4

Pemantapan PdP 2015


Borang Lampiran 1
tarikh perjumpaan :
masa mula :

masa tamat

kehadiran : pengerusi :
1.
2.
3.
4.
Isu perbincangan :

Keputusan / tindakan :

Dicatat oleh :
Tandatangan :