Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4

Kelas

: 4 Bestari

Mata Pelajaran

: Sains

Tema / Tajuk

: Sains Hayat

Masa

: 11.45 12.45 tengah hari

Bilangan Pelajar

: 30 orang (16 lelaki 14 perempuan)

Standard Kandungan

: Proses pernafasan manusia

Standard Pembelajaran

: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajran dan pengajaran, murid dapat :(i)
(ii)
(iii)

menyatakan manusia bernfas menggunakan hidung, trakea dan peparu melalui


pemerhatian model pernafasan manusia.
melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.
memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan di dada semasa
menarik dan menghembus nafas.

Elemen Merentas Kurikulum (Emk) :


Kemahiran berfikir : memerhati, meramal, membuat inferens dan menaakul.

Bahan Bantu Belajar : Model pernafasan manusia, lembaran kerja.


Penilaian PdP

Fasa :

: Murid dapat menjawab soalan yang diberikan pada lembaran kerja.

Isi kandungan :

Aktiviti pengajaran dan

Catatan :

pembelajarn :

Orientasi
(10 minit)

Pengetahuan sedia
ada murid.

(a) Murid diminta menarik nafas


dan menghembuskan nafas
secara perlahan-lahan.
(b) Murid meletakkan tangan di
atas dada semasa menarik
dan menghembus nafas.
(c) Murid Memerihalkan
pergerakan dada semasa
menarik dan menghembus
nafas.

KPS :
Memerhati.
Meramal.

Pencetusan
idea
(10 minit)

Organ pernafasan
manusia
(hidung, trakea, dan
peparu)

(a) Murid menyatakan bahagian


yang terlibat semasa bernafas
iaitu hidung. trakea, dan
peparu.
(b) Murid melihat demonstrasi
manusia bernafas dengan
menggunakan model
pernafasan yang disediakan
oleh guru.

KPS :
Menyatakan organ
pernafasan yang
terlibat.

(c) Murid menyatakan organorgan pernafasan yang


terlibat semasa menarik dan
menghembus nafas.

KBKK :
Menyatakan proses
manusia bernafas
melalui susunan
organ pernafasan
yang betul.
BBB :
Model organ
pernafasan
manusia.

Penstruktur
an idea

Proses pernafasan
berlaku

(a) Murid melakar laluan udara


semasa proses pernafasan
berlaku.

BBB :
Lembaran kerja

Aktiviti pengajaran dan


pembelajarn :

Catatan :

(20 Minit)
Fasa :

Isi kandungan :

(b)

beza

Murid
membuat
banding
kadar

KBKK :
Membuat gambaran
mental

pernafasan
melalui jenis aktiviti yang
dilakukan berdasarkan
pemerhatian atau
pengalaman mereka.
Kadar pernafasan rendah
(tidur, membaca)
Kadar pernafasan sederhana
(berbasikal, main layanglayang)
Kadar pernafasan tinggi
(berenang, berlari)

Aplikasi
(10 minit)

Penutup
(10 minit)

Kepentingan
melakukan aktiviti
kecerdasan dalam
kehidupan seharian

Murid berbincang aktiviti


kecerdasan yang sesuai untuk
dilakukan bagi dari aspek jantina,
umur dan tahap kesihatan yang
mempengaruhi kadar pernafasan
individu.

BBB :
Lembaran kerja

Rumusan
pembelajaran

Murid membentangkan hasil


pembelajaran mereka pada hari
ini dan membuat kesimpulan

KBKK :
Membuat
kesimpulan

Strategi :
Perbincangan dalam
kumpulan

tentang apa yang telah mereka


pelajari.