Anda di halaman 1dari 2

SKEMA SAINS TAHUN 5 PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN TAHUN (MEI) 2015


BAHAGIAN A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

C
A
B
D
D
C
C
D
C
C
B
B
C
B
B

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A
A
C
C
C
D
B
B
C
D
C
A
C
D
A

BAHAGIAN B
Soalan 1
(a) 1. Rambut murid mungkin terbakar.
2. Mukanya mungkin melecur oleh air
yang mendidih.
3. Matanya mungkin tercedera oleh air
yang mendidih.
4. Lain lain jawapan yang boleh
diterima.
(b) 1. Mengikat rambut yang panjang.
2. Jangan mendekatkan muka dengan
air yang mendidih.
3. Memakai gogal untuk melindungi
mata.
(c) Laporkan kejadian tersebut kepada
guru.
Soalan 2
(a) Untuk menyiasat hubungan antara jisim
gula (g) dengan masa gula melarut (s).

(b) Isipadu air (750 ml), Jenis gula pasir


(c) (i) Jisim gula (g)
(ii) Masa gula melarut (s)
(d) Semakin bertambah jisim gula (g),
semakin bertambah masa gula melarut
(s) /
Semakin meningkat jisim gula (g),
semakin meningkat masa gula melarut
(s).
Soalan 3
(a) Bilangan penyu yang datang bertelur
berkurang / menurun dari tahun 2011
hingga tahun 2014.
(b) Bilangan penyu yang datang bertelur
berkurang / menurun dari tahun 2011
hingga tahun 2014 sebab berlaku
pencemaran di pantai / pertambahan
aktiviti pelancongan di pantai.
(c) Berkurang / Menurun
(d) (i) Menimbus telurnya di dalam pasir.
(ii) Bertelur dengan bilangan yang
banyak.
(iii) Bertelur pada waktu malam.

Soalan 4
(a) Padi Belalang Katak Ular
Padi Belalang Burung pipit Ular
Padi Burung pipit Ular
Padi Tikus Ular
(b) Bilangan belalang, burung pipit, tikus,
katak dan ular akan berkurang satu
demi satu dan boleh mengakibatkan
kematian jika tempoh kemarau yang
panjang kerana ketiadaan makanan.
(c) Memelihara
keseimbangan
alam
semulajadi.