Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 5
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 5 PINTAR

Tema/Tajuk

Perjuangan kemerdekaan negara

Masa

tarikh

Standard Kandungan:

7.3 sejarah kemerdekaan 1957

Standard
Pembelajaran:

7.3.1 menyatakan peristiwa kea rah perjuangan


kemerdekaan.
7.3.2 menamakan tokoh-tokoh yang berjuang kea rah
kemerdekaan.
K 7.3.5 menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang
kemerdekaan yang boleh dicontohi.
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;
i. Mengetahui peristiwa kearah perjuangan kemerdekaan.
ii. Menyatakan nama-nama tokoh yang berjuang kearah
kemerdekaan
iii. Mengenalpati pengorbanan tokoh tokoh perjuang yang
boleh dicontohi.

Objektif

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.

Elemen Merentasi
Kurikulum (EMK)

Standard Prestasi
(SP)
Bahan Bantu Belajar
Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
Refleksi

Membuat puzzle
Menedarkan nota kecil kepada murid
Mengedarkan gambar wira merdeka dan minta murid untuk
mengenalpasti tokoh dan pengorbanan tokoh tersebut.
Murid diminta untuk membentang hasil mereka.
Murid diedarkan lembaran kerja sebagai kerja rumah.

Nilai Murni:
berusaha, berdikari,
bertanggungjawab, prihatin ,berkerjasama, kerajinan
Kemahiran Pemikiran Sejarah: Membuat interprestai, membuat
imaginasi, membuat rasionalisme, membuat penjelasan
Elemen Kewarganegaraan : menghormati pemimpin negara

Puzzle, nota ringkas, kertas mahjung, gambar wira merdeka,


lembaran kerja.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH /
ISI PELAJARAN
Permulaan
(5 minit)

Aktiviti 1
(15 minit)

AKTIVITI
1. memilih dua orang murid
untuk membuat puzzle yang
mengandungi gambar bapa
kemerdekaan.
2. murid dikemukakan
beberapa soalan yang
berkaitan dengan puzzle
tersebut.
3. guru mengaitkan penyoalan
dengan tajuk pembelajaran
pada hari ini.

EMK
Nilai murni:
berusaha
Kemahiran
Berfikir:
-Menjana Idea
-menghubung kait

Pengenalan

1 murid diedarkan nota Nilai


ringkas yang mengandungi
prihatin
tentang peristiwa ke arah
perjuangan kemerdekaan.
KPS:

Perjuangan
menuntut
kemerdekaan

3. murid diterangkan tentang Membuat


perjuangan
menuntut interpretasi
kemerdekaan
2. murid dikemukakan
beberapa soalan.
3. Murid menjawab soalan
yang dikemukakan oleh guru.

Aktiviti 2
(25 minit)
Wira merdeka

Aktiviti 3

1. . murid dibahagikan kepada


empat kumpulan.
2. bagi setiap kumpulan
diedarkan satu sampul surat
yang mengandungi gambar
wira merdeka.
2. murid dihendaki mengenali
wira merdeka tersebut dan
perlu menulis pengorbanan
tokoh-tokoh tersebut dalam
perjuangan kemerdekaan.
4.Murid diminta untuk menulis
dalam kertas mahjung yang
diedarkan oleh guru.
5. murid akan membentang
hasil mereka.
4. guru akan membetulkan
jawapan murid.

4. murid diedarkan lembaran

CATATAN
BBM:
Puzzle(gambar
bapa kemerdekaan)

BBM:
Nota ringkas

KB:
Menjana idea
Mengenal pasti

Nilai
Kerajinan
Kerjasama
berusaha
KPS
mencari sumber
membuat
penjelasan
KB
manjana idea
mengenal pasti
menganalisis

Nilai

BBM
Sampul surat
Gambar wira
merdeka
Kertas mahjung

(10 minit)

kerja
2. murid dibimbing untuk
membuat lembaran kerja
tersebut.

berdikari
KPS
Membuat
rasionalisasi
KB
manjana idea

Penutup
(5 minit)

1. Guru menyatakan
keperluan menghargai
sumbangan tokoh perjuangan
kemerdekaan.

Nilai
bertanggungjawab

2. Murid diminta merumuskan


apa yang dipelajari pada hari
ini.
3. Guru memberi peneguhan
dari penerangan murid tadi.
Refleksi

BBM
Lembaran kerja