Anda di halaman 1dari 1

ULASAN

Dalam kursus MZU3106 Kecekapan Kibod II saya telah merakamkan permainan


kibod dua orang rakan saya. Lagu yang saya dipilih mestilah dalam nada major ( kord I, ii,
IV, V, V7,vi ) atau minor ( kord i, ii, iv, V, V7, VI ) dengan menggunakan iringan rentak yang
sesuai dan panjang lagu sekurang-kurangnya 24 bar.
Lagu pertama saya dipilih adalah lagu Jong-Jong Inai Dalam lagu ini terdapat
beberapa kesalahan dari segi teknik permainan seperti artikulasi, style, tempo, penjarian,
dan kelancaran permainan. Dalam lagu Jong-Jong Inai terdapat kelemahan yang pertama
adalah style.
tersebut.

Sepatutnya boleh menggunakan style yang lain untuk kelancaran lagu