Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 1

SOAL SELIDIK KAJIAN KEHADIRAN MURID TAHUN 2015

No. Kad Pengenalan : ___________________________


_______________

Tingkatan

Jantina
: _____________________________________
_______________

Bangsa

Sila jawab semua soalan dengan jujur. Kerjasama anda sangat dihargai. Terima kasih.
SOSIO EKONOMI
Bil.

Soalan

Saya tiada kenderaan untuk ke sekolah.

Jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh.

Saya tiada wang perbelanjaan untuk ke sekolah.

Saya letih kerana bekerja.

Saya terpaksa menguruskan keluarga (jaga adik / ahli keluarga sakit)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

AKADEMIK
Bil.

Soalan

Saya tidak suka matapelajaran tertentu. (Nyatakansubjek : ___________________)

Saya tidak suka guru berleter.

Mengelak tindakan disiplin kerana telah melanggar peraturan sekolah.

Saya tidak faham apa yang diajar oleh guru.

Saya mengelak aktiviti kokurikulum.


SOSIAL / PERSEKITARAN

Bil.

Soalan

Saya tiada rakan baik di sekolah.

Saya ponteng bersama rakan- rakan.

Saya tidak bersemangat kerana kehilangan atau bermasalah dengan orang tersayang.

Waris tidak peduli tentang diri saya.

Saya terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang.


KENDIRI

Bil.

Soalan

Saya malas.

Saya ke sekolah kerana terpaksa.

Saya tidak lagi berminat untuk belajar.

Saya tidak dapat menyiapkan kerja sekolah pada masa yang ditetapkan.

Saya selalu tidur lewat.

Anda mungkin juga menyukai