Anda di halaman 1dari 8

Department of Education

LUCENA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL


Region IV-A Calabarzon
Lucena City
Pangalan
Distinong Opisyal
Pakay sa Paglalakbay

ITENERARYO NG PAGLALAKBAY
KRISTINE D. PABICO
DepEd-Lucena City National High School

Katungkulan Teacher - III


Buwanang Sahod

18000

To participate in the Regional Science and Technology Fair (RSTF ) and Congress (RSC) 2014

Petsa
Lugar na Pupuntahan
10/13/14 Residence(Calmar) to 7-11 Bayan
7-11 Bayan to Tagaytay Science National High School
Food
Lodging
Materials used for the event

O RAS
Pinahihintulutang Gugol
Pag-alis Pagdating Sasakyan
Pasahe
4:30am 5:00am
tricycle
P 60.00
5:00am 7:30am
P 937.50
Private Van
P 325.00
P 1050.00

10/14/14 Still at the venue


Food
Lodging

10/15/14 Food (Breakfast/Lunch/ Dinner)


Tagaytay Science National High School to 7-11 Bayan
7-11 Bayan to Residence

6:00pm 10:00pm
10:00pm 10:30pm

Private Van P 937.50


Tricycle
P 60.00

Laang
Gugulin
P 60.00
P 937.50
P 325.00
P 1050.00
P 644.25

Halaga
P 60.00
P 937.50
P 325.00
P 1050.00
P 1205.75

P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 937.50
P 60.00

P 325.00
P 937.50
P 60.00

Per Diem

P 320.00

Note:
There are 12 participants for the fair:
4 teachers and 8 students
The amount allocated for the van covers the students (P7500 for three days)
The amount allocated for the lodging covers the students (P8400 for 2 nights)
The amount allocated for the food covers the students

U U A N
Pinatutunayan ko na:(1)Nasuri ko ang naturang Iteneraryo,
(2) ang paglalakbay ay kinakailangan sa paglilingkod,
(3) makatwiran ang panahon, (4) gastos na hinihingi ay marapat.
JOJO P. PINEDA
Senior Bookkeeper

P 6595.75
Inihanda ni:
KRISTINE D. PABICO
Empleyado
PINAGTIBAY:
DR.ANICIA J. VILLARUEL
Secondary School Principal II

Department of Education
LUCENA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL
Region IV-A Calabarzon
Lucena City
Pangalan
Distinong Opisyal
Pakay sa Paglalakbay
Petsa

ITENERARYO NG PAGLALAKBAY
KRISTINE D. PABICO
DepEd-Lucena City National High School

Lugar na Pupuntahan
Diversion to LRT Buendia
LRT Buendia Station to LRT Santolan Station
LRT Santolan Station to Karangalan Village
Karangalan Village to DepEd RO IV-A
DepEdRO IV-A to Karangalan Village
Karangalan Village to LRT Santolan Station
LRT Santolan Station to LRT Buendia Station
LRT Buendia to Lucena Diversion
Lucena Diversion to Residence
Per Diem

18000

To submit the final written papers for the RSTF to CMLD Regional Office c/o Mr. Job Zape

9/26/14 Residence to Diversion

Katungkulan Teacher - III


Buwanang Sahod

O RAS
Pag-alis Pagdating
4:00am 4:20am
4:20am 8:30am
8:30am 9:30am
9:30am 9:45am
9:45am 9:55am
11:00am 11:10am
11:10am 11:30am
11:30am 12:30pm
1:00pm 5:30pm
5:30pm 6:15pm

U U A N
Pinatutunayan ko na:(1)Nasuri ko ang naturang Iteneraryo,
(2) ang paglalakbay ay kinakailangan sa paglilingkod,
(3) makatwiran ang panahon, (4) gastos na hinihingi ay marapat.
JOJO P. PINEDA
Senior Bookkeeper

Pinahihintulutang Gugol
Sasakyan
Pasahe
tricycle
P 60.00
P 210.00
bus
LRT
P 30.00
FX
P 30.00
pedicab
P 10.00
pedicab
P 10.00
FX
P 30.00
LRT
P 30.00
Bus
P 210.00
Jeep
P 20.00

Laang
Gugulin
P 60.00
P 210.00
P 30.00
P 30.00
P 10.00
P 10.00
P 30.00
P 30.00
P 210.00
P 20.00

Halaga
P 60.00
P 210.00
P 30.00
P 30.00
P 10.00
P 10.00
P 30.00
P 30.00
P 210.00
P 20.00
P 320.00

P 960.00
Inihanda ni:
KRISTINE D. PABICO
Empleyado
PINAGTIBAY:
DR.ANICIA J. VILLARUEL
Secondary School Principal II

Department of Education
LUCENA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL
Region IV-A Calabarzon
Lucena City
Pangalan
Distinong Opisyal
Pakay sa Paglalakbay

ITENERARYO NG PAGLALAKBAY
FLORENTINA M. COMIA
DepEd-Lucena City National High School

Katungkulan Teacher - I
Buwanang Sahod

To participate in the Regional Science and Technology Fair (RSTF ) and Congress (RSC) 2014

Petsa
Lugar na Pupuntahan
10/13/14 Residence(Iyam) to 7-11 Bayan
7-11 Bayan to Tagaytay Science National High School
Food
Lodging

ORAS
Pinahihintulutang Gugol
Pag-alis Pagdating Sasakyan
Pasahe
4:30am 5:00am
tricycle
P 60.00
5:00am 7:30am
P 937.50
Private Van
P 325.00
P 1050.00

10/14/14 Still at the venue


Food
Lodging

Laang
Gugulin
P 60.00
P 937.50
P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 1050.00

10/15/14 Food (Breakfast/Lunch/ Dinner)


Tagaytay Science National High School to 7-11 Bayan
7-11 Bayan to Residence

6:00pm 10:00pm
10:00pm 10:30pm

Private Van P 937.50


Tricycle
P 60.00

P 325.00
P 937.50
P 60.00

Per Diem

Note:
There are 12 participants for the fair:
4 teachers and 8 students
The amount allocated for the van covers the students (P7500 for three days)
The amount allocated for the lodging covers the students (P8400 for 2 nights)
The amount allocated for the food covers the students

U U A N
Pinatutunayan ko na:(1)Nasuri ko ang naturang Iteneraryo,
(2) ang paglalakbay ay kinakailangan sa paglilingkod,
(3) makatwiran ang panahon, (4) gastos na hinihingi ay marapat.
JOJO P. PINEDA
Senior Bookkeeper

Inihanda ni:
FLORENTINA M. COMIA
Empleyado
PINAGTIBAY:
DR.ANICIA J. VILLARUEL
Secondary School Principal II

Teacher - I
16000

Halaga
P 60.00
P 937.50
P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 937.50
P 60.00
P 320.00

P 5,390.00

R.ANICIA J. VILLARUEL
condary School Principal II

Department of Education
LUCENA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL
Region IV-A Calabarzon
Lucena City
Pangalan
Distinong Opisyal
Pakay sa Paglalakbay

ITENERARYO NG PAGLALAKBAY
HELEN M. ABANTO
DepEd-Lucena City National High School

Katungkulan Teacher - III


Buwanang Sahod

To participate in the Regional Science and Technology Fair (RSTF ) and Congress (RSC) 2014

Petsa
Lugar na Pupuntahan
10/13/14 Residence(Wakas, Tayabas) to 7-11 Bayan
7-11 Bayan to Tagaytay Science National High School
Food
Lodging

ORAS
Pinahihintulutang Gugol
Pag-alis Pagdating Sasakyan
Pasahe
4:30am 5:00am
tricycle
P 60.00
5:00am 7:30am
P 937.50
Private Van
P 325.00
P 1050.00

10/14/14 Still at the venue


Food
Lodging

Laang
Gugulin
P 60.00
P 937.50
P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 1050.00

10/15/14 Food (Breakfast/Lunch/ Dinner)


Tagaytay Science National High School to 7-11 Bayan
7-11 Bayan to Residence

6:00pm 10:00pm
10:00pm 10:30pm

Private Van P 937.50


Tricycle
P 60.00

P 325.00
P 937.50
P 60.00

Per Diem

Note:
There are 12 participants for the fair:
4 teachers and 8 students
The amount allocated for the van covers the students (P7500 for three days)
The amount allocated for the lodging covers the students (P8400 for 2 nights)
The amount allocated for the food covers the students

U U A N
Pinatutunayan ko na:(1)Nasuri ko ang naturang Iteneraryo,
(2) ang paglalakbay ay kinakailangan sa paglilingkod,
(3) makatwiran ang panahon, (4) gastos na hinihingi ay marapat.
JOJO P. PINEDA
Senior Bookkeeper

Inihanda ni:
HELEN M. ABANTO
Empleyado
PINAGTIBAY:
DR.ANICIA J. VILLARUEL
Secondary School Principal II

Teacher - III
18000

Halaga
P 60.00
P 937.50
P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 937.50
P 60.00
P 320.00

P 5,390.00

R.ANICIA J. VILLARUEL
condary School Principal II

Department of Education
LUCENA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL
Region IV-A Calabarzon
Lucena City
Pangalan
Distinong Opisyal
Pakay sa Paglalakbay

ITENERARYO NG PAGLALAKBAY
LUALHATI C. RADA
DepEd-Lucena City National High School

Katungkulan Master Teacher - 1


Buwanang Sahod

To participate in the Regional Science and Technology Fair (RSTF ) and Congress (RSC) 2014

Petsa
Lugar na Pupuntahan
10/13/14 Residence(May. Crossing) to 7-11 Bayan
7-11 Bayan to Tagaytay Science National High School
Food
Lodging

ORAS
Pinahihintulutang Gugol
Pag-alis Pagdating Sasakyan
Pasahe
4:30am 5:00am
tricycle
P 60.00
5:00am 7:30am
P 937.50
Private Van
P 325.00
P 1050.00

10/14/14 Still at the venue


Food
Lodging

Laang
Gugulin
P 60.00
P 937.50
P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 1050.00

10/15/14 Food (Breakfast/Lunch/ Dinner)


Tagaytay Science National High School to 7-11 Bayan
7-11 Bayan to Residence

6:00pm 10:00pm
10:00pm 10:30pm

Private Van P 937.50


Tricycle
P 60.00

P 325.00
P 937.50
P 60.00

Per Diem

Note:
There are 12 participants for the fair:
4 teachers and 8 students
The amount allocated for the van covers the students (P7500 for three days)
The amount allocated for the lodging covers the students (P8400 for 2 nights)
The amount allocated for the food covers the students

U U A N
Pinatutunayan ko na:(1)Nasuri ko ang naturang Iteneraryo,
(2) ang paglalakbay ay kinakailangan sa paglilingkod,
(3) makatwiran ang panahon, (4) gastos na hinihingi ay marapat.
JOJO P. PINEDA
Senior Bookkeeper

Inihanda ni:
LUALHATI C. RADA
Empleyado
PINAGTIBAY:
DR.ANICIA J. VILLARUEL
Secondary School Principal II

Master Teacher - 1
33000

Halaga
P 60.00
P 937.50
P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 1050.00

P 325.00
P 937.50
P 60.00
P 320.00

P 5,390.00

R.ANICIA J. VILLARUEL
condary School Principal II