Anda di halaman 1dari 9

PENILAIAN SUMATIF MATEMATIK TAHUN 2

Arahan : Warnakan jawapan yang betul

Arahan : Tulis nombor dalam angka dan perkataan

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Arahan : Susun semula nombor mengikut tertib yang dinyatakan

15.

16.

17.

Arahan : Pilih jawapan yang betul. Isi nombor yang tertinggal

18.

19.

20.

Arahan : Hitung hasil tambah yang berikut

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Arahan : Cari beza bagi yang berikut

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Arahan : Cari hasil tambah menggunakan bentuk lazim

39.

41.

40.

Arahan : Cari hasil tolak menggunakan bentuk lazim


42.

44.

43.

Arahan : Isi nombor yang betul bagi ayat matematik berikut.

Contoh:

45.

46.

47.

Arahan : Lengkapkan ayat matematik berikut.

48.

49.

50.