Anda di halaman 1dari 5

UJIAN PERCUBAAN 2015

MATEMATIK
KERTAS 1 PPD TUARAN

1 A

11 B

21 D

***

31 A

2 C

12 A

22 A

***

32 C

13 D

23 C

33 C

24 D

34 B

3 D

***

4 C

14 B

5 A

15 A

25 A

35 A

6 A

16 C

26 C

36 D

27 C

37 A

7 D

***

17 B

***

***

8 C

18 B

28 A

9 A

19 D

29 C

10 B

20 A

30 D

Nota:
*** Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

***

38 A
39 D

***

40 C

Marking Scheme Mathematics UPSR, 2015


Trans-Q Matematik Mac Paper 2

Questions No.
01.
02.
03.
04.
05.

06.
07

Suggested Answers
15 050
50 900
0.07
5
8 912
3 708
5 204
4

Marks
P1
P1
P1
P1
P1

P1

K1

N1
08.

834

85
70890
K1
70890
+ 2400
73 290

N1

09.

K1

N1

= 45
10.

Years
Tahun
3
5
8
+ 1
9

Months
Bulan
7
8
15
12
3

K1

N1

Remarks

Questions No.
11.

12.

Suggested Answers

Marks
K1

Remarks

N1

=0.375
Luas = Panjang Lebar
Luas segi empat sama + Luas segitiga :
= (5 cm 5 cm) + (

K1

5 cm 4 cm)

= 25 cm2 + 10 cm2

13.

*** 14.

***

15.

= 35 cm2

N1

700
235
465

K1

465 = 0.465
Jarak BC
= 1.5 48 km
= 72 km

N1

K1

Jarak AC
= 48 km + 72 km
= 120 km
720 orang

N1

120 orang
600 orang

K1
K1

300 orang
600 orang
6
0
0
0
0
0
Girls
Perempuan
300
+ 120
420

Boys
Lelaki
300
300

N1

Nombor of girls/Bilangan murid perempuan


= 420 orang
Questions No.
16.

Suggested Answers
[RM12 8 + RM3 4] 12

Marks
K1

Remarks

= [RM96 + RM12] 12
= RM108 12
= RM9.00

K1
N1

17.
String
Tali
K
L

18.

*** 19.

Length
Panjang
1.5 m
0.6 m less than K
0.6 m kurang
daripada K
0.5 m more than K
JUMLAH

Panjang
Sebenar
1.5 m
K1
0.9 m
2.0 m
4.4 m
= 440cm

Mass of jackfruit/Jisim nangka


= 3.9 kg
3.9 kg 3
= 1.3 kg
= 1300 g
Isipadu Kuboid A
= Luas PQRS 25 cm
= 120 cm2 25 cm
= 3 000 cm3

K1
N1

P1

K1
N1

Isipadu pepejal X
= 5 cm 5 cm 5 cm
= 125 cm3
Isipadu pepejal Y
= 5 cm 3 cm 10 cm
= 150 cm3
Bilangan pepejal X yang boleh memenuhi
Kuboid A
= 3 000 cm3 125 cm3
= 24 buah

Questions No.
*** 20.

K1

Bilangan pepejal Y yang boleh memenuhi


Kuboid A
= 3 000 cm3 150 cm3
= 20 buah

K1

Perbezaan bilangan pepejal X dan pepejal Y


yang boleh memenuhi Kuboid A
= 24 buah 20 buah
= 4 buah

N1

Suggested Answers
Anggaran emak Li Nee
= 500 orang 80%
= 400 orang

Marks

Remarks

Kehadiran tetamu sebenar


= 400 orang + 25 orang
= 425 orang

K1

Peratus kehadiran tetamu sebenar

= 85%

K1

Perbezaan antara peratus kehadiran sebenar


dan peratus kehadiran yang dianggarkan.
= 85% 80%
= 5%

N1

Note:

*** soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)