Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK


KOMPLEKS PENDIDIKAN BANDAR ENSTEK
NEGERI SEMBILAN
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
SEMESTER 1 TAHUN 2015
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan
(PPISMP)

AMBILAN JUN 2014

PENDIDIKAN ISLAM (Bidang Generik)

GPI 1083 PENDIDIKAN ISLAM


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER KURIKULUM
SEMESTER SATU TAHUN 2015
Nama Pensyarah

Jariyati Jahri

Jabatan/Unit

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Kursus

Pendidikan Islam

Kod Kursus

GPI 1083

Kredit

3 jam

Kumpulan Diajar

2PPISMP RBT/ MTE/ SCE

Hasil Pembelajaran
1. Menghurai peranan al-Quran dalam kehidupan muslim (1.1, 6.5, CS1).
2. Mengaplikasikan aqidah dan ibadah dalam penghayatan ilmu, iman dan amal (2.4, 7.3, EM3).
3. Menganalisis sistem fiqh muamalat, munakahat dan jinayah dalam Islam (3.2, 6.2, LL2).
4. Menghubungkait peranan institusi keluarga dan wanita Islam kini dalam pembentukan masyarakat
sejahtera (3 2, 8.4, TS1).
5. Menganalisis Piagam Madinah dan pemerintahan Islam (5.3, 6.1, 6.5, LS1).
Sinopsis
Kursus ini memberi tumpuan kepada peranan al-Quran dan at-Sunnah sebagai panduan hidup.
Kursus ini juga membincangkan konsep aqidah dan kesannya, kepentingan solat dalam kehidupan
muslim, asas muamalat Islam, institusi kekeluargaan dalam Islam, konsep akhlak dan moral, hijrah
Rasulullah s.a.w serta kepimpinan baginda.

Minggu\
Tarikh

Topik/Tajuk

MINGGU 1

Al-Quran dan Al-Sunnah


1.1 Al-Quran dan al-Sunnah Sebagai
Panduan Hidup dalam Bidang:
Ekonomi
Politik
Sosial
Kebajikan

5.1.2015
9.1.2015

MINGGU 2
12.1.2015
16.1.2015

Jam
Interaksi
(Seminggu)

Catatan

14 Jan Hari Keputeraan


Yang di-Pertuan Besar Negeri
Sembilan

3 JAM

**Taklimat Kursus GPI1083

Al-Quran dan Al-Sunnah


1.1 Al-Quran dan al-Sunnah Sebagai
Panduan Hidup dalam Bidang:
Pendidikan
3 JAM
Aqidah
2.1 PerananAqidah dan Kesannya:
Asas aqidah Islamiah
Syahadah
Rukun Iman

MINGGU 3
19.1.2015
23.1.2015

MINGGU 4
26.1.2015
30.1.2015

Aqidah
2.1 PerananAqidah dan Kesannya:
Kerosakan aqidah
Langkah pencegahan dan
pengukuhan aqidah
Konsep rabbani dan nubuwwah
Konsep kehidupan dan kematian
Konsep ilmu dan insan
Fiqh Solat
3.1 Falsafah Solat:
Ketenangan
Syukur
Pengabdian
Keharmonian
3.2 Kepentingan Solat Dalam
Kehidupan Muslim:
Asas pembinaan sahsiah ke arah
membangun diri
Asas kepimpinan yang luhur

3 JAM

**Taklimat Kerja Kursus


Pelajar

3 JAM

Minggu\
Tarikh
MINGGU 5
2.2.2015
6.2.2015

Topik/Tajuk

Fiqh Solat
3.3 Solat Dari Perspektif:
Sains
Kesihatan
Kepimpinan
Sosial

Jam
Interaksi
(Seminggu)

Catatan

3 Feb Thaipusam

3 JAM

Fiqh Muamalat
4.1 Asas Muamalat Islam:
Jual beli

MINGGU 6
9.2.2015
13.2.2015

MINGGU 7
16.2.2015
20.2.2015

Fiqh Muamalat
4.1 Asas Muamalat Islam:
Saham
Pinjaman
Hutang
Riba
Sewaan
Gadaian

3 JAM

19 Feb Tahun Baru Cina


20 Feb Tahun Baru Cina

Fiqh Muamalat
4.2 Konsep Halal Haram Dalam Islam:
Pemakanan
Pekerjaan
Fiqh Munakahat
5.1 Pembentukan Keluarga Muslim:
Pembentukan keluarga / Pemilihan
jodoh
Maksud dan hak perkahwinan
Tanggungjawab ahli keluarga
Tujuan dan fungsi institusi keluarga
Tanggungjawab penjagaan anak
Tanggungjawab anak kepada
ibubapa

3 JAM

Minggu\
Tarikh

Topik/Tajuk

MINGGU 8

Fiqh Munakahat

23.2.2015
27.2.2015

5.2 Peranan Lelaki Dalam Institusi


Keluarga;
Hak dan kewajipan suami
Peranan anak lelaki terhadap
keluarga
Pendidikan lelaki soleh
Peranan lelaki membina ummah
Kegigihan lelaki Islam
Keperibadian lelaki Islam
Kerjaya masa kini

MINGGU 9
2.3.2015
6.3.2015

MINGGU 10
9.3.2015
13.3.2015

Jam
Interaksi
(Seminggu)

Catatan

**Pengumpulan Kerja Kursus


Pelajar

Fiqh Munakahat
5.3 Peranan Wanita Dalam Institusi
Keluarga:
Hak dan kewajipan isteri
Peranan anak lelaki terhadap
keluarga
Pendidikan wanita solehah
Peranan wanita membinaummah
Kegigihan wanita Islam
Keperibadian wanita Islam
Kerjaya masa kini
Fiqh Jinayah
6.1 Jinayah Menurut Perspektif Islam:
Pengertian jinayah
Konsep jinayah
Jenis-jenis jinayah

3 JAM

3 JAM

3 JAM

MINGGU 11
16.3.2015
20.3.2015

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2015

Minggu\
Tarikh

MINGGU 12
23.3.2015
27.3.2015

MINGGU 13
30.3.2015
3.4.2015

Topik/Tajuk

Jam
Interaksi
(Seminggu)

Fiqh Jinayah
6.1 Jinayah Menurut Perspektif Islam:
Jenis-jenis jinayah
Pelaksanaan hukum jinayah
Hikmah pelaksanaannya
Akhlak
7.1 Konsep Akhlak dan Moral:
Definisi / konsep
Akhlak dan moral dalam
kehidupan
Mengaplikasikan akhlak
Islamiyah

3 JAM

3 JAM

7.2 Sifat-sifat Mahmudah dan


Mazmumah
7.3 Konsep Ummah dan Ukhuwwah:
Kepimpinan
MINGGU 14
6.4.2015
10.4.2015

Akhlak
7.3 Konsep Ummah dan Ukhuwwah:
Adab-adab perjuangan
7.4 lsu-lsu Semasa dalam:
Pendidikan
Sosial
Ekonomi
Politik
Sirah
8.1 Hijrah Rasulullah s.a.w:
Strategi dakwah Rasulullah s.a w
sebagai tugas utama baginda

3 JAM

Catatan

Minggu\
Tarikh
MINGGU 15
13.4.2015
17.4.2015

MINGGU 16
20.4.2015
24.4.2015

MINGGU 17
27.4.2015
1.5.2015

MINGGU 18
4.5.2015
9.5.2015

Topik/Tajuk

Jam
Interaksi
(Seminggu)

Sirah
8.1 Hijrah Rasulullah s.a.w:
Hikmah pensyariatan hijrah

3 JAM

8.2 Piagam Madinah:


Kandungan Piagam Madinah
Konsep kepimpinan Islam
**Kuiz Pelajar

Sirah
8.2 Piagam Madinah:
Kedaulatan Islam
Peranan Manusia sebagai Khalifah
9.1 Peranan Manusia Sebagai
Khalifah:
Definisi Khalifah
Peranan Khalifah sebagai hamba
Allah
Peranan Manusia sebagai Khalifah
9.1 Peranan Manusia Sebagai
Khalifah:
Peranan Khalifah menegakkan
amar makruf serta mencegah
kemungkaran
Peranan Khalifah menjaga agama
Peranan Khalifah menjaga diri dan
keluarga

3 JAM

1 Mei Hari Pekerja

3 JAM

ULANGKAJI
3 Mei Hari Wesak

MINGGU 19
11.5.2015
15.5.2015

Catatan

ULANGKAJI
16 Mei Israk dan Mikraj

Minggu\
Tarikh

Topik/Tajuk

Jam
Interaksi
(Seminggu)

MINGGU 20

PEPERIKSAAN

18.5.2015
22.5.2015
MINGGU 21

PEPERIKSAAN

25.5.2015
29.5.2015

CUTI PENGGAL PERTAMA 2015


30.5.2015
14.6.2015

6 Jun Hari Keputeraan YDPA

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Catatan

Anda mungkin juga menyukai