Anda di halaman 1dari 11

1.

1 DEFINISI KERJAYA PILIHAN


Guru ibarat ibu bapa di sekolah. Seperti kata Allahyarham Hamka: Seorang murid mestilah
mengakui akan kelebihan gurunya dan rnenghormatinya kerana guru itu adalah sama dengan ibu
bapa tentang kebesaran jasanya. Ibu bapa mengasuh tubuh sejak kecil, tetapi guru melatih jiwa
supaya berfaedah setelah besar.
Begittulah peranan guru, satu tugas yang amat berat tetapi mulia dan murni. Profesion perguruan
cukup diberi perhatian oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan. Maka tidak hairanlah begitu
banyak maktab-maktab perguruan didirikan malah kini telah wujud sebuah universiti perguruan
iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idnis (UPSI) yang terletak di Tanjung Malim, Perak.
Di peringkat universiti banyak kursus yang berkaitan bidang perguruan ditawarkan. Malah
Kementenian Pendidikan merancang meramaikan lagi bilangan guru-guru yang berpendidikan
diploma dan ijazah.
Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan membuka peluang kepada
guru-guru yang memiliki sijil dan diploma melanjutkan pengajian ke peningkat yang lebih tinggi
bertujuan meningkatkan tahap akademik mereka. Ini selaras dengan usaha Kementenian
Pendidikan untuk menjadikan negara sebagai pusat kecemerlangan ilmu serantau yang pastinya
memerlukan tenaga pengajar di sekolah yang berkaliber.
Kerjaya sebagai guru membuka peluang yang begitu luas. Semakin meningkat jumlah penduduk,
maka semakin banyak guru diperlukan tidak kira di bandar raya, bandar mahupun di luar bandar.
Pendek kata di mana ada sekolah, maka di situ pastinya ada guru.
Daripada segi pendapatan, seseorang guru akan ditawarkan gaji dan elaun berdasarkan kelulusan
mereka sama ada di peringkat sijil, diploma atau ijazah. Institut perguruan dan universiti
menawarkan pelbagai kursus yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah
atau menengah. Instutut Pendidikan Guru menawarkan kursus berkaitan mata pelajaran sekolah
rendah dan menengah rendah, sementara universiti menawarkan kursus yang diajar di peningkat
menengah atas.
Para pelajar boleh memilih kursus yang sesuai sama ada aliran sains, sastera, agama, teknik,
vokasional atau bahasa.terletak Seperti profesion lain, seorang guru dalam tugasan seharian
harus berpegang kepada etika dan tata susila profesion perguruan supaya tidak lari daripada
matlainat murninya. Mereka juga harus minat terhadap profesionnya serta mata pelajaran yang
diajar.

1.2 SEBAB-SEBAB / FAKTOR PENDORONG MEMILIH KERJAYA INI


Mengapa saya ingin menjadi seorang guru? Adakah gajinya besar? Tentunya tidak. Saya memilih
kerjaya sebagai seorang guru bukanlah mengejar kepada jumlah gaji yang besar dan jumlah cuti
yang banyak semata-mata. Bukanlah mudah untuk menjadi guru. Waktu kerja rasmi seorang guru
sperti kelas tambahan, aktiviti kokurikulum, membuat soalan peperiksaan, memeriksa kertas

jawapan peperiksaan dan membuat perancangan pengajaran sebenarnya mengambil lebih dari 8
jam waktu kerja.
Saya mempunyai pendorong utnuk memilih kerjaya ini kerana ibu dan ayah saya juga bekerja
sebagai guru. Ayah saya berpendapat kerjaya guru sangat sesuai untuk orang perempuan. Apa
yang saya ingat, minat untuk menjadi pendidik ini mula tumbuh dan membuak-buak apabila saya
menjadikan guru-guru saya sebagai idola. Keperibadian mereka yang mulia, bersungguh-sungguh
dan ikhlas dalam menyampaikan ilmu membuatkan hati saya tertawan dengan gelaran cikgu. Guru
bahasa Inggeris saya di MRSM Beseri iaitu banyak menyuntik
semangat dan minat saya untuk menjadi seorang pendidik seperti beliau.
2.0 CIRI-CIRI KERJAYA PILIHAN
(i) Meminati profesion ini
(ii) Mempunyai pengetahuan di dalam bidang yang diajar
(iii) Sanggup mendidik dan menunjuk ajar munid-munid
(iv) Bersifat sabar
(v) Berkeperibadian mulia
(vi) Mampu menghadapi cabaran dunia pendidikan
(vii) Sanggup bekerja tanpa mengira tempat sama ada di bandar atau luar bandar
3.0 SYARAT-SYARAT DAN KELAYAKAN YANG DIPERLUKAN
Untuk menjadi seorang guru, individu harus menamatkan pengajian dan memiliki sama ada sijil,
diploma atau ijazah perguruan dalam sebarang disiplin pengajian di sekolah.
(i) Peringkat sijil dan diploma
Pelajar harus lulus dengan baik di peningkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia (STPM) serta kepujian bahasa Melayu.
(ii) Peringkat ijazah sarjana muda
Terdapat beberapa cara untuk mengikuti kursus perguruan di peringkat ijaiah sarjana muda:
Cara pertama: Pelajar perlu mendapat kelulusan yang baik di peningkat SPM untuk dipilih masuk
ke program matnikulasi atau asasi. Selepas menamatkan pengajian di peringkat mi, para pelajar
akan ditawarkan ke peningkat ijazah pertama.
Cara kedua: Para pelajar harus mendapat keputusan yang baik dalam pepeniksaan STPM. Calon
akan ditawarkan terus ke peringkat ijazah pertama mengikut bidang yang diminati.
Cara ketiga: Mereka yang memiliki sijil atau diploma serta telah mengajar beberapa tahun juga
berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama sesuai dengan mata pelajaran yang
diajar di sekolah.
Cara keempat: Bagi pemegang ijazah sarjana muda yang berminat menjadi guru tetapi tidak
mempunyai asas dalam kaedah mengajar, mereka juga boleh berbuat demikian dengan syarat
perlu memohon untuk mengikuti kursus Diploma Pendidikan di universiti-universiti atau Kursus
Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) di maktab-maktab perguruan untuk tempoh setahun.

TEMPAT MELANJUTKAN PENGAJIAN


Para pelajar boleh melanjutkan pengajian sama ada di institut-institut pendidikan guru atau
universiti tempatan dan luar negara. Universiti-universiti tempatan yang menawarkan kursus
penguruan di peningkat ijazah sarjana muda ialah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Putra Malaysia (UPM),
Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Malaysia
Sarawak (UNIMAS), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Malaysia Sabah
(UMS) dan UPSI.
Terdapat 27 Institut Pendidikan Guru Kampus yang dinaiktaraf daripada maktab perguruan iaitu;
1. IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka
2. IPG Kampus Kota Bharu
3. IPG Kampus Pulau Pinang
4. IPG Kampus Dato' Razali Ismail
5. IPG Kampus Raja Melewar
6. IPG Kampus Batu Lintang
7. IPG Kampus Tuanku Bainun
8. IPG Kampus Sultan Abdul Halim
9. IPG Kampus Bahasa Melayu
10.IPG Kampus Bahasa Antarabangsa
11. IPG Kampus Darulaman
12.IPG Kampus Perlis
13.IPG Kampus Ipoh
14.IPG Kampus Ilmu Khas
15.IPG Kampus Sultan Mizan
16.IPG Kampus Pendidikan Islam
17.IPG Kampus Pendidikan Teknik
18.IPG Kampus Temenggong Ibrahim
19.IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan
20.IPG Kampus Tun Hussien Onn
21.IPG Kampus Rajang
22.IPG Kampus Sarawak
23.IPG Kampus Tun Abdul Razak
24.IPG Kampus Tawau
25.IPG Kampus Gaya
26.IPG Kampus Keningau
27.IPG Kampus Kent
4.0 JANGKAMASA / TEMPOH LATIHAN YANG DIPERLUKAN
Jangkamasa dan tempoh pengajian ditentukan mengikut kursus pendidikan yang diikuti. Di antara
kursus pendidikan yang ditawarkan ialah:
i.

Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)

Program KPLI ini ditawarkan kepada pemohon yang memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana
Muda atau setaraf dengannya yang berminat dan berkelayakan untuk menjadi guru di sekolah
rendah mengikut bidang yang ditawarkan. Kursus 1 tahun ini ditawarkan bagi pengambilan
Februari dan Julai pada setiap tahun. Contoh bidang program yang ditawarkan adalah seperti
berikut ;
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Cina (Sekolah Kebangsaan),
Tamil, Bahasa Tamil (Sekolah Kebangsaan)

Bahasa

Matematik, Pendidikan Islam, Sains,Kemahiran Hidup, Pengajian Sosial, Pendidikan Muzik


Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
Pendidikan Seni Visual,Pendidikan Jasmani, Bimbingan, Pemulihan
ii.

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) :

Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah
rendah, kecuali bidang Pengajian Bahasa Inggeris (TESL) ditawarkan bagi keperluan di sekolah
rendah dan sekolah menengah. Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut :
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab
Sains, Matematik, Pengajian Sosial, Pendidikan Muzik
Pendidikan Islam, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Jasmani
Reka Bentuk dan Teknologi, Pendidikan Prasekolah,Pemulihan, Bimbingan
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran/ Pendengaran/ Penglihatan)
iii. Program Kembar Praperkhidmatan B.Ed. (TESL) antara Kementerian Pelajaran
Malaysia(KPM) dengan Institusi-institusi Dalam dan Luar Negara :
Kursus ini ditawarkan kepada pemohon lepasan SPM yang berkelayakan dan berminat untuk
mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris dan dianugerahkan Sarjana Muda Pendidikan Bahasa
Inggeris sebagai Bahasa Kedua.
iv. Program Kembar Bahasa Perancis atau Bachelor of Arts Degree in Sciences of Languages
and Information
Specializing in Teaching French As A Foreign Language
Kursus yang menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Linguistik ini ditawarkan kepada pemohon
lepasan SPM yang berkelayakan dan berminat untuk mengajar matapelajaran Bahasa Perancis di
sekolah. Kursus ini menggunakan kurikulum yang telah dipersetujui bersama dengan University of
Poitiers, Perancis.
v. Program Kembar Bahasa Jerman atau Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Jerman Dengan
Pendidikan
Kursus yang menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Linguistik ini ditawarkan kepada pemohon
lepasan SPM yang berkelayakan dan berminat untuk mengajar matapelajaran Bahasa Jerman di
sekolah.
vi. Program Penghantaran Pelajar-Pelajar Cemerlang ke Luar Negara:
Program latihan perguruan ini ditawarkan kepada calon lepasan SPM yang mencapai keputusan
cemerlang dalam SPM dan berminat untuk mangajar dalam matapelajaran mengikut bidang
kursus yang ditawarkan. Struktur pengajian adalah selama 6 Tahun iaitu 1 - 2 tahun dalam
Kursus Persediaan, 3 tahun dalam Ijazah Pertama di universiti luar negara dan 1 tahun Kursus

Perguruan Lepasan Ijazah di Institut Pendidikan Guru. Kursus yang ditawarkan dalam program ini
adalah seperti berikut;

Bachelor of Science (Honours) Physics


Bachelor of Science (Honours) Mathematics
Bachelor of Science (Honours) Biology
Bachelor of Science (Honours) Chemistry
Bachelor of Science (Honours) Clinical Speech Therapy
Bachelor of Science (Honours) Occupational Health Therapy
Bachelor of Science (Honours) Audiology
Bachelor of Science (Honours) Clinical Psychology

SYARAT DAN KELAYAKAN KURSU-KURSUS PERGURUAN LEPASAN SPM


Calon hendaklah memenuhi syarat-syarat dan kelayakan asas seperti berikut:
a)
Warganegara Malaysia.
b)
Umur tidak melebihi 20 tahun iaitu lahir selepas 1 Julai pada masa iklan dikeluarkan.
c)
Mempunyai kelayakan akademik dengan mendapat sekurang-kurangnya
enam kepujian di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk mata pelajaran berikut :
* Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik atau Matematik Tambahan, Biologi atau
Fizik atau Kimia atau
* Pengajian Kejuruteraan Mekanikal atau Pengajian Kejuruteraan Awam atau Pengajian
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik atau Teknologi Kejuruteraan atau Lukisan Kejuruteraan atau
Sains atau Sains Tambahan; dan satu mata pelajaran yang lain
d) Memenuhi syarat dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dipohon (Rujuk e-Panduan
Permohonan).
e) Bagi mengikuti Program Penghantaran Pelajar Cemerlang Ke Universiti Terkemuka Luar
Negara (PPC), calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya, 7A termasuk mata pelajaran pada
para 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 dan dua mata pelajaran lain di peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia. Calon yang mencapai gred 3B atau lebih baik dalam matapelajaran Bahasa Inggeris
GCE O Level di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau mencapai sekurang-kurangnya Band 5
dalam Malaysian University English Test (MUET) akan diberi keutamaan.
f)
Program Kembar Bahasa Peranchis ini terbuka kepada calon yang mempunyai pengetahuan
asas bertutur dan menulis Bahasa Perancis serta memiliki sijil kelayakan Bahasa Peranchis
sekurang-kurangnya Delf 1. Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus
Persediaan selama 4 semester di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang ditetapkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon yang lulusKursus Persediaandengan jayanya akan
ditawarkan bagi mengikuti Program Kembar Bahasa Perancis selama 6-7 semester di Perancis.
Pada tahun empat (4) calon akan menyambung berkursus di IPGM.
g)
Program Kembar Bahasa Jerman ini terbuka kepada calon yang mempunyai pengetahuan
asas bertutur dan menulis dalam Bahasa Jerman. Sebagai prasyarat, calon dikehendaki
mengikuti Kursus Persediaan selama dua tahun di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang
ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon yang lulus kedua-dua Kursus
Persediaan dengan jayanya akan ditawarkan mengikuti Program Kembar Bahasa Jerman di
universiti tempatan selama 6 semester (Tahun 1, 2 dan 3) dan di IPGM selama 2 semester (Tahun
4).

h)
Untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), calon dikehendaki
mengikuti Kursus Persediaan selama 3 semester di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)
yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai prasyarat.Hanya calon yang lulus
Kursus Persediaan dengan jayanya akan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana
Muda Perguruan selama 8 semester di IPGM/ IPTA. Calon yang menamatkan program ini dengan
jayanya akan dianugerahi Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian/ B. Ed. (TESL).
i)
Calon yang dipanggil temu duga dikehendaki menduduki ujian Inventori Sahsiah Keguruan
(INSAK)semasa menghadiri temu duga.
j)
Pemilihan calon untuk mengikuti kursus perguruan adalah bergantung kepada kedudukan
pencapaian merit skor akademik, prestasi dalam temu duga dan juga keputusan ujian
sahsiah. Keutamaan akan diberi kepada calon yang aktif di dalam aktiviti kokurikulum.
SYARAT DAN KELAYAKAN KURSUS KPLI
a. Warganegara Malaysia
b. Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Jun 2009
c. Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam
(IPTA) / Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara.
d. Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan.
e. Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V) atau lulus kertas khas Bahasa
Melayu di peringkat universiti/ IPTA tempatan yang diiktiraf. Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat
STPM boleh menggantikan kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V).
f. Bagi memohon Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan
Perguruan Berasaskan Sekolah, calon hendaklah memiliki ijazah sama ada dalam bidang
Pengajian Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau al-Quran atau bidang yang berkaitan.
5.0 CARTA ALIR LALUAN KERJAYA PILIHAN ANDA
1. Laluan SPM - IPG SK
Pelajar lepasan SPM yang mendapat keputusan cemerlang (4/5 A dan ke atas) boleh memohon
kemasukan ke Institut Perguruan Malaysia (IPGM) atau lebih dikenali sebagai Maktab Perguruan
suatu ketika dahulu.
Mereka ini akan dilatih selama 1 tahun persediaan dan 4 tahun tambahan bagi program Ijazah
Sarjana Muda Pendidikan, KPM juga menyediakan laluan khas terus temuduga kepada pelajar
lepasan SPM yang mendapat straight A yang berminat untuk menjadi guru.
2. Laluan SPM - Matrikulasi - Universiti SMK
Selepas mendapat keputusan yang baik untuk SPM, anda boleh memohon masuk ke Kolej
Matrikulasi. Secara umumnya, keputusan SPM anda perlu lah kredit bagi semua subjek.
Semasa di Kolej Matrikulasi, dapatkan keputusan peperiksaan yang bagus untuk memohon
universiti yang menawarkan program bagi perguruan.
3. Laluan SPM - STPM - Universiti - SMK
Ada juga pelajar yang mahu menjadi guru sekolah menengah ataupun guru bagi subjek yang
diajar di sekolah menengah, seperti Kimia, Fizik, Biologi, Ekonomi, Perdagangan dan lain-lain,
maka mereka boleh memilih laluan ini. Iaitu menyambung ke Tingkatan 6, dan seterusnya

sambung belajar di universiti.


4. Laluan STPM - Universiti SMK/SK
Laluan ini adalah lebih kurang seperti laluan di atas, di mana pelajar Tingkatan 6 yang mendapat
keputusan STPM yang cemerlang, kemudiannya sambung belajar program perguruan di universiti.
5. Laluan Diploma - Universiti - SMK
Setelah memiliki Diploma, maka bolehlah memohon bagi sambung belajar untuk peringkat Ijazah
Sarjana Muda khusus dalam bidang perguruan di universiti yang menawarkan. Tambahan 4 tahun
lagi bagi menyiapkan pengajian di peringkat ini. Namun ada juga universiti yang membenarkan
beberapa subjek Universiti dikecualikan, maka dapatlah siapkan ijazah ini dengan tempoh yang
lebih pendek.
6. Laluan Ijazah - DPLI - SMK
Ini pula adalah laluan bagi mereka yang sudah mempunyai ijazah sarjana muda, tetapi dalam
bukan bidang perguruan. Maka anda bolehlah memohon kursus DPLI, iaitu Diploma Perguruan
Lepasan Ijazah.
Bezanya dengan kursus KPLI yang biasa kita dengar adalah DPLI dilaksanakan di universiti,
bukan di IPG seperti KPLI. Dan juga DPLI adalah bagi guru untuk sekolah menengah, manakala
KPLI adalah bagi guru untuk sekolah rendah.
Sedikit elaun disediakan bagi mereka yang terpilih bagi mengikuti program ini. Namun ada
perjanjian kontrak dengan KPM selama 2 tahun.
7. Laluan Ijazah - KPLI - SK
Ini adalah laluan perguruan yang paling biasa kita dengar, iaitu KPLI, Kursus Perguruan Lepasan
Ijazah. Kini lepasan KPLI hanyalah untuk bakal guru yang dipostingkan ke sekolah rendah sahaja.
Nak sekolah menengah, anda boleh cuba DPLI seperti di atas.
KPLI dilaksanakan di IPG, selama 1 tahun.
Jika ada pun hanya terhad kepada subjek kritikal seperti Bahasa Inggeris, KHB, Pendidikan Khas
dan lain-lain lagi yang diperlukan dalam kadar yang segera.
8. Laluan Ijazah - JQAF - SK
Bagi mereka yang memiliki ijazah dalam bidang pengajian Islam, Bahasa Arab atau yang berkaitan
dengannya, maka anda boleh cuba laluan ini. Mereka yang memohon dan ditawarkan program ini,
diberi peluang untuk terus menjadi Guru JQAF di sekolah yang ditetapkan.
Dalam masa yang sama, pada waktu cuti sekolah, mereka harus mengikuti pengajian semasa cuti
sekolah selama 2 tahun.
9. Laluan Ijazah - MRSM
Selain daripada itu, anda juga boleh cuba nasib untuk menjadi guru MRSM, Maktab Rendah Sains
MARA, terutamanya jika anda pernah ada kena mengena dengan MARA. Sama ada bekas
pelajar, bekas penerima biasiswa MARA atau apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan MARA.

Caranya boleh tengok iklan di MRSM tertentu dari masa ke semasa. Ini bergantung kepada
kekosongan subjek dan keperluan. Seperti guru lain juga, program perguruan bagi guru sebegini
dijalankan semasa cuti sekolah. Keutamaannya tentulah akan diberikan kepada bekas penerima
biasiswa MARA. Tapi, anda boleh cuba juga. Mana lah tahu ada rezeki jadi cikgu MRSM.
10. Laluan Ijazah - Sekolah Swasta
Jika dah cuba MRSM dan sekolah lain, tapi blom ada rezeki, maka anda boleh cuba memohon
sebagai guru sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Keperluannya tentulah lebih bersifat
memilih pada subjek, kelayakan bakal guru dan juga kelebihan tertentu.
11. Laluan Ijazah - Teach for Malaysia - SMK/ SK
Ini satu lagi laluan baru yang saya dapat tahu. Anda boleh sertai NGO Teach For Malaysia yang
aktif dalam menyediakan guru-guru bagi subjek kritikal di sekolah-sekolah yang sangat
memerlukan guru.
Mereka yang memohon bagi mengikuti program Teach For Malaysia ini akan disaring dan
diberikan sekolah untuk posting. Semasa hujung minggu mereka perlu menghadiri kursus
pemantapan perguruan bersama-sama rakan Teach For Malaysia yang lain. Kontrak adalah
selama 2 tahun, seterusnya mereka boleh memilih untuk terus menjadi guru atau berhenti.
Program Teach For Malaysia ini juga direstui oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, malah
semakin giat dipromosikan melalui laman sosial dalam setahun 2 ini.
6.0 KEKANGAN / CABARAN YANG DIJANGKAKAN BAKAL ANDA LALUI
Terdapat pelbagai cabaran yang bakal dihadapi oleh seorang guru.Salah satu daripada cabaran
yang dihadapi oleh para guru ialah guru diberikan pelbagai jawatan yang bukan sepatutnya
dilakukan oleh seseorang guru atau mengajar subjek yang tidak berkaitan dengan opsyen yang
dibelajar.
Selain itu, seseorang guru juga terpaksa memegang beberapa portfolio dalam sesuatu
jawatankuasa atau memegang sesuatu jawatan yang tidak berkaitan aktiviti pengajaran dalam
kelas. .
Seterusnya, seseorang guru juga menghadapi cabaran dalam menyesuaikan diri dalam
perkembangan era globalisasi terutamanya dalam penggunaan alatan yang semakin canggih
dalam sesi pengajaran.
Guru perlulah sentiasa mengemas kini kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan serta
berusaha mengaplikasi kaedah-kaedah pengajarandan pendidikan terkini.
Para guru pada era ini juga menghadapi cabaran yang melibatkan dasar-dasar yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi memperbaiki kualiti pelajar.Sebagai
contoh, Dasar MemartabatkanBahasa Melayu Memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI).
Guru pada masa kini juga menghadapi cabaran dalam melahirkan masyarakat yang bersatupadu,
berilmu pengetahuan dan berdaya saing bagi menyahut cabaran Wawasan2020
Selain itu, guru juga penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan mempunyai
ekonomi yangdinamik, berdaya saing, giat dan kental.

Guru perlu sentiasa sedia dan peka dalam melahir danmenggunakan situasi-situasi pembelajaran
secara cekap dan berkesan agar murid-murid dapat digerakkan untuk berfikir secara kreatif dan
kritikal.
Kini, guru dikehendaki menggunakan carapenyampaian yang terbaru untuk membolehkan pelajar
dapat memahami sesuatuidea atau proses yang rumit dengan mudah.
Cabaran yang dihadapi oleh guru pada zaman kini juga termasuk menangani isu disiplin dan salah
laku pelajar yang semakin bertambaha.
Cabaran seterusnya, guru perlu mempunyai ilmupengetahuan atau kemahiran yang lengkap
dalam bidang jasmani untuk membantu pelajar memperkembangkan potensi pelajar dalam sukan
dan permainan.
Guru haruslah tidak membawa perasaan negatif dari tugas ke dalam kelas bagi memastikan
semua pelajarnya akan terus gembira dan berasa seronok semasa waktu pengajarannya
Guru juga menghadapi cabaran dalam usaha membentuk unsur kerohanian dalam jiwa setiap
pelajarnya seperti menanamkan asas keagamaan yang kukuh, menanam minat beragama, kasih
dan sensitif kepada agama dan membasmi kejahilan beragama .
Guru terpaksa mengorbankan masa, wangringgit dan tenaga yang tidak ternilai dalam
mengembangkan bakat dan potensi pelajar.

KESIMPULAN
Karisma seorang guru bukan sembarangan. Guru bukan sekadar pengajar. Guru bukan sekadar
pendidik. Tetapi gurulah yang melahirkan perdana menteri, doktor, peguam, dan sebagainya. Guru
merupakan kerjaya yang sangat mulia. Atas sebab itulah saya ingin menjadi seorang guru. Saya
tidak akan memilih untuk menjadi guru jika saya hanya berniat untuk mengambil keuntungan yang
diberikan kerajaan kepada profesion ini kerana jika dalaman saya tidak bersih bagaimana saya
harus memberikan didikan kepada anak bangsa nanti.

BORANG WAWANCARA
1. Saya memang bercita-cita untuk menjadi guru sejak kecil.
2. Kelulusan yang diperlukan utk memasuki kerjaya sekarang. Pertama :
mendapat keputusan yang baik dalam SPM. Kedua : Melanjutkan
pelajaran ke kolej matrikulasi. Ketiga : Memilih jurusan Sains dan
Pendidikan semasa menuntut di Universiti Sains Malaysia. Keempat :
Menjalani latihan mengajar / praktikum di dua buah sekolah.
3. Antara tugas yang perlu dilakukan setiap hari:
- Menyiapkan rancangan pelajaran harian
- Menyediakan bahan bantu mengajar
- Menyediakan dan menyemak latihan pelajar
- Menanda kehadiran pelajar
- Menghadiri mesyuarat/kursus di sekolah atau di JPN
- Menyelaras aktiviti kokurikulum pelajar
4. Keseronokan utama menjadi guru ialah melihat pelajar mencapai kejayaan
cemerlang dalam setiap peperiksaan dan berjaya dalam kehidupan mereka.
Antara beban berat dalam kerjaya seorang guru ialah memastikan
pencapaian murid dalam peperiksaan awam sentiasa meningkat. Selain

itu, kekerapan guru menghadiri mesyuarat, taklimat, kursus di luar


sekolah menyebabkan pengajaran dan pembelajaran murid terganggu.
5. Ya, peluang cerah untuk kerjaya ini pada masa hadapan kerana bilangan
sekolah dan bilangan pelajar semakin bertambah.
6. Kerjaya guru memerlukan saya berpakaian sopan dan sesuai dengan
aktiviti yang dilakukan setiap hari agar dapat menjadi contoh kepada
pelajar. Walaupun semakin sibuk, saya masih berpeluang untuk
melakukan aktiviti- aktiviti yang saya sukai seperti menjahit dan
memelihara ikan. Aktiviti ini boleh dilakukan pada waktu petang dan
hujung minggu. Selain itu, masa cuti yang serentak dengan anak-anak
membolehkan saya dan keluarga mudah melakukan aktiviti keluarga
bersama-sama seperti pulang ke kampong, melancong atau pergi membelibelah.
7. Setelah 16 tahun bekerja, pendapatan saya ialah RM6100 sebulan.
8. Antara pekerjaan lain yang yang boleh dilakukan dengan kemahiran yang
sama ialah menjadi pensyarah.
9. Nasihat saya jika memilih kerjaya ini, anda mestilah mempunyai minat
yang mendalam untuk mendidik bukan hanya mengajar pelajar. Selain itu,
kita mesti bersedia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai
bidang agar tidak ketinggalan dan lebih dihormati oleh masyarakat. Anda
juga mesti ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan bersedia untuk
berkorban masa, tenaga dan wang ringgit demi kejayaan anak-anak didik
yang disayangi.