Anda di halaman 1dari 1

TEMA

TAHUN
TAJUK
MASA
STANDARD
PEMBELAJARA
N
OBJEKTIF

UNIT 4: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA


5 AMANAH (SEJARAH)
Perjuangan Tokoh Tempatan
7.30 8.30 pagi
7.2.1
Menyenaraikan
tokoh-tokoh kedamaian
kemerdekaan.

menuntut

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i.
AKTIVITI

berjuang

Mengetahui perjuangan tokoh-tokoh kedamaian berjuang menuntut


kemerdekaan.

1. Murid

diterangkan perjuangan
kedamaian berjuang menuntut
kemerdekaan seperti PakSako, Tun Tan Cheng Lock, S.A. Ganapathy
dan Lily Eberwien.
2. Murid menonton video tentang perjuangan tokoh kedamaian di paparan
skrin.
3. Murid menulis nota lengkap menggunakan kaedah i-think di dalam
buku nota.
4. Murid menghantar nota kepada guru.
Pemulihan
Murid menerang semula
penjajahan.

perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang

Pengayaan
Murid menjawab soalan sejarah berdasarkan buku teks.
PENGISIAN
KURIKULUM

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN PDP
REFLEKSI

Ilmu : Sivik, kerjasama, patriotik


Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh
EMK : TMK
KB : Menjana Idea, Mengecam
BCB : Bacaan Mentalis
benda maujud, lembaran kerja, papan putih, pen marker
Murid dapat menyenaraikan tokoh-tokoh kedamaian berjuang menuntut
kemerdekaan.
________ orang daripada ________ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.