Anda di halaman 1dari 12
Bahasa Melayu ou Pemahaman Julai 2015 dls 201 HEADCOUNT UJIAN PENILAIAN OTI 2 TAHUN ENAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR JULAI 2015 NAMA MURID: BAHASA MELAYU ensneantan JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2° Jawab semua soalan, 3. Trap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas Jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibwat. Kemudian, hitarakan jawapan yang baharu, MARKAH 40 Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak ou {Lihat sebelany 2 on Soalan 1 hingga soalan 18 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai LS ____ diarahkan olch Ketua Pengawas untuk bertugas di kawasan pintu pagar uulama,” kata Aiman kepada rakan-rakan pengawasnya. A Kita Bo Kemi Cc Kamu D Kalian 2. "Tarian yang ____persemmbahkan di hadapan___ rmerupakan tarian istana Melayu zaman slam," kata Norli kepada pemberita aku ...tuanku patik .. tuanku saya ... baginda hamba ... baginds vom Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 3. Salleh _ tabung itu untuk memestikan sama ada terdapat wang di datamnya. ‘A mengocak B _menggegar CC menggoyang, D —_ menggoncang 4. Peniaga itu keuntungan dengan mengenakan harga jualan yang tingsi kepada pelanggan-pelanggannya. A meraihy B mengais CC mencapai D ——mengumpul 5. Mulut adik semasa mendengar cerita yang disampaikan oleh nenek. A terutup B terkatup Ctersengih D__terlopong oul ou 3 our Syazwan __ badannya menggunakan gayung sementara ibunya pula kain yang telah dicuci mencedok ... merendam menyiram ... memberus rmenjirus ... mem menyimbah ... menyental vow ‘Asam jawa selalu digunakan oleh emak untuk menghilangkan bau_ air tawar, A hapak B hanyir Ctengik Dancing ___ Majlis Hari Anugerah Cemerlang Sckolah Kebangsaan Bukit Canggang ‘mengumumkan ketibaan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Langat. A Jurubahasa B Juruhebab C — Jurucakap D — Juntacara ~“Mereka berkumpul di situ pagi tadi kerana menunggu ketibaan_pasukan hoki negara yang pulang ‘Australia A sejak... dari B dari. hingga C pada...daripada D daripada...dari Shamsu! sering mengulang kaji pelajarannya Jarut malam kerana peperiksaan hampir tiba, A di B pada Cc bingga D kepada 12. 4 oul Abang Firdaus disaman kerana memandu kereta _ menggunakan telefon bimbit, A sambil B dengan C apabila Dieu berbual-bual kosong, ___. kamu membaca majalah *Kawan’ itu,” kata Kakak kepada Ain Syafiqah. A B c D Walaupun .., tetapi Biarpun ... lebih elok Daripada ... lebih baik Sungguhpun .... namun Soalan 13 berdasarkan Gambar 2 14, 15, on Aliana sedulang air minuman untuk dihidangkan kepada tetamunya. A menjinjing B _menatang C — membawa D . membimbit Suhaila dan Zaharah sedang ____ tentang kerja rumah yang diberikan ‘oleh guru mereka. A berbincang B dibineangkan C_ perbincangan D —_ membincangkan Perlanggaran dua buah i perairan Sclat Melaka telah menyebabkan berlakunya tumpahan minyak A kapal layar B _ kapal selam C kapal tangki D kapal terbang, 17. Ss on Pawagam menjadi setelab lampu dipasang menandakan filem telah selesai ditayangkan. A riuh-rendah B _ gelap-gelita CC porak-peranda D _terang-benderang Adik berjalan ke sekolah kerana kakinya terseliuh akibat terjatuh dari tangga semalam. A terkial-kial B tersckat-sekat C tethincut-hineut D _terhuyung-hayang “Di dalam stor itu ada beberapa kerusi dan __tikar ‘mengkuang,” kata ayah. A buah.,.seutas B _buah...segelung © buah...segulung D — buah...sehelai Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. 19, Maklumat yang terdapat dalam disket itu scmuanya adalah rahsia. A sulit B terbuka C tertutup D —sembunyi Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris. 20, oul Gambar 3 Adik jatuh terlentang semasa berlari di atas gelanggang bola tampar yang licin itu, A terduduk B testiarap C terbaring D_terjelepok 6 on Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan 21. Mengapakah Sulaiman didenda oleh guns disiplin? A Cikgu Daud yang mendenda Sulaiman ialah guru disiplin sekolahnya B Sulaiman didenda oleh guru disiplin kerana datang tewat. C Sulaiman tidak akan mematuhi peraturan sekolah. D Kami nampak Sulaiman didenda oleh guru disiplin Soalan 22 Pilih ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. 22, A Fatimah bukan suka bermain bola jaring. B _ Perkara itu tidak tanggungjawab pihak sekolah. C — “Minta masuk. Ibu saya ada di dapur,” kata Dila kepada tetamu itu. D — “Harap kamu belajar dengan sungguh-sunggub,” kata cikgu Aminah. Soalan 23 Pilih ayat —ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. 23. 1 Jalan itu ditutup kerana ada kejadian tanah runtuh, 1 Pasar raya itu sedang mengadakan promosi harga runtuh, Il Pokok kelapa itu cuntuh kerana dipukul ribut semalam. IV Wama bajunya runtub kerana direndam terlalu Jama, A Idan Tl sahaja B Idan Ill sahaja Tan Ff sahaja D Idan EV sahaja Soalan 24 hingga Soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 24. “Jangan membuang masa kamu dengan menonton rancangan hiburan yang tidak berfaedah” kata ayah kepada abang. A Ayah merayu abang supaya menonton rancangan hiburan yang berfaedah, B Ayah memarahi abang kerana sering menonton rancangan hiburan yang tidak berfaedah. Ayah menegaskan bahawa menonton rancangan hiburan merupakan perkara yang. tidak berfacdah, D Ayah melarang abang mensia-siakan masanya dengan menonton rancangan hiburan yang tidak bermanfaat. ol 7 ou Soalan 25 dan 26 Pilib ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan 25, Kelaziman penduduk Kampung Sentosa akan mengadakan pertandingan layang- Jayang selepas musita menuai. A Pertandingan layang-layang akan diadakan selepas menuai di Kampung Sentosa, B_ _Selepas pertandingan layang-layang, penduduk Kampung Sentosa ekan mengadakan musim menuai. C __ Kelaziman selepas menuai penduduk, Kampung Sentosa akan mengadakan pertandingan layang-layang, D__ Selepas menuai, menjadi satu kelaziman bagi penduduk Kampung Sentosa akan mengadakan pertandingan tayang-layang. 26, Anggota pasukan keselamatan menolong keluarga Pak Seman mendirikan rumah. A Keluarga Pak Seman bersama anggota keselamatan telah mendirikan rumah, B Pak Seman dan keluarganya mendirikan rumah anggota pasukan keselamatan. C Keluarga Pak Seman menolong anggota pasukan keselamatan mendirikan rumah. D Rumah keluarga Pak Seman didirikan dengan bantuan anggota pasukan keselamatan. Soalan 27 dan Soatan 28 Pilih ayat-ayat yang betul 27. 1 Azrin menekan loceng kecemasan sekuat hatinya, Il Televisyen yang rosak itu sedang dibaik oleh Encik Nathan. IM Bila musim cuti sekolah, tempat itu sesak dengan pengunjung. IV Selepas menyiapkan kerja sckolahnya, Azlina mendengar radio. Idan Ht sahaja Bi dan IV sahaja Uf dan IV sahaja dan TV sahaja vow> 28, Fazrul merupakan pelari terpantas sekali di sekolah kami. Choo Beng dinasihati oleh Cikgu Mazian kerana rajin belajar. Puan Devi sudah dua hari tidak bertegur sapa dengan jirannya, Ibu menjerang air sclepas selesai menanak nasi. 2ae idan TI sahaja Il dan IV shaja Idan IV sahaja U dan IV sahaja caw oul 8 on Soalan 29 hingga 30 |si tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai 29. 30, oul Pemain silep mata itu tidak takut akan ular senduk yang membelit Iehemya kerana vau> Rosnan vow>r alah bisa tegal biasa, alu bertanya sesat jalan berat sama dipiku}, ringan sama dijinjing. hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih, kerana komputer yang cuba dibaikinya itu semakin tidak berfungsi. agai tikus membaiki labu agai kera mendapat bunga bagai pahat dengan penukul bagai si kudung mendapat cincin 9 on Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya, Cikgu, Pembimbing anak watan dialah orangnya, Bijak, pengasih, prihatin, dan mesra, Mendidik murid umpama anak-anaknya jua, Cikgu, Engkaulah pejuang, Bukan di kancah peperangan, Berjuangmu di medan ilmu. Cikgu, Schari selembar benang, Engkau mencorak duniaku penuh sabar, ‘Agar hidupku sempuma ketika meniti masa depan. Cikgu, ‘Walau jasamu tidak terbalas, Namun akan tetap kukenang ke akhir hayat, ‘Terima kasih daripadaku untukmu. 31. Apakah jenis puisi di atas? A Seloka B Pantun C Sajak D Syair 32." Puisi di atas ditujukan kepada.... A guru Bo murid CC ibubapa D anak bangsa 33. Demi memastikan hidup muridnya sempuma, cikgu.... menjadi pembimbing berjuang di medan ilu thendidik murid dengan sabar menenun selembar benang setiap hari vow> oul 34 35, ou 10 oun Pilih pemnyataan yang tidak benar tentang petikan tersebut Cikgu mestilah scorang yang bijak, prihatin, pengasih, dan mesra Cikgu merupakan seorang pejuang dalam kancah peperangan Cikgu mencorak hidup murid supaya sempurna Jasa cikgu tidak dapat dibalas vamp Rangkai kata anak watan dalam petikan bermaksud A manusia B penduduk C — warganegara D _ kanak-kanak Soalan 36 hingga 40, Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. ou Pesta Kanak-kanak Kota Bharu telah diadakan pada cuti pertengahan penggal pertama 2012. Pesta Kanak-kanak yang diadakan julung-julung kali ini telah berjaya menarik minat sekolah- sekolah di Daerah Kota Bhara untuk turut Serta 37, 38, ou TARIKH | ACARA TEMPAT 30 Mei 2012 [+ Majlis Perasmian oleh Pegawai Sekolah Kebangsaan Tanjong Pendidikan Daerah Kota Bhara Mas,Kota Bharu. + Persembahan Pantomin “Tsunami”. | Mulai jam 2.00 petang 31 Mei 2012 [+ Pertandingan Teater Kanak-kanak. ‘Sekolah Kebangsaan Parang + Pertunjukan Permainan Tradisional. | Puting, Kota Bharu. Mulai jam 8.30 pag. Tun 2012 |+ Pertandingan Mendeklamasikan ‘Sekolah Kebangsaan Tapang, ‘Sajak, Syarahan dan Melafazkan Kota Bhara Puisi. Mulai jam 9.00 pagi. + Kuiz Bahasa Melayu Pun 3012 | Persembahan Koir Sekolah Kebangsaan Tengku + Pengumuman Keputusan, | Indera Putera, ‘+ Penyampaian Hadiah oleh Kota Bharu Pengarah Pendidikan Negeri Kelantan | Mulai Jam 9: 00 pagi. Pemyataan berikut adalah tentang Pesta Kanak-kanak, keeuali vow> diadakan pada awal bulan Jun tahun 2012 diadakan pada penghujung bulan Mei tahun 2012 diadakan pada setiap bulan Mei sahaja tahun 2012, diadakan pada cuti pertengahan penggal pertama tahun 2012 Siapakeh yang menyempumakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah? Pegawai Pendidikan Negeri Kelantan Pengarah Pendidikan Negeri Kelantan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Bharu Pengarah Pendidikan Daerah Kota Bharu vow> Pilih pertandingan yang tidak dijalankan semasa Pesta Kanak-kanak tersebut. Pertandingan Koir. Kuiz Bahasa Melayu Pertandingan Syarahan, Pertandingan Teater Kanak-K anak. vow 39, 40. ou 12 ou Panel hakim tidak bertugas di SK Tengku Indera Putera kerana A B c D semua hakim hadir di sckolah lain. tiada acara pertandingan diadakan, para hakitn tidak menerima undangan, pertandingan diadakan semasa cuti sekolah, Kebaikan yang boleh diperoleh daripada Pesta Kanak-kanak itu ialah vowD> dapat mewujudkan suasana pertandingan. dapat memilih peserta terbaik pertandingan, dapat memahami cita rasa para peserta pertandingan, dapat mengasah bakat yang ada pada seseorang murid. KERTAS SOALAN TAMAT.