Anda di halaman 1dari 30

(Logo agensi)

FAIL MEJA

(Nama Jawatan)

(Nama Jabatan)

KANDUNGAN
KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

Objektif Jabatan

2.

Objektif Bahagian/Unit

3.

Carta Organisasi Jabatan

4.

Carta Organisasi Kedudukan Pegawai Bahagian/Unit

5.

Senarai Tugas/Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan


Pegawai-Pegawai Lain

6.

Peraturan-peraturan Pentadbiran

7.

Proses Kerja

8.

Carta Aliran Kerja

9.

Senarai Semak /Checklist

10.

Senarai Borang yang Berkaitan dengan Tugas Pegawai

11.

Undang-Undang dan Peraturan

12.

Jawatankuasa yang Dianggotai

13.

Norma Kerja

14.

Format Senarai Tugas Harian

OBJEKTIF JABATAN
(Agensi)
_______________

OBJEKTIF JABATAN ____________


3

(Agensi)
OBJEKTIF JABATAN: _________________

(NOTA:Seperti di dalam MPK)

OBJEKTIF BAHAGIAN
(Bahagian/Unit)

___________________

(Bahagian/Unit)

OBJEKTIF BAHAGIAN ______________

(NOTA : Nyatakan objektif Bahagian/Unit)

CARTA ORGANISASI
(Agensi)
___________________

(Agensi)
CARTA ORGANISASI _______________

CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN


PEGAWAI
(Bahagian/Unit)

___________________

(NOTA: Carta menunjukkan Bahagian, Seksyen dan Unit,


tanpa perjawatan)

(Bahagian/Unit)
CARTA ORGANISASI________________

(NOTA: Sediakan Carta organisasi Bahagian yang menunjukkan


jawatan-jawatan dan lorekan jawatan pegawai/staf berkenaan)

10

SENARAI TUGAS/KUASA DAN


HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN
PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

11

TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI


DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN
Jawatan

Bahagian :
TUGAS PEGAWAI ATASAN
YANG ADA HUBUNGAN
DAN JENIS HUBUNGAN

TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG
DIBERI

TUGAS PEGAWAI-PEGAWAI
LAIN YANG ADA HUBUNGAN
DAN JENIS HUBUNGAN

1.
(Nyatakan jawatan pegawai
atasan dan jenis hubungan,
misalnya: mendapatkan
kelulusan, menerima
arahan, berbincang dan
mendapat pandangan dll.

2.
3.
4.
5.

(Berdasarkan Senarai Tugas)

(kuasa seperti
memberi
kelulusan,
menangkap,
mengeluarkan
saman,
memperaku dll)

(Nyatakan jawatan
pegawai bawahan dan
agensi luar dan jenis
hubungan, misalnya:
urusan surat menyurat,
pengangkutan, urusan
kewangan dan
pentadbiran dll.

6.

12

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Tugas : ____________________
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam
ruangan Tugas & Tanggungjawab)

13

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN
TUGAS : ________________________________
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam
ruangan Tugas & Tanggungjawab)

1.

2.

3.

4.

5.

(Arahan semasa yang meliputi DOS and DONT untuk panduan mereka
yang akan melaksanakan tugas berkenaan)

14

PROSES KERJA

Tugas : _______________
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan
dalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

15

PROSES KERJA
TUGAS : ________________________________
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam
ruangan Tugas & Tanggungjawab)

BIL.

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN/DIRUJUK

SEKSYEN
UNDANGUNDANG
PERATURAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

16

CARTA ALIRAN KERJA

Tugas : __________________
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam
ruangan Tugas & Tanggungjawab)

CARTA ALIRAN KERJA


17

CARTA ALIRAN KERJA


TUGAS : ____________________________
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam
ruangan Tugas & Tanggungjawab)
(NOTA: Sediakan carta aliran kerja dengan menggunakan simbolsimbol berikut berpandukan kepada proses kerja yang telah disediakan)
Mula

Tindakan
Keputusan (biasanya dalam bentuk soalan spt
Lulus?, Lengkap?, dsbnya
A

Sambungan ke muka selanjutnya

Aliran

Tamat

18

SENARAI SEMAK/CHECKLIST

Tugas : _________________
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam
ruangan Tugas & Tanggungjawab)

19

SENARAI SEMAK/CHECKLIST
TUGAS : ________________________________
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam
ruangan Tugas & Tanggungjawab)
BIL.

TINDAKAN

TANDA ()

CATATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(NOTA: Disediakan bagi tugas-tugas rumit seperti penganjuran seminar,


majlis keraian, dsb.
Senarai semak akan digunakan dalam
melaksanakan tugas-tugas berkenaan.)

20

SENARAI BORANG

21

SENARAI BORANG
BIL.
Tugas :

SENARAI BORANG
(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas
& Tanggungjawab)

1.
2.
3.
Tugas :

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas


& Tanggungjawab)

1.
2.
3.
Tugas :

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas


& Tanggungjawab)

1.
2.
3.
4.

(NOTA: Borang yang digunakan biasanya dinyatakan dalam Proses


Kerja. Nyatakan TIADA jika tidak berkenaan)

22

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

23

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

BIL.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Tugas :

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas


& Tanggungjawab)

1.
2.
3.
Tugas :

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas


& Tanggungjawab)

1.
2.
3.
Tugas :

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas


& Tanggungjawab)

1.
2.
3.
4.

(NOTA:
Senaraikan semula Undang-undang dan Peraturan
yang dinyatakan di ruangan Seksyen Undang-undang dan
Peraturan dalam Proses Kerja)

24

JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

25

JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL.

NAMA JAWATANKUASA

KEANGGOTAAN

KEKERAPAN
MESYUARAT

(NOTA: Nyatakan TIADA jika tidak berkenaan)

26

NORMA KERJA

27

NORMA KERJA
BIL.

JENIS KERJA

NORMA KERJA
(Masa/Kuantiti)

28

SENARAI TUGAS HARIAN

29

SENARAI TUGAS HARIAN


NAMA

JAWATAN

TARIKH

BIL.

TUGAS SAYA HARI INI

CATITAN

CATITAN :
Sila letakkan senarai ini di atas meja anda apabila anda keluar.

30